Annonce
forside For abonnenter

Sådan ser tallene ud: Her er ugens regnskaber fra Nordvestjylland

Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i HolstebroKASTRUP A/S, der er en virksomhed i Holstebro, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 13,4 millioner til 251.722 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 14,3 millioner kroner. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 247 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 257 ansatte - en fremgang på 4,05 procent. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 49,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 39,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 282.833 kroner efter skat, faldt formuen i KASTRUP A/S fra 48,8 millioner til 43,1 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Jan Larsen. Virksomheden ejes af IFN Denmark ApS. KASTRUP A/S hører hjemme i branchen "Fremstilling af bygningsartikler af plast". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive handel, produktion, investering samt dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i HolstebroOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i KASTRUP Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,6 millioner til 1,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 2,1 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 4,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 4,3 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 24,7 millioner til 25,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lasse Kastrup. Virksomheden ejes af IFN Denmark ApS. KASTRUP Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje ejendomme med henblik på udlejning, investering og anden dermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Nørgård Bioenergi ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Nørgård Bioenergi ApS, der er en virksomhed i Hogager. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 305.247 til 1,0 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,1 millioner kroner til 2,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hogager-virksomheden fra 192.089 til 1,1 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Steen Nørgård og Anders Nørgård. Virksomhedens reelle ejere er Steen Nørgård og Anders Nørgård. Nørgård Bioenergi ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Produktion af elektricitet". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er etablering og drift af biogas anlæg og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Virksomhed i Vinderup har skåret underskuddet nedUnderskuddet i Vinderup-virksomheden ADIMÉ ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -675.197 til -478.433 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -398.964 kroner til -195.969 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 125.068 til -328.126 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Jørgen Helmer Meilstrup. I første omgang er det ADIMÉ HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jørgen Helmer Meilstrup, der er den dominerende ejer. ADIMÉ ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er produktionsvirksomhed samt køb, bebyggelse og salg af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Måbjerg-virksomhed fik også milliongevinst i seneste regnskabOverskuddet er blevet større i det seneste år i GP Medical Devices A/S, der er en virksomhed i Måbjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,8 millioner til 1,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til et ansat. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 3,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,4 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Måbjerg-firmaet fra 3,8 millioner til 4,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Henning Hedegaard. I første omgang er det VH HOLDING DANMARK ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henning Hedegaard, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er GP Medical Devices A/S anbragt i branchen "Anden fremstillingsvirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er, at udvikle, besidde og udøve kommercielle rettigheder vedrørende medicinske engangsartikler, herunder besidde kapitalandele indenfor samme eller beslægtede forretningsområderKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos blikkenslagervirksomhed i VembIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i Ulfborg-Vemb VVS ApS, der er et firma i Vemb. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 95.420 til 26.993 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 641.150 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 815.283 kroner i det foregående regnskab til 746.425. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 20.947 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Ulfborg-Vemb VVS ApS fra 448.523 til 269.470 kroner . Virksomheden ledes af direktør John Frank Jensen. I første omgang er det EGEVEJ HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det John Frank Jensen, der er den dominerende ejer. Ulfborg-Vemb VVS ApS hører hjemme i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er drift af VVS-installationsvirksomhed og anden i forbindelse dermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i HjermLivbjerggård Entreprenørforretning A/S, der er en virksomhed i Hjerm, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,2 millioner til 219.843 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Forrige år var der i gennemsnit 13 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 15 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 12,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 11,9 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Livbjerggård Entreprenørforretning A/S var ligesom året før på 7,4 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Karl Iver Eiler Jensen. I første omgang er det Livbjerggaard Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Karl Iver Eiler Jensen, der er den dominerende ejer. Livbjerggård Entreprenørforretning A/S hører hjemme i branchen "Anlæg af ledningsnet til væsker". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive entreprenørforretning og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: 9colais ApS i Hjerm går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i 9colais ApS, der er et firma i Hjerm. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 287.893 til -262.759 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 287.893 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 676.273 i det foregående regnskabsår til 120.038 - et fald på -82 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -22.526 til -227.755 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Nicolai Asmussen. Virksomhedens reelle ejere er Nicolai Asmussen. 9colais ApS hører hjemme i branchen "Murere". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med murerarbejde, konsulentarbejde og investering i fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Bækmarksbro-virksomheden Bækmarksbro Kistefabrik A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Bækmarksbro Kistefabrik A/S, der er en virksomhed i Bækmarksbro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 904.952 til 808.454 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,2 millioner kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet fem, året før var det seks. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 3,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,0 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 631.069 kroner efter skat, faldt formuen i Bækmarksbro Kistefabrik A/S fra 3,7 millioner til 3,6 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Carsten Stendorf. I første omgang er det STENDORF HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Carsten Stendorf, der er den dominerende ejer. Bækmarksbro Kistefabrik A/S hører hjemme i branchen "Anden fremstillingsvirksomhed". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive handel og håndvrk samt produktionsvirksomhed samt alle hermed beslægtet og naturligt forbundne aktiviteter efter bestyrelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Millionoverskud hos Mariendal 8 ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Mejdal-virksomheden Mariendal 8 ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 2,4 millioner kroner. Det er firmaets første regnskab. Medarbejdertallet var på tre i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Årets bruttofortjeneste var på 4,3 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Laurids Søndergaard og Kim Schmidt Møldrup. Virksomheden ejes af MUNKBRO HOLDING A/S, MARSLUND HOLDING A/S, A. Møldrup Holding ApS og Kim SM Holding ApS. I Erhvervsstyrelsens register er Mariendal 8 ApS anbragt i branchen "Avl af malkekvæg". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive økologisk landbrug, herunder avl af mælkekvæg, samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Byggefirma i Nørlem ryger fra overskud til underskudOverskuddet i ALTISOL TEKNISK ISOLERING ApS, der er et firma i Nørlem, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 128.935 til -615.168 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 1,0 millioner kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet fem, året før var det seks. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 3,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,3 millioner - et fald på -27 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2,9 millioner til 2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Frank Stensgård Carlsen. I første omgang er det Altisol Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Frank Stensgård Carlsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er ALTISOL TEKNISK ISOLERING ApS anbragt i branchen "Anden bygningsinstallationsvirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er drive isoleringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Finansvirksomhed i Struer fik igen tabStruer-virksomheden PSOL ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -31.078 til -45.246 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttotab er forbedret fra -13.348 kroner til -11.925 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -19.292 til -64.538 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Susanne da Costa Olufsen. Virksomhedens reelle ejere er Susanne da Costa Olufsen. PSOL ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og drive vindmøller, herunder via ejerskab til andele i vindmøllelaugKlik her for at se regnskabet.
Vending: Quadratum ApS i Bjørnkjær er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Quadratum ApS i Bjørnkjær. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -31.300 til 141.418 kroner før skat. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -12.923 kroner året før til 164.736 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bjørnkjær-virksomheden fra 128.700 til 246.864. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Søren Panduro, Henrik Brosbøl, Daniel Peter Brosbøl og Christian Emil Brosbøl. Virksomhedens reelle ejere er Søren Panduro, Henrik Brosbøl, Daniel Peter Brosbøl og Christian Emil Brosbøl. Quadratum ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med boligudlejning og investering i fast ejendom samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Hvidbjerg Vinduet A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Hvidbjerg Vinduet A/S, der er en virksomhed i Hvidbjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 16,2 millioner til 24,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 162 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 173 ansatte - en fremgang på 6,79 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 41,5 millioner kroner til 52,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hvidbjerg-virksomheden fra 68,2 millioner til 77 millioner. Virksomheden ledes af direktør Claus Arberg. I første omgang er det Hvidbjerg i A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Thomas Iver Ahlmann, der er den dominerende ejer. Hvidbjerg Vinduet A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor produktion og handel samt anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Abildgaard Multiservice ApS i Mejrup går fra overskud til underskudOverskuddet i Mejrup-virksomheden Abildgaard Multiservice ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 1855 til -6099 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 1914 kroner året før til -6000 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 84.506 til 79.748 kroner . Virksomheden ledes af direktør Michael Abildgaard Lisbjerg. I første omgang er det AL HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Abildgaard Lisbjerg, der er den dominerende ejer. Abildgaard Multiservice ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel og multiservice samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Ejendomsselskabet Ålen ApS i Holstebro gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Ejendomsselskabet Ålen ApS i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -43.197 til 33.700 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -1415 kroner året før til 72.100 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-firmaet fra 265.981 til 292.267. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Kurt Leon Jensen og Michael Abildgaard Lisbjerg. I første omgang er det Kurt Leon Jensen og AL HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Kurt Leon Jensen og Michael Abildgaard Lisbjerg, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Ejendomsselskabet Ålen ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive udlejningsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Frisørsalon i Holstebro er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Salon-Salon Holstebro ApS. i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -174.344 til 140.240 kroner før skat. Forrige år var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til syv ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 428.536 kroner i det foregående regnskabsår til 2,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-firmaet fra -97.089 til 12.298. Virksomheden ledes af direktør Martin Holmgaard Pedersen. I første omgang er det Salon-Salon Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Martin Holmgaard Pedersen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Salon-Salon Holstebro ApS. anbragt i branchen "Frisørsaloner". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive frisørsalon og hermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i HolstebroMotion & Trivsel HB ApS, der er en virksomhed i Holstebro, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 322.000 til 151.784 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 385.000 kroner i det foregående regnskab til 203.049 - et fald på -47 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 31.000 til 143.832. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Morten Vanggaard Nielsen, Lasse Rask Amby og Christian Bo Poulsen. Virksomheden ejes af Lasse Rask Amby, FysioDanmark Holstebro ApS og Christian Bo Holding Holstebro ApS. Motion & Trivsel HB ApS hører hjemme i branchen "Fitnesscentre". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er drift af fitnesscenterKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Holstebro fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i FysioDanmark Holstebro ApS, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,0 millioner til 1,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Forrige år var der i gennemsnit fem fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til ni ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,4 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 6,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 1,1 millioner kroner efter skat, faldt formuen i FysioDanmark Holstebro ApS fra 1,6 millioner til 1,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Klaus Bang Carstensen. I første omgang er det JL Autoriseret Fysioterapeut Holding ApS, M. VANGGAARD HOLDING ApS, SMS Holding, Holstebro ApS, Bay Holding, Holstebro ApS og KK 2916 Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jan Lundsgaard, der er den dominerende ejer. FysioDanmark Holstebro ApS hører hjemme i branchen "Fysio- og ergoterapeuter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med fysioterapi og dertil naturligt knyttede ydelserKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Herrup er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet ROLIGHED - HUMANIA A/S i Herrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -719.850 til 5119 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 618.389 kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 18, året før var det 19. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,0 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 2,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Herrup-firmaet fra -16.248 til 335.581. Virksomheden ledes af direktør Torben Nørgård Jensen. I første omgang er det Rolighed - Humania Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Rudi Rolighed Schildt, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er ROLIGHED - HUMANIA A/S anbragt i branchen "Fremstilling af kontor- og butiksmøbler". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive specialsnedkervirksomhed med produktion af møbler, inventar til kantiner, storkøkkener, institutionsinventar m.v., samt investering, handel og besiddelse eller leje af fast ejendom og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Murervirksomhed i Hedegaard fik større overskud end året førMurerfirmaet Jens Jørgen Jensen, Sevel ApS, der er en virksomhed i Hedegaard, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 161.700 til 215.101 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit syv fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til otte ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,0 millioner kroner til 2,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hedegaard-virksomheden fra 686.959 til 807.861. Firmaet ledes af direktør Jens Jørgen Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Jens Jørgen Jensen. Murerfirmaet Jens Jørgen Jensen, Sevel ApS hører hjemme i branchen "Murere". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er entreprenør- og murervirksomhed, besiddelse af fast ejendom samt finansieringKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Jysk Fundament & Montage ApS fik større overskud end året førJysk Fundament & Montage ApS, der er en virksomhed i Mejrup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 152.105 til 278.683 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på to i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 817.939 kroner til 1,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Mejrup-virksomheden fra 374.670 til 591.953. Firmaet ledes af direktør Christian Mejdal Ørts. I første omgang er det Christian Ørts Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christian Mejdal Ørts, der er den dominerende ejer. Jysk Fundament & Montage ApS hører hjemme i branchen "Forberedende byggepladsarbejder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor byggebranchen samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Kastbjerg Konsult ApS i Struer gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Kastbjerg Konsult ApS i Struer. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -147.720 til 80.468 kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -147.258 kroner året før til 80.888 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Struer-firmaet fra 18.403 til 81.168. Virksomheden ledes af direktør Heine Kastbjerg Gundersen. I første omgang er det Kastbjerg Gundersen Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Heine Kastbjerg Gundersen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Kastbjerg Konsult ApS anbragt i branchen "Computerprogrammering". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Nyt regnskab: Christian Ørts Udlejning ApS i Mejrup får underskudDet seneste år er endt med underskud i Mejrup-virksomheden Christian Ørts Udlejning ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -1363 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 32.974 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Christian Mejdal Ørts. I første omgang er det Christian Ørts Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christian Mejdal Ørts, der er den dominerende ejer. Christian Ørts Udlejning ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at investere i ejendomme til udlejning, videresalg samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Holstebro-virksomheden Meier Solutions ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Meier Solutions ApS, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 209.767 til 155.655 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 947.161. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 187.674 til 196.075. Virksomheden ledes af direktør Stefan Lyngholm Meier. Virksomhedens reelle ejere er Stefan Lyngholm Meier. Meier Solutions ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Computerprogrammering". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens aktivitet består i at udføre softwareudvikling og efter ledelsens skøn hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Virksomhed i Tvis hold fast i overskuddetKidbæk Juletræer og Pyntegrønt ApS, der er en virksomhed i Tvis, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 157.245 til 162.645 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 17.737 kroner i det foregående regnskabsår til 54.673 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tvis-virksomheden fra 314.923 til 441.283. Firmaet ledes af direktør Jørn Ulrich Bertelsen. I første omgang er det Kidbæk ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jørn Ulrich Bertelsen og Lene Bisgaard Larsen, der er de dominerende ejere. Kidbæk Juletræer og Pyntegrønt ApS hører hjemme i branchen "Dyrkning af andre flerårige afgrøder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er skovdrift, herunder dyrkning og salg af juletræer og pyntegrønt, samt hermed naturligt knyttet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i LindeOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Ingolf Jakobsen Entreprenør A/S, der er en virksomhed i Linde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 3,5 millioner til 2,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 37 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 44 ansatte - en fremgang på 18,92 procent. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 8,1 millioner kroner til 8,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Linde-virksomheden fra 5,2 millioner til 6,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ingolf Bastrup Jakobsen. I første omgang er det BASTRUP HOLDING STRUER ApS og Claus Bruhn Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Ingolf Bastrup Jakobsen, der er den dominerende ejer. Ingolf Jakobsen Entreprenør A/S hører hjemme i branchen "Anlæg af ledningsnet til væsker". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed, transportvirksomhed, investering og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Holstebro fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Tømrer- og Murerfirmaet Jensen og Jensen A/S, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4,1 millioner til 5,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 23 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 26 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 7,9 millioner kroner til 8,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 6,2 millioner til 7,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Dorthe Vejsgaard Lund. I første omgang er det HENRIK JENSEN HOLDING 2009 ApS og Dorthe Vejsgaard Lund Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Dorthe Vejsgaard Lund og Henrik Jensen, der er de dominerende ejere. Tømrer- og Murerfirmaet Jensen og Jensen A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er tømrer- og snedkervirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Byggevirksomhed i Holstebro er gået fra underskud til millionoverskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Byggefirmaet Jensen og Jensen, Holstebro ApS i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -151.786 til 1,9 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -78.857 kroner året før til 2,0 millioner kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-firmaet fra 20.330 til 1,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Poul Børge Jensen. I første omgang er det TØMRER- OG MURERFIRMAET JENSEN OG JENSEN A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Dorthe Vejsgaard Lund og Henrik Jensen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Byggefirmaet Jensen og Jensen, Holstebro ApS anbragt i branchen "Gennemførelse af byggeprojekter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er ejendomsudvikling og entreprenørvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Böckmann Danmark Finans ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Böckmann Danmark Finans ApS, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 375.094 til 432.197 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 431.835 kroner til 474.040 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 1,5 millioner til 1,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Per Toft. Virksomheden ejes af NEERGAARD FINANS ApS, ALULETTE ApS, EMMERSKE BILER HOLDING ApS og P. TOFT HOLDING ApS. Böckmann Danmark Finans ApS hører hjemme i branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive finansieringsvirksomhed ved finansiering af salg/leasing af autotrailere samt hvad der står i naturlig forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i ThyborønSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Thyborøn-virksomheden HJALMAR KRISTENSEN HANSTHOLM ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -450.467 til -219.176 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på to i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste erskåret ned fra 394.018 kroner i det foregående regnskab til 242.431 - et fald på -38 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 8,5 millioner til 8,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Hjalmar Kristensen. Virksomhedens reelle ejere er Hjalmar Kristensen. HJALMAR KRISTENSEN HANSTHOLM ApS hører hjemme i branchen "Havfiskeri". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel og industri samt drift af fiskefartøjer
Tallene går op: Ørstedsgade Vejle ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ørstedsgade Vejle ApS, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 460.145 til 502.047 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 616.292 kroner til 634.646 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 649.686 til 1 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Stener Leander Nielsen og Jesper Thierry Andersen. I første omgang er det JESPER T. ANDERSEN HOLDING ApS og SLN HOLDING 2011 ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Stener Leander Nielsen og Jesper Thierry Andersen, der er de dominerende ejere. Ørstedsgade Vejle ApS hører hjemme i branchen "Opførelse af bygninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom, renovering samt investeringKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Midtjyske Jernbaner A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Midtjyske Jernbaner A/S, der er en virksomhed i Lemvig. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 386.875 til 4,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -780.259 kroner året før til 232.304 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lemvig-virksomheden fra 45 millioner til 49,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Martha Vrist. Virksomheden ejes af Lemvig kommune og Midttrafik. Midtjyske Jernbaner A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Stationer, godsterminaler mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er regional jernbanedrift i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivningKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Midtjyske Jernbaner Drift A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Midtjyske Jernbaner Drift A/S, der er en virksomhed i Lemvig. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 1,2 millioner til 4,4 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 30 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 48 ansatte - en fremgang på 60 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 19,0 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 36,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lemvig-virksomheden fra 17,4 millioner til 21,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Martha Vrist. Virksomheden ejes af MIDTJYSKE JERNBANER A/S. Midtjyske Jernbaner Drift A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Passagertransport med regional- eller fjerntog". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er regional jernbanedrift i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivningKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Restaurantvirksomhed i Thyborøn har skåret underskuddet nedUnderskuddet i Thyborøn-virksomheden KAI LINDBERGSGADE 71 ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -334.909 til -249.712 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 88.295 kroner i det foregående regnskabsår til 185.397 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -2,4 millioner til -2,6 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Hjalmar Kristensen. I første omgang er det HJALMAR KRISTENSEN HANSTHOLM ApS, Tonsberg Byg ApS og NF Riise Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er det John-Anker Hametner Larsen og Hjalmar Kristensen, der er de dominerende ejere. KAI LINDBERGSGADE 71 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er direkte eller indirekte via datterselskaber at udøve holding-, handels- og investeringsvirksomhed
Tallene går op: Virksomhed i Lemvig fik større overskud end året førMJ Batteritog A/S, der er en virksomhed i Lemvig, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 17.720 til 19.989 kroner før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 23.593 kroner i det foregående regnskabsår til 55.291 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lemvig-virksomheden fra 517.720 til 537.709. Firmaet ledes af direktør Martha Vrist. Virksomheden ejes af MIDTJYSKE JERNBANER DRIFT A/S. MJ Batteritog A/S hører hjemme i branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor investering, finansiering og leasing samt anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Konsulentvirksomhed i Struer fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i CIM GRUPPEN A/S, der er en virksomhed i Struer. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 589.748 til 11,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 472.471 kroner i det foregående regnskab til 328.024 - et fald på -31 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 11,4 millioner kroner efter skat, faldt formuen i CIM GRUPPEN A/S fra 24,4 millioner til 13,9 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Henning Vestergaard. I første omgang er det THOMSOFT HOLDING ApS og KOKHOLM ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Henning Vestergaard og Ole Halskov Thomsen, der er de dominerende ejere. CIM GRUPPEN A/S hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive investerings- og anden finansiel virksomhed, besiddelse af aktier og anparter i datterselskaber, forretningsudvikling, fondsadministration og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Virksomhed i Struer fik igen tabCIM INTERCONN A/S, der er et firma i Struer, har fået minus. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -340.133 til -372.160 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på -118.862 kroner. Virksomhedens bruttotab er forbedret fra -21.650 kroner til -18.643 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -10,7 millioner til -11 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Henning Vestergaard. I første omgang er det Søren Møller og CIM GRUPPEN A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Henning Vestergaard og Ole Halskov Thomsen, der er de dominerende ejere. CIM INTERCONN A/S hører hjemme i branchen "Engroshandel med elektronisk udstyr". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udvikle og markedsføre specialelektronik, herunder specielt men ikke begrænset til produkter til brug for deling og fjernbetjening af PC'er og PC-relaterede produkter - og enhver dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stadig millionminus: Mindre underskud i virksomhed i Struer
Underskuddet i Struer-virksomheden PRINTTRONIC STRUER A/S er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -1,9 millioner til -1,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit syv fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til fem ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 1,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,1 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -6,4 millioner til -7,2 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Henning Vestergaard. I første omgang er det CIM GRUPPEN A/S og PRINTTRONIC HOLDING A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Henning Vestergaard og Ole Halskov Thomsen, der er de dominerende ejere. PRINTTRONIC STRUER A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af andet elektrisk udstyr". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed ved udvikling af projekter og produkter for kunder samt fremstilling af disseKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Ole Gade Aps i HolstebroOle Gade Aps, der er en virksomhed i Holstebro, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 8,6 millioner til 1,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 470.228 kroner i det foregående regnskabsår til 846.292 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 55,5 millioner til 56,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ole Gade. I første omgang er det Ole Gade, Anette Gade, Mette Gade og Ingrid Gade, der står som ejere. I sidste ende er det Ole Gade, Anette Gade og Mette Gade, der er de dominerende ejere. Ole Gade Aps hører hjemme i branchen "Avl af pelsdyr mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er drift af pelsdyrfarm samt jordbrugsdriftKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Nørager Mink ApS i Holstebro ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Nørager Mink ApS, der er et firma i Holstebro. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 10,7 millioner til -975.334 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 10,7 millioner kroner. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 15,7 millioner i det foregående regnskabsår til 1,5 millioner - et fald på -91 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 6,3 millioner til 5,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Ole Gade. I første omgang er det OLE GADE ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ole Gade, der er den dominerende ejer. Nørager Mink ApS hører hjemme i branchen "Avl af pelsdyr mv.". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at udøve virksomhed med minkproduktion, herunder køb og salg, samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stadig millionminus: Underskuddet er blevet mindre hos Cilaj Energi A/SUnderskuddet i Harboøre-virksomheden Cilaj Energi A/S er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -1,6 millioner til -1,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Antallet af ansatte var i følge regnskabet fire, året før var det fem. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,7 millioner kroner til 2,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,6 millioner til 585.395 kroner . Virksomheden ledes af direktør Peter Abildgaard Møller Nielsen. I første omgang er det CILAJ HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Abildgaard Møller Nielsen og Jonna Nielsen, der er de dominerende ejere. Cilaj Energi A/S hører hjemme i branchen "Ikke-specialiseret engroshandel". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er køb og salg af olieprodukter, handel tillige med anden efter bestyrelsens skøn hermed forenelig virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Jalin Trading ApS i Harboøre gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Jalin Trading ApS i Harboøre. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -99.559 til 95.042 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -76.710 kroner til -107.294 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Harboøre-firmaet fra 963.048 til 1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peter Abildgaard Møller Nielsen. I første omgang er det CILAJ HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Abildgaard Møller Nielsen og Jonna Nielsen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Jalin Trading ApS anbragt i branchen "Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at handel, import og eksport og alle hermed beslægtede og naturligt forbundne aktiviteter efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Borbjerg Minkfarm ApS i Holstebro gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Borbjerg Minkfarm ApS i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -104.224 til 166.534 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 250.048 kroner i det foregående regnskabsår til 574.323 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-firmaet fra -1,7 millioner til -1,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Bent Moesby. I første omgang er det D. MOESBY ApS og A. Moesby ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Dennis Moesby og Annette Moesby, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Borbjerg Minkfarm ApS anbragt i branchen "Avl af pelsdyr mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive minkfarm samt hermed beslægtet virksomhed og investeringKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: 2 Navigate ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i 2 Navigate ApS, der er en virksomhed i Mejrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 269.297 til 474.776 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -14.195 kroner året før til 374.276 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Mejrup-virksomheden fra 938.012 til 1,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Henrik Schrøder. Virksomhedens reelle ejere er Henrik Schrøder. 2 Navigate ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive rådgivende ingeniør- og konsulentvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Finansvirksomhed i Mejdal får underskudDet seneste år er endt med underskud i Mejdal-virksomheden FK SOLINVEST ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -216.799 kroner. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Årets bruttotab var på -216.799 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 135.975 til -80.824 kroner og er dermed blevet negativ . Selskabet ledes af direktør Frode Kirkegaard. Virksomhedens reelle ejere er Frode Kirkegaard. I Erhvervsstyrelsens register er FK SOLINVEST ApS anbragt i branchen "Investeringsselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor investering og hermed beslægtet virksomhed
Overskuddet stiger flere gange: Ejendomsvirksomhed i Bækmarksbro tjente flere penge i seneste regnskabEjendomsselskabet BM ApS, der er en virksomhed i Bækmarksbro, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 18.965 til 87.268 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 106.502 kroner til 155.771 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bækmarksbro-virksomheden fra 396.773 til 464.920. Firmaet ledes af direktør Carsten Stendorf. I første omgang er det STENDORF HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Carsten Stendorf, der er den dominerende ejer. Ejendomsselskabet BM ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at besidde, opføre og udleje ejendomme samt andre hermed efter direktionens skøn forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Måbjerg-virksomhed fik også milliongevinst i seneste regnskabOverskuddet er blevet større i det seneste år i GP Medical Devices A/S, der er en virksomhed i Måbjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,8 millioner til 1,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til et ansat. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 3,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,4 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Måbjerg-firmaet fra 3,8 millioner til 4,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Henning Hedegaard. I første omgang er det VH HOLDING DANMARK ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henning Hedegaard, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er GP Medical Devices A/S anbragt i branchen "Anden fremstillingsvirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er, at udvikle, besidde og udøve kommercielle rettigheder vedrørende medicinske engangsartikler, herunder besidde kapitalandele indenfor samme eller beslægtede forretningsområderKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Yong Fu ApSUnderskuddet i Holstebro-virksomheden Yong Fu ApS voksede sidste år. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -468.606 til -993.534 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit otte fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til to ansatte - en nedgang på 75 procent. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 2,3 millioner kroner året før til -199.355 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 544.015 til -237.603 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Ting Wang. I første omgang er det T. Wang Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Weiyu Chen og Ting Wang, der er de dominerende ejere. Yong Fu ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos murervirksomhed i NørlemIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i Murermester Ivan Berthelsen ApS, der er et firma i Nørlem. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 86.516 til 32.328 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit ti ansatte. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 3,5 millioner kroner til 4,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nørlem-virksomheden fra 900.832 til 933.160. Firmaet ledes af direktør Ivan Berthelsen. I første omgang er det MURERMESTER IVAN BERTHELSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ivan Berthelsen, der er den dominerende ejer. Murermester Ivan Berthelsen ApS hører hjemme i branchen "Murere". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive entreprenør- og murerforretning og alle hermed forbundne og naturlige aktiviteter efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i MåbjergMåbjerg-virksomheden INNOCARE ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -16.765 til -3556 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -14.970 kroner året før til 1883 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 78.904 til 75.347 kroner . Firmaet ledes af direktør Henning Hedegaard. I første omgang er det GP Medical Devices A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Henning Hedegaard, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er INNOCARE ApS anbragt i branchen "Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er produktion og salg af medicinsk tilbehør samt investering i samme og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Fiskeriselskabet 2bis ApS i ThyborønFiskeriselskabet 2bis ApS, der er en virksomhed i Thyborøn, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 28,9 millioner til 6,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 9,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 5,2 millioner - et fald på -46 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Thyborøn-virksomheden fra 26,5 millioner til 31,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jes Bjerregaard. Virksomheden ejes af Holger Lodberg, John-Anker Hametner Larsen, Andi Knak, Michael Ruby, Niki Tygstrup Andersen, Danny Ørts Andersen, TripleNine Thyborøn A/S og Jan Aste Christer Jansson. Fiskeriselskabet 2bis ApS hører hjemme i branchen "Havfiskeri". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive erhvervsfiskeri og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Byggevirksomhed i Hjerm tjente flere penge i seneste regnskabBB ALU VINDUER OG DØRE ApS, der er en virksomhed i Hjerm, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 8974 til 143.941 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 635.091 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,4 millioner kroner til 1,5 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hjerm-virksomheden fra 628.265 til 740.422. Firmaet ledes af direktør Vibeke Bavnsgaard Jensen. I første omgang er det Vibeke Bavnsgaard Jensen og BBA Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Vibeke Bavnsgaard Jensen, der er den dominerende ejer. BB ALU VINDUER OG DØRE ApS hører hjemme i branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel og montage samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Restaurantvirksomhed i Struer er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet JOCAT APS i Struer. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -128.186 til 180.052 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet fire, året før var det fem. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,4 millioner kroner til 1,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Struer-firmaet fra -883.152 til -703.100. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Helle Hornshøj Johansen og Johnny Hornshøj Lorentsen. Virksomhedens reelle ejere er Helle Hornshøj Johansen og Johnny Hornshøj Lorentsen. I Erhvervsstyrelsens register er JOCAT APS anbragt i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive Restaurationsvirksomhed, Køkken, Hotel og Krovirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Ejendomsvirksomhed i Staby får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Staby-virksomheden Ejendomsselskabet Købmanden i Staby ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 36.010 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 45.791 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Orla Rosenbæk. Virksomheden ejes af KATHRINESMINDE HOLDING ApS. I Erhvervsstyrelsens register er Ejendomsselskabet Købmanden i Staby ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udleje erhvervsejendommen Stabyvej 61, 6990 Ulfborg til dagligvarebutikKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Holstebro-virksomheden Bækgaard ApSBækgaard ApS, der er en virksomhed i Holstebro, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 305.990 til 304.648 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 628.852 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,0 millioner kroner til 1,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 2,7 millioner til 3 millioner. Firmaet ledes af direktør Erik From. I første omgang er det Lars Nørgaard Christensen og From Invest DK ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Lars Nørgaard Christensen og Erik From, der er de dominerende ejere. Bækgaard ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve landbrugsvirksomhed, herunder ved ejerskab og bortforpagtning af landbrugsejendommeKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Vestforsyning A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Vestforsyning A/S, der er en virksomhed i Måbjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 41,8 millioner til 50,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 157 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 160 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 95,9 millioner kroner i det foregående regnskab til 78,2 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i Måbjerg-virksomheden fra 3,3 milliarder til 3,4 milliarder. Virksomheden ledes af direktør Christian Hagelskjær. Virksomheden ejes af Holstebro kommune. Vestforsyning A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er direkte eller indirekte at eje ejerandele i selskaber og koncerner, der udøver forsyningsvirksomhed og aktiviteter med nær tilknytning til forsyningsvirksomhed. Selskabet har endvidere som formål at udøve erhvervsmæssig virksomhed med nær tilknytning til forsyningsvirksomhed inden for de i lovgivningen herom til enhver tid fastsatte rammer. Selskabets virksomhed skal udøves på kommercielle vilkårKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Harmoni Vinduer & Døre ApS fik større overskud end året førHarmoni Vinduer & Døre ApS, der er en virksomhed i Hvam, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 24.732 til 46.037 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 356.330 kroner i det foregående regnskab til 325.078. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hvam-virksomheden fra -113.717 til -77.807. Virksomheden ledes af direktør Henrik Skyum Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Henrik Skyum Christensen. Harmoni Vinduer & Døre ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: 1.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med import og salg af døre og vinduer og hermed forbundet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Mikema Invest ApS i Holstebro går fra overskud til underskudOverskuddet i Holstebro-virksomheden Mikema Invest ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 47.016 til -73.011 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 335.942 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er forbedret fra -18.252 kroner til -17.187 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,6 millioner til 1,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Kenneth Tang. I første omgang er det KT Holding og Holstebro A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Kenneth Tang, der er den dominerende ejer. Mikema Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve formuepleje og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Svende ApS i Holstebro er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Svende ApS i Holstebro. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -3419 til 25.684 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 4901 kroner i det foregående regnskabsår til 39.141 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 841.536 til 860.422. Virksomheden ledes af direktør Peter Ørskov Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Ingrid Irene Nielsen. Svende ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at er at drive udlejning af ejendom til beboelse og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Blikkenslagervirksomhed i Holstebro er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet John's GVS ApS i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -35.735 til 93.530 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 200.756 kroner til 200.897 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-firmaet fra -23.928 til 69.602. Virksomheden ledes af direktør John Svendsen. I første omgang er det JOHN SVENDSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det John Svendsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er John's GVS ApS anbragt i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive VVS- og oliefyrservicevirksomhed, finansiering samt anden dermed i forbindelse stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i HolstebroOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Rasmus Færchs Vej 20, Holstebro A/S, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 199.522 til 174.515 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 898.316 kroner i det foregående regnskab til 857.867. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 2,3 millioner til 2,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Hans Jørgen Kümler Knudsen. I første omgang er det ECK INVEST A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Hans Jørgen Kümler Knudsen og Peder Ole Knudsen, der er de dominerende ejere. Rasmus Færchs Vej 20, Holstebro A/S hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Handbjerg Marina A/S i Handbjerg gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Handbjerg Marina A/S i Handbjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -449.000 til 57.128 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 92.000 kroner i det foregående regnskabsår til 801.994 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Handbjerg-firmaet fra 8,2 millioner til 8,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Niels Arne Markussen. I første omgang er det Handbjerg Marina Fonden, der står som ejer. I sidste ende er det Christen Dam Larsen, Bent Frandsen Madsen, Martin Dåsbjerg, Johannes Ruby, Tommy Jensen, Niels Arne Markussen og Grethe Bang, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Handbjerg Marina A/S anbragt i branchen "Lystbådehavne". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at anlægge og drive en marina med dertil hørende faciliteter, anlagt som en ø-marina ved Handbjerg StrandKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Ejendomsvirksomhed i Thyholm fik lidt lavere overskudEjendomsselskabet Hvidbjerg ApS, der er en virksomhed i Thyholm, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 491.132 til 460.356 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 491.132 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 679.701 kroner til 679.896 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Thyholm-virksomheden fra 2,7 millioner til 2,9 millioner. Firmaet ledes af direktør Michael Dølrath Sørensen. I første omgang er det MDS HVIDBJERG HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Dølrath Sørensen, der er den dominerende ejer. Ejendomsselskabet Hvidbjerg ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at erhverve ejendomme med henblik på udlejning samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Thyholm-virksomheden Spar Hvidbjerg A/S fik også milliongevinst i seneste regnskabOverskuddet er blevet større i det seneste år i Spar Hvidbjerg A/S, der er en virksomhed i Thyholm. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,5 millioner til 1,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit ti fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 13 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 5,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 5,6 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Thyholm-firmaet fra 6,5 millioner til 7,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Dølrath Sørensen. I første omgang er det MDS HVIDBJERG HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Dølrath Sørensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Spar Hvidbjerg A/S anbragt i branchen "Supermarkeder". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive detailhandel med dagligvarer samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Café Havglimt ApS i Thorsminde gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Café Havglimt ApS i Thorsminde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -225.101 til 376.944 kroner før skat. Ud af firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,5 millioner kroner til 1,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Thorsminde-firmaet fra -50.053 til 243.979. Virksomheden ledes af direktør Sanne Fabricius Bro. I første omgang er det Sanne Fabricius Bro, Vibeke Krog Bro og DINES PHILIPSEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Dines Philipsen, Sanne Fabricius Bro og Vibeke Krog Bro, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Café Havglimt ApS anbragt i branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er drift af café, restauration og kioskKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Murerfirmaet Tangsø ApSSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Møborg-virksomheden Murerfirmaet Tangsø ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -227.780 til -82.940 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 69.771 kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til et ansat. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 912.318 kroner året før til -46.972 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 501.233 til 323.319 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jesper Søgaard. Virksomhedens reelle ejere er Jesper Søgaard. Murerfirmaet Tangsø ApS hører hjemme i branchen "Murere". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive murer- og entreprenørvirksomhed, finansiering samt besiddelse af værdipapirer og fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos el-virksomhed i HjermOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i El-Center Vest A/S, der er en virksomhed i Hjerm. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,3 millioner til 1,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 1,5 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 18 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 3,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,0 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 801.150 kroner efter skat, faldt formuen i El-Center Vest A/S fra 3,2 millioner til 3 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Lass Trøllund Lauridsen. I første omgang er det LASLA HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lass Trøllund Lauridsen, der er den dominerende ejer. El-Center Vest A/S hører hjemme i branchen "El-installation". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive el-installation og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Blikkenslagervirksomhed i Djeld fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Djeld Smede- og VVS-forretning A/S, der er en virksomhed i Djeld. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,0 millioner til 2,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit ti fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 11 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,7 millioner kroner til 3,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Djeld-virksomheden fra 6,4 millioner til 7,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kasper Kilsgaard Rasmussen. I første omgang er det M. K. HOLDING, SKAVE ApS og KR HOLDING 2013 ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Kasper Kilsgaard Rasmussen og Michael Kirkeby, der er de dominerende ejere. Djeld Smede- og VVS-forretning A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive smede- og VVS-forretning og virksomhed, der er naturligt forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Sletten 7 Holstebro ApS i Mejrup går fra overskud til underskudOverskuddet i Mejrup-virksomheden Sletten 7 Holstebro ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 11.338 til -133.522 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 239.872 kroner i det foregående regnskab til 239.037. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2,7 millioner til 2,6 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Torben Slot Lauridsen. Virksomhedens reelle ejere er Torben Slot Lauridsen. Sletten 7 Holstebro ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handel, finansiel virksomhed, køb og salg af ejendomme, drift af ejendomme samt leasing og udlejningKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Jørgensen & Pedersen ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Vejlby-virksomheden Jørgensen & Pedersen ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 574.681 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 1,1 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Jette Pedersen og Jannick Jørgensen. Virksomhedens reelle ejere er Jette Pedersen og Jannick Jørgensen. Jørgensen & Pedersen ApS hører hjemme i branchen "Købmænd og døgnkiosker". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med købmandsforretning samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Vester Ørs ApSBøvlingbjerg-virksomheden Vester Ørs ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -11.314 til -19.019 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 66.570 kroner i det foregående regnskab til 56.923. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,8 millioner til 1,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Peter Schjøtz. Virksomheden ejes af Kasper Nielsen, Erik Bloch Johansen, PETER SCHJØTZ HOLDING ApS, JN HOLDING, LEMVIG ApS, RDO Holding ApS og Erik Toft Holding ApS. Vester Ørs ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og drive landbrugsejendommen Vester Ørs, beliggende Ørsvej 9, Rom, 7620 Lemvig, med den produktion som bestyrelsen bestemmer, herunder planteproduktion, dyreproduktion, skovdrift og jagt samt hermed beslægtede aktiviteter, hele eller dele af aktiviterne kan lejes og forpagtes udKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Nørlundvej ApS i Holstebro får underskudDet seneste år er endt med underskud i Holstebro-virksomheden Nørlundvej ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -34.924 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttotab var på -17.870 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Dorthe Vejsgaard Lund. I første omgang er det TØMRER- OG MURERFIRMAET JENSEN OG JENSEN A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Dorthe Vejsgaard Lund og Henrik Jensen, der er de dominerende ejere. Nørlundvej ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er entreprise, ejendomsudvikling, udlejning og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Ejendomsvirksomhed i Hvam får underskudDet seneste år er endt med underskud i Hvam-virksomheden EBJ Invest Holstebro ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -182.638 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -106.543 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Poul Børge Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Poul Børge Jensen og Elly Jensen. I Erhvervsstyrelsens register er EBJ Invest Holstebro ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at investere i fast ejendom og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Holstebro går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Holstebro-virksomheden Ejendomsselskabet Jensen & Jensen ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 71.819 til -66.343 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 154.652 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 396.910 kroner til 454.590 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 289.549 til 197.884 kroner . Virksomheden ledes af direktør Henrik Jensen. I første omgang er det BØRGE JENSEN HOLDING ApS og HENRIK JENSEN HOLDING 2009 ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Poul Børge Jensen og Henrik Jensen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Ejendomsselskabet Jensen & Jensen ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og drive samt udleje fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Hvam Totalentreprise ApS fik større overskud end året førHvam Totalentreprise ApS, der er en virksomhed i Holstebro, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 43.296 til 51.739 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 62.471 kroner til 71.598 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 890.705 til 936.020. Firmaet ledes af direktør Poul Børge Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Poul Børge Jensen. Hvam Totalentreprise ApS hører hjemme i branchen "Opførelse af bygninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er bygge- og anlægsvirksomhed, handel og investeringsvirksomhed og anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Holstebro-virksomheden Ørnhøj Køleteknik A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Ørnhøj Køleteknik A/S, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 618.436 til 447.409 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,4 millioner kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,8 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 346.969 kroner efter skat, faldt formuen i Ørnhøj Køleteknik A/S fra 1,6 millioner til 1,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Peder Jørgensen. I første omgang er det SEJ HOLDING 2013 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peder Jørgensen, der er den dominerende ejer. Ørnhøj Køleteknik A/S hører hjemme i branchen "Reparation af maskiner". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive kølevirksomhed og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskuddet er blevet mindre hos Sloth's Udlejning ApSMejrup-virksomheden Sloth's Udlejning ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -198.014 til -16.293 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -11.113 kroner året før til 9063 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selv om året endte med et underskud på -8160 kroner efter skat, voksede formuen i Sloth's Udlejning ApS sidste år fra 69.387 til 677.619 . Virksomheden ledes af direktør Patrik Sloth Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Patrik Sloth Nielsen og Tina Sloth Nielsen. Sloth's Udlejning ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål består i at købe og sælge fast ejendom, samt udlejning af fast ejendom og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos konsulentvirksomhed i HolstebroEUROVICE Executive APS, der er en virksomhed i Holstebro, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 434.148 til 127.687 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 633.675 kroner til 756.551 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 345.316 til 390.710. Virksomheden ledes af direktør Ole Gade. Virksomhedens reelle ejere er Ole Gade. EUROVICE Executive APS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomheden formål er at drive virksomhedsrådgivning og konsulent assistance i forhold til Management, Akkvisition, Turnaround, Strategi etc
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos finansvirksomhed i KlinkbyOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i EH Rønn Invest ApS, der er en virksomhed i Klinkby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 10.468 til 7265 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 25.466 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 117.140 kroner i det foregående regnskab til 97.353. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Sidste år steg formuen i Klinkby-virksomheden fra -5411 til 1854. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Erik Rønn Pedersen og Helle Rønn Laursen. Virksomhedens reelle ejere er Erik Rønn Pedersen og Helle Rønn Laursen. EH Rønn Invest ApS hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med investeringer
Nedad: Konsulentvirksomhed i Engbjerg fik igen tabEngbjerg-virksomheden ORPInvest ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -30.196 til -33.252 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2019/20, der endte med et resultat før skat på -30.196 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 105.250 kroner i det foregående regnskab til 98.425. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Egenkapitalen faldt fra -68.154 til -101.406 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Ole Rønn Pedersen. Virksomhedens reelle ejere er Ole Rønn Pedersen. ORPInvest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med investeringer & handel af vare samt konsulent ydelser og hermed forbundet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Ejendomsvirksomhed i Ulfborg ryger fra overskud til underskudOverskuddet i JC Bolig ApS, der er et firma i Ulfborg, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 7794 til -73.216 kroner før skat. Set over firmaets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 7794 kroner. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 35.112 kroner året før til -35.836 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 41.111 til -20.057 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Claus Vognstoft Christensen. I første omgang er det John Pedersen og C. Christensen Holding 2018 ApS, der står som ejere. I sidste ende er det John Pedersen og Claus Vognstoft Christensen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er JC Bolig ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er investering i udlejningsejendomme, formueforvaltning og hermed beslægtede aktiviteter
Nedgang på bundlinjen: Murervirksomhed i Ulfborg går fra overskud til underskudOverskuddet i C. CHRISTENSEN ApS, der er et firma i Ulfborg, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 70.718 til -88.937 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Antallet af ansatte var i gennemsnit to i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 830.686 kroner til 1,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 168.076 til 47.897 kroner . Virksomheden ledes af direktør Claus Vognstoft Christensen. I første omgang er det C. Christensen Holding 2018 ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Claus Vognstoft Christensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er C. CHRISTENSEN ApS anbragt i branchen "Murere". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive håndværksvirksomhed og hermed beslægtede aktiviteter
Begrænset nedgang: Virksomhed i Lemvig fik lidt lavere overskudJHBDL ApS, der er en virksomhed i Lemvig, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 427.617 til 385.678 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet seks, året før var det syv. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 2,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,1 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lemvig-virksomheden fra 2 millioner til 2,4 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jens-Henrik Munk Hansen og Bettina Dreier Larsen. Virksomhedens reelle ejere er Jens-Henrik Munk Hansen og Bettina Dreier Larsen. JHBDL ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handels-og investeringsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Hornvarefabrikken ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Hornvarefabrikken ApS, der er en virksomhed i Bøvlingbjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 711.303 til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit ni fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 12 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,6 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 5,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bøvlingbjerg-virksomheden fra 2,4 millioner til 3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peder Frølund Buch. I første omgang er det Sara Brunn Buch, Peder Frølund Buch og BUCH&BUCH ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Sara Brunn Buch og Peder Frølund Buch, der er de dominerende ejere. Hornvarefabrikken ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af bijouteri og lignende varer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive produktion og handel indenfor hornvare samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Struer tjente flere penge i seneste regnskabKørelærernes Manøvregård A.m.b.A., der er en virksomhed i Struer, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 3409 til 43.187 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 8197 kroner i det foregående regnskabsår til 71.526 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Struer-virksomheden fra 131.833 til 164.921. Firmaet ejes af Jens Kristian Lundgaard. Kørelærernes Manøvregård A.m.b.A. hører hjemme i branchen "Køreskoler". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at erhverve og drive arealer, lokaler og undervisningsmateriel m.v. til brug for køreundervisning, jfr. lov nr. 158 af 24. april 1985Klik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Harboøre fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i HJ Fiskeri Harboøre ApS, der er en virksomhed i Harboøre. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,8 millioner til 5,5 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit fem fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til seks ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 13,5 millioner kroner til 15,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Harboøre-virksomheden fra 10,3 millioner til 14,6 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jens Peter Langer og Hans Jørgen Jensen. I første omgang er det JENS PETER LANGER HOLDING ApS og H.J. Jensen Harboøre ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jens Peter Langer og Hans Jørgen Jensen, der er de dominerende ejere. HJ Fiskeri Harboøre ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Havfiskeri". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive erhvervsmæssigt fiskeri med eget fartøj samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i ThyborønIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i GENERATIONSSKIFTESELSKABET THYBORØN-THORSMINDE A/S, der er et firma i Thyborøn. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 10.366 til 268 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 13.904 kroner. Virksomhedens bruttotab er gået i den forkerte retning fra -29.985 kroner til -30.506 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen i GENERATIONSSKIFTESELSKABET THYBORØN-THORSMINDE A/S var ligesom året før på 2,9 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Chris Olesen. Virksomheden ejes af RINGKJØBING LANDBOBANK. AKTIESELSKAB, HESENA A/S, DANSKE FISKEAUKTIONER A/S, THYBORØN HAVNS FISKERIFORENING, TripleNine Thyborøn A/S, SKIBSFORSIKRINGEN FREDERIKSHAVN G/F, THYBORØN SKIBSSMEDIE A/S og TMS Invest A/S. GENERATIONSSKIFTESELSKABET THYBORØN-THORSMINDE A/S hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at fremme generationsskifter for fiskefartøjer med tilknytning til Thyborøn og Thorsminde havne og Lemvig og Holstebro kommuner
Tallene går op: Lokal Boligudlejning ApS fik større overskud end året førLokal Boligudlejning ApS, der er en virksomhed i Nørlem, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 178.691 til 366.954 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 387.509 kroner i det foregående regnskabsår til 601.210 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nørlem-virksomheden fra 975.222 til 1,2 millioner. Firmaet ledes af direktør Mogens Bjerregaard Kloster. Virksomheden ejes af Kristian Bjerregaard Kloster, Mogens Bjerregaard Kloster, Jette Kloster og Pernille Kloster Aalund. Lokal Boligudlejning ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og udleje boligudlejningsejendommeKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Rexholm A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Rexholm A/S, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 65,0 millioner til 93,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 76 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 85 ansatte - en fremgang på 11,84 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 121,3 millioner kroner til 151,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 216,4 millioner til 271,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Thomas Husted. I første omgang er det HPH ULFBORG ApS, C.W. OBEL A/S, T. HUSTED HOLDING ApS og Holstebro Invest af 24. oktober 2019 ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Christian Theodor Kjølbye, Hans Peder Holm, Cristina Patricia Lage, Morten Hesseldahl, Christen Winther Obel og Thomas Husted, der er de dominerende ejere. Rexholm A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med beklædning". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at importere og handle med . tekstil- og beklædningsgenstandeKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i BøvlingbjergOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i KALEVA ApS, der er en virksomhed i Bøvlingbjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 77.978 til 59.845 kroner før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 355.161 kroner i det foregående regnskab til 307.581. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bøvlingbjerg-virksomheden fra 100.412 til 146.324. Virksomheden ledes af direktør Lilian Hove Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Lilian Hove Andersen. KALEVA ApS hører hjemme i branchen "Sundhedsvæsen i øvrigt". Virksomhedens formål er skrevet således: virksomhedens formål er Sundhedsfremmende pleje
Røde tal forsvandt: Dyrlægevirksomhed i Holstebro er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet AH af 1998 ApS i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -6700 til 96.828 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -6750 kroner til -7000 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-firmaet fra 647.671 til 723.205. Virksomheden ledes af direktør Inger Østergaard Holm. Virksomhedens reelle ejere er Axel Holm. I Erhvervsstyrelsens register er AH af 1998 ApS anbragt i branchen "Dyrlæger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er formueadministration og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Ejendomsvirksomhed i Holstebro får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Holstebro-virksomheden MJB Ejendomme ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 84.519 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 114.714 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Hussein Ali Al-Maanaki. I første omgang er det SHHA Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Hussein Ali Al-Maanaki, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er MJB Ejendomme ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Overskuddet stiger flere gange: Midtjysk Bilhus ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårMidtjysk Bilhus ApS, der er en virksomhed i Holstebro, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 13.194 til 278.542 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 275.853 kroner i det foregående regnskabsår til 523.129 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 526.328 til 743.591. Firmaet ledes af direktør Hussein Ali Al-Maanaki. I første omgang er det SHHA Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Hussein Ali Al-Maanaki, der er den dominerende ejer. Midtjysk Bilhus ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed
Overskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Holstebro tjente flere penge i seneste regnskabMJB Biludlejning ApS, der er en virksomhed i Holstebro, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 3289 til 17.107 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 51.265 kroner i det foregående regnskab til 40.464. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 61.419 til 74.763. Virksomheden ledes af direktør Hussein Ali Al-Maanaki. I første omgang er det SHHA Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Hussein Ali Al-Maanaki, der er den dominerende ejer. MJB Biludlejning ApS hører hjemme i branchen "Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udgive og udarbejde blade og magasiner m.v
Her kan du dykke ned i Nordvestjyllands virksomheders seneste regnskaber, som er blevet offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Holstebro For abonnenter

'Skuffende oplevelse' har sat salg af boligområde tilbage med 3-4 måneder: - Vi er nu ikke nervøse

Borgmester rystet over Datatilsynets 'mærkelige kommentarer': - Jeg føler virkelig, at vi bliver kørt rundt i manegen

Annonce

Podcasts

Annonce
Annonce
Vinderup For abonnenter

Efterskole-forstander fritstillet dagen efter skolestart

Struer For abonnenter

Sådan endte sagen: Begge naboer fik skader i gavlen, da nummer 8 blev revet ned - nu har kommunen langt om længe reageret

Holstebro

Det burde være simpelt, men det har vist sig ganske svært: Hvor bliver bestyrelserne på plejecentrene af?

Struer

Slut med nattelarm og erstatningsbusser: Nu er togene tilbage på stationen

For abonnenter

Har du Vestas-aktier? Derfor skal du være vågen onsdag morgen

Holstebro For abonnenter

Søren Gade var med Inger Støjberg til Smukfest: Hvis hun havde fået en krone per selfie, så behøvede hun ikke arbejde mere

Leder For abonnenter

Der ligger en bananskræl og venter et eller andet sted

7-Eleven holder lukket i hele landet

Exitplan for Dansk Computer Center faldt på plads hurtigere end ventet: Nu ejer tidligere direktør del af den svenske koncern, der opkøbte firmaet

Navne

Charlottes sommercafé: - Jeg kalder det mit hjerteland, for det er her, jeg har det allerbedst

Paradigmeskift i drukkulturen: Hvad der skete med kødet, sker nu med sprutten

Lemvig For abonnenter

Vikingeskib holdt flyttedag - se det i Thyborøn

Holstebro For abonnenter

Peter sælger huset for at finde noget mindre: Min kone er flyttet ind til byen, men det kan jeg simpelthen ikke...

Struer

Genoplivning med paroler og pizza på pub: Jagten er gået ind på unge liberale

Annonce