Læserbrev

Skole. Håber kommunen vil indgå lokalaftale om arbejdsforhold

Arkivfoto: Morten Dueholm

Debat: Siden 2014 har folkeskolen været udsat for en effektiviseringsbølge, der for lærerne især har betydet mindre tid til forberedelse af de mange flere undervisningstimer.

Ved at forhøje lærernes undervisningstimetal reducerede man prisen pr. undervisningstime pr. elev med over 22 procent. Man ville altså have mere undervisning for færre penge. Foruden undervisning og forberedelse fylder vikararbejde, skolehjemsamarbejdet, elevplaner, implementering af digitale platforme, teamsamarbejde, inklusionsdagsordenen og relationsarbejdet med eleverne også meget i en lærers arbejdsliv. Vi ved fra undersøgelser, at netop tiden til den gode forberedelse af undervisningen er grundlæggende vigtig for kvaliteten af det arbejde, man som lærer udfører. Politikerne i Holstebro er bekendt med disse undersøgelser. På trods af denne viden er der i Holstebro Kommune ikke vilje til at indgå en arbejdstidsaftale med Vestjysk Lærerforening, hvor man indfører et maksimalt undervisningstimetal med tilhørende ordentlig forberedelse.

Undersøgelser viser, at eleverne ikke er blevet dygtigere siden 2014, og mon dog ikke det hænger sammen med den manglende forberedelsestid?

Da man besluttede sig for strukturændringerne på skolerne i midtbyen i Holstebro, beskrev man også, at undervisningstimetallet for lærerne skulle være på 750 for en fuldtidsansat. Dette skulle have virkning fra skoleåret 2018-19. Den udmelding var lærerne glade for, i særdeleshed fordi de så kunne se frem til at skabe en endnu bedre undervisning for eleverne.

Man bør her huske, at vi har at gøre med en personalegruppe, der ikke har en overenskomst, der regulerer arbejdstiden. I Holstebro Kommune ligger man forsat nederst på den liste, som fortæller hvor mange udgifter kommunen bruger årligt pr. elev. Holstebro tildeler man 65176 kroner årligt, mens Struer og Lemvig har afsat henholdsvis 79193 kroner og 80885 kroner årligt, hvilket fremgår af kommunernes egne nøgletal.

Der er omkring 6000 elever i folkeskolen i Holstebro, så der mangler mange penge, når man sammenligner med nabokommunernes tal. På denne liste har Holstebro Kommune ligget lavt i mange år, og derfor ramte effektiviseringerne i 2014 ekstra hårdt.

MEN det timetal på 750, som lærerne så frem til, var der alligevel ikke vilje til at indfri. I stedet har vi oplevet en uskøn sammenblanding af manglende økonomi og elevnedgang med afskedigelser til følge. Det har negative konsekvenser for arbejdsmiljøet på skolerne og for arbejdsglæden hos lærerne.

Vestjysk Lærerforening vil gerne samarbejde med Holstebro kommune om arbejdsmiljøet på skoleområdet, Vi har uddannet vores tillidsrepræsentanter til netop dette samarbejde med skolelederne. KL og Danmarks Lærerforening indgik en aftale om Ny Start i forbindelse med OK-forhandlingerne i 2018. Her nævnes specifikt muligheden for indgåelse af en lokalaftale i den enkelte kommune. Det er sket i mere end 80 kommuner landet over – bare ikke i Holstebro. Det opfattes af mange lærere som en tillidserklæring til deres arbejde, at kommunerne viser vilje til at indgå lokalaftaler med den lokale lærerkreds om deres arbejdsforhold.

Vi ser gerne, at politikerne i Holstebro Kommune i forbindelse med de forestående budgetforhandlinger skaber grundlag for, at det giver mening for at genoptage forhandlingerne om en lokalaftale, som vi skrev i en pressemeddelelse før sommerferien.

Det synes vi, både elever og lærere fortjener.

0/0
Annonce
Forsiden netop nu
Kultur

GALLERI: Storåløbet

Mærkedage

Grøntmand gennem 40 år: Min afdeling er i gode hænder hos Janni, Birgitte, Finn og Benjamin

Danmark For abonnenter

Thorbjørn har skabt millionforretning på influencere: Branchens omsætning kan tredobles i år

Kultur For abonnenter

Løbere tog godt imod nyt Storåløb

Leder For abonnenter

Kommunens budget må ikke blive hastværk

I disse dage plejer landets kommuner - ikke mindst de administrative regnedrenge og folkevalgte kommunalpolitikere - at have travlt med næste års budgetter. Sådan er det ikke i år. Som vi tidligere har skrevet, er kommunerne tvunget til at udsætte årets budgetseminar og forhandlingerne, fordi de lige nu ikke kender indtægterne for 2020. Det er en konsekvens af folketingsvalget, som betød, at de politiske forhandlinger mellem regeringen og kommunerne, der normalt er afsluttet før ferien, endnu ikke har fundet sted. Og når forhandlingerne mellem regeringen og Kommunernes Landsforening er udsat, er de enkelte byråd tvunget til at vente. Socialdemokraterne gik til valg på blandt andet flere penge til pasningsområdet, men det er nok meget fornuftigt, at man lokalt ikke disponerer med flere midler på hverken det eller andre områder, før en aftale er på plads. Det er jo før sket, at et valgtema - eller måske ligefrem løfte - ikke har været muligt at føre ud i livet efter valget. Det er noget rod, at kommunerne på den måde bliver presset rent tidsmæssigt i forhold til næste års økonomi, men valgdatoen taget i betragtning er det svært at undgå. Og årets rodede budgetlægning bliver muligvis blot en forsmag på, hvad der venter lige om hjørnet. Kommunernes økonomi var nemlig allerede før valget en brandvarm politisk kartoffel. En ny udligningsreform, der omfordeler penge mellem kommunerne, blev skrinlagt før valget, fordi politikerne på Christiansborg ikke kunne nå til enighed. Det skal de i 2020, hvor muligheden sikkert også er større. Der er stadig lang tid til et kommunalvalg og formentlig også til det næste folketingsvalg. Dermed er den politiske berøringsangst på et minimum, og der er rent faktisk mulighed for at nå frem til en aftale. De fleste kommuner håber - eller måske rettere forventer - en forbedret økonomi med en ny reform, og alene derfor vil den helt sikkert skuffe nogle steder. Derfor er det vigtigste måske også, at der kommer en aftale - og at den bliver gennemskuelig, så kommunerne kan komme til at planlægge økonomien på længere sigt.

Holstebro For abonnenter

Advokaten vælger kærligheden, så: Farvel lille, skønne hus

TTH Herrer

Der var mange strenge at spille på, da TTH orkestrerede sig videre i pokalen

112

Ung mand fanget i parkeringshus: Sad fast i elevator 

Annonce