Annonce
forside For abonnenter

Sådan ser tallene ud: Her er ugens regnskaber fra Nordvestjylland

Overskuddet stiger: Byggeselskab i Møborg fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i M.J. Brøndboring ApS, der er en virksomhed i Møborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 407.753 til 1,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,9 millioner kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet fire, året før var det fem. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,7 millioner kroner til 2,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Møborg-virksomheden fra 662.218 til 1,3 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Preben Charles Jespersen og Carsten Graversen. I første omgang er det MJ Brøndboring Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Preben Charles Jespersen og Carsten Graversen, der er de dominerende ejere. M.J. Brøndboring ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Forberedende byggepladsarbejder". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive brøndborings- og entreprenørvirksomhed samt alle hermed naturligt forbundne aktiviteter efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i MøborgOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i MJ Brøndboring Udlejning ApS, der er en virksomhed i Møborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 75.930 til 42.386 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 470.356 kroner til 472.507 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Møborg-virksomheden fra 76.558 til 109.629. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Preben Charles Jespersen og Carsten Graversen. I første omgang er det MJ Brøndboring Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Preben Charles Jespersen og Carsten Graversen, der er de dominerende ejere. MJ Brøndboring Udlejning ApS hører hjemme i branchen "Udlejning og leasing af entreprenørmateriel". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom og anden i forbindelse dermed stående virksomhed samt at påtage sig finansielle opgaverKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Struer tjente flere penge i seneste regnskabPsykologselskabet Psykologisk Klinik Struer ApS, der er en virksomhed i Struer, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 83.000 til 367.590 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 679.000 kroner til 863.932 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Struer-virksomheden fra 1,1 millioner til 1,4 millioner. Firmaet ledes af direktør Kenneth Raahede Bentsen. Virksomhedens reelle ejere er Kenneth Raahede Bentsen. Psykologselskabet Psykologisk Klinik Struer ApS hører hjemme i branchen "Psykologisk rådgivning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive psykologvirksomhed samt virksomhed, der er naturligt forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i ThyborønBerndtsson & Börjesson Fiskeri ApS, der er en virksomhed i Thyborøn, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 6,1 millioner til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 6,1 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 9,2 millioner i det foregående regnskabsår til 4,1 millioner - et fald på -56 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Thyborøn-virksomheden fra 9,8 millioner til 10,7 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Peter Mikael Berndtsson og Henrik Gunnar Börjesson. Virksomhedens reelle ejere er Peter Mikael Berndtsson, Joel Henrik Börjesson, Henrik Gunnar Börjesson og Olof Oscar Berndtsson. Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS hører hjemme i branchen "Havfiskeri". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er handel og industri samt drift af fiskefartøjerKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Svenstrup Maskinservice ApS i Svenstrup ryger fra overskud til millionunderskudForrige års overskud i Svenstrup-virksomheden Svenstrup Maskinservice ApS blev sidste år afløst af røde tal. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 440.840 til -1,1 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 440.840 kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet et, året før var det to. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 1,9 millioner kroner året før til -191.792 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,8 millioner til 746.583 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jonas Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Jonas Christensen. Svenstrup Maskinservice ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Reparation af maskiner". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed ved salg og reperation af maskiner og anden i forbindelse hermed stående virksomhed samt udlejningsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Holstebro tjente flere penge i seneste regnskabsårFLR Movement ApS, der er en virksomhed i Holstebro, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 49.308 til 85.154 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 185.124 kroner til 276.599 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra -78.189 til -11.779. Firmaet ledes af direktør Mikael Nissen. Virksomhedens reelle ejere er Lennart Glanz Christensen, Mikael Nissen og Mette Sofie Dyrmose Lund Nissen. FLR Movement ApS hører hjemme i branchen "Fitnesscentre". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Glejbjerg Mink ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Holstebro-virksomheden Glejbjerg Mink ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -1,1 millioner til -395.789 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -987.341 kroner til -278.865 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 762.526 til 366.737 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jens Kurt Uldahl Fleng Steffensen. I første omgang er det Jens Kurt Uldahl Fleng Steffensen, Kurt Jensen og Fleng & Jensen Vinduer ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jens Kurt Uldahl Fleng Steffensen og Kurt Jensen, der er de dominerende ejere. Glejbjerg Mink ApS hører hjemme i branchen "Avl af pelsdyr mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er drift af minkfarm og anden hermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Vinderup-virksomheden Sevel Skovservice ApSSevel Skovservice ApS, der er en virksomhed i Vinderup, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 2,3 millioner til 2,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit otte fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til ni ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 10,3 millioner kroner til 11,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vinderup-virksomheden fra 2,8 millioner til 4,1 millioner. Firmaet ledes af en direktion, der består af Per Vestergaard, Kim Vestergaard og Steffen Vestergaard. I første omgang er det Kim Vestergaard Holding ApS, P. Vestergaard Holding ApS og S. Vestergaard Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Per Vestergaard, Kim Vestergaard og Steffen Vestergaard, der er de dominerende ejere. Sevel Skovservice ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Serviceydelser til skovbrug". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er fældning af træer og dertil beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Fox & Hounds Holstebro ApS i Holstebro gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Fox & Hounds Holstebro ApS i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -268.989 til 88.795 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 575.361 kroner til 793.305 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-firmaet fra -83.853 til -14.593. Virksomheden ledes af direktør Bent Moesby. I første omgang er det MOESBY INVEST A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Bent Moesby, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Fox & Hounds Holstebro ApS anbragt i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og industriKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Luxbolig ApS i Ulfborg går fra overskud til underskudOverskuddet i Ulfborg-virksomheden Luxbolig ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 45.880 til -107.216 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 45.880 kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 55.880 kroner året før til -93.286 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -32.820 til -68.619 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Ronni Ørts Guldbjerg. Virksomhedens reelle ejere er Ronni Ørts Guldbjerg. Luxbolig ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive webshop med div ting til indretning/bolig samt anden hermed forbundet aktivitet
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Sevel-virksomheden Lindholdtskovhus ApSLindholdtskovhus ApS , der er en virksomhed i Sevel, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 207.209 til 198.689 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 315.442 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -9188 kroner til -18.129 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen i Lindholdtskovhus ApS var ligesom året før på 2,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Knud Oluf Hedegaard Madsen. Virksomhedens reelle ejere er Knud Oluf Hedegaard Madsen. Lindholdtskovhus ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er investeringer i værdipapirer og aktier og andre lignende investeringer efter ledelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Østergaard Jensen A/S i VinderupØstergaard Jensen A/S , der er en virksomhed i Vinderup, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,5 millioner til 539.030 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 3,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,7 millioner - et fald på -44 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vinderup-virksomheden fra 6,5 millioner til 6,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jørgen Østergaard Jensen. I første omgang er det JØRGEN ØSTERGAARD JENSEN HOLDING ApS og JAKOB Ø. JENSEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jørgen Østergaard Jensen og Jakob Østergaard Jensen, der er de dominerende ejere. Østergaard Jensen A/S hører hjemme i branchen "Avl af pelsdyr mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive pelsdyravl og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i StruerStruer-virksomheden Vittinghoff-Johansen ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -29.804 til -9337 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -5827 kroner året før til 1274 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -268.208 til -277.545 kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Søren Johansen. Virksomhedens reelle ejere er Søren Johansen. I Erhvervsstyrelsens register er Vittinghoff-Johansen ApS anbragt i branchen "Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med internetsalg af interiør og andre hertil relaterede produkt er samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Bur Tømrerforretning A/SBur-virksomheden Bur Tømrerforretning A/S fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -96.224 til -135.543 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 213.144 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 710.533 kroner i det foregående regnskab til 648.220. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 506.211 til 352.918 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jim Nørremark Galsgård. I første omgang er det JNG HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jim Nørremark Galsgård, der er den dominerende ejer. Bur Tømrerforretning A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive tømrervirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Houe tjente flere penge i seneste regnskabNKJ Trådgnist ApS, der er en virksomhed i Houe, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 147.711 til 622.822 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 669.351 kroner til 675.159 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Houe-virksomheden fra 5,8 millioner til 6,2 millioner. Firmaet ledes af direktør Niels Kristian Gransgaard Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Niels Kristian Gransgaard Jensen. NKJ Trådgnist ApS hører hjemme i branchen "Maskinforarbejdning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er fremstilling og forarbejdning af værktøjer og lignende til brug for virksomheder i jern- og metalindustrienKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i HolstebroOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i NordVestBO Ejendomsadministration ApS, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 6696 til 4919 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 6696 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 7466 kroner i det foregående regnskab til 5839. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 94.074 til 97.915. Virksomheden ledes af direktør Anders Vestergaard. Virksomheden ejes af NordVestBo. NordVestBO Ejendomsadministration ApS hører hjemme i branchen "Administration af fast ejendom på kontraktbasis". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er administration af opførelse og drift af private udlejningsboliger, ejerboliger, private ustøttede andelsboliger samt erhvervsarealer, der ejes af andre end boligorganisationen eller en afdeling af denne og lignendeKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Ejendomsvirksomhed i Mejrup får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Mejrup-virksomheden KFK Invest ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 21.538 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -12.423 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Kristian Krabbe. I første omgang er det Kathrine Krabbe Holding ApS, Frederik Krabbe Holding ApS, Kristoffer Krabbe Holding ApS og Kristian Krabbe Ejendomsselskab Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Kristian Krabbe, Kristoffer Krabbe, Kathrine Bisgaard Krabbe og Frederik Krabbe, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er KFK Invest ApS anbragt i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er køb og salg af fast ejendom, ejendomsudvikling og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i HolstebroOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Malt og stål ApS, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 63.022 til 42.775 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 527.725 i det foregående regnskabsår til 104.572 - et fald på -80 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 104.462 til 137.826. Virksomheden ledes af direktør Martin Engelbrecht Schau. I første omgang er det Martin Schau Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Martin Engelbrecht Schau, der er den dominerende ejer. Malt og stål ApS hører hjemme i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er, at drive rådgivende ingeniørvirksomhed samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Idom Elforretning ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Idom Elforretning ApS, der er en virksomhed i Idom. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,7 millioner til 1,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 26 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 28 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 11,6 millioner kroner til 13,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Idom-virksomheden fra 3,4 millioner til 4,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Torben Dyrmose. I første omgang er det PALBOM HOLDING ApS og MC Holding 2022 ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Torben Dyrmose, der er den dominerende ejer. Idom Elforretning ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "El-installation". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive el-installationsvirksom- hed, handel og fabrikationKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i HolstebroHolstebro-virksomheden PØN Invest ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -7064 til -20.098 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på -7064 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Årets bruttotab var ligesom året før på -5100 kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 116.178 til 96.080 kroner . Virksomheden ledes af direktør Peter Ørskov Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Peter Ørskov Nielsen. PØN Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål: Selskabets formål er at investere i fast ejendom, herunder opføre, køb, udleje og videresælge fast ejendom samt investere i værdipapirer, herunder aktier og obligationer samt investere i selskaber, der investerer i fast ejendom, herunder opfører, køber, udlejer og videresælger fast ejendom samt selskaber, der investerer i værdipapirer, herunder aktier og obligationerKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Holstebro-virksomhed fik også milliongevinst i seneste regnskabPP Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Holstebro, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 1,1 millioner til 1,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 484.332 kroner i det foregående regnskab til 481.060. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-firmaet fra 1,6 millioner til 2,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peter Michael Thoustrup Poulsen. I første omgang er det PETER POULSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Michael Thoustrup Poulsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er PP Ejendomme ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er direkte eller indirekte ved besiddelse af aktier eller andre former for kapitalandele i danske virksomheder, at udøve virksomhed ved at besidde, købe, sælge eller udleje faste ejendommeKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Reforma ApS i HolstebroReforma ApS, der er en virksomhed i Holstebro, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,1 millioner til 218.522 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 1,4 millioner kroner. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 4,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,4 millioner - et fald på -49 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 18,3 millioner til 18,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peter Michael Thoustrup Poulsen. I første omgang er det PETER POULSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Michael Thoustrup Poulsen, Malthe Thoustrup Poulsen og Oliver Thoustrup Poulsen, der er de dominerende ejere. Reforma ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at investere i fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Næsten uændret: Lidt mindre underskud hos Frederiksberggade 10 ApSHolstebro-virksomheden Frederiksberggade 10 ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -80.413 til -72.916 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -55.634 kroner til -48.492 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -61.702 til -118.580 kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Peter Michael Thoustrup Poulsen. I første omgang er det PP EJENDOMME ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Michael Thoustrup Poulsen, Malthe Thoustrup Poulsen og Oliver Thoustrup Poulsen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Frederiksberggade 10 ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er direkte eller inddirekte ved besiddelse af kapitalandele i selskaber at udøve virksomhed ved at besidde, købe, sælge eller udleje fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Udviklingsselskabet Ikast ApS i HolstebroUdviklingsselskabet Ikast ApS, der er en virksomhed i Holstebro, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 525.334 til 159.567 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 525.334 kroner. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 687.068 kroner i det foregående regnskab til 683.506. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 2,5 millioner til 2,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peter Michael Thoustrup Poulsen. I første omgang er det REFORMA ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Michael Thoustrup Poulsen, Malthe Thoustrup Poulsen og Oliver Thoustrup Poulsen, der er de dominerende ejere. Udviklingsselskabet Ikast ApS hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er erhverve og udvikle ejendomme med henblik på nybyggeri, ombygning og efterfølgende videresalgKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Holstebro-virksomheden Toldbodgade 12-14 ApS fik også milliongevinst i seneste regnskabToldbodgade 12-14 ApS, der er en virksomhed i Holstebro, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 1,4 millioner til 1,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,6 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-firmaet fra 1,8 millioner til 2,8 millioner. Selskabet ledes af direktør Peter Michael Thoustrup Poulsen. I første omgang er det PP EJENDOMME ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Michael Thoustrup Poulsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Toldbodgade 12-14 ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er direkte eller indirekte ved besiddelse af kapitalandele i selskaber at udøve virksomhed ved at besidde, købe, sælge eller udleje faste ejendommeKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Holstebro tjente flere penge i seneste regnskabJOSA INVEST ApS, der er en virksomhed i Holstebro, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 146.635 til 929.659 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -12.742 kroner til -13.242 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra -1,6 millioner til -669.152. Firmaet ledes af direktør John Hald. Virksomhedens reelle ejere er John Hald. JOSA INVEST ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive investering og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Struer tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i BH Transport, Struer ApS, der er en virksomhed i Struer. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 341.738 til 848.105 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit fire ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 2,5 millioner i det foregående regnskabsår til 854.218 - et fald på -66 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Struer-virksomheden fra -221.236 til 440.333. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Hans Gadegaard Christensen og Bjarke Hede Vestergaard. I første omgang er det HGC HOLDING ApS, BV HOLDING og STRUER ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Hans Gadegaard Christensen og Bjarke Hede Vestergaard, der er de dominerende ejere. BH Transport, Struer ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Rapt ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårRapt ApS, der er en virksomhed i Holstebro, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 37.592 til 254.014 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 137.092 kroner i det foregående regnskabsår til 379.295 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra -122.531 til 75.572. Firmaet ledes af direktør Per Greibe Nielsen. I første omgang er det RAPT HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Per Greibe Nielsen, der er den dominerende ejer. Rapt ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel, investering og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stadig minus: Dansk Ejendom A/S får nyt millionunderskudOgså i det seneste regnskabsår blev det til et underskud i Holstebro-virksomheden Dansk Ejendom A/S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -6,3 millioner til -9,4 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 4,2 millioner kroner. Medarbejdertallet var på 17 i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -3,0 millioner kroner til -6,5 millioner kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 25,1 millioner til 18,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Lars Holm Pedersen. I første omgang er det Lars Holm Pedersen, Søren Holm og EDENSBERG FONDEN, der står som ejere. I sidste ende er det Lars Holm Pedersen og Søren Holm, der er de dominerende ejere. Dansk Ejendom A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Opførelse af bygninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er køb, salg og udlejning af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Mejrup fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i PM Gulvteknik ApS, der er en virksomhed i Mejrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 421.465 til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,7 millioner kroner til 2,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Mejrup-virksomheden fra 1,6 millioner til 2,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peter Bech Jørgensen. Virksomhedens reelle ejere er Peter Bech Jørgensen. PM Gulvteknik ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udføre overfladebehandling og beskyttelse af eksisterende gulve samt andre hermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Holstebro-virksomheden Holstebro Dyrehospital A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Holstebro Dyrehospital A/S, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,6 millioner til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 1,6 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 12 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 6,2 millioner kroner til 6,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 975.538 til 1,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kirsten Rübner-Petersen. I første omgang er det KRP Holding Aps, der står som ejer. I sidste ende er det Kirsten Rübner-Petersen, der er den dominerende ejer. Holstebro Dyrehospital A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Dyrlæger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er drive almen dyrlægepraksis og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i StruerBRDR. Vestergaard ApS, der er en virksomhed i Struer, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 2,5 millioner til 766.250 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -22.905 kroner til -17.570 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Struer-virksomheden fra 2,5 millioner til 3,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Steffan Ingemann Vestergaard. Virksomhedens reelle ejere er Morten Ingemann Vestergaard, Thomas Randrup-Vestergaard, Steffan Ingemann Vestergaard og Lasse Ingemann Vestergaard. BRDR. Vestergaard ApS hører hjemme i branchen "Anden forretningsservice". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel og service samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos byggefirma i MejdalSundtHus ApS, der er en virksomhed i Mejdal, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 273.071 til 126.462 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,6 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 98.640 kroner efter skat, faldt formuen i SundtHus ApS fra 1,1 millioner til 998.286 kroner . Virksomheden ledes af direktør Per Norrland. I første omgang er det Per Norrland og NORRLAND HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Per Norrland, der er den dominerende ejer. SundtHus ApS hører hjemme i branchen "Anden bygningsinstallationsvirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med forhandling og vedligeholdelse af ventilations- og klimaanlæg m.vKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Maler-virksomhed i Hvidbjerg er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Malerfirmaet Ane Højen Thyholm ApS i Hvidbjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -1637 til 29.517 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -1435 kroner året før til 29.947 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hvidbjerg-firmaet fra 40.731 til 65.936. Virksomheden ledes af direktør Ane Højen. Virksomhedens reelle ejere er Ane Højen. I Erhvervsstyrelsens register er Malerfirmaet Ane Højen Thyholm ApS anbragt i branchen "Malerforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive malerforretning samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Thornberg & Nielsen ApSEgebjerg-virksomheden Thornberg & Nielsen ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -900 til -1700 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 13.876 kroner. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -900 kroner til -1200 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -1700 kroner efter skat, voksede formuen i Thornberg & Nielsen ApS sidste år fra 18.038 til 46.122 . Virksomheden ledes af direktør Jørgen Otto Jermiin Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Jørgen Otto Jermiin Nielsen. Thornberg & Nielsen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomheden formål er at drive virksomhed med Rådgivning indenfor strategi og ledelse og hermed forbundet virksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Thyborøn-virksomheden Hametner Proteins 4 ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Hametner Proteins 4 ApS, der er en virksomhed i Thyborøn. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 58.285 til 48.148 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -6215 kroner til -5971 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Thyborøn-virksomheden fra 18.056 til 58.417. Virksomheden ledes af direktør John-Anker Hametner Larsen. Virksomhedens reelle ejere er John-Anker Hametner Larsen. Hametner Proteins 4 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel og industri samt drift af fiskefartøjer
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Thyborøn-virksomheden Hametner Proteins 2 ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Hametner Proteins 2 ApS, der er en virksomhed i Thyborøn. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 58.795 til 48.148 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -5705 kroner til -5971 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Thyborøn-virksomheden fra 18.688 til 57.880. Virksomheden ledes af direktør John-Anker Hametner Larsen. I første omgang er det Hametner Proteins 2 Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det John-Anker Hametner Larsen, der er den dominerende ejer. Hametner Proteins 2 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel og industri samt drift af fiskefartøjer
Tallene er vendt: Virksomhed i Thyborøn er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Anpartsselskabet af 21. september 2018 i Thyborøn. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -16.676 til 3647 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -15.465 kroner til -9889 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Thyborøn-firmaet fra 240.440 til 244.087. Virksomheden ledes af direktør John-Anker Hametner Larsen. Virksomhedens reelle ejere er John-Anker Hametner Larsen. I Erhvervsstyrelsens register er Anpartsselskabet af 21. september 2018 anbragt i branchen "Slagter- og viktualieforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive slagter- og restaurationsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Thyborøn-virksomheden Hametner Proteins 3 ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Hametner Proteins 3 ApS, der er en virksomhed i Thyborøn. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 58.410 til 48.148 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -6090 kroner til -5971 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Thyborøn-virksomheden fra 20.335 til 58.990. Virksomheden ledes af direktør John-Anker Hametner Larsen. I første omgang er det Hametner Proteins 3 Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det John-Anker Hametner Larsen, der er den dominerende ejer. Hametner Proteins 3 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel og industri samt drift af fiskefartøjer
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Thyborøn-virksomheden Tonsberg Byg ApSTonsberg Byg ApS, der er en virksomhed i Thyborøn, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 805.521 til 762.616 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på tre i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 2,5 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Thyborøn-virksomheden fra 1,9 millioner til 2,5 millioner. Selskabet ledes af direktør John-Anker Hametner Larsen. I første omgang er det TONSBERG BYG HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det John-Anker Hametner Larsen, der er den dominerende ejer. Tonsberg Byg ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er handel og industri samt drift af fiskefartøjer
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i MåbjergIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i AJ BUSSER ApS, der er et firma i Måbjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 152.541 til 43.213 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 152.541 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 597.350 kroner til 772.382 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Måbjerg-virksomheden fra 204.622 til 244.202. Firmaet ledes af direktør John Pedersen. Virksomhedens reelle ejere er John Pedersen. AJ BUSSER ApS hører hjemme i branchen "Rutebuskørsel, fjerntrafik og skolebusser". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets navn er AJ Busser ApS Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af befordringsydelser. Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af befordringsydelser
Overskuddet stiger: Tang Biler A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Tang Biler A/S, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4,5 millioner til 6,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 33 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 29 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 10,8 millioner kroner til 13,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 26,5 millioner til 29,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kenneth Tang. I første omgang er det Tang Biler Holding A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Kenneth Tang og Martin Krog Tang, der er de dominerende ejere. Tang Biler A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel med og servicering af automobiler samt assistance til virksomheder med tilsvarende formål, samt enhver anden virksomhed, der efter direktionens skøn er beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Tang Biler Nybovej 25 A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Tang Biler Nybovej 25 A/S, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,7 millioner til 3,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet otte, året før var det ni. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 5,0 millioner kroner til 5,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 7,2 millioner til 7,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Viborg Pedersen. I første omgang er det MICHAEL V PEDERSEN HOLDING ApS og Tang Biler Holding A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Kenneth Tang, Martin Krog Tang og Michael Viborg Pedersen, der er de dominerende ejere. Tang Biler Nybovej 25 A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive bilforretning samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed efter bestyrelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Tang Biler Lemvig A/S tjente flere penge i seneste regnskabsårTang Biler Lemvig A/S, der er en virksomhed i Lemvig, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 140.185 til 601.047 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 733.764 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit seks ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,2 millioner kroner til 1,8 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lemvig-virksomheden fra 1,7 millioner til 2,2 millioner. Firmaet ledes af direktør Torben Hedegaard Jensen. I første omgang er det TORBEN HEDEGÅRD JENSEN ApS og Tang Biler Holding A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Kenneth Tang, Martin Krog Tang og Torben Hedegaard Jensen, der er de dominerende ejere. Tang Biler Lemvig A/S hører hjemme i branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel og andre dermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i LemvigIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i Advokatanpartsselskabet Asger Toft, der er et firma i Lemvig. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 33.955 til 12.315 kroner før skat. Virksomhedens bruttotab er gået i den forkerte retning fra -6670 kroner til -9924 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lemvig-virksomheden fra 66.494 til 76.101. Firmaet ledes af direktør Asger Toft. Virksomhedens reelle ejere er Asger Toft. Advokatanpartsselskabet Asger Toft hører hjemme i branchen "Juridisk bistand". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er alene at drive advokatvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Thyborøn Nordsø Ral A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Thyborøn Nordsø Ral A/S, der er en virksomhed i Thyborøn. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 3,0 millioner til 5,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit syv fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til otte ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 12,7 millioner kroner til 15,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Thyborøn-virksomheden fra 10,5 millioner til 15,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Roland Gagel. I første omgang er det DC Industrial NV-SA, der står som ejer. I sidste ende er det Géry Jacques John De Cloedt, der er den dominerende ejer. Thyborøn Nordsø Ral A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Grus- og sandgravning: indvinding af ler og kaolin". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive entreprenørforretning samt køb og salg af byggmaterialer samt alle hermed beslægtede og naturligt forbundne aktiviteter efter bestyrelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Murervirksomhed i Vinderup går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Vinderup-virksomheden Murer- og Tømrerfirmaet Henning Melgaard ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 67.217 til -38.373 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 349.309 kroner til 512.604 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 184.912 til 81.111 kroner . Virksomheden ledes af direktør Henning Melgaard. Virksomhedens reelle ejere er Henning Melgaard. I Erhvervsstyrelsens register er Murer- og Tømrerfirmaet Henning Melgaard ApS anbragt i branchen "Murere". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive bygge- og anlægsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Bødker Finans ApS i Holstebro går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Bødker Finans ApS, der er et firma i Holstebro. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 440.957 til -348.829 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 440.957 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttotab er gået i den forkerte retning fra -41.528 kroner til -46.751 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 4,6 millioner til 4,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Lis Bødker. Virksomhedens reelle ejere er Lis Bødker. Bødker Finans ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Malermester Ole Hansen A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Malermester Ole Hansen A/S, der er en virksomhed i Ulfborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,1 millioner til 1,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 25 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 26 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 12,5 millioner kroner til 12,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ulfborg-virksomheden fra 3,2 millioner til 3,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ole Sønderby Hansen. I første omgang er det Ole Sønderby Hansen Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ole Sønderby Hansen, der er den dominerende ejer. Malermester Ole Hansen A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Malerforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive malervirksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Virksomhed i Holstebro fik større overskud end året førA.J. Maskinværksted Aps, der er en virksomhed i Holstebro, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 132.153 til 174.026 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 45.551 kroner i det foregående regnskab til 34.253. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i A.J. Maskinværksted Aps var ligesom året før på 1,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Niels Egon Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Niels Egon Jensen. A.J. Maskinværksted Aps hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel, fabrikation, financiering og i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Blikkenslagervirksomhed i Ulfborg hold fast i overskuddetOverskuddet er blevet større i det seneste år i Vittrups Smedie & VVS ApS, der er en virksomhed i Ulfborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 651.055 til 656.901 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit fem fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til seks ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,0 millioner kroner til 3,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ulfborg-virksomheden fra 2,1 millioner til 2,4 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Kristian Stræde Vittrup og Rasmus Led Hansen. I første omgang er det KRISTIAN VITTRUP HOLDING ApS og RASMUS LED HANSEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Kristian Stræde Vittrup og Rasmus Led Hansen, der er de dominerende ejere. Vittrups Smedie & VVS ApS hører hjemme i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er drift af smedie og VVS og anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Ejendomsvirksomhed i Madum tjente flere penge i seneste regnskabFGA Madum ApS, der er en virksomhed i Madum, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 54.514 til 994.050 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -52.664 kroner året før til 16.904 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Madum-virksomheden fra 13,2 millioner til 13,8 millioner. Firmaet ledes af direktør Finn Groth Andreasen. Virksomhedens reelle ejere er Finn Groth Andreasen. FGA Madum ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er ejendomsinvestering og anden i forbindelse dermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Gudum tjente flere penge i seneste regnskabsårLM Wrap ApS, der er en virksomhed i Gudum, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 67.599 til 188.546 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 99.470 kroner i det foregående regnskabsår til 317.639 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Gudum-virksomheden fra 90.599 til 237.064. Firmaet ledes af en direktion, der består af Morten Luther Primdahl og Lasse Romby Steensen. Virksomhedens reelle ejere er Morten Luther Primdahl og Lasse Romby Steensen. LM Wrap ApS hører hjemme i branchen "Serviceydelser i forbindelse med planteavl". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive maskinstationsvirksomhed, samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Tandlægerne Lemvig ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårTandlægerne Lemvig ApS , der er en virksomhed i Lemvig, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 184.414 til 911.839 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 11 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 12 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 5,8 millioner kroner til 6,7 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lemvig-virksomheden fra 4 millioner til 4,6 millioner. Firmaet ledes af direktør Ole Hulegaard Jensen. I første omgang er det Hulegaard Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ole Hulegaard Jensen, der er den dominerende ejer. Tandlægerne Lemvig ApS hører hjemme i branchen "Praktiserende tandlæger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed samt anden virksomhed, der er naturligt forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Måbjerg tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i b2bhuset ApS, der er en virksomhed i Måbjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 234.943 til 370.640 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 625.544 kroner i det foregående regnskab til 449.690 - et fald på -28 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Måbjerg-virksomheden fra 258.885 til 545.017. Virksomheden ledes af direktør Anette Bjerre. Virksomhedens reelle ejere er Anette Bjerre. b2bhuset ApS hører hjemme i branchen "Anden reklamevirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed, samt forhandling af gaveartikler, beklædning og brugskunst og anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Vinderup Kleinsmedie ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Vinderup-virksomheden Vinderup Kleinsmedie ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 590.555 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 683.944 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Niels Kristian Gosvig Libergren. Virksomhedens reelle ejere er Niels Kristian Gosvig Libergren. Vinderup Kleinsmedie ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med stålproduktion til byggebranchen, og aktivite-ter i tilknytning hertil efter ledelsens skøn
Nyt regnskab: Virksomhed i Holstebro får underskudDet seneste år er endt med underskud i Holstebro-virksomheden Thin-Thai ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -173.598 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttotab var på -37.265 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Porawan Suwannarat. Virksomhedens reelle ejere er Porawan Suwannarat. I Erhvervsstyrelsens register er Thin-Thai ApS anbragt i branchen "Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og serviceKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Degn Entreprenør ApS i Mejrup får underskudDet seneste år er endt med underskud i Mejrup-virksomheden Degn Entreprenør ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -35.777 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 569.614 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Tadas Kjærgaard Degn. I første omgang er det Tadas Degn Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Tadas Kjærgaard Degn, der er den dominerende ejer. Degn Entreprenør ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed indenfor byg og anlæg, som kræver specialiseringKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Havbakkens Naturpleje ApS i HolstebroOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Havbakkens Naturpleje ApS, der er et firma i Holstebro. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 162.932 til 80.092 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 844.802 kroner i det foregående regnskab til 787.548. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 217.620 til 272.742. Firmaet ledes af direktør Nicolai Kronborg Bjerre. Virksomhedens reelle ejere er Nicolai Kronborg Bjerre. Havbakkens Naturpleje ApS hører hjemme i branchen "Serviceydelser i forbindelse med husdyravl". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er, direkte og indirekte, at drive landbrug, naturpleje og udlejning af bolig samt udøve anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse hermed
Overskuddet stiger: Global Wind Academy ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Global Wind Academy ApS, der er en virksomhed i Struer. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 779.744 til 1,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,7 millioner kroner til 3,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Struer-virksomheden fra 619.060 til 1,3 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Mikkel Jensby Lund og Per Lapholm Christoffersen. I første omgang er det ALPHA OFFSHORE HOLDING ApS og Lapholm Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Mikkel Jensby Lund og Per Lapholm Christoffersen, der er de dominerende ejere. Global Wind Academy ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden forretningsservice". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at tilbyde uddannelse og træning indenfor anlæg og servicering i forbindelse med offshore windKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Virksomhed i Holstebro fik igen tabHolstebro-virksomheden SGJ Holstebro ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -7332 til -8220 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -7454 kroner til -7933 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -526.291 til -534.511 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Søren Gade Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Søren Gade Jensen. SGJ Holstebro ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive foredragsvirksomhed, investere og eje kapitalandel i andre selskaber, deltage i udviklingsprojekter samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos S30 ApSObitsø-virksomheden S30 ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -9940 til -1380 kroner før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -9940 kroner til -1380 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Obitsø-virksomheden fra 36.864 til 87.008. Virksomheden ledes af direktør Morten Planck Pedersen. I første omgang er det Flemming Højgaard Lind, NEEL ApS og Morten Planck Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Flemming Højgaard Lind, Mathias Eltved Justesen og Morten Planck Pedersen, der er de dominerende ejere. S30 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udvikle digitale værktøjer til at fremme det fysiske møde mellem mennesker som har et interessefællesskab
Tallene går op: Virksomhed i Hjerm fik større overskud end året førSIKA A/S, der er en virksomhed i Hjerm, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 173.007 til 244.048 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -1515 kroner til -501 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hjerm-virksomheden fra 1,1 millioner til 1,3 millioner. Firmaet ledes af direktør Ida Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Søren Holst. SIKA A/S hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at besidde værdipapirer, aktier, finansiering, investering samt hermed beslægtet formål
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Bo Godt Ejendomme ApS i MejrupBo Godt Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Mejrup, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 373.931 til 97.634 kroner før skat. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 729 kroner i det foregående regnskabsår til 15.845 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Mejrup-virksomheden fra 329.731 til 405.886. Virksomheden ledes af direktør Jonas Søndermark Skræddergaard. I første omgang er det Jonas Søndermark Skræddergaard Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jonas Søndermark Skræddergaard, der er den dominerende ejer. Bo Godt Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at foretage ejendomsinvesteringer, herunder køb, salg, renovering og udlejning af fast ejendom samt investeringsvirksomhed i øvrigtKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i MejrupOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Tømrerfirmaet JSS ApS, der er en virksomhed i Mejrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 164.856 til 139.603 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 544.683 kroner til 586.533 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Mejrup-virksomheden fra 277.879 til 286.682. Virksomheden ledes af direktør Jonas Søndermark Skræddergaard. I første omgang er det Jonas Søndermark Skræddergaard Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jonas Søndermark Skræddergaard, der er den dominerende ejer. Tømrerfirmaet JSS ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive tømrervirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Søndermark Huset ApSMejrup-virksomheden Søndermark Huset ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -77.205 til -170.642 kroner før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -54.225 kroner året før til 42.730 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -22.897 til -162.831 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Jonas Søndermark Skræddergaard. I første omgang er det Jens-Viggo Søndermark Jensen og Jonas Søndermark Skræddergaard Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jens-Viggo Søndermark Jensen og Jonas Søndermark Skræddergaard, der er de dominerende ejere. Søndermark Huset ApS hører hjemme i branchen "Gennemførelse af byggeprojekter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at erhverve grunden beliggende Hvidtjørnen 34, 7500 Holstebro, og at opføre en bygning derpå med henblik på salg af ejendommen, samt i øvrigt at erhverve, renovere, opføre, udleje og sælge fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Stadig minus: Plastix A/S får nyt millionunderskudUnderskuddet i Rom-virksomheden Plastix A/S voksede sidste år. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -13,6 millioner til -28,1 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på -10,9 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit 34 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 39 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 10,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 8,2 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Egenkapitalen faldt fra 97,5 millioner til 75,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Hans Axel Kristensen. I første omgang er det KINONDO INVEST ApS, LTH INVEST ApS og ANTECH INVEST A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Jacob Christian Nielsen Thygesen og Carrinna Raft, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Plastix A/S anbragt i branchen "Genbrug af sorterede materialer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er direkte eller indirekte at drive virksomhed gennem handel, industri og andre dertil forbundne former for virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Freddy Munksgaard ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Holstebro-virksomheden Freddy Munksgaard ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -485.809 til -202.558 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -81.856 kroner året før til 110.179 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1 millioner til 890.101 kroner . Virksomheden ledes af direktør Hans Freddy Munksgaard. I første omgang er det MUNKSGAARD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Hans Freddy Munksgaard, der er den dominerende ejer. Freddy Munksgaard ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er besiddelse og udlejning af fast ejendom og andre hermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i HolstebroOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Ejendomsselskabet Nygaard & Dalgaard ApS, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,4 millioner til 777.594 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,5 millioner kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,4 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 12,2 millioner til 12,6 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Lars Peter Nygaard og Kim Dalgaard. Virksomhedens reelle ejere er Lars Peter Nygaard og Kim Dalgaard. Ejendomsselskabet Nygaard & Dalgaard ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at erhverve og drive fast ejendom, indkøbt i investerings- og pernsionsøjemedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: L P Tagdækning ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårL P Tagdækning ApS, der er en virksomhed i Holstebro, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 92.993 til 321.366 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 589.198 kroner til 836.873 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 397.445 til 645.794. Firmaet ledes af direktør Lars Peter Nygaard. Virksomhedens reelle ejere er Lars Peter Nygaard. L P Tagdækning ApS hører hjemme i branchen "Tagdækningsvirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve tagdækningsvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Bro Byg ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Bro Byg ApS, der er en virksomhed i Harboøre. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 921.033 til 1,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit otte fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 11 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,2 millioner kroner til 4,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Harboøre-virksomheden fra 2,4 millioner til 3,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kristian Bro. I første omgang er det Kristian Bro og Kristian Bro Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Kristian Bro og Kristian Bro, der er de dominerende ejere. Bro Byg ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive tømrer- og snedkervirksomhed samt øvrige naturlige aktiviteter i forbindelse hermed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Lemvig Arkitektkontor ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Lemvig Arkitektkontor ApS, der er en virksomhed i Lemvig. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 545.185 til 901.171 kroner før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,1 millioner kroner til 2,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lemvig-virksomheden fra 1,9 millioner til 2,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Claus Bjerg Pedersen. I første omgang er det LA-CBP ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Claus Bjerg Pedersen, der er den dominerende ejer. Lemvig Arkitektkontor ApS hører hjemme i branchen "Arkitektvirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Millionoverskud hos Jysk Montage 2021 ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Nørlem-virksomheden Jysk Montage 2021 ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 2,1 millioner kroner. Det er firmaets første regnskab. Medarbejdertallet var på 13 i 2020/21, når man regner om til fuldtidsansatte. Årets bruttofortjeneste var på 9,9 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Flemming Kamstrup Hansen. I første omgang er det DBL Holding ApS og FKH ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Danny Broe Langer og Flemming Kamstrup Hansen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Jysk Montage 2021 ApS anbragt i branchen "Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf samt at udføre virksomhed med montageopgaver og dermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Ejendomsvirksomhed i Holstebro ryger fra overskud til underskudOverskuddet i Den Erhvervsdrivende Fond Nupark, der er et firma i Holstebro, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 102.367 til -355.341 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 352.198 kroner. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 1,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 897.414. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Egenkapitalen faldt fra 2,2 millioner til 1,8 millioner kroner . I Erhvervsstyrelsens register er Den Erhvervsdrivende Fond Nupark anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Fondens formål er at fremme erhvervsudviklingen i Nordvestjylland ved at etablere og drive en erhvervspark, herunder udleje lokaler, stille fælles servicefaciliteter til rådighed for lejerne samt dertil knyttet salg, drift og formidlingKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Vemb er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Bøggild og Rasmussen ApS i Vemb. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -902.509 til 1,1 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 32 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 42 ansatte - en fremgang på 31,25 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 11,3 millioner kroner til 16,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vemb-firmaet fra 751.518 til 1,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jannik Bøggild Rasmussen. I første omgang er det Bøggild og Rasmussen Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Adriana-Luiza Rasmussen, Jannik Bøggild Rasmussen og Hanne Elisabeth Bøggild, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Bøggild og Rasmussen ApS anbragt i branchen "Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive gartneri, pyntegrønt og emballageproduktion og andre hermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Ramme er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet VJTE ApS i Ramme. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -42.244 til 319.261 kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 147.448 kroner i det foregående regnskabsår til 496.300 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ramme-firmaet fra -148.444 til 100.570. Virksomheden ledes af direktør Carsten Lund. I første omgang er det Carlund Holding ApS og BRS.DK Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Kurt Fridtjof Fiskbæk og Carsten Lund, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er VJTE ApS anbragt i branchen "Fremstilling af træemballage". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at fremstille flis til opvarmning, handel med træemballage samt herunder afledte aktiviteter indenfor recycling af træemballageKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Rum Invest A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Rum Invest A/S, der er en virksomhed i Lomborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,2 millioner til 2,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 247.875 kroner i det foregående regnskabsår til 672.192 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lomborg-virksomheden fra 3,2 millioner til 5,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Johannes Jensen. I første omgang er det TORNDAL ApS og RUM HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Henry Jensen, der er den dominerende ejer. Rum Invest A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Dyrkning af andre etårige afgrøder". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at erhverve selskabskapital i selskaber, der erhverver, ejer og/eller driver landbrugsmæssig virksomhed i Rumænien eller andre europæiske lande, herunder jordbrug, husdyrproduktion samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Gade & Jensen Aps fik millionoverskudGade & Jensen Aps, der er en virksomhed i Holstebro, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 79.937 til 3,7 millioner kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 109.600 kroner i det foregående regnskabsår til 244.261 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 102.351 til 3 millioner. Firmaet ledes af en direktion, der består af Stig Lund Gade og Jens Jakob Jensen. I første omgang er det KSG HOLDING ApS og JJJ Holding Holstebro ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Stig Lund Gade og Dorthe Fjordside, der er de dominerende ejere. Gade & Jensen Aps har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Murere". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med byggeri og Ejendomme
Tallene går op: Lisby Invest ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Lisby Invest ApS, der er en virksomhed i Tørring. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 286.112 til 291.999 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -12.750 kroner til -14.725 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tørring-virksomheden fra 16,1 millioner til 16,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Gunnar Lisby Kjær. I første omgang er det LISBY WINDPOWER ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Gunnar Lisby Kjær, der er den dominerende ejer. Lisby Invest ApS hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er primært at eje aktier og anparter i andre selskaber indenfor alternativ energi og herudover at drive finansieringsvirksomhed, samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Lisby Windpower ApS i TørringLisby Windpower ApS, der er en virksomhed i Tørring, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 10,4 millioner til 4,3 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 10,4 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 11,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 8,7 millioner - et fald på -25 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 3,0 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Lisby Windpower ApS fra 36,9 millioner til 31,6 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Gunnar Lisby Kjær. Virksomhedens reelle ejere er Gunnar Lisby Kjær. Lisby Windpower ApS hører hjemme i branchen "Produktion af elektricitet". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med drift af vindmøller, handel, industri, produktion, investering og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Bødkeriet A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Bødkeriet A/S, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 3,9 millioner til 4,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit syv fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til ti ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 7,0 millioner kroner til 10,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 10,6 millioner til 12,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Martin Damgård Nissen. I første omgang er det JPNissen Holding ApS, MN Capital ApS og Marnis ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jens Peter Nissen, Martin Damgård Nissen og Mark Damgård Nissen, der er de dominerende ejere. Bødkeriet A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af træemballage". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er salg af haveartikler, salg af sand, grus og granit, produktion og salg af fastelavnstønder, udlejning af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Hauskov ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Lemvig-virksomheden Hauskov ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 327.684 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 724.704 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Søren Hauskov. Virksomhedens reelle ejere er Søren Hauskov og Torben Hauskov. Hauskov ApS hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med udlejning af bygninger og lejligheder, samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.Klik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Ejendomsvirksomhed i Holstebro er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet BNC-EJENDOMME ApS i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -43.842 til 396.040 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 18.283 kroner til 22.032 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Holstebro-firmaet fra 4,1 millioner til 4,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Sonja Schjermer Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Sonja Schjermer Jensen. I Erhvervsstyrelsens register er BNC-EJENDOMME ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom samt forestå dermed tilknyttede aktiviteter
Her kan du dykke ned i Nordvestjyllands virksomheders seneste regnskaber, som er blevet offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Holstebro For abonnenter

'Skuffende oplevelse' har sat salg af boligområde tilbage med 3-4 måneder: - Vi er nu ikke nervøse

Borgmester rystet over Datatilsynets 'mærkelige kommentarer': - Jeg føler virkelig, at vi bliver kørt rundt i manegen

Annonce

Podcasts

Annonce
Annonce
Vinderup For abonnenter

Efterskole-forstander fritstillet dagen efter skolestart

Struer For abonnenter

Sådan endte sagen: Begge naboer fik skader i gavlen, da nummer 8 blev revet ned - nu har kommunen langt om længe reageret

Holstebro

Det burde være simpelt, men det har vist sig ganske svært: Hvor bliver bestyrelserne på plejecentrene af?

Struer

Slut med nattelarm og erstatningsbusser: Nu er togene tilbage på stationen

For abonnenter

Har du Vestas-aktier? Derfor skal du være vågen onsdag morgen

Holstebro For abonnenter

Søren Gade var med Inger Støjberg til Smukfest: Hvis hun havde fået en krone per selfie, så behøvede hun ikke arbejde mere

Leder For abonnenter

Der ligger en bananskræl og venter et eller andet sted

7-Eleven holder lukket i hele landet

Exitplan for Dansk Computer Center faldt på plads hurtigere end ventet: Nu ejer tidligere direktør del af den svenske koncern, der opkøbte firmaet

Navne

Charlottes sommercafé: - Jeg kalder det mit hjerteland, for det er her, jeg har det allerbedst

Paradigmeskift i drukkulturen: Hvad der skete med kødet, sker nu med sprutten

Lemvig For abonnenter

Vikingeskib holdt flyttedag - se det i Thyborøn

Holstebro For abonnenter

Peter sælger huset for at finde noget mindre: Min kone er flyttet ind til byen, men det kan jeg simpelthen ikke...

Struer

Genoplivning med paroler og pizza på pub: Jagten er gået ind på unge liberale

Annonce