Annonce
Erhverv

Skoven har bedst af at blive plejet

Træ, som ikke er egnet til emballage, og rester fra palle-produktionen bliver hakket til flis på Feldborg Savværk. På årsplan bliver der leveret 250.000 kubikmeter flis, der ender som brændsel på varmeværker. Foto: Thomas Maxe
Urørt skov er blevet meget populært, men det er ikke synd for skoven at blive passet og plejet – tvært imod, lyder det fra Haderup Skovservice.

FELDBORG: Klima og bæredygtighed er rykket helt op i toppen af dagsordenen de senere år.

Det gælder ikke mindst i synet på naturen, blandt andet landbrugsarealerne og skovene. Nogle af de røster i debatten, som har skruet mest op for volumen, mener, at det vil være bedst for klimaet, hvis der bliver plantet en masse skov, som skal have lov til at passe sig selv, såkaldt urørt skov.

Men naturen er ikke altid sin egen bedste forvalter af skove, når der for eksempel sker angreb af skadedyr, advarer indehaveren af Haderup Skovservice og Feldborg Savværk, som hvert år forarbejder mange tusinde kubikmeter træ.

- I Tyskland har man udpeget store skovområder til ”urørt skov”, men det betød, at et stort angreb af biller fik lov at brede sig. Og under tørken sidste sommer løb billerne tør for føde, så de fløj rundt og bredte sig til endnu større arealer i Tyskland og Centraleuropa, så det nu er et område på over 180.000 hektarer eller omkring 105 millioner kubikmeter træ, som er helt ødelagt. Det svarer til den mængde træ, som produceres på 100 år i Danmark, siger Dann Handberg Madsen og viser et fagtidsskrift med billeder af de enorme ødelæggelser i Sydtyskland.

Danmark var i 1700-tallet tæt på at løbe tør for træ, da landet kun var dækket af tre procent skov. Det var dog ikke biller, men fattige bønder, som manglede træ til brændsel, der havde gjort indhug. Og først efter det skammelige nederlag ved Slaget på Reden i 1807 blev der plantet træer til den store guldmedalje i blandt andet Gribskov i Nordsjælland, dengang primært for at sikre, at der var byggemateriale til at genrejse flåden.

Haderup Skovservice

Haderup Skovservice udfører pleje af kommunale og privatejede skove. Det vil sige, at man i samarbejde med ejeren lægger langsigtede planer for drift og udvikling, planter og fælder træer, rydder op og fører tilsyn, så der for eksempel kan gribes ind over begyndende sygdom eller billeangreb i træerne.

Firmaet er over 35 år gammel. Med Skovservice er kredsløbet sluttet for indehaver Dann Handberg Madsen, som er tredje generation i spidsen for Feldborg Savværk: Nu kan han håndtere hele træets livscyklus fra den første spire til fældning og forarbejdning.

Højkvalitetstømmer bliver sendt til savværker som laver bygningstømmer, men Feldborg Savværk kan selv skære stammer op til emballagetræ, for eksempel paller i specialmål. Overskydende træ bliver blandt andet til over 30.000 kubikmeter flis til varmeværker, barkflis til haver og parker eller til savsmuld. På den måde går intet til spilde.

Haderup Skovservice har både SBP- og PEFC-bæredygtighedscertificeringer og er i gang med at blive FSC certificerede. Firmaet beskæftiger 11 mand, mens savværket beskæftiger 25 mand. Savværket, der breder sig over tre hektarer i Feldborg, har fordoblet omsætningen de seneste to år og begge søsterselskaber ser meget lyst på fremtiden.

Læs mere på www.haderup-skovservice.dk.

Annonce

Ingen gift

I dag er 15 procent af Danmarks areal dækket af skov med et politisk mål om, at det skal vokse til 25 procent. En del af vejen kunne landbruget blive en god partner i løsningen, vurderer Dann Handberg Madsen.

- Mange landmænd har et lille stykke skov på en del af jorden, som slet ikke tæller med som skov, når man gør arealet op. Det kan være op til en hektar, der står mere eller mindre urørt, så det burde regnes med. Og så er der også landmænd, som har jordstykker, der er vanskelige at dyrke for eksempel på grund af terrænet eller jordbundsforhold. Jeg kunne godt ønske, at man ville give dem en passende kompensation og lod dem omlægge de arealer til skov, foreslår han.

Men selv når alle ressourcer bliver talt sammen, skal der stadig en aktiv pleje og omsorg til, hvis man skal nå målet om at få skovene til at vokse.

- Træ bliver mere og mere populært i byggeriet, så vi bruger mere træ. Det gør det kun vigtigere, at man plejer skovene, så eksempelvis billeangreb bliver bremset, inden de får lov at brede sig, advarer Dann Handberg Madsen.

Og lad os lige understrege: ”Pleje” handler ikke om gift eller andre kemikalier.

- Uha, nej, vi bruger ikke gift i skoven. Billeangreb stoppes ganske enkelt ved at fælde de ramte træer og sikre, at grene og blade bliver knust til flis. Det gælder om at få det hele fjernet fra skoven, inden billerne formerer sig og breder sig til raske træer, forklarer Dann Handberg Madsen.

Annonce

Flis er bedre end sit rygte

Han er i det hele taget stolt af skove og træers vigtige rolle i løsning af klimaudfordringerne. For træ er verdens mest CO2 neutrale råstof. For eksempel leverer Haderup Skovservice årligt over 250.000 kubikmeter flis til varmeværker.

- Der er nogle professorer, som har kritiseret flis for ikke at være bæredygtigt nok. Det ærgrer mig, for vi har altså stadig en fordeling, hvor 70 procent af vores energibehov dækkes af fossile brændsler, som blandt andet leverer strøm til el-biler. Så jeg synes egentlig, man skulle kigge der først. Man skal også huske, at træer optager CO2, men i ”urørt skov” vil rådnende træ afgive CO2, så det er da bedre at fælde det og bruge det til bygningstømmer, træemballage, paller og renseproduktet som flis i varmeværkerne, siger han.

Haderup Skovservice står for pleje af både offentlig og privat skov. Nogle skove har certificeret bæredygtigt træ, og andre har ikke. Det skal man nu ikke være så bekymret over.

- Vi gør det godt i Danmark, og så længe man blot har fulgt Skovloven, som er fra 1800-tallet, så lever træet såmænd op til alle krav. Det er egentlig lidt fjollet, for der kan være to skove lige ved siden af hinanden, der er helt ens, men i den ene skov har man betalt en masse penge for certificering, og så tror man, at det er bedre, siger han og ser lidt træt ud ved tanke på alt papirarbejdet.

Haderup Skovservice har årlige omkostninger på en kvart million kroner og holder en mand fuldtidsbeskæftiget med at håndtere dokumentation for tre forskellige certificeringer, der skal bevise, at træ til eksempelvis biomasse (træflis) er dyrket bæredygtigt i en skov med god biodiversitet. Det er samtidig kundens garanti for, at der bliver plantet mindst lige så meget træ, som der bliver fældet.

Dann Handberg Madsen ejer både Haderup Skovservice og Feldborg Savværk. Så nu har de to søstervirksomheder sluttet ringen: Fra spire i nyplantet skov til fældning og forarbejdning på savværket. Foto: Thomas Maxe
Feldborg Savværk forarbejder 40.000-50.000 træer om året. Noget af træet bliver til emballage, især paller, mens resten bliver til flis og savsmuld. Det er ingen skam at fælde træer, tvært imod, lyder det fra Haderup Skovservice. Foto: Thomas Maxe
En del af det fældede træ bliver til paller. På savværket i Feldborg laver man "alt andet end EUR-paller", for eksempel paller i specialmål og paller, der er særligt godkendt til brug i fødevareindustrien. Foto: Thomas Maxe
På slagteriet er det stort set kun grisens hyl, som går til spilde. Sådan er det også på et savværk: Når træet er udnyttet lige fra brædder til bark og flis, er der stadig noget savsmuld tilbage. Det bliver naturligvis også opsamlet og solgt. Foto: Thomas Maxe
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce