Annonce
forside For abonnenter

Sådan ser tallene ud: Her er ugens regnskaber fra Nordvestjylland

Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Fousing-virksomheden Nørredal ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Nørredal ApS, der er en virksomhed i Fousing. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,3 millioner til 1,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Antallet af ansatte var i gennemsnit fire i 2021-01-01/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 5,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,7 millioner - et fald på -27 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Fousing-virksomheden fra 2,8 millioner til 3,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Laurids Søndergaard. I første omgang er det MUNKBRO HOLDING A/S,Dahl Jakobsen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Lars Skibsted Jakobsen, der er den dominerende ejer. Nørredal ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Produktion af slagtesvin". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er produktion og salg af avlsdyr, smågrise og slagtesvin, planteavl samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Over Hjortholm ApS i Vinderup går fra overskud til underskudOverskuddet i Vinderup-virksomheden Over Hjortholm ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 5422 til -40.040 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Firmaets bruttotab er forbedret fra -19.272 kroner til -18.548 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,2 millioner til 1,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jes Valdemar Willumsen. Virksomhedens reelle ejere er Jes Valdemar Willumsen. Over Hjortholm ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Forhandlere af gaveartikler og brugskunst". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel og dermed tilknyttet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Jens Vinderslev A/S i StruerJens Vinderslev A/S, der er en virksomhed i Struer, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 4,0 millioner til 668.767 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på 4,0 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 27 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 25 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 8,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 4,8 millioner - et fald på -45 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 526.889 kroner efter skat, faldt formuen i Jens Vinderslev A/S fra 21,5 millioner til 20,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jes Thormod Gylling. I første omgang er det JTG HOLDING, STRUER ApS,J. V. Holding 2019 ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jes Thormod Gylling, der er den dominerende ejer. Jens Vinderslev A/S hører hjemme i branchen "Murere". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handel, håndværk, industri, investering, finansiering og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Jysk Kemi Service A/S i HolstebroJysk Kemi Service A/S, der er en virksomhed i Holstebro, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 4,3 millioner til 1,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på 4,3 millioner kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 29, året før var det 30. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 16,9 millioner kroner i det foregående regnskab til 13,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 5,5 millioner til 6,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Tommy Brandt. I første omgang er det JOHN THORSØ HOLDING ApS,JKS Erhvervsudlejning A/S,J. ZARTOW HOLDING A/S,KBF INVEST, ÅRHUS ApS,BRANDT HOLDING HOLSTEBRO ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Tommy Brandt, der er den dominerende ejer. Jysk Kemi Service A/S hører hjemme i branchen "Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er produktion, køb og salg af kemiske produkterKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Vind Biler ApS i Vind går fra overskud til underskudOverskuddet i Vind-virksomheden Vind Biler ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 22.101 til -51.505 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 65.356 i det foregående regnskabsår til 13.846 - et fald på -79 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Vind Biler ApS var ligesom året før på 1,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Brian Elbrønd Bjerregaard. I første omgang er det BEB HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Brian Elbrønd Bjerregaard, der er den dominerende ejer. Vind Biler ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel med biler, vognmandsforretning og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Klein Nordic ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Klein Nordic ApS, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,1 millioner til 2,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til to ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,8 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 4,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 4,4 millioner til 5,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Klein Rasmussen. Virksomhedens reelle ejere er Michael Klein Rasmussen. Klein Nordic ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje aktier og anparter herunder at drive virksomhed som holdingselskabKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Marineudstyr.dk ApS i Måbjerg går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Marineudstyr.dk ApS, der er et firma i Måbjerg. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 67.059 til -61.002 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Medarbejdertallet var på et i 2021-01-01/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 213.761 kroner til 253.314 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Egenkapitalen faldt fra 330.334 til 280.672 kroner . Virksomheden ledes af direktør Henrik Kølle Petersen. I første omgang er det Henrik Kølle Petersen,Anne Sophie Storgaard Siig,Joy Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Henrik Kølle Petersen, der er den dominerende ejer. Marineudstyr.dk ApS hører hjemme i branchen "Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive online handel og andre hermed belægtede aktiviteter
Stadig millionminus: Underskuddet er blevet mindre hos Mosegården A/SUnderskuddet i Holstebro-virksomheden Mosegården A/S er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -4,5 millioner til -2,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 14 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,4 millioner kroner til 6,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 3,2 millioner til 483.945 kroner . Virksomheden ledes af direktør Niels Jørgen Sørensen. I første omgang er det NAUJA HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Nauja Katrine Jensen, der er den dominerende ejer. Mosegården A/S hører hjemme i branchen "Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel med og produktion af produkter og services til fødevareerhvervetKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Lagunen ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårLagunen ApS, der er en virksomhed i Holstebro, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 31.533 til 114.317 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 850.155 kroner til 930.391 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 33.338 til 122.502. Firmaet ledes af direktør Sabrina Nicolaisen Kromann. Virksomhedens reelle ejere er Sabrina Nicolaisen Kromann. Lagunen ApS hører hjemme i branchen "Frisørsaloner". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive frisørsalon, handel med varer samt dermed beslægtet virksomhed
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Dyrlæge Anne Jensen ApSLindholt-virksomheden Dyrlæge Anne Jensen ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -1631 til -59.903 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 430.423 kroner i det foregående regnskab til 358.916. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 366.495 til 289.615 kroner . Virksomheden ledes af direktør Anne Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Anne Jensen. Dyrlæge Anne Jensen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Dyrlæger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve dyrlægevirksomhed, samt investering gennem ejerskab af kapitalandele i selskaber, ejendomme, værdipapirer eller andre objekter for kapitalanbringelseKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Fabjerg-virksomheden L K Transport ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i L K Transport ApS, der er en virksomhed i Fabjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 404.916 til 205.348 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på 404.916 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -10.130 kroner til -10.251 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Fabjerg-virksomheden fra 1,9 millioner til 2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kåre Høj Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Kåre Høj Jensen. L K Transport ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Vejgodstransport". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er er at drive vognmandsvirksomhed samt naturlige og sædvanlige aktiviteter i forbindelse hermed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Nees-virksomheden Ulfsund ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Ulfsund ApS, der er en virksomhed i Nees. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 301.452 til 201.987 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021-01-01/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 465.017 kroner i det foregående regnskab til 439.231. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nees-virksomheden fra 6 millioner til 6,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Helge Maagaard. I første omgang er det ULFSUND HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Helge Maagaard, der er den dominerende ejer. Ulfsund ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Avl af andet kvæg og bøfler". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at producere, handle og investere i landbrugsrelaterede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Lemvig Handelsselskab ApS i Lemvig får underskudDet seneste år er endt med underskud i Lemvig-virksomheden Lemvig Handelsselskab ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020-11-03/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -70.016 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -14.483 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Kristian Bjerregaard Kloster. Virksomhedens reelle ejere er Kristian Bjerregaard Kloster. Lemvig Handelsselskab ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handel med og udleje af løsøre og fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Priess A/S fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Priess A/S, der er en virksomhed i Vinderup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 434.336 til 789.911 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 135 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 132 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 77,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 74,2 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vinderup-virksomheden fra 43,9 millioner til 44,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Thomas Engelbrekt Rohde. I første omgang er det ALFRED PRIESS HOLDING A/S,Cordsen NG ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Christian Bruno Cordsen Nielsen, der er den dominerende ejer. Priess A/S hører hjemme i branchen "Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel og industriKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Cable Fun Struer ApSStruer-virksomheden Cable Fun Struer ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -73.611 til -130.379 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 288.142 kroner til 377.007 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,1 millioner til 997.065 kroner . Virksomheden ledes af direktør Poul Bech Jakobsen. Virksomheden ejes af Carl Erik Larsen,KIM KNUDSEN HOLDING ApS,SJ HOLDING AF 20.12.2006 ApS,PTA HOLDING, STRUER ApS,ISOKLIMA HOLDING ApS,IVAN JAKOBSEN ENTREPRENØRFIRMA A/S,K.K. TRANSPORT HOLDING A/S,JES VELSØ ApS,STRUER KLEINSMEDIE EJENDOMME ApS,PBJ MASKINER ApS. Cable Fun Struer ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Drift af sportsanlæg". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at opføre og drive kabelbaner og andre hermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Thyborøn-virksomheden Lund Vindenergi ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Lund Vindenergi ApS, der er en virksomhed i Thyborøn. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 37.058 til 28.570 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -15.621 kroner til -16.505 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Thyborøn-virksomheden fra 327.980 til 349.217. Virksomheden ledes af direktør Morten Lund. Virksomhedens reelle ejere er Flemming Lund,Morten Lund. Lund Vindenergi ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber, eje vindmølleanparter, drive finansieringsvirksomhed, samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Just Easy Tools ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Holstebro-virksomheden Just Easy Tools ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -541.008 til -213.518 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Antallet af ansatte var i følge regnskabet tre, året før var det fire. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 809.744 kroner i det foregående regnskabsår til 1,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 3,8 millioner til 3,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Lars Jørgensen. I første omgang er det JUST EASY ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Jørgensen,Bjarne Klejnstrup Frandsen, der er de dominerende ejere. Just Easy Tools ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er udvikling og salg af håndteringsudstyr og andre hermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Just Easy ApSUnderskuddet i Holstebro-virksomheden Just Easy ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -533.869 til -270.389 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Årets bruttotab blev noteret til -20.000 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,4 millioner til 1,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Lars Jørgensen. I første omgang er det L.J. FINANS ApS,BKF HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Lars Jørgensen,Bjarne Klejnstrup Frandsen, der er de dominerende ejere. Just Easy ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er udvikling og salg af gode produktidéer samt investering i andre selskaberKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Bojsen Biler A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Bojsen Biler A/S, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 3,3 millioner til 5,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 64 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 60 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 25,5 millioner kroner til 30,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 12 millioner til 14,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Poul Brandt Bojsen. I første omgang er det Bojsen Group A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Poul Brandt Bojsen, der er den dominerende ejer. Bojsen Biler A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive autohandel og anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Bojsen Ejendomme ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Bojsen Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 685.639 til 794.349 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,1 millioner kroner til 2,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 2 millioner til 2,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Poul Brandt Bojsen. I første omgang er det Bojsen Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Poul Brandt Bojsen, der er den dominerende ejer. Bojsen Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje og udleje ejendommeKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Berkon ApSMåbjerg-virksomheden Berkon ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -176.130 til -71.702 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -153.443 kroner til -34.359 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 225.548 til 168.019 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jan Bo Strauss. Virksomhedens reelle ejere er Jan Bo Strauss. Berkon ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er udøve konsulent virksomhed indenfor messebygning og andre opgaver efter direktionens vurderingKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Agger Investering ApS i Fabjerg får underskudDet seneste år er endt med underskud i Fabjerg-virksomheden Agger Investering ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021-02-15/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -492.229 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit fire i 2021-02-15/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 652.180 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Jørn Gransgaard Agger. Virksomhedens reelle ejere er Jørn Gransgaard Agger,Freja Agger,Anne Louise Skovbakke. Agger Investering ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Cykel- og knallertforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive cykelforretning og babyudstyr- og børnetøjsforretning samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Skougaard ApS i AgerbækOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Skougaard ApS, der er et firma i Agerbæk. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 127.623 til 34.072 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 141.491 i det foregående regnskabsår til 46.065 - et fald på -67 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 26.580 kroner efter skat, faldt formuen i Skougaard ApS fra 674.374 til 200.954 kroner . Firmaet ledes af direktør Søren Møller Skougaard. I første omgang er det SØREN SKOUGAARD INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Søren Møller Skougaard, der er den dominerende ejer. Skougaard ApS hører hjemme i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed specielt i maskinkonstruktions branchen samt handel, finansiering og industriKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Ulfkjærbjerg Invest ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ulfkjærbjerg Invest ApS, der er en virksomhed i Møborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 427.396 til 2,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -11.250 kroner til -9375 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Møborg-virksomheden fra -2,8 millioner til -745.677. Virksomheden ledes af direktør Kjeld Nedergaard Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Kirsten Louise Nedergaard Hansen. Ulfkjærbjerg Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at besidde andele i selskaber, der ejer eller driver vindmøller samt invistere i aktier og anparter i øvrigt og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Munkbrovej 4 ApS i Holstebro ryger fra overskud til millionunderskudOverskuddet i Holstebro-virksomheden Munkbrovej 4 ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 187.221 til -1,3 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 273.924 kroner til 297.843 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2,7 millioner til 1,6 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Lars Erik Jensen. I første omgang er det LEJ HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Erik Jensen, der er den dominerende ejer. Munkbrovej 4 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er udlejning, køb og salg af ejendomme samt at foretage investering i øvrigtKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Aluwheels ApS i Holstebro gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Aluwheels ApS i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -103.558 til 2825 kroner før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -90.885 kroner året før til 107.676 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-firmaet fra -63.558 til -60.732. Virksomheden ledes af direktør Kirubakaran Ulaganathan. I første omgang er det RaKi Invest Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kirubakaran Ulaganathan,Raji Kiruba, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Aluwheels ApS anbragt i branchen "Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Gartnerlunden ApS i Struer ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Gartnerlunden ApS, der er et firma i Struer. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 1,2 millioner til -276.458 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020-01-01/2020-12-31, der endte med et resultat før skat på 1,2 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 1,3 millioner kroner året før til -179.752 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 950.950 til 735.315 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jens Vinderslev og Jes Thormod Gylling. I første omgang er det JTG HOLDING, STRUER ApS,J. V. Holding 2019 ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jes Thormod Gylling, der er den dominerende ejer. Gartnerlunden ApS hører hjemme i branchen "Opførelse af bygninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er opførelse af ejendomme samt udlejning af boliger og andre hermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Stadig minus: Udsigten Halgaard ApS får nyt millionunderskudStruer-virksomheden Udsigten Halgaard ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -8952 til -1,1 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Årets bruttotab blev noteret til -1,0 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 26.303 til -818.153 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jens Vinderslev og Jes Thormod Gylling. I første omgang er det JTG HOLDING, STRUER ApS,J. V. Holding 2019 ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jes Thormod Gylling, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Udsigten Halgaard ApS anbragt i branchen "Opførelse af bygninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er opførelse af ejendomme samt udlejning af boliger og andre hermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Dan-ice ApsNørlem-virksomheden Dan-ice Aps fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -2784 til -734 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -2784 kroner til -734 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 45.024 til 44.452 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Gudmundur Skuli Gudmundsson og Olafur Jon Gudmundsson. Virksomhedens reelle ejere er Gudmundur Skuli Gudmundsson,Olafur Jon Gudmundsson. Dan-ice Aps har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Investering i faste ejendom handel og service
Underskuddet er blevet mindre hos Ejendomsselskabet D9 ApSHolstebro-virksomheden Ejendomsselskabet D9 ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -6915 til -3268 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -4375 kroner til -5350 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Ejendomsselskabet D9 ApS var ligesom året før på 2,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af John Dahl Petersen og Morten Skoubo. I første omgang er det MS INVEST HOLDING ApS,JOHN DAHL HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det John Dahl Petersen,Morten Skoubo, der er de dominerende ejere. Ejendomsselskabet D9 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er investering i ejendomme i DubaiKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Søren V. Jensen A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Søren V. Jensen A/S, der er en virksomhed i Rom. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 2,1 millioner til 4,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 31 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 33 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 15,2 millioner kroner til 22,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Rom-virksomheden fra 6,4 millioner til 9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Søren Videbæk Jensen. I første omgang er det SVJ HOLDING ApS,Danny Thorsen Holding ApS,JKP, Asp Holding ApS,Karsten Ryttersgaard Holding ApS,R. Iversen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Søren Videbæk Jensen, der er den dominerende ejer. Søren V. Jensen A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Murere". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er drift af murer-, tømrer- og entreprenørvirksomhed og anden dermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Kabyssen Thyborøn ApSThyborøn-virksomheden Kabyssen Thyborøn ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -188.464 til -118.387 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 201.484 kroner til 260.798 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Egenkapitalen faldt fra 13.419 til -86.882 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Lars Laulund Byskov. I første omgang er det THYBORØN CAMP ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Helle Christensen,Pernille Byskov,Naja Dorthea Christensen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Kabyssen Thyborøn ApS anbragt i branchen "Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive investeringsvirksomhed og udlejning af erhvervslejemål
Underskuddet er blevet mindre hos Lukaf ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Thyborøn-virksomheden Lukaf ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -227.002 til -99.282 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 217.794 kroner i det foregående regnskabsår til 332.608 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Egenkapitalen faldt fra -59.883 til -131.665 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Lars Laulund Byskov. I første omgang er det THYBORØN CAMP ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Helle Christensen,Pernille Byskov,Naja Dorthea Christensen, der er de dominerende ejere. Lukaf ApS hører hjemme i branchen "Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive investeringsvirksomhed og udlejning af erhvervslejemål
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Thyborøn-virksomheden Bodil Vind 2019 ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Bodil Vind 2019 ApS, der er en virksomhed i Thyborøn. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 19.227 til 13.951 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Firmaets bruttotab er forbedret fra -4120 kroner til -3657 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Thyborøn-virksomheden fra 47.156 til 58.445. Virksomheden ledes af direktør Per Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Per Jensen. Bodil Vind 2019 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive investeringsvirksomhed
På vej frem: Lidt mindre tab hos Eskild Winther Invest ApSNørlem-virksomheden Eskild Winther Invest ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -7736 til -6357 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -6475 kroner til -6375 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -28.232 til -34.589 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Mikkel Eskild Nielsen. I første omgang er det MIKKEL ESKILD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mikkel Eskild Nielsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Eskild Winther Invest ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaberKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Struer-virksomheden Murerfirmaet Yde Larsen A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Murerfirmaet Yde Larsen A/S, der er en virksomhed i Struer. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 4,5 millioner til 2,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 11 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 13 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 9,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 8,9 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 1,9 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Murerfirmaet Yde Larsen A/S fra 6,7 millioner til 5,1 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Anders Yde Larsen. I første omgang er det ANDERS YDE LARSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Yde Larsen, der er den dominerende ejer. Murerfirmaet Yde Larsen A/S hører hjemme i branchen "Murere". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at fungere som murer- og entreprenørforretning og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Messen ApS i Thyborøn gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Messen ApS i Thyborøn. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -119.309 til 221.584 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 229.199 kroner i det foregående regnskabsår til 501.102 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Thyborøn-firmaet fra 63.384 til 236.238. Virksomheden ledes af direktør Lars Laulund Byskov. I første omgang er det THYBORØN CAMP ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Helle Christensen,Pernille Byskov,Naja Dorthea Christensen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Messen ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er udlejning af fast ejendom m.v
På vej frem: Lidt mindre tab hos Thyborøn Hotel ApSUnderskuddet i Thyborøn-virksomheden Thyborøn Hotel ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -234.152 til -120.061 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 304.604 kroner i det foregående regnskabsår til 457.784 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Egenkapitalen faldt fra 40.000 til -9352 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Lars Laulund Byskov. I første omgang er det THYBORØN CAMP ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Helle Christensen,Pernille Byskov,Naja Dorthea Christensen, der er de dominerende ejere. Thyborøn Hotel ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive investeringsvirksomhed og udlejning af erhvervslejemål
Nedgang på bundlinjen: Byens Gardin ApS i Struer går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Byens Gardin ApS, der er et firma i Struer. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 64.719 til -31.059 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 465.398 kroner i det foregående regnskab til 385.484. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 118.849 til 87.790 kroner . Firmaet ledes af en direktion, der består af Roald Hansen og Frank Linde. Virksomhedens reelle ejere er Roald Hansen,Frank Linde. Byens Gardin ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning". Selskabets formål er beskrevet sådan: Virksomhedens formål er salg og montering af gardiner og markiserKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Struer-virksomheden Helmholt Elektronik A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Helmholt Elektronik A/S, der er en virksomhed i Struer. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 379.758 til 300.336 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit ni ansatte. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 3,4 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Struer-virksomheden fra 2,5 millioner til 2,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Henrik Helmholt. I første omgang er det HELMHOLT HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Henrik Helmholt, der er den dominerende ejer. Helmholt Elektronik A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Ikke-specialiseret engroshandel". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel og produktion og besiddelse af fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Vending: Lund & Jensen ApS i Holstebro er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Lund & Jensen ApS i Holstebro. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -46.161 til 170.039 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,1 millioner kroner til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-firmaet fra -341.465 til -171.426. Virksomheden ledes af direktør Lisa Lund Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Lisa Lund Jensen. I Erhvervsstyrelsens register er Lund & Jensen ApS anbragt i branchen "Restauranter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Nicolaisen & Larsen A/S i Ulfborg ryger fra overskud til millionunderskudForrige års overskud i Ulfborg-virksomheden Nicolaisen & Larsen A/S blev sidste år afløst af røde tal. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-05-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 227.471 til -18,3 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 1985, der endte med et resultat før skat på 1,0 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 39 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 37 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 23,5 millioner i det foregående regnskabsår til 6,2 millioner - et fald på -73 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 56,3 millioner til 39 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Per Bo Stjernqvist. Virksomheden ejes af Royal Reesink B.V.. Nicolaisen & Larsen A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel med og servicering af maskiner til industri, landbrug samt bygge-og anlægsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Ren Profil ApSTvis-virksomheden Ren Profil ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -31.539 til -13.330 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 540.140 kroner til 582.530 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 28.343 til 17.933 kroner . Virksomheden ledes af direktør Daniel Lund Petersen. Virksomhedens reelle ejere er Daniel Lund Petersen. Ren Profil ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Vinduespolering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at udøve virksomhed med vinduespolering og rengøring samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Næsten uændret: Lidt mindre underskud hos Fairhussalg ApSHolstebro-virksomheden Fairhussalg ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -40.722 til -37.394 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -8320 kroner til -13.474 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -27.228 kroner efter skat, voksede egenkapitalen i Fairhussalg ApS sidste år fra -87.634 til -74.962 og er dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Kenneth Agerbo Henriksen. Virksomhedens reelle ejere er Kenneth Agerbo Henriksen. I Erhvervsstyrelsens register er Fairhussalg ApS anbragt i branchen "Ejendomsmæglere mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at yde rådgivning og service i forbindelse med salg af ejendommeKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Tipsmark Maskinstation ApS i HjermTipsmark Maskinstation ApS, der er en virksomhed i Hjerm, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,1 millioner til 418.361 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på ni i 2021-01-01/2021-12-31, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 9,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 8,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hjerm-virksomheden fra 12,4 millioner til 12,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Erik Loftager. I første omgang er det TIPSMARK MASKINSTATION HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Erik Loftager, der er den dominerende ejer. Tipsmark Maskinstation ApS hører hjemme i branchen "Serviceydelser i forbindelse med planteavl". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed som maskinstation og alt herunder forekommende entreprenørarbejde samt køb og salg af gødning, spøjtemidler og land brugsavlKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Baltic Renewables ApSLemvig-virksomheden Baltic Renewables ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021-01-01/2021-12-31, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -192.901 til -262.126 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Selskabets bruttotab er forbedret fra -38.002 kroner til -29.552 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -158.301 til -420.393 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Gunnar Lisby Kjær. I første omgang er det Skovgaard Energy ApS,LISBY WINDPOWER ApS,JHC Investments ApS,Harbo Renewables Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Gunnar Lisby Kjær, der er den dominerende ejer. Baltic Renewables ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje kapitalandele i selskaber, der direkte eller indirekte driver virksomhed med udvikling, opførelse samt drift af vedva-rende energi anlæg samt efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Stences ApS i Tvis får underskudDet seneste år er endt med underskud i Tvis-virksomheden Stences ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -268.320 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttotab var på -165.386 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Pia Christence Rasmussen. Virksomhedens reelle ejere er Pia Christence Rasmussen. Stences ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Industriel design og produktdesign". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med design, produktion og handel, herunder indretningsvirksomhed såvel i Danmark som i udlandet samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Holstebro tjente flere penge i seneste regnskabHvam Skov- og Ejendomsselskab ApS, der er en virksomhed i Holstebro, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 27.716 til 110.455 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -68.255 kroner til -23.100 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 4,9 millioner til 5 millioner. Firmaet ledes af direktør Torben Amstrup. I første omgang er det HVAM INVEST HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Torben Amstrup, der er den dominerende ejer. Hvam Skov- og Ejendomsselskab ApS hører hjemme i branchen "Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med investering i skov- og udlejningsejendommeKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Jegindø er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Johs. Jensen Fiske- & Muslingeexport A/S i Jegindø. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -1,7 millioner til 1,5 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit otte ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,2 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 6,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Jegindø-firmaet fra 3,2 millioner til 4,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Tanja Bak Dragsbæk. I første omgang er det DRAGSBÆK HOLDING ApS og Meromar Holding B.V., der står som ejere. I sidste ende er det Tanja Bak Dragsbæk og Arend Andre Seinen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Johs. Jensen Fiske- & Muslingeexport A/S anbragt i branchen "Engroshandel med fisk og fiskeprodukter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel med fiske- og skaldyrsprodukter, samt anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Match Padel Lemvig ApS i Lemvig får underskudDet seneste år er endt med underskud i Lemvig-virksomheden Match Padel Lemvig ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -204.196 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -22.982 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Tommy Weibel. I første omgang er det Match Padel Danmark ApS og Tosera ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Tommy Weibel, der er den dominerende ejer. Match Padel Lemvig ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Drift af sportsanlæg". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje og drive et indendørs padel-center samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Lægeklinik i Nr Felding tjente flere penge i seneste regnskabSPECIALLÆGE JØRGEN JOHANSEN ApS, der er en virksomhed i Nr Felding, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 31.788 til 166.831 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 166.894 kroner til 193.067 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nr Felding-virksomheden fra 219.414 til 292.042. Firmaet ledes af direktør Jørgen Kühlwein Johansen. Virksomhedens reelle ejere er Jørgen Kühlwein Johansen. SPECIALLÆGE JØRGEN JOHANSEN ApS hører hjemme i branchen "Praktiserende speciallæger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive lægevirksomhed samt investering og dermed beslægtet virksomhed
Røde tal forsvandt: Blikkenslagervirksomhed i Struer er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Kliplev VVS og Sydventilation A/S i Struer. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -2,1 millioner til 1,5 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 13 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 15 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 9,4 millioner kroner til 13,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Struer-firmaet fra 3,3 millioner til 4,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Steen Lauge Pedersen. I første omgang er det Kliplev Group ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Steen Lauge Pedersen og Kim Henriksen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Kliplev VVS og Sydventilation A/S anbragt i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive VVS-installationsvirksomhed, handel med VVS-artikler og i øvrigt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Konsulentvirksomhed i Struer får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Struer-virksomheden VEK-Shop A/S . Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 69.354 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 71.340 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Steen Lauge Pedersen. I første omgang er det Kliplev Group ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Steen Lauge Pedersen og Kim Henriksen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er VEK-Shop A/S anbragt i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er udvikling og salg af webshops til vvs- og elektrikerbranchen samt anden dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Blikkenslagervirksomhed i Hvam fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Hvam Smede & VVS A/S, der er en virksomhed i Hvam. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,1 millioner til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit syv ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 3,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hvam-virksomheden fra 4 millioner til 4,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Torben Amstrup. I første omgang er det HVAM INVEST HOLDING ApS og KR Invest Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Torben Amstrup og Kristian Kjelsmark Amstrup, der er de dominerende ejere. Hvam Smede & VVS A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve smede- og VVS virksomhed, samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Venø går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Venø-virksomheden Venoesund Fisk og Skaldyr ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 425.802 til -43.612 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 425.802 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,0 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 246.802 til 212.786 kroner . Virksomheden ledes af direktør Arne Rusbjerg. Virksomheden ejes af NORDVESTJYSK FRITIDSFISKERFORENING HOLDING ApS. I Erhvervsstyrelsens register er Venoesund Fisk og Skaldyr ApS anbragt i branchen "Engroshandel med fisk og fiskeprodukter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, forædling og salg af skaldyr, opdræt og salg af fiskeyngel, fisk og skaldyr samt forsøg med opdræt af nye fiskearter samt nye opdrætsmetoderKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos blikkenslagervirksomhed i StruerOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Struer VVS ApS, der er en virksomhed i Struer. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 921.190 til 652.769 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 981.590 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,3 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 508.289 kroner efter skat, faldt formuen i Struer VVS ApS fra 1,2 millioner til 968.869 kroner . Firmaet ledes af direktør Claus Nielsen. I første omgang er det CLAUS NIELSEN HOLDING og STRUER ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Claus Nielsen, der er den dominerende ejer. Struer VVS ApS hører hjemme i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive VVS-virksomhed samt beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Jeka Fish A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Jeka Fish A/S, der er en virksomhed i Lemvig. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 10,2 millioner til 21,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 93 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 100 ansatte - en fremgang på 7,53 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 59,4 millioner kroner til 78,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 14,6 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Jeka Fish A/S fra 19,3 millioner til 18,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Halldór Arnarson. I første omgang er det Jysk Industri Holding A/S, Spogárd Holding ApS, FJÖLNIR ApS og KARSTEN REE HOLDING C ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Karsten Ree, der er den dominerende ejer. Jeka Fish A/S hører hjemme i branchen "Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er opkøb, forædling, eksport og import af fisk og fiskeprodukter samt i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stadig minus: Ny Kingfisher A/S får nyt millionunderskudUnderskuddet i Thyborøn-virksomheden Ny Kingfisher A/S voksede sidste år. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -1,4 millioner til -2,9 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2015, der endte med et resultat før skat på 7,6 millioner kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet syv, året før var det otte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 11,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 10,7 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -204.100 til -2,4 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Svenn Anker Gasberg Grønkjær. I første omgang er det SGG HOLDING ApS, BBR ApS og CD ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Svenn Anker Gasberg Grønkjær, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Ny Kingfisher A/S anbragt i branchen "Havfiskeri". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive fiskeriKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Fiskeriselskabet Ida Sofia ApSOgså i det seneste regnskabsår blev det til et underskud i Thyborøn-virksomheden Fiskeriselskabet Ida Sofia ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -228.601 til -330.811 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 27.229 kroner året før til -160.255 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -188.601 til -519.412 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Svenn Anker Gasberg Grønkjær. I første omgang er det SGG HOLDING ApS, BBR ApS og CD ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Svenn Anker Gasberg Grønkjær, Brian Bjarke Rasmussen og Christopher Ditlevsen, der er de dominerende ejere. Fiskeriselskabet Ida Sofia ApS hører hjemme i branchen "Havfiskeri". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive erhvervsmæssigt fiskeri og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Lynge Fiskeri ApS i Thyborøn ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Lynge Fiskeri ApS, der er et firma i Thyborøn. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 3,1 millioner til -29.079 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 3,1 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 19,1 millioner i det foregående regnskabsår til 9,0 millioner - et fald på -53 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -5 millioner til -5,1 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Lindy Harald Lynge. I første omgang er det Lindy Harald Lynge, CMP Fiskeri ApS og FTJ Fiskeri ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Lindy Harald Lynge, der er den dominerende ejer. Lynge Fiskeri ApS hører hjemme i branchen "Havfiskeri". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve fiskeri og andre relaterede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Konsulentvirksomhed i LemvigLemvig-virksomheden CAP BOX ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -137.747 til -46.246 kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 3915 kroner i det foregående regnskabsår til 168.772 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2,3 millioner til 2,2 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Mogens Sværke Johansen. Virksomhedens reelle ejere er Mogens Sværke Johansen. I Erhvervsstyrelsens register er CAP BOX ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering for egne midler, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos finansvirksomhed i ThyborønHESENA A/S, der er en virksomhed i Thyborøn, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 663.897 til 266.186 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 906.224 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 30.092 i det foregående regnskabsår til 10.179 - et fald på -66 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Thyborøn-virksomheden fra 2,8 millioner til 3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Helle Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Helle Christensen. HESENA A/S hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er financiering, handel og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Struer er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet AVAtronics ApS i Struer. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -156.189 til 66.199 kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 609.108 kroner i det foregående regnskabsår til 1,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Struer-firmaet fra -120.881 til -54.682. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jeyran Hezaveh og Amirhooshang Farahaniamani. I første omgang er det AVAtronics Sàrl, der står som ejer. I sidste ende er det Fardad Zabetian, Jeyran Hezaveh og Amirhooshang Farahanisamani, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er AVAtronics ApS anbragt i branchen "Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udvikle elektroniske produkter samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Storålam Økologi ApSIdom-virksomheden Storålam Økologi ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -2861 til -11.466 kroner før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -2840 kroner til -11.168 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 37.139 til 25.673 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jørgen Blazejewicz og Laust Ladefoged Blazejewicz. Virksomhedens reelle ejere er Jørgen Blazejewicz og Laust Ladefoged Blazejewicz. Storålam Økologi ApS hører hjemme i branchen "Avl af får og geder". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Storålam Økologi2 ApS i Idom får underskudDet seneste år er endt med underskud i Idom-virksomheden Storålam Økologi2 ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -6938 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -6736 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Jørgen Blazejewicz. Virksomhedens reelle ejere er Jørgen Blazejewicz. Storålam Økologi2 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Serviceydelser i forbindelse med planteavl". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Thyborøn Ejendom ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Thyborøn Ejendom ApS, der er en virksomhed i Thyborøn. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 451.115 til 644.400 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 964.357 kroner til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Thyborøn-virksomheden fra 1,9 millioner til 2,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jeppe Risbank Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Jeppe Risbank Nielsen. Thyborøn Ejendom ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er ejendomsudlejning og anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Nordisk Krabbe Kompagni A/S i Lemvig er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i virksomheden Nordisk Krabbe Kompagni A/S i Lemvig i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -329.539 til 1,0 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 309.530 kroner i det foregående regnskabsår til 1,8 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lemvig-firmaet fra 663.991 til 1,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Halldór Arnarson. Virksomhedens reelle ejere er Karsten Ree. I Erhvervsstyrelsens register er Nordisk Krabbe Kompagni A/S anbragt i branchen "Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at projektere, opføre, udstyre og drive en eller flere produktionsfabrikker til fremstilling af produkter baseret på brun krabbe, såvel som at sælge, markedsføre og distribuere sådanne produkter, samt at en-gagere sig i ethvert foretagende, aktivitet eller forretning, som er direkte eller indirekte relateret til opfyldelsen af førnævnte formål og som bestyrelsen løbende måtte godkendeKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Virksomhed i Struer har skåret underskuddet nedStruer-virksomheden STEENSSEN ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -12.000 til -8003 kroner før skat. Selskabet oplyser ikke hvor mange ansatte, der har været i 2021. Året før var der i gennemsnit én ansatte, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Firmaets bruttotab er forbedret fra -10.000 kroner til -6814 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 31.000 til 24.460 kroner . Virksomheden ledes af direktør Frederick William Milne Rickmann. Virksomhedens reelle ejere er Frederick William Milne Rickmann. STEENSSEN ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Radio- og tv-forretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomheden formål er at udvikle, fremstille og sælge audio og elektroniske produkterKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Blikkenslagervirksomhed i Struer tjente flere penge i seneste regnskabKliplev VVS og Sydventilation Entreprise ApS , der er en virksomhed i Struer, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 31.530 til 293.942 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 47.091 kroner i det foregående regnskabsår til 327.273 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Struer-virksomheden fra 159.329 til 388.605. Firmaet ledes af direktør Steen Lauge Pedersen. I første omgang er det Kliplev Group ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Steen Lauge Pedersen og Kim Henriksen, der er de dominerende ejere. Kliplev VVS og Sydventilation Entreprise ApS hører hjemme i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er salg og etablering af ventilationsanlæg, VVS-arbejder og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Lé Beauty Academy ApS i Holstebro får underskudDet seneste år er endt med underskud i Holstebro-virksomheden Lé Beauty Academy ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -50.661 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 222.909 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Sarah Abdel-Halim. I første omgang er det JOLI INVEST ApS og Abdel-Halim Blossom Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Sarah Abdel-Halim, der er den dominerende ejer. Lé Beauty Academy ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tekniske skoler og fagskoler". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er, at drive kosmetologskole samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Mejdal Pizza ApS i Mejdal får underskudDet seneste år er endt med underskud i Mejdal-virksomheden Mejdal Pizza ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -11.365 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 344.719 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Amani Adnan Hassan. Virksomhedens reelle ejere er Amani Adnan Hassan. Mejdal Pizza ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabet formål er drift af restauration og grillbar
Overskuddet stiger: Virksomhed i Måbjerg fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Rettenmaier Denmark K/S, der er en virksomhed i Måbjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 3,4 millioner til 5,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 6,5 millioner kroner til 8,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Måbjerg-virksomheden fra 5,8 millioner til 11,1 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Tom Just Hjulmann Poulsen og Josef Otto Rettenmaier. I første omgang er det Josef Rettenmaier Europa BS GmbH, der står som ejer. I sidste ende er det Josef Otto Rettenmaier og Stephan Klaus Anselm Rettenmaier, der er de dominerende ejere. Rettenmaier Denmark K/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden råstofindvinding". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er handel med produkter fremstillet på basis af cellestoffer og genvoksende råstoffer samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: St. Skindbjerg Grise ApS i Holstebro er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i virksomheden St. Skindbjerg Grise ApS i Holstebro i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -367.858 til 6,9 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på tre i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,4 millioner kroner til 1,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-firmaet fra 33,8 millioner til 40,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jørgen Larsen Tørnæs. Virksomhedens reelle ejere er Jørgen Larsen Tørnæs. I Erhvervsstyrelsens register er St. Skindbjerg Grise ApS anbragt i branchen "Produktion af slagtesvin". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje landbrugsejendomme og drive landbrug og dermed i forbindelse stående virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Dybdal Byg Byggefirma ApS i Holstebro går fra overskud til underskudOverskuddet i Holstebro-virksomheden Dybdal Byg Byggefirma ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 21.375 til -221.848 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 21.375 kroner. Forrige år var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fire ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,2 millioner kroner til 1,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -71.060 til -292.907 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Brian Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Brian Christensen. Dybdal Byg Byggefirma ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med tømmerarbejde samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Struer-virksomheden Kliplev Ejendomme ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Kliplev Ejendomme ApS , der er en virksomhed i Struer. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 141.237 til 111.615 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 376.064 kroner i det foregående regnskab til 352.484. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Struer-virksomheden fra 250.628 til 338.356. Virksomheden ledes af direktør Steen Lauge Pedersen. I første omgang er det Kliplev Group ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Steen Lauge Pedersen og Kim Henriksen, der er de dominerende ejere. Kliplev Ejendomme ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er køb, salg og servicering af energiløsninger eller dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Holstebro-virksomheden Outdoor Xperten A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Outdoor Xperten A/S, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 709.621 til 544.726 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 2,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 1,6 millioner til 1,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Dennis Kolind Rasmussen. I første omgang er det P. Henriksen Holding ApS, Aconcagua Holding ApS og Kolind Outdoor Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Peter Henriksen, der er den dominerende ejer. Outdoor Xperten A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Forhandlere af sports- og campingudstyr". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med detailhandel inden for sport og outdoor samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Struer fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i KHSL ApS , der er en virksomhed i Struer. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 768.104 til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 769.020 kroner i det foregående regnskabsår til 1,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 868.281 kroner efter skat, faldt formuen i KHSL ApS fra 649.514 til 58.282 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Steen Lauge Pedersen og Kim Henriksen. I første omgang er det KIM HENRIKSEN, KLIPLEV HOLDING ApS og SL-Invest Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Steen Lauge Pedersen og Kim Henriksen, der er de dominerende ejere. KHSL ApS hører hjemme i branchen "Anden personaleformidling". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med personudlejning, handel og investering samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Agroinvest Lemvig A/S i Nørlem gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Agroinvest Lemvig A/S i Nørlem. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -489.311 til 50.144 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 373.259 kroner til 382.878 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nørlem-firmaet fra 1,1 millioner til 1,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Nikolaj Mølgaard Nielsen. I første omgang er det JB HOLDING, LEMVIG ApS, SVJ HOLDING ApS og Nørremark I/S v/Bent Mølgaard Nielsen & Nikolaj Mølgaard Nielsen, der står som ejere. I sidste ende er det Søren Videbæk Jensen og Nina Honorè Binderup, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Agroinvest Lemvig A/S anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje og på markedsvilkår at udleje landbrugsejendommen, Saugmandsvej 41 m.flKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos landbrugsvirksomhed i UlfborgOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i R. C. SLET ApS, der er en virksomhed i Ulfborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 221.502 til 126.798 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 277.744 kroner i det foregående regnskab til 189.695 - et fald på -32 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ulfborg-virksomheden fra 172.828 til 266.208. Virksomheden ledes af direktør Carlo Slet. Virksomhedens reelle ejere er Carlo Slet. R. C. SLET ApS hører hjemme i branchen "Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er udlejning af landbrugsjordKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Rammegaard A/S i Ramme ryger fra overskud til millionunderskudForrige års overskud i Ramme-virksomheden Rammegaard A/S blev sidste år afløst af røde tal. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 794.374 til -3,6 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 5,8 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit syv fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til otte ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 7,0 millioner i det foregående regnskabsår til 2,2 millioner - et fald på -69 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 8,7 millioner til 4,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Esben Engelst Thing. I første omgang er det Thing Invest Holding ApS og RT Agro ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Esben Engelst Thing og Roald Møller Thing, der er de dominerende ejere. Rammegaard A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Produktion af slagtesvin". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er eje og drive jordbrug, samt produktion af grise og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Vinderup tjente flere penge i seneste regnskabKreaturhandler Bjarne Andersen ApS , der er en virksomhed i Vinderup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 137.110 til 462.681 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit syv fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til otte ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 3,8 millioner kroner til 4,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vinderup-virksomheden fra 805.493 til 1,2 millioner. Firmaet ledes af direktør Bjarne Normann Andersen. I første omgang er det BA HOLDING VINDERUP ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Bjarne Normann Andersen, der er den dominerende ejer. Kreaturhandler Bjarne Andersen ApS hører hjemme i branchen "Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er agenturhandel med landbrugsvarer, levende dyr og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Struer er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet VVS - EL - KØL Grossist ApS i Struer. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -798.948 til 159.204 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -798.928 kroner året før til 159.343 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Struer-firmaet fra -412.280 til 56.207. Virksomheden ledes af direktør Steen Lauge Pedersen. I første omgang er det Kliplev Group ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Steen Lauge Pedersen og Kim Henriksen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er VVS - EL - KØL Grossist ApS anbragt i branchen "Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive detailhandel med vvs-, el- og køleartikler og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Gross In ApS i Struer går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Gross In ApS , der er et firma i Struer. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 7397 til -3567 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 7397 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 35.610 kroner i det foregående regnskab til 24.842 - et fald på -30 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 59.517 til 56.650 kroner . Firmaet ledes af direktør Steen Lauge Pedersen. I første omgang er det Kliplev Group ApS, HH-Energy ApS og Agerskov Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Steen Lauge Pedersen, Rasmus Hviid Agerskov, Kim Henriksen og Torben Grønlund Hansen, der er de dominerende ejere. Gross In ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er engroshandel, herunder køb og salg af varmeanlæg, værktøjsmaskiner, metaller og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Landting Slot A/SDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Holstebro-virksomheden Landting Slot A/S. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 441.312 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Årets bruttofortjeneste var på 566.074 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Lars Pinholt. I første omgang er det Landting Finans ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Brian Lykkegård Dåsbjerg, Lars Pinholt og Tina Pinholt, der er de dominerende ejere. Landting Slot A/S hører hjemme i branchen "Specialiseret engroshandel med fødevarer". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er handel med fødevarer og hertil relaterede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Virksomhed i Holstebro fik større overskud end året førKørelærernes Øvelsesbane A.m.b.A. Holstebro, der er en virksomhed i Holstebro, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 162.662 til 208.095 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 174.427 kroner til 227.611 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 1,3 millioner til 1,5 millioner. Firmaet ejes af Erik Børløs Hansen og Frank Hansen. Kørelærernes Øvelsesbane A.m.b.A. Holstebro hører hjemme i branchen "Køreskoler". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at erhverve og drive øvelsesplads, og at erhverve lokaler og undervisningsmateriel m.v. til brug for kørerundervisningKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Kørelærernes Øvelsesbane ApS i Holstebro går fra overskud til underskudOverskuddet i Holstebro-virksomheden Kørelærernes Øvelsesbane ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 21.699 til -28.698 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 23.147 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -7250 kroner til -7876 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 59.586 til 36.880 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Erik Børløs Hansen og Frank Hansen. I første omgang er det Frank Hansen Holding af 2016 ApS og Erik Børløs Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Erik Børløs Hansen og Frank Hansen, der er de dominerende ejere. Kørelærernes Øvelsesbane ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Køreskoler". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er eje drive virksomhed med drift af øvelsesbane for køreskoleelever og hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens nærmere skønKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i HolstebroHolstebro-virksomheden MICLA Invest ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -81.779 til -253.903 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 128.953 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 93.947 kroner i det foregående regnskabsår til 152.321 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 184.169 til -18.010 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Michael Larsen. I første omgang er det MICLA Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Larsen, der er den dominerende ejer. MICLA Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Kombinerede administrationsserviceydelser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Jysk Vakuum Service ApS fik større overskud end året førJysk Vakuum Service ApS, der er en virksomhed i Holstebro, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 79.570 til 91.406 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 80.997 kroner i det foregående regnskabsår til 255.657 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 114.599 til 115.842. Firmaet ledes af direktør Kim Kragelund Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Kim Kragelund Hansen. Jysk Vakuum Service ApS hører hjemme i branchen "Reparation af maskiner". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udføre reparation og eftersyn af løftegrej samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelseKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Staby Rønbjerg Agro ApS i StabyStaby Rønbjerg Agro ApS, der er en virksomhed i Staby, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 372.263 til 125.167 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 389.640 i det foregående regnskabsår til 139.207 - et fald på -64 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Staby-virksomheden fra 337.450 til 434.391. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Rune Lund og Torben Nørgaard. I første omgang er det RØNBJERG MASKINSTATION ApS og STABY MASKINSTATION ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jørgen Fly, Rune Lund og Torben Nørgaard, der er de dominerende ejere. Staby Rønbjerg Agro ApS hører hjemme i branchen "Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at avle kornprodukter og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Thyborøn-virksomheden Brdr. Langer A/SBrdr. Langer A/S, der er en virksomhed i Thyborøn, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 10,0 millioner til 516.525 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 4,5 millioner i det foregående regnskabsår til 1,6 millioner - et fald på -65 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 374.626 kroner efter skat, faldt formuen i Brdr. Langer A/S fra 74 millioner til 24,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jens Peter Langer. I første omgang er det DBL Holding ApS og JENS PETER LANGER HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jens Peter Langer og Danny Broe Langer, der er de dominerende ejere. Brdr. Langer A/S hører hjemme i branchen "Havfiskeri". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive erhvervsmæssigt fiskeri og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Holstebro ryger fra overskud til millionunderskudOverskud er blevet til underskud i Holstebro-virksomheden TheBarBrand ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 13,7 millioner til -2,2 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 13,7 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit syv fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til fire ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 16,5 millioner i det foregående regnskabsår til 410.971 - et fald på -98 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 10,9 millioner til 9,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Henrik Kobberup. I første omgang er det H. K. HOLDING HOLSTEBRO ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henrik Kobberup, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er TheBarBrand ApS anbragt i branchen "Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel og salg til private og erhverv via internet og multi level marketing og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Fogh Andersson ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Måbjerg-virksomheden Fogh Andersson ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 31.776 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 50.945 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Ronni Fogh Andersson. I første omgang er det Fogh Andersson Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ronni Fogh Andersson, der er den dominerende ejer. Fogh Andersson ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med bøger, kontorartikler, musik eller film via internet". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er coaching, bogsalg, musikudgivelse, vejledning og efter ledelsens vurdering hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Virksomhed i Holstebro fik større overskud end året førKVIK NØGLE- & SKOSERVICE ApS, der er en virksomhed i Holstebro, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 36.278 til 44.583 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 36.543 kroner til 44.942 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra -24.174 til 20.409. Firmaet ledes af direktør Benny Stjernholm. Virksomhedens reelle ejere er Jens Søgaard. KVIK NØGLE- & SKOSERVICE ApS hører hjemme i branchen "Reparation af skotøj og lædervarer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med reparation af skotøj og lædervarer, samt fremstilling af nøgler og dermed beslægtet virksomhed
Overskuddet stiger: Virksomhed i Harboøre fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i JJB VIND ApS, der er en virksomhed i Harboøre. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,4 millioner til 1,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,6 millioner kroner til 3,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Harboøre-virksomheden fra 17 millioner til 18,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jens Jørgen Birch. Virksomhedens reelle ejere er Jens Jørgen Birch. JJB VIND ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Produktion af elektricitet". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje vindmøller, anparter i vindmøller og andet hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed
På vej frem: Virksomhed i Lemvig har skåret underskuddet nedLemvig-virksomheden ADVANCED LABELS ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -7092 til -5190 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -6864 kroner til -4933 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -467.613 til -469.899 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Tommy Jørgensen. I første omgang er det KT LABEL ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Karl Emil Jørgensen og Tommy Jørgensen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er ADVANCED LABELS ApS anbragt i branchen "Fremstilling af kontorartikler af papir". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handelsvirksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i LemvigOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i UNIQUE LABELS A/S, der er en virksomhed i Lemvig. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 198.727 til 152.850 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 898.448 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 317.101 kroner i det foregående regnskab til 284.915. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 119.454 kroner efter skat, faldt formuen i UNIQUE LABELS A/S fra 2,3 millioner til 2,2 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Tommy Jørgensen. I første omgang er det KT LABEL ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Karl Emil Jørgensen og Tommy Jørgensen, der er de dominerende ejere. UNIQUE LABELS A/S hører hjemme i branchen "Fremstilling af andre papir- og papvarer". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at udvikle og producere Booklet etiketter
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Thyborøn-virksomheden Frost Vind ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Frost Vind ApS, der er en virksomhed i Thyborøn. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 26.070 til 16.490 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -3355 kroner til -3657 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Thyborøn-virksomheden fra 69.199 til 82.477. Virksomheden ledes af direktør Jeanette Frost Vang. Virksomhedens reelle ejere er Jeanette Frost Vang. Frost Vind ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive investeringsvirksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Lemvig-virksomheden Kallis ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Kallis ApS, der er en virksomhed i Lemvig. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 7265 til 3880 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 16.219 kroner. Firmaets bruttotab er forbedret fra -6535 kroner til -4622 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lemvig-virksomheden fra 40.000 til 43.308. Virksomheden ledes af direktør Karl Emil Jørgensen. Virksomhedens reelle ejere er Karl Emil Jørgensen. Kallis ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive investeringsvirksomhed
Tallene går op: Ejendomsvirksomhed i Rom fik større overskud end året førEJENDOMSSELSKABET SMEDEVEJ 8 ApS, der er en virksomhed i Rom, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 10.925 til 14.948 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 38.117 kroner til 38.283 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg. Sidste år steg formuen i Rom-virksomheden fra 111.169 til 123.477. Firmaet ledes af direktør Jim Rammekjær Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Jim Rammekjær Christensen. EJENDOMSSELSKABET SMEDEVEJ 8 ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udleje fast ejendom og hermed beslægtet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos konsulentvirksomhed i StruerIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i WineTradeCon ApS, der er et firma i Struer. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 5630 til 1502 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 5640 kroner i det foregående regnskabsår til 11.495 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Struer-virksomheden fra 40.768 til 43.509. Firmaet ledes af direktør Morten Kenhof. Virksomhedens reelle ejere er Morten Kenhof. WineTradeCon ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og konsulentvirksomhed samt i øvrigt hermed beslægtet virksomhed. Virksomheden kan udøves enten direkte eller gennem kapitalanbringelser i andre selskaber
Overskuddet stiger: Virksomhed i Thyborøn tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i CECILIE THYBORØN ApS, der er en virksomhed i Thyborøn. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 207.845 til 446.527 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 1,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 573.612 - et fald på -49 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Thyborøn-virksomheden fra 922.533 til 1,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ejvind Rom. I første omgang er det Ejvind Rom, ROM ApS og P-E ROM ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Ejvind Rom, Karen Rom og Poul-Erik Rom, der er de dominerende ejere. CECILIE THYBORØN ApS hører hjemme i branchen "Sø- og kysttransport af gods". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive arbejdsudleje og dermed beslægtet virksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i ThyborønOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i BELLIS INVEST ApS, der er en virksomhed i Thyborøn. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 133.082 til 94.981 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -5975 kroner til -6223 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Thyborøn-virksomheden fra 269.705 til 364.686. Virksomheden ledes af direktør Lars Kynde Lyng. Virksomhedens reelle ejere er Lars Kynde Lyng. BELLIS INVEST ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investering og handel med værdipapirer samt andet hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos reklamevirksomhed i MejdalPotter - Online Markedsføring ApS, der er en virksomhed i Mejdal, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 2,4 millioner til 493.735 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 2,4 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -113.501 kroner året før til 908.789 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Mejdal-virksomheden fra 4,9 millioner til 5,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ib Østergaard Potter. Virksomhedens reelle ejere er Ib Østergaard Potter. Potter - Online Markedsføring ApS hører hjemme i branchen "Reklamebureauer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er online markedsføringKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Virksomhed i Holstebro har skåret underskuddet nedHolstebro-virksomheden HYLDGAARD ENERGI ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -52.181 til -27.513 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -1859 kroner til -2469 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 181.360 til 147.408 kroner . Virksomheden ledes af direktør Kresten Hyldgaard. Virksomheden ejes af Niels Hyldgaard, Kresten Hyldgaard, Karen Hyldgaard og Susanne Bjørn Hyldgaard. I Erhvervsstyrelsens register er HYLDGAARD ENERGI ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed
Tallene går op: Flyvehavren ApS fik større overskud end året førFlyvehavren ApS, der er en virksomhed i Holstebro, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 31.563 til 76.401 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 32.080 kroner i det foregående regnskabsår til 76.925 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra -17.914 til 41.480. Firmaet ledes af direktør Peter Offersen. Virksomhedens reelle ejere er Peter Offersen. Flyvehavren ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med udvikling og fremstilling af maskiner og udstyr til landbrugsdrift, herunder køretøjer til inspektion af marker for flyvehavre
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Sand & O ApS i Nr FeldingSand & O ApS, der er en virksomhed i Nr Felding, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 416.351 til 78.887 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 416.351 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 497.673 kroner i det foregående regnskab til 461.047. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nr Felding-virksomheden fra 618.722 til 629.360. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Søren Olsen og Stine Sand Kristensen. Virksomhedens reelle ejere er Søren Olsen og Stine Sand Kristensen. Sand & O ApS hører hjemme i branchen "Frisørsaloner". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med frisørsalon, salg af Aloe Vera produkter og coaching samt anden dermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Bilhandel i Holstebro går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Holstebro-virksomheden MA Automobiler ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 93.308 til -67.459 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 93.308 kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 110.328 kroner året før til -48.127 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 87.423 til 34.697 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Andre Hesselbjerg Ager og Morten Thaisen Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Andre Hesselbjerg Ager og Morten Thaisen Jensen. I Erhvervsstyrelsens register er MA Automobiler ApS anbragt i branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er køb og salg af biler samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Marianne Hald ApS fik større overskud end året førMarianne Hald ApS, der er en virksomhed i Bøvling, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 29.848 til 40.620 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -9618 kroner til -6375 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bøvling-virksomheden fra 227.807 til 259.491. Firmaet ledes af direktør Marianne Hald. Virksomhedens reelle ejere er Marianne Hald. Marianne Hald ApS hører hjemme i branchen "Produktion af elektricitet". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel og produktion, herunder at opføre, eje og drive vindmøller og producere elektricitet ved hjælp af vindkraft og sælge elektriciteten efter gældende lovgivning
Overskuddet stiger: Virksomhed i Måbjerg fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i AM Nutrition DK, ApS, der er en virksomhed i Måbjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 602.086 til 1,5 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit et fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til to ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,2 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 3,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Måbjerg-virksomheden fra 862.697 til 2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Roar Feedt. Virksomheden ejes af AM Nutrition AS og AM Nutrition AS. AM Nutrition DK, ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af mølleriprodukter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med fødevarer og fødevareingredienser, samt al virksomhed, som efter direktionens skøn, har forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Dive Trip ApS i Lemvig gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Dive Trip ApS i Lemvig. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -6583 til 2458 kroner før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -6463 kroner året før til 2671 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lemvig-firmaet fra 34.965 til 36.783. Virksomheden ledes af direktør Mark Christian Lee. Virksomhedens reelle ejere er Mark Christian Lee. I Erhvervsstyrelsens register er Dive Trip ApS anbragt i branchen "Rejsebureauer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er rejsebureauvirksomhed og anden i forbindelse hermed beslægtet aktivitetKlik her for at se regnskabet.
Stadig minus: Offshore Windservice A/S får nyt millionunderskudUnderskuddet i Thyborøn-virksomheden Offshore Windservice A/S voksede sidste år. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -8,6 millioner til -25,7 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 8,0 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit 34 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 35 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 37,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 26,6 millioner - et fald på -29 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 248,6 millioner til 223,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Billy Thøger Kristensen. I første omgang er det Odfjell Wind AS, der står som ejer. I sidste ende er det Tore Odfjell, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Offshore Windservice A/S anbragt i branchen "Speditører". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive skibs- og maritim virksomhed samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbunden dermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Pixelz ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Pixelz ApS, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 993.000 til 10,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 452 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 450 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 45,3 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 68,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra -2,7 millioner til 10,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Thomas Ladefoged. I første omgang er det PIXELZ ApS og Pixelz Invest A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Jan Gunnar Åkesson, der er den dominerende ejer. Pixelz ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fotografisk virksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber samt anden hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Resen-virksomheden Gudum Gendan ApSGudum Gendan ApS, der er en virksomhed i Resen, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 444.050 til 402.429 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 654.829 kroner i det foregående regnskab til 593.954. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Resen-virksomheden fra 1,1 millioner til 1,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Nauja Katrine Jensen. I første omgang er det NAUJA HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Nauja Katrine Jensen, der er den dominerende ejer. Gudum Gendan ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrugsdyr". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er Selskabets formål er at besidde aktier og anparter i andre selskaber samt drive virksomhed med gendannelse af fødevarer til animalsk foderstof og besidde produktionsbygninger hertilKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Harboøre-virksomheden H J Fiskeri A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i H J Fiskeri A/S, der er en virksomhed i Harboøre. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 15.204 til 12.342 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -7250 kroner til -5575 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i H J Fiskeri A/S var ligesom året før på 1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jens Peter Langer. I første omgang er det JENS PETER LANGER HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jens Peter Langer, der er den dominerende ejer. H J Fiskeri A/S hører hjemme i branchen "Havfiskeri". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive fiskeri og anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Ejendomsvirksomhed i Handbjerg fik igen tabHandbjerg-virksomheden Hanbjerg Vognmandsforretning. N. og C. Jensen ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -39.111 til -39.837 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på -32.172 kroner. Firmaets bruttotab er forbedret fra -20.345 kroner til -20.003 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 47.101 til 16.028 kroner . Virksomheden ledes af direktør Christen Bro Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Christen Bro Jensen. Hanbjerg Vognmandsforretning. N. og C. Jensen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er formueadministrationKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Chemart ApS fik større overskud end året førChemart ApS , der er en virksomhed i Holstebro, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 48.163 til 107.098 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er forbedret fra -7379 kroner til -7000 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 1,2 millioner til 1,3 millioner. Firmaet ledes af direktør Bjarne Skindhøj. Virksomhedens reelle ejere er Bjarne Skindhøj. Chemart ApS hører hjemme i branchen "Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed ved udvikling, produktion og salg af kemiske og tekniske produkter og processer og anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Insign R & D A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Insign R & D A/S, der er en virksomhed i Struer. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 3,2 millioner til 3,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 11 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,5 millioner kroner til 3,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Struer-virksomheden fra 3,9 millioner til 4,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Hans Herold Michaelsen. I første omgang er det INSIGN R & D HOLDING ApS og SBB-J Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Hans Herold Michaelsen og Søren Bech Bjerring-Jensen, der er de dominerende ejere. Insign R & D A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er produktudvikling, produktion og investering samt dermed bebslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Ejendomsvirksomhed i Holstebro får underskudDet seneste år er endt med underskud i Holstebro-virksomheden Ejendomsselskabet Kildevej, 7500 Holstebro ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -51.088 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -26.923 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Bent Moesby. I første omgang er det MOESBY INVEST A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Bent Moesby, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Ejendomsselskabet Kildevej, 7500 Holstebro ApS anbragt i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomhedens formål er skrevet således: Erhverve aktier, værdipapir og køb/salg af ejendommeKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Kjærlund ApS i Mejdal går fra overskud til underskudOverskuddet i Mejdal-virksomheden Kjærlund ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 32.124 til -70.961 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 32.124 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 431.076 kroner i det foregående regnskab til 417.492. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 18.934 til -36.415 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Tommy Holger Kjærlund. Virksomhedens reelle ejere er Tommy Holger Kjærlund. Kjærlund ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Almindelig rengøring i bygninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med rengøring og vinduespolering samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Virksomhed i Uglev fik større overskud end året førHØJLUND MINI 2 ApS, der er en virksomhed i Uglev, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 176.571 til 217.000 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 329.271 kroner til 381.423 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Uglev-virksomheden fra 422.490 til 591.374. Firmaet ledes af direktør Torben Mundbjerg. Virksomhedens reelle ejere er Torben Mundbjerg og Britt Madsen. HØJLUND MINI 2 ApS hører hjemme i branchen "Andre post- og kurertjenester". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed, virksomhed indenfor transport, logistik og distribution samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Skødeeksperten.dk ApSHvidbjerg-virksomheden Skødeeksperten.dk ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -40.760 til -5473 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -37.709 kroner til -1719 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -158.500 til -163.974 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Henrik Gravgaard Vase og Thomas Vase. Virksomhedens reelle ejere er Henrik Gravgaard Vase og Thomas Vase. Skødeeksperten.dk ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Juridisk bistand". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med rådgivning om fastejendom, udfærdigelse og tinglysning af skøder og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Jysk Administration ApSStruer-virksomheden Jysk Administration ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -48.992 til -29.472 kroner før skat. Årets bruttofortjeneste blev noteret til 23.689 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Virksomheden ledes af direktør Jørgen Knudsen. Virksomhedens reelle ejere er Jørgen Knudsen. Jysk Administration ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Kombinerede administrationsserviceydelser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at sælge ydelser indenfor bogholderi, administration og økonomistyring samt dermed beslægtede ydelser
Nyt regnskab: Pure Tek ApS i Tvis får underskudDet seneste år er endt med underskud i Tvis-virksomheden Pure Tek ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -14.944 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -14.860 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Selskabet ledes af direktør Thomas Krohn. Virksomhedens reelle ejere er Thomas Krohn. Pure Tek ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Opførelse af bygninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er som underleverandør at ombygge og renovere ejendomme samt udførelse af montageopgaver i bred forstand. Selskabet kan tillige købe byggematerialer og partivarer til videresalg. Selskabet tilbyder endvidere vurdering af energioptimering / arbejdsgange i virksomheder
Tallene går op: Neurofysioterapien ApS fik større overskud end året førNeurofysioterapien ApS, der er en virksomhed i Holstebro, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 8663 til 20.360 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 581.200 kroner i det foregående regnskab til 541.965. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 245.792 til 260.700. Virksomheden ledes af direktør Birgitte Bayer Thode. Virksomhedens reelle ejere er Birgitte Bayer Thode. Neurofysioterapien ApS hører hjemme i branchen "Fysio- og ergoterapeuter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er fysioterapi og genoptræning og dermed beslægtet virksomhed og salgKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Finansvirksomhed i Lemvig går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Lemvig-virksomheden GKJ Invest ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 124.175 til -22.927 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 124.175 kroner. Firmaets bruttotab er forbedret fra -6891 kroner til -6794 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 431.058 til 376.131 kroner . Virksomheden ledes af direktør Knud Høj Jeppesen. Virksomhedens reelle ejere er Knud Høj Jeppesen. I Erhvervsstyrelsens register er GKJ Invest ApS anbragt i branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive udlejning af fast ejendom og formuepleje samt anden dermed efter direktionens skøn forenelig virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i ejendomsvirksomhed i VinderupVinderup-virksomheden Ejendomsselskabet Hotel Vinderup A/S fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -29.458 til -161.132 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 177.580 kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 66.799 kroner året før til -66.429 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -84.229 til -245.361 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Tommy Jensen. Virksomheden ejes af VINDMASK HOLDING ApS, AKSEL NØRGAARD HOLDING A/S, E&E HOLDING A/S, HOLSTEBRO og HANBJERG MØBELFABRIK HOLDING ApS. Ejendomsselskabet Hotel Vinderup A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er besiddelse og udleje af fast ejendom, investering og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Mejrup er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Ejendoms- og Skovselskabet af 1.01.2003 ApS i Mejrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -56.554 til 549.767 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 261.369 i det foregående regnskabsår til 14.075 - et fald på -95 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Mejrup-firmaet fra 15,8 millioner til 16,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Frank Reinholdt Mogensen. Virksomhedens reelle ejere er Lone Reinholdt Petersen og Flemming Reinholdt Mogensen. I Erhvervsstyrelsens register er Ejendoms- og Skovselskabet af 1.01.2003 ApS anbragt i branchen "Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive ejendomsforvaltning og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i MejrupMejrup Hindkjær Tømrer- og Bygningssnedker ApS, der er en virksomhed i Mejrup, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 741.807 til 69.491 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 831.359 kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet fire, året før var det fem. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 2,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,3 millioner - et fald på -40 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 54.160 kroner efter skat, faldt formuen i Mejrup Hindkjær Tømrer- og Bygningssnedker ApS fra 1,1 millioner til 317.484 kroner . Firmaet ledes af direktør Flemming Reinholdt Mogensen. I første omgang er det FLEMMING REINHOLDT HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Flemming Reinholdt Mogensen, der er den dominerende ejer. Mejrup Hindkjær Tømrer- og Bygningssnedker ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive tømrer- og bygningssnedkervirksomhed, køb og salg af fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i MejdalOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Vinderup Anlæg og Havedesign ApS, der er en virksomhed i Mejdal. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 605.824 til 374.610 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 605.824 kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet to, året før var det tre. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 2,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,8 millioner - et fald på -30 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 290.649 kroner efter skat, faldt formuen i Vinderup Anlæg og Havedesign ApS fra 1,6 millioner til 1,5 millioner kroner . Firmaet ledes af en direktion, der består af Helle Justesen, Brian Nielsen og Heinrik Rosenbjerg Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Helle Justesen, Brian Nielsen og Heinrik Rosenbjerg Nielsen. Vinderup Anlæg og Havedesign ApS hører hjemme i branchen "Landskabspleje". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at foretage gartneri, anlægsarbejde og havedesignKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i Nordvestjyllands virksomheders seneste regnskaber, som er blevet offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Holstebro For abonnenter

'Skuffende oplevelse' har sat salg af boligområde tilbage med 3-4 måneder: - Vi er nu ikke nervøse

Borgmester rystet over Datatilsynets 'mærkelige kommentarer': - Jeg føler virkelig, at vi bliver kørt rundt i manegen

Annonce

Podcasts

Annonce
Annonce
Vinderup For abonnenter

Efterskole-forstander fritstillet dagen efter skolestart

Struer For abonnenter

Sådan endte sagen: Begge naboer fik skader i gavlen, da nummer 8 blev revet ned - nu har kommunen langt om længe reageret

Holstebro

Det burde være simpelt, men det har vist sig ganske svært: Hvor bliver bestyrelserne på plejecentrene af?

Struer

Slut med nattelarm og erstatningsbusser: Nu er togene tilbage på stationen

For abonnenter

Har du Vestas-aktier? Derfor skal du være vågen onsdag morgen

Holstebro For abonnenter

Søren Gade var med Inger Støjberg til Smukfest: Hvis hun havde fået en krone per selfie, så behøvede hun ikke arbejde mere

Leder For abonnenter

Der ligger en bananskræl og venter et eller andet sted

7-Eleven holder lukket i hele landet

Exitplan for Dansk Computer Center faldt på plads hurtigere end ventet: Nu ejer tidligere direktør del af den svenske koncern, der opkøbte firmaet

Navne

Charlottes sommercafé: - Jeg kalder det mit hjerteland, for det er her, jeg har det allerbedst

Paradigmeskift i drukkulturen: Hvad der skete med kødet, sker nu med sprutten

Lemvig For abonnenter

Vikingeskib holdt flyttedag - se det i Thyborøn

Holstebro For abonnenter

Peter sælger huset for at finde noget mindre: Min kone er flyttet ind til byen, men det kan jeg simpelthen ikke...

Struer

Genoplivning med paroler og pizza på pub: Jagten er gået ind på unge liberale

Annonce