Annonce
Lemvig

SF i Lemvig: Der skal flere penge til jordemødre

Når Gødstrup åbner senere på året, vil antallet af fødestuer falde i Hospitalsenheden Vest. Det vil kræve flere jordemødre, fordi flere på grund af afstanden vil føde hjemme, mener Susanne Buch Nielsen.  Arkivfoto: Henning Bagger/Scanpix.
SF Lemvig har holdt generalforsamling, og der var god tilfredshed med, at partiet præger debatten både lokalt og på landsplan

Lemvig: Under overskriften "En tryg fødsel" vil SF gå til kamp for, at der sættes flere penge af til at forbedre forholdene for de fødende i Region Midt. 25 millioner kroner foreslår man til blandt andet at ansætte flere jordemødre.

På SF Lemvigs generalforsamling kunne regionsrådsmedlem Susanne Buch Nielsen fortælle, at der er brug for et løft på fødselsområdet.

- Der er lukket fødesteder overalt i regionen i de næsten 12 år, jeg har siddet i regionsrådet, og nu reduceret antallet snart igen. I Hospitalsenheden Vest reduceres fra 10 til otte fødestuer, når vi rykker ind i Gødstrup, sagde Susanne Buch Nielsen.

Hun mener, at der kræver flere jordemødre, dels fordi flere vil vælge at føde hjemme på grund af afstanden, dels fordi man skal udbygge begrebet "Kend din jordemoder", hvor en fødende højst vil have kontakt med to forskellige jordemødre under forløbet.

Annonce

Vi præger debatten

På generalforsamlingen var der udbredt tilfredshed med, at SF præger debatten både lokalt, regionalt og nationalt.

- SF har været en aktiv medspiller i byrådet ved budgetlægning og i udvalgsarbejdet. Vi får ikke altid medhold, men vi rejser debatten, fremsætter kvalificerede forslag og påpeger misforhold. Og ret får vi da også indimellem, sagde byrådsmedlem Arne Noe.

Han sagde, at partiet har skubbet på på det grønne område.

- Vi er med DK2020, men der kan stadig blive mere natur, og vi kunne lave en mere helstøbt kommuneplanlægning uden frimærke-lokalplaner og hovsa-løsninger.

Arne Noe glædede sig over, at en medarbejder-undersøgelse viser tilfredshed.

- Men der er også nogle, der ikke er tilfredse, så vi skal grave dybere og finde grunden til det.


Overordnet er det en uskik, at borgerne ikke kan regne med lokalplanerne. Det er også spild af skatteborgernes penge

Arne Noe, byrådsmedlem for SF.


Så fremhævede han et par steder, hvor SF har stået alene. Placeringen af Vesterhav Nord, solcelleparken ved Rammedige og en række lokalplaner som for eksempel et store private byggeri, der nu er tilladt i sommerhusområdet på Gjellerodde. Der er Tannebækvej, storsommerhuse i Ferring samt mange små frimærke-lokalplanplaner.

- Overordnet er det en uskik, at borgerne ikke kan regne med lokalplanerne. Det er også spild af skatteborgernes penge, mente Arne Noe.

På social- og sundhedsområdet ærgrede Susanne Buch Nielsen sig over, at man centraliserer hjemmesygeplejen.

- Den kamp tabte vi. Flertallet mente, at central løsning er løsningen på alle problemer, sagde hun.

Annonce

Vi har indflydelse

På landsplan kunne næstformand Jacob Hansen Rye fortælle, at SF har haft god indflydelse på regeringens beslutninger.

- Vi har sat tydelige aftryk på energiområdet, oprensning af blandt andet Høfde 42, minimumsnormeringer, slutdato for olie i Nordsøen, gratis psykologhjælp til unge og mere vild natur og nationalparker, fremhævede han.

Annonce

Klar til valgkamp

Og så gør SF klar til valgkamp.

- Vi vil først lave vores liste, når vi kan mødes igen fysisk, så det kommer senere, sagde formand Dorete Kallesøe.

Hun sagde, at SF vil arbejde for trivslen på skolerne, hvor børnene er udsatte, fordi de har været væk så længe.

- Vi vil også følge, at lærerne har fået løfte om en lokalaftale. Omkring inklusion ser vi gerne, at der bliver tid og midler til at rette indsatsen mod hvert enkelt barn. Ikke alle bør inkluderes, sagde Dorete Kallesøe.

SF Lemvig bestyrelse

Bestyrelsen i SF Lemvig:

Formand: Dorete Kallesøe.

Næstformand: Jacob Hansen Rye.

Kasserer: Janet Jensen.

Bettina Nørkjær Franch

Jørn Nielsen.

SFU: Ditte Wittrup.

Og så vil man tænke nye løsninger på Lemvig Kommunes altoverskyggende problem, nemlig fraflytningen.

Her er nøgleordene kvalitet på skoler, sundhed og andre velfærdsydelser. Mangfoldighed i kulturlivet, hvor blandt andet Lemvig Museum skal flytte i større lokaler. Sikre troværdighed i byrådet. Sikre arbejdspladser - også offentlige. Statslige realkreditinstitutioner, der sikrer lån. Sikre infrastrukturen. Udekørende teams til Sundhedshuset - hjertelæger, lungelæger, hudlæger for eksempel.  Og et styrket samarbejde mellem regional og kommunal psykiatri

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Erhverv

Det betyder de nye indrejseregler for grænsehandlen: Efter disse datoer kan du handle i Tyskland

Holstebro

55-årig gemte stikvåben i bilen

Annonce