Annonce
forside For abonnenter

Sådan ser tallene ud: Her er ugens regnskaber fra Nordvestjylland

Nyt regnskab: Virksomhed i Flovlev får underskudDet seneste år er endt med underskud i Flovlev-virksomheden BSN Ejendomsservice ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -19.898 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -130 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selskabet ledes af direktør Brian Normann Nielsen. I første omgang er det BSN Holding af 2019 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Brian Normann Nielsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er BSN Ejendomsservice ApS anbragt i branchen "Kombinerede serviceydelser". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med serviceydelser til ejendomme, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Stadig minus: Vestjysk Rotation A/S får nyt millionunderskudUnderskuddet i Vinderup-virksomheden Vestjysk Rotation A/S voksede sidste år. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -1,6 millioner til -2,8 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 934.950 kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 13 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til to ansatte - en nedgang på 84,62 procent. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 5,3 millioner kroner året før til -1,4 millioner kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 8,7 millioner til 4,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Villy Nissen Aalbæk. I første omgang er det VINDERUP INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Villy Nissen Aalbæk, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Vestjysk Rotation A/S anbragt i branchen "Anden trykning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er produktion og salg af tryksager, bøger og aviser samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Nr. Bjertvej 21, Vinderup ApS i Bjert gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Nr. Bjertvej 21, Vinderup ApS i Bjert. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -2,6 millioner til 907.894 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 1,7 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,1 millioner kroner til 1,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 723.294 kroner efter skat, faldt formuen i Nr. Bjertvej 21, Vinderup ApS fra 4,3 millioner til 4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Villy Nissen Aalbæk. I første omgang er det VINDERUP INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Villy Nissen Aalbæk, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Nr. Bjertvej 21, Vinderup ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Eqwiido ApS i Hjerm får underskudDet seneste år er endt med underskud i Hjerm-virksomheden Eqwiido ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -920.001 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -857.392 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Michael Brandt. I første omgang er det Eqwiido Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Brandt, der er den dominerende ejer. Eqwiido ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje udlejningsejendomme og udføre tømrer-, murer- og malerarbejde, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse
Nedgang: Underskuddet hænger fast i bilværksted i VembVemb-virksomheden TPs Auto Service ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -6507 til -44.803 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 17.028 kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 5208 kroner året før til -37.265 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 54.587 til 23.247 kroner . Virksomheden ledes af direktør Thomas Pedersen. Virksomhedens reelle ejere er Thomas Pedersen. TPs Auto Service ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve drift af autoværksted samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i HolstebroOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i SQ 146 ApS, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 738.905 til 632.662 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 738.905 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 960.397 kroner i det foregående regnskab til 890.226. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 4,7 millioner til 4,8 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Søren Michael Ulsted og Claus Lorentzen. I første omgang er det M. U. HOLDING ApS,CLLO HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Søren Michael Ulsted,Claus Lorentzen, der er de dominerende ejere. SQ 146 ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er investering i og udlejning af fast ejendom samt andre hermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Lind Jørgensen A/S tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i Lind Jørgensen A/S, der er en virksomhed i Nørre Nissum. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 251.829 til 802.875 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit seks fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til ti ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,8 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 6,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nørre Nissum-virksomheden fra 2 millioner til 2,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Erik Lind Jørgensen. I første omgang er det ERIK LIND JØRGENSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Erik Lind Jørgensen, der er den dominerende ejer. Lind Jørgensen A/S hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive tømrer virksomhed, samt bygnings montage, og hermed beslægtede og naturlig forbundne aktiviteter efter bestyrelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i ThyborønHCJK AF 09.01.1992 ApS, der er en virksomhed i Thyborøn, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,4 millioner til 68.547 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 1,4 millioner kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit 0 i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 1,1 millioner i det foregående regnskabsår til 71.348 - et fald på -93 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 52.349 kroner efter skat, faldt formuen i HCJK AF 09.01.1992 ApS fra 3 millioner til 2,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jessie Kristensen. Virksomhedens reelle ejere er Helle Christensen,Jessie Kristensen. HCJK AF 09.01.1992 ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er køb, salg, administration og udlejning af fast ejendom
Tallene er vendt: Virksomhed i Struer er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet KTH Tools A/S i Struer. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -172.669 til 3556 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 0, året før var det et. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 94.354 i det foregående regnskabsår til 1296 - et fald på -99 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Struer-firmaet fra 530.043 til 532.605. Virksomheden ledes af direktør Linvig Thyge Martin Pedersen Bech. I første omgang er det MB DATA ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Linvig Thyge Martin Pedersen Bech, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er KTH Tools A/S anbragt i branchen "Fremstilling af håndværktøj". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabet formål er at drive handel og produktionKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Thomas Uhre ApS i Holstebro går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Thomas Uhre ApS, der er et firma i Holstebro. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 105.924 til -75.468 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 105.924 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Virksomhedens bruttotab er forbedret fra -26.614 kroner til -22.480 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 825.727 til 766.865 kroner . Virksomheden ledes af direktør Thomas Uhre. Virksomhedens reelle ejere er Thomas Uhre. Thomas Uhre ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handel, investering og rådgivning i værdipapirer og valuta og anden hermed beslægtet virksomhed, foredragsvirksomhed og anden kommunikationKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i HolstebroOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i KOROMA ADVOKATANPARTSSELSKAB, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,2 millioner til 999.360 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 1,2 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,6 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 2,2 millioner til 2,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Bjarne Rosbjerg Korsgaard. Virksomhedens reelle ejere er Bjarne Rosbjerg Korsgaard. KOROMA ADVOKATANPARTSSELSKAB hører hjemme i branchen "Juridisk bistand". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive advokatvirksomhed, herunder som deltager i Funch & Nielsen Advokatpartnerselskab, samt at foretage sædvanlig formueanbringelse i overensstemmelse med bekendtgørelse 2007-12-11 nr. 1427 om advokatselskaberKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Ejendomsvirksomhed i Holstebro tjente flere penge i seneste regnskabAN5 ApS, der er en virksomhed i Holstebro, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 140.941 til 537.311 kroner før skat. Forrige år var der i gennemsnit 0 fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 357.077 kroner i det foregående regnskabsår til 1,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 160.934 til 569.067. Firmaet ledes af direktør Hasse Albæk Nørgaard. I første omgang er det Hasse Nørgaard Holding ApS,Casper Nørgaard Holding ApS,Sune Nørgaard Holding Aps, der står som ejere. I sidste ende er det Sune Albæk,Hasse Albæk Nørgaard,Casper Albæk Nørgaard, der er de dominerende ejere. AN5 ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er køb og udlejning af ejendomme samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Ejendomsvirksomhed i Holstebro fik lidt lavere overskudAN4 ApS, der er en virksomhed i Holstebro, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 1,2 millioner til 1,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 0 fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til tre ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,5 millioner kroner til 1,7 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 1,9 millioner til 2,7 millioner. Firmaet ledes af direktør Hasse Albæk Nørgaard. I første omgang er det Sune Albæk,Hasse Albæk Nørgaard,Casper Albæk Nørgaard,Hasse Nørgaard Holding ApS,Casper Nørgaard Holding ApS,Sune Nørgaard Holding Aps, der står som ejere. I sidste ende er det Sune Albæk,Sune Albæk,Hasse Albæk Nørgaard,Hasse Albæk Nørgaard,Casper Albæk Nørgaard,Casper Albæk Nørgaard, der er de dominerende ejere. AN4 ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er køb og udlejning af ejendommeKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Kloster Interiør ApS i NørlemKloster Interiør ApS, der er en virksomhed i Nørlem, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 208.189 til 71.824 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 208.189 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 648.099 kroner i det foregående regnskab til 541.723. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nørlem-virksomheden fra 418.408 til 473.408. Virksomheden ledes af direktør Mogens Bjerregaard Kloster. Virksomhedens reelle ejere er Annette Kirstine Olesen. Kloster Interiør ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er salg og montering af hovedsageligt køkkener og bad samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Ejendomsvirksomhed i HolstebroHolstebro-virksomheden Ejendomsselskabet Fabersvej 15 ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -8051 til -2191 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -11.404 kroner til -6875 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 189.895 til 188.186 kroner . Firmaet ledes af direktør John Ross Graakjær. I første omgang er det FAMILIEN GRAAKJÆR HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Line Frøjk Graakjær,Sanne Frøjk Graakjær,Henrik Frøjk Graakjær,John Ross Graakjær, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Ejendomsselskabet Fabersvej 15 ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at erhverve og besidde ejendommen matr.nr. 1 df Lægaard Holstebro jorderKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Thyborøn går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Thyborøn-virksomheden MECHE ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 119.567 til -9326 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 119.567 kroner. Medarbejdertallet var på 0 i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttotab er forbedret fra -6336 kroner til -2688 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,2 millioner til 1,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jane Damgaard Gierlevsen. Virksomhedens reelle ejere er Jane Damgaard Gierlevsen. I Erhvervsstyrelsens register er MECHE ApS anbragt i branchen "Fremstilling af reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er fremstilling og reparation af fiskeredskaber samt klargøring og reparation af fiskerfartøjer
Her kan du dykke ned i Nordvestjyllands virksomheders seneste regnskaber, som er blevet offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Holstebro

Regionen vil skære i antallet af gymnasiepladser: - Hvis man flyttes til et sted, man ikke ønsker, er der større risiko for at droppe ud

Annonce

Svindelsagen mod Messerschmidt er en stinkende, svovlende suppe kogt på knastør jura og gammelt fjendskab

Annonce
Annonce
Struer For abonnenter

Nu kommer der liv i 'forladt' bygning ud til hovedvejen: - Vi glæder os til at komme i noget større

Lemvig For abonnenter

Årets måske eneste andejagt - og her skulle alle ænder afleveres i stedet for at ende i ovnen

Holstebro

Udmelding fra dagligvarekoncern skuffer: - Men vi vil gøre alt, vi kan for igen at få en købmand, for vi mangler virkelig én

Leder For abonnenter

Hvis du er bekymret over, hvem der skal tage sig af de ældre, skal du læse med her - der er nemlig gode nyheder

Læge hives i retten for flere sexovergreb på patienter: - Jeg skulle bare sige det til 'Hr. Doktor', hvis det blev ubehageligt.

Holstebro

Nu kommer kommunens sidste 'glemte' padelbaner: Skal være med til at rette op på område, der ikke bliver brugt efter hensigten

Leder For abonnenter

Der skal være en helt akut krise, før vi finder os i 19 grader på kontoret

Dorthes trøffelfund kan ikke bekræftes: Indtil videre bliver kæmpeknolden i Mariager

85-årig kloakmester sælger sin hal og gearer ned: Det kan dog kun blive til fridag om fredagen

Holstebro

Eugenio Barba går solo - og tager navnet Odin Teatret med sig

Dalls analyse: Papes livsforsikring er en ministerpost under Mette Frederiksens vinger

Holstebro

Købmand åbner ubemandet døgnbutik ved hovedvejen - kollega ser muligheder i sommerhusområder

Vestjylland For abonnenter

Hus på 570 kvadratmeter solgt for millionbeløb: Her er ugens bolighandler i Nordvestjylland

Holstebro

Underskuddet er vokset med to millioner kroner på en måned

Annonce