Annonce
Læserbrev

Skole. Håber kommunen vil indgå lokalaftale om arbejdsforhold

Arkivfoto: Morten Dueholm

Debat: Siden 2014 har folkeskolen været udsat for en effektiviseringsbølge, der for lærerne især har betydet mindre tid til forberedelse af de mange flere undervisningstimer.

Ved at forhøje lærernes undervisningstimetal reducerede man prisen pr. undervisningstime pr. elev med over 22 procent. Man ville altså have mere undervisning for færre penge. Foruden undervisning og forberedelse fylder vikararbejde, skolehjemsamarbejdet, elevplaner, implementering af digitale platforme, teamsamarbejde, inklusionsdagsordenen og relationsarbejdet med eleverne også meget i en lærers arbejdsliv. Vi ved fra undersøgelser, at netop tiden til den gode forberedelse af undervisningen er grundlæggende vigtig for kvaliteten af det arbejde, man som lærer udfører. Politikerne i Holstebro er bekendt med disse undersøgelser. På trods af denne viden er der i Holstebro Kommune ikke vilje til at indgå en arbejdstidsaftale med Vestjysk Lærerforening, hvor man indfører et maksimalt undervisningstimetal med tilhørende ordentlig forberedelse.

Undersøgelser viser, at eleverne ikke er blevet dygtigere siden 2014, og mon dog ikke det hænger sammen med den manglende forberedelsestid?

Da man besluttede sig for strukturændringerne på skolerne i midtbyen i Holstebro, beskrev man også, at undervisningstimetallet for lærerne skulle være på 750 for en fuldtidsansat. Dette skulle have virkning fra skoleåret 2018-19. Den udmelding var lærerne glade for, i særdeleshed fordi de så kunne se frem til at skabe en endnu bedre undervisning for eleverne.

Man bør her huske, at vi har at gøre med en personalegruppe, der ikke har en overenskomst, der regulerer arbejdstiden. I Holstebro Kommune ligger man forsat nederst på den liste, som fortæller hvor mange udgifter kommunen bruger årligt pr. elev. Holstebro tildeler man 65176 kroner årligt, mens Struer og Lemvig har afsat henholdsvis 79193 kroner og 80885 kroner årligt, hvilket fremgår af kommunernes egne nøgletal.

Der er omkring 6000 elever i folkeskolen i Holstebro, så der mangler mange penge, når man sammenligner med nabokommunernes tal. På denne liste har Holstebro Kommune ligget lavt i mange år, og derfor ramte effektiviseringerne i 2014 ekstra hårdt.

MEN det timetal på 750, som lærerne så frem til, var der alligevel ikke vilje til at indfri. I stedet har vi oplevet en uskøn sammenblanding af manglende økonomi og elevnedgang med afskedigelser til følge. Det har negative konsekvenser for arbejdsmiljøet på skolerne og for arbejdsglæden hos lærerne.

Vestjysk Lærerforening vil gerne samarbejde med Holstebro kommune om arbejdsmiljøet på skoleområdet, Vi har uddannet vores tillidsrepræsentanter til netop dette samarbejde med skolelederne. KL og Danmarks Lærerforening indgik en aftale om Ny Start i forbindelse med OK-forhandlingerne i 2018. Her nævnes specifikt muligheden for indgåelse af en lokalaftale i den enkelte kommune. Det er sket i mere end 80 kommuner landet over – bare ikke i Holstebro. Det opfattes af mange lærere som en tillidserklæring til deres arbejde, at kommunerne viser vilje til at indgå lokalaftaler med den lokale lærerkreds om deres arbejdsforhold.

Vi ser gerne, at politikerne i Holstebro Kommune i forbindelse med de forestående budgetforhandlinger skaber grundlag for, at det giver mening for at genoptage forhandlingerne om en lokalaftale, som vi skrev i en pressemeddelelse før sommerferien.

Det synes vi, både elever og lærere fortjener.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Moralske investeringer

Det er ganske fornuftigt, at politikerne i økonomiudvalget i Holstebro har valgt at sende et forslag om den fremtidige investeringspolitik til hjørnespark. Der er intet galt med at se på, om man forvalter skatteborgernes penge fornuftigt, og får det afkast, som man kan forvente. Men i oplægget til den nye investeringspolitik ønskede kommunen at forbyde investeringer i alkohol, voksenunderholdning (porno red.), alkohol, tobak, fossile brændstoffer og hasardspil. Det letteste i verden er at sadle en høj hvid hest, og ride ud i offentligheden og moralisere for skatteborgernes penge. Men det kan i den sammenhæng være værd at minde om, at Holstebros moderne historie delvist er skrevet med tobak fra Færchs fabrikker, og en af kommunens største arbejdspladser er stadig kasernen, der i disse tider får nyt materiel for millioner af kroner, der er med til at fastholde og udvikle regimentet. Vi er også alle medejere af Danske Spil via staten, og mon kommunen ville sige nej, hvis Carlsberg ville flytte sit hovedsæde til Holstebro? Det er fint, at kommunen har høje etiske og moralske standarder for sine investeringer, men der er ingen grund til at miste jordforbindelsen af den grund. Kommunen har allerede en investeringspolitik, der skal sikre, at investeringerne overholder FN’s anbefalinger om "Responsible Investment" - ansvarlige investeringer. Det handler om, at man ikke må investere i virksomheder, der lader hån om basale menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder med meget mere. Det må som udgangspunkt være fint. Kommunens opgave er at levere ydelser som skolegang, ældrepleje og meget andet. Det er ikke en kommunalpolitisk opgave at lege investeringspoliti. Når virksomheder driver deres aktiviteter lovligt, er det ikke kommunens ansvar at bedømme dem moralsk. Det risikerer at blive skruen uden ende, hvor politikerne giver sig selv så mange benspænd, at det bliver vanskeligt at forrente borgernes skattepenge på en bare nogenlunde tilfredsstillende måde.

Annonce