Annonce
Lemvig

Samtlige vandværker bliver risikovurderet

Drikkevandet skal være i orden og uden rester af sprøjtemidler. Derfor skal områderne omkring boringerne nu risikovurderes. Arkivfoto Lene Sørensen
Ny vurdering skal forhindre, at rester af sprøjtemidler siver ned i grundvandet og skader drikkevandet
Annonce

Lemvig: Lemvig Kommune går nu i gang med at vurderer risikoen for, at sprøjtemidler vil trænge ned og forurene de nuværende drikkevandsboringer.

Det er en opgave, som kommunen er blevet pålagt af af folketinget, der sidste år vedtog en såkaldt "Pesticidstrategi", der pålægger landets kommuner at gennemgå områderne omkring alle drikkevandsboringer og sørge for den nødvendige beskyttelse inden 2022. Det sker efter en stigende række fund af pesticidrester i drikkevandet flere steder i landet.

- Der er en række vandværker, hvor vi skal vurdere, om der er brug for at lave sprøjtefri områder omkring boringerne, og det skal vi lave en plan for, siger formanden for teknik- og miljøudvalget, Steffen Damsgaard (V).

Udvalget behandlede sagen på sit seneste udvalgsmøde, hvor politikerne godkendte planen for den proces, der nu går i gang.

- Det kommer til at involvere vandværker og landboforening, så vi får et medspil og udlagt arealer, så det passer til behovet, siger Steffen Damsgaard.

Undersøgelserne skal kortlægge, hvor den erhvervsmæssige anvendelse af sprøjtemidler skaber risiko for at trænge ned til grundvandet. Hvor der er behov, vil der blive kraft om sprøjtefrie zoner rundt omkring boringerne, men med en erstatning til de lodsejere, der bliver berørte. Nogle steder kan der måske også laves aftaler om en jordfordeling, så de pågældende arealer går ud af landbrugsdrift mod, at landmanden får en erstatningsjord stillet til rådighed. Kommunen er allerede gået i gang med at skrive rundt til de lodsejere, der har jord inden for de områder, der kan blive berørt af de nye krav, men foreløbigt er det kun en orientering om, at arbejdet går i gang. I løbet af marts bliver såvel landboforening samt vandværker inviteret til et møde for at informere om arbejdet og hvilket udspil, der kan ventes.

To vandværker skal ikke omfattes af den nye undersøgelse. det drejer sig om vandværkerne Bækmarksbro og Klosterhede, hvor der i dag ikke bruges sprøjtemidler inden for værkernes boringsnære beskyttelsesområde. Til gengæld bliver otte andre værker undersøgt. Det drejer sig om vandværkerne i Fåre, Gjellerodde, Houe, Ramme, Tørringshuse, Vrist samt både det nye og det gamle Engbjerg Vandværk, der drives af Lemvig Vand og Spildevand. Her skal det vurderes, hvordan arealerne anvendes, om de er beskyttet gennem andre indsatser, og hvordan grundvandet generelt er beskyttet. Derefter laves der en oversigt over de krav, der er nødvendige for at leve op til kravene fra Folketinget. Målet er, at kommune, vandværker og lodsejere i enighed når frem til en aftale, men kommunen er bemyndiget til at nedlægge påbud i det omfang, det er nødvendigt.

På forhånd venter Steffen Damsgaard dog ikke, at der bliver store problemer.

- Det er ikke mange lodsejere, der får flere hektar jord i spil, siger han.

Målet er, at den nye plan skal være færdig i løbet af 2022.

BNBO - boringsnære beskyttelsesområder

Rundt om alle drikkevandsboringer fastlægger Miljøstyrelsen et beskyttelsesområde, der skal forhindre eller begrænse risikoen for, at grundvandet bliver forurenet. Det er den såkaldte BNBO - boringsnære beskyttelsesområde.

BNBO'en er kan have forskelig udstrækning og form, da risikoen afhænger af blandt andet jordbundsforhold, arealanvendelse, forureningskilder og grundvangskemi. Desuden er der omkring en boring en såkalt ”tragteffekt”, der bevirker, at for eksempel pesticider og gødning kan blive “suget” ned mod det grundvand, der pumpes op i boringen.

Indenfor BNBO'en vil der typisk være et forbud mod brug af sprøjtemidler elller gødning, men der kan også være tale om andre dyrkningsrestriktioner. I visse tilfælde er BNBO så store, at det er nødvendigt at opkøbe arealerne, og for eksempel etablere skov på dem.

Landets kommuner skal nu gennemgå alle BNBO inden udgangen af 2022, idet der i løbet af 2022 vil blive fortaget en evaluering af indsatsen.

Kilde: danskevv.dk (danske vandværkers hjemmeside)

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Kvalitet i stedet for tom reklame

Holstebro

70 kontroller i weekenden: Politiet fandt intet galt

Coronavirus

Live: Styrelse slår fast - skoler bør aflyse alle lejrskoler og klassefester

Annonce