Annonce
Danmark

SF vil straffe hårdere: Stalking skal kunne give lang tid i fængsel

Hold dig væk. Trods klar besked om at kontakt er uønsket, bliver tusindevis af danskere konstant udsat for intimederende opsøgning, forfølgelse og overvågning. Det bør betragtes som kriminelt og være en del af straffeloven, foreslår SF. Modelfoto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
SF har fremsendt beslutningsforslag til folketinget om at kriminalisere stalking, som i dag kun kan udløse tilhold. I SFs forslag skal det være en del af straffeloven med en strafferamme på op til seks års fængsel.
Annonce

Selv om op mod 100.000 danskere om året ifølge Justitsministeriets tal oplever at blive stalket - dvs. systematisk, varigt og uønsket forfulgt eller opsøgt af en anden person - er det ikke en forseelse, der i synderlig grad udløser straf. Det skal laves om, mener SF, der nu har fremsendt beslutningsforslag til Folketinget om at få stalking ind i straffeloven.

- Vi ønsker, at stalking kriminaliseres, og at det i nogle tilfælde kan udløse fængselsstraf, siger SFs retspolitiske ordfører Karina Lorentzen Dehnhardt.

Baggrunden er, at stalking i dag i realiteten ikke i sig selv er strafbart, men imødegås med et tilhold, altså en besked fra politiet til stalkeren om at holde sig væk. I 2017 blev den ordning skærpet med strakstilhold, så politiet hurtigt kan bede en stalker om at stoppe sine forfølgelser.

Ofrene lider under forfølgelserne og den konstante overvågning i en grad, de fleste ikke drømmer om. Nogle af dem bliver syge, må gå i skjul, skifte arbejde eller helt opgive at arbejde.

Karina Lorentzen, SFs retspolitiske ordfører

Annonce

Ingen virkning

Problemet er, at disse tilhold kun i ringe omfang benyttes. Ifølge en undersøgelse, Berlingske Tidende gennemførte og offentliggorde 31. januar i år, er der siden lovens skærpelse kun udstedt 55 strakstilhold i landets ti politikredse.

- Det er alt for lidt i forhold til, hvor mange mennesker der bliver udsat for en stalker. Det virkelig slemme er, at tilholdene rask væk brydes, og at stalkerne kan slippe af sted med det, uden at det koster dem ret meget straf, siger Karina Lorentzen Dehnhardt.

Den typiske straf for at bryde et tilhold er fra et par ugers til tre måneders fængsel.

Annonce

Opbakning

SF-forslaget er nu indsendt som et beslutningsforslag, der, hvis det får flertal, pålægger regeringen at udarbejde et egentligt lovforslag.

Dermed gør SF alvor af løfterne fra landsmødet 7.-8. marts i år, hvor tankerne bag forslaget blev lanceret. Det skete blandt andet på baggrund af en ny evaluering fra Rigsadvokaten og Rigspolitiet, der bekræftede, at det i udpræget grad kniber med at få udstedt tilhold til stalkerne.

Ved den lejlighed fik SF opbakning fra andre partier.

- Kriminalisering af stalking vil ikke kun hjælpe stalkingudsatte og deres familie. Den vil også sende et klart og tydeligt samfundsmæssigt signal om, at stalking ikke tolereres, sagde således Dansk Folkepartis ligestillingsordfører Karina Adsbøl til Ritzau.

Stalkingforslaget

SF har fremsendt et beslutningsforslag til Folketinget. Hvis det vedtages skal regeringen inden udgangen af 2020 foretage både administrative ændringer samt fremsætte et egentlig lovforslag, hvor stalking bliver en del straffelov. Beslutningsforslaget indeholder disse konkrete elementer:

Indførelse af en særskilt stalkingparagraf i straffeloven, som både kriminaliserer og definerer stalking.

Etablering af behandlingstilbud til personer, som bliver sigtet, dømmes og/eller får tilhold på grund af stalking.

Erfaringer fra Esbjerg skal udbredes til hele landet. Her samarbejder politi, kommune og Dansk Stalking Center i stalkingsager.

Der skal indføres tidsubegrænset adressebeskyttelse for stalkingofre.

Brugen af strakstilhold i forbindelse med stalking skal evalueres.

Stalkingofre skal have besked, når deres stalkere løslades eller får udgang.

I de bemærkninger, SF sender med beslutningsforslaget, foreslåes en strafferamme på 4-6 års fængsel hvilket eksempelvis er på niveau med den norske strafferamme.

Annonce

Fængsel og behandling

I EU er der syv lande, inklusive Danmark, hvor stalking ikke er kriminelt i sig selv. I resten af EU - og i eksempelvis Norge - er stalking en straffeovsovertrædelse.

I Norge kan det udløse fængsel i op til seks år. En lignende strafferamme ønsker Karina Lorentzen Dehnhardt.

- Det er ikke fordi, jeg sådan går rundt og vil smide folk i fængsel for hvad som helst. Men ofrene lider under forfølgelserne og den konstante overvågning i en grad, de fleste ikke drømmer om. Nogle af dem bliver syge, må gå i skjul, skifte arbejde eller helt opgive at arbejde, siger Karina Lorentzen.

- Det er dem, jeg har i tankerne især i de tilfælde, hvor stalkerne er af en støbning, hvor man kun får dem til at holde op, hvis de sendes væk, altså i fængsel.

SFs retspolitiske ordfører Kristina Lorentzen Denhardt har indsendt beslutningsforslag til Folketinget om at stalking skal kriminaliseres og kunne udløse fængselsdomme. Arkivfoto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix
Annonce

Kæmpe problem

Dansk Stalking Center har gennem flere år argumenteret for, at stalking bliver gjort kriminelt og en del af straffeloven. Her krydser direktør Lise Linn Larsen nu fingre for, at forslaget fra SF kan samle flertal i Folketinget.

- Vi oplever et kæmpe problem med loven, som den er i dag, hvor stalking ikke er kriminaliseret. Tiden har vist, at tilhold som et redskab, der skal beskytte stalkingofre, ikke har den effekt, der var tiltænkt. Nu er det tiden at få den særskilt lovparagraf om stalking, siger Lise Linn Larsen.

Tilhold beskytter ikke stalkingofre. Der er behov for en egentlig lovparagraf, der kriminaliserer stalking, mener Lise Linn Larsen, direktør i Dansk Stalking Center. Pressefoto
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Danmark

Tre personer anholdt for afbrænding af statsministerdukke: En mistænkt er stadig på fri fod

Annonce