Annonce
forside For abonnenter

Sådan ser tallene ud: Her er ugens regnskaber fra Nordvestjylland

Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Kapito ApS i StruerOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Kapito ApS, der er et firma i Struer. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 168.519 til 54.764 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 168.519 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 173.832 i det foregående regnskabsår til 56.145 - et fald på -68 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Sidste år steg formuen i Struer-virksomheden fra -119.489 til -64.725. Virksomheden ledes af direktør Jacob Birger Hofmann. Virksomhedens reelle ejere er Jacob Birger Hofmann. Kapito ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med elektronisk udstyr". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at sælge IT, kasseapparater og kontorløsninger samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Nr. Felding Invest ApSNr Felding-virksomheden Nr. Felding Invest ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -77.858 til -84.958 kroner før skat. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -15.578 kroner året før til 39.015 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Egenkapitalen faldt fra 466.293 til 402.950 kroner . Virksomheden ledes af direktør Lone Sognstrup. Nr. Felding Invest ApS hører hjemme i branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er investering i samt udlejning af butiksinventar til drift af købmandsforretning i Nr. Felding samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos konsulentvirksomhed i HolstebroOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i KELD KAALUND ApS, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 283.092 til 144.883 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 283.092 kroner. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 259.792 kroner i det foregående regnskab til 193.152 - et fald på -26 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 118.006 kroner efter skat, faldt formuen i KELD KAALUND ApS fra 904.093 til 897.747 kroner . Firmaet ledes af direktør Keld Kaalund Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Keld Kaalund Nielsen. KELD KAALUND ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er besiddelse af værdipapirer, fast ejendom, udlejning af maskiner og udøve konsulentarbejde
Nyt regnskab: Regnskabsvirksomhed i Holstebro får underskudDet seneste år er endt med underskud i Holstebro-virksomheden Nordvestjysk Erhvervsrådgivning ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -35.175 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit fem i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 3,4 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Kurt Mose Jespersgaard. I første omgang er det Kurt Mose Jespersgaard og KELD KAALUND ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Keld Kaalund Nielsen og Kurt Mose Jespersgaard, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Nordvestjysk Erhvervsrådgivning ApS anbragt i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med regnskab- og rådgivningsvirksomhed og investering samt aktiviteter i tilknytning hertil
Overskuddet stiger: Lægeklinik i Holstebro fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Alment Praktiserende Læge Michael Kirkeby Hoffmann ApS, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 1,7 millioner til 6,0 millioner kroner før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 3,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 24,4 millioner til 29,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Kirkeby Hoffmann. Virksomhedens reelle ejere er Michael Kirkeby Hoffmann. Alment Praktiserende Læge Michael Kirkeby Hoffmann ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Alment praktiserende læger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive almen lægepraksisKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i HolstebroOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i KJB Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 3,0 millioner til 2,4 millioner kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 3,0 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,2 millioner kroner til 1,3 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 6,1 millioner til 8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kristian Krabbe. I første omgang er det KRABBE A/S, JA Ejendomme og Skovudvikling ApS og KOROMA ADVOKATANPARTSSELSKAB, der står som ejere. I sidste ende er det Bjarne Rosbjerg Korsgaard og Jes Edmund Andersen, der er de dominerende ejere. KJB Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og besidde fast ejendom, at foretage udlejning af fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Virksomhed i Mejrup fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i VideoGaarn ApS, der er en virksomhed i Mejrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 236.673 til 317.956 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 744.935 kroner til 821.699 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Mejrup-virksomheden fra 3,3 millioner til 3,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Richard Gaarn Svendsen. Virksomhedens reelle ejere er Richard Gaarn Svendsen. VideoGaarn ApS hører hjemme i branchen "Produktion af tv-programmer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med TV- og videoprogrammer samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Ikast Pejsecenter ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårIkast Pejsecenter ApS, der er en virksomhed i Nees, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 27.998 til 115.958 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 794.242 kroner til 836.283 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nees-virksomheden fra 2,6 millioner til 2,7 millioner. Firmaet ledes af direktør Benny Lisby Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Lene Marie Nielsen. Ikast Pejsecenter ApS hører hjemme i branchen "Detailhandel med andre varer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er handel og serviceKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Niki Andersen ApS i Thyborøn ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Niki Andersen ApS, der er et firma i Thyborøn. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 2,9 millioner til -590.234 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 2,9 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 996.201 kroner i det foregående regnskab til 718.108 - et fald på -28 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 6,2 millioner til 5,7 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Niki Tygstrup Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Niki Tygstrup Andersen. Niki Andersen ApS hører hjemme i branchen "Havfiskeri". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive fiskeri og anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Skave Grusgrav A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Skave Grusgrav A/S, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 3,4 millioner til 3,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 5,5 millioner kroner til 6,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 4,4 millioner til 6,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jan Munksgaard Lynggård Kristensen. I første omgang er det MILTERSEN HOLDING ApS og Jan Lynggaard Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Thomas Søndermark Miltersen og Jan Munksgaard Lynggård Kristensen, der er de dominerende ejere. Skave Grusgrav A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Grus- og sandgravning: indvinding af ler og kaolin". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive entreprenørfirma med opgravning, køb og salg af grus samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Jysk Maskinskovning A/SOgså i det seneste regnskabsår blev det til et underskud i Hasselholt-virksomheden Jysk Maskinskovning A/S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -413.638 til -550.367 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 13.091 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 176.396 kroner året før til -17.716 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 6,6 millioner til 6,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Niels Rehmeier Sørensen. Virksomhedens reelle ejere er Niels Rehmeier Sørensen. Jysk Maskinskovning A/S hører hjemme i branchen "Serviceydelser til skovbrug". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udføre entreprenørarbejde vedrørende alt inden for skovbrug, finansiering samt besiddelse af fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Ejendomsvirksomhed i Lemvig hold fast i overskuddetOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ejendomsselskabet Andrupsgade A/S, der er en virksomhed i Lemvig. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 610.374 til 628.455 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 925.189 kroner til 957.832 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lemvig-virksomheden fra 1,8 millioner til 2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Henrik Bjerre. I første omgang er det Ole Tang, HOLDINGSELSKABET HALSVEJ 235 ApS og VR1294 ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Ole Tang, Henrik Bjerre og Richard Hyldgaard Hansen, der er de dominerende ejere. Ejendomsselskabet Andrupsgade A/S hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive udlejningsvirksomhed med fast ejendom og anden virksomhed efter ledelsens skøn
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i MejrupBERNSTORFF-JAKOBSEN INVEST ApS, der er en virksomhed i Mejrup, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 518.318 til 274 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 518.318 kroner. Firmaets bruttotab er forbedret fra -50.342 kroner til -8125 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 274 kroner efter skat, faldt formuen i BERNSTORFF-JAKOBSEN INVEST ApS fra 800.284 til 687.558 kroner . Virksomheden ledes af direktør Flemming Bernstorff Jakobsen. Virksomhedens reelle ejere er Flemming Bernstorff Jakobsen. BERNSTORFF-JAKOBSEN INVEST ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er besiddelse af aktier og anparter i datterselskaber samt anden finansielle virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Bækgaard Drift ApS i Stendis går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Bækgaard Drift ApS, der er et firma i Stendis. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 508.423 til -300.144 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,1 millioner kroner. Medarbejdertallet var på seks i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 2,8 millioner kroner til 4,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,3 millioner til 1,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Erik From. I første omgang er det Bækgaard ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Nørgaard Christensen og Erik From, der er de dominerende ejere. Bækgaard Drift ApS hører hjemme i branchen "Avl af malkekvæg". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve landbrugsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Outsourced Finance ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårOutsourced Finance ApS, der er en virksomhed i Sdr. Nissum, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 14.623 til 101.446 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -103.430 kroner til -105.741 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sdr. Nissum-virksomheden fra 341.157 til 420.067. Firmaet ledes af direktør Lasse Spangsege. I første omgang er det WIN-WIN Capital ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lasse Spangsege, der er den dominerende ejer. Outsourced Finance ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er yde rådgivning, rapportering, analyser og lignende assistance relateret til finans og økonomi
Stabilt: Dyrlægevirksomhed i Vinderup hold fast i overskuddetOverskuddet er blevet større i det seneste år i HOLSTEBRO HESTEPRAKSIS ApS, der er en virksomhed i Vinderup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 891.186 til 931.238 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på to i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,3 millioner kroner til 2,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vinderup-virksomheden fra 1,2 millioner til 1,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lena Kristensen. Virksomhedens reelle ejere er Lena Kristensen. HOLSTEBRO HESTEPRAKSIS ApS hører hjemme i branchen "Dyrlæger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve dyrlægevirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Virksomhed i Ramme ryger fra overskud til underskudOverskuddet i P.J.H. Invest ApS, der er et firma i Ramme, blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 3158 til -179.729 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 3158 kroner. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -8625 kroner til -10.613 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 3,1 millioner til 2,9 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Poul Jørgen Harpøth. Virksomhedens reelle ejere er Poul Jørgen Harpøth. I Erhvervsstyrelsens register er P.J.H. Invest ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at besidde aktier og anparter i tilknyttede virksomheder samt anden investering og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i HolstebroOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Bettina Miltersen Kiropraktor ApS, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 239.446 til 151.304 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 1,9 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,2 millioner - et fald på -36 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Bettina Miltersen Kiropraktor ApS var ligesom året før på 1,5 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Bettina Miltersen. I første omgang er det Bettina Miltersen Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Bettina Miltersen, der er den dominerende ejer. Bettina Miltersen Kiropraktor ApS hører hjemme i branchen "Kiropraktorer". Selskabets formål er beskrevet sådan: Virksomhedens formål er at udøve virksomhed med kiropraktiske behandlinger m.vKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Midtvest Bilsyn ApS fik større overskud end året førMidtvest Bilsyn ApS, der er en virksomhed i Struer, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 28.236 til 44.233 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 738.540 kroner i det foregående regnskab til 729.399. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Struer-virksomheden fra 331.525 til 366.028. Virksomheden ledes af direktør Martin Halkjær Jensen. I første omgang er det Martin Halkjær Jensen og MHJ HOLDING STRUER ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Martin Halkjær Jensen, der er den dominerende ejer. Midtvest Bilsyn ApS hører hjemme i branchen "Teknisk afprøvning og kontrol". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive bilsynsvirksomhed m.v. og anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Virksomhed i Madum fik lidt lavere overskudFonden e-advice, der er en virksomhed i Madum, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 76.000 til 68.794 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 76.000 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 518.000 kroner til 538.641 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Madum-virksomheden fra 508.000 til 565.649. Firmaet ledes af direktør Lise Uldbjerg. Fonden e-advice hører hjemme i branchen "Konferencecentre og kursusejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Fondens formål er at yde støtte til modernisering og drift og til udvikling af skolevirksomheder, til afholdelse af konferencer med skolespørgsmål på dagsordenen, til fremme af forskning, herunder aktionsforskning, i skolespørgsmål i bredeste forstand og endelig at yde støtte til skridt, der bidrager til udbredelsen af global levedygtige pædagogiske tanker og praksis. Med dette formål i sigte er det hensigten at gennemgøre produktion af pædagogisk materiale, udføre rådgivning, udvikle en konsulenttjeneste, arrangere skolekonferencer og at udvikle fondens aktiviteter til at tjene lærere og elever, forældre og myndigheder på bedste vis i skole- og opdragelsesanliggenderKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Bagervirksomhed i Holstebro er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet GuldBageren Holstebro A/S i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -322.670 til 68.808 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 219.115 kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit ti fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til otte ansatte. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 3,2 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-firmaet fra 259.520 til 312.506. Firmaet ledes af direktør Peder Amtkjær. I første omgang er det AMTKJÆR HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peder Amtkjær, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er GuldBageren Holstebro A/S anbragt i branchen "Fremstilling af friske bageriprodukter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive bageri og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Vestforsyning Service A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Vestforsyning Service A/S, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 753.000 til 1,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet tre, året før var det fire. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 6,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 5,8 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 1,3 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Vestforsyning Service A/S fra 19,4 millioner til 15,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Christian Hagelskjær. Virksomheden ejes af VESTFORSYNING ERHVERV A/S. Vestforsyning Service A/S hører hjemme i branchen "Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve elhandelsvirksomhed. Selskabet kan udøve anden erhvervsmæssig virksomhed med tilknytning til forsyningsvirksomhed indenfor de i lovgivningen herom til enhver tid fastsatte rammerKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Steen Stjernholm A/S i Holstebro går fra overskud til underskudOverskuddet i Holstebro-virksomheden Steen Stjernholm A/S blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 147.120 til -369.991 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2016, der endte med et resultat før skat på 873.486 kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet fem, året før var det seks. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 2,6 millioner i det foregående regnskabsår til 320.206 - et fald på -88 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 747.558 til 458.967 kroner . Virksomheden ledes af direktør Steen Stjernholm Jensen. I første omgang er det Steen Stjernholm Jensen, Stefan Stjernholm Jensen, STEEN STJERNHOLM HOLDING ApS og STEFAN STJERNHOLM HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Steen Stjernholm Jensen og Stefan Stjernholm Jensen, der er de dominerende ejere. Steen Stjernholm A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive tømrer- og snedkervirksomhed samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Vinderup Lagerhotel Aps i Ål går fra overskud til underskudForrige års overskud i Ål-virksomheden Vinderup Lagerhotel Aps blev sidste år afløst af røde tal. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 230.756 til -689.732 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 230.756 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 729.321 kroner i det foregående regnskab til 622.854. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,7 millioner til 942.766 kroner . Virksomheden ledes af direktør Hans Kurt Christensen. Virksomhedens reelle ejere er Hans Kurt Christensen. Vinderup Lagerhotel Aps har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Ejler Chr. Knudsen A/S i HolstebroEjler Chr. Knudsen A/S, der er en virksomhed i Holstebro, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 2,0 millioner til 295.808 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 2,0 millioner kroner. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 68 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 79 ansatte - en fremgang på 16,18 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 46,0 millioner kroner til 50,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 314.200 kroner efter skat, faldt formuen i Ejler Chr. Knudsen A/S fra 11,6 millioner til 10,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Hans Jørgen Kümler Knudsen. I første omgang er det ECK INVEST A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Hans Jørgen Kümler Knudsen og Peder Ole Knudsen, der er de dominerende ejere. Ejler Chr. Knudsen A/S hører hjemme i branchen "Vejgodstransport". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive vognmandsforretning og anden hertil knyttet virksomhed efter bestyrelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Højbjerg Energi ApS i Ryde går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Højbjerg Energi ApS, der er et firma i Ryde. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 934.550 til -199.544 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,1 millioner kroner. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 856.417 i det foregående regnskabsår til 37.349 - et fald på -96 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 3 millioner til 2,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Kristian Sandfær Larsen og Solveig Hedegaard Larsen. Virksomhedens reelle ejere er Kristian Sandfær Larsen. Højbjerg Energi ApS hører hjemme i branchen "Produktion af elektricitet". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er energiproduktion og dermed beslægtet virksomhed herunder opdræt, køb/salg af griseKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i MåbjergOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i L-Net A/S, der er en virksomhed i Måbjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 8,8 millioner til 4,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 8,8 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 16,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 8,7 millioner - et fald på -48 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Sidste år steg formuen i Måbjerg-virksomheden fra 258 millioner til 261,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Christian Hagelskjær. Virksomheden ejes af MULTIFORSYNING A/S. L-Net A/S hører hjemme i branchen "Distribution af elektricitet". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive netvirksomhed i henhold til bevilling efter elforsyningsloven. Selskabet kan endvidere besidde ejerandele i elproduktionsvirksomheder, transmissionsvirksomheder og andre netvirksomheder, systemansvarlige virksomheder og forsyningspligtige virksomheder, såfremt aktiviteterne udøves i selvstændige selskaber med begrænset ansvar. Selskabet kan endvidere drive vandkraftbaseret elproduktion indenfor den i medfør af elforsyningsloven fastsatte grænseKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Vestforsyning Varme A/S i Måbjerg er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Vestforsyning Varme A/S i Måbjerg. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -9,6 millioner til 9,2 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 6,0 millioner kroner til 7,5 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Sidste år steg formuen i Måbjerg-firmaet fra 165,7 millioner til 174,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Christian Hagelskjær. Virksomheden ejes af MULTIFORSYNING A/S. I Erhvervsstyrelsens register er Vestforsyning Varme A/S anbragt i branchen "Varmeforsyning". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at varetage varmeforsyningsvirksomhed indenfor rammerne af varmeforsyningslovgivningen. Selskabet kan udøve virksomhed med nær tilknytning til varmeforsyningsvirksomhed på kommercielle vilkår med regnskabsmæssig adskillelse til varmeforsyningsvirksomheden eller via ejerskab til datterselskaber eller associerede selskaberKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Blikkenslagervirksomhed i Ulfborg tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i MIDT VEST VVS ApS, der er en virksomhed i Ulfborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 332.856 til 575.847 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,0 millioner kroner til 1,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ulfborg-virksomheden fra 864.726 til 1,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Arne Dupont Rasmussen. I første omgang er det ARMA HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Arne Dupont Rasmussen, der er den dominerende ejer. MIDT VEST VVS ApS hører hjemme i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive håndværk, industri og handel samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Meiniche A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Meiniche A/S, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,4 millioner til 2,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 15, året før var det 16. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 8,1 millioner kroner til 9,0 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 3,4 millioner til 5,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jesper Meiniche. I første omgang er det AM MEICO HOLDING ApS og JM MEICO HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jesper Meiniche, der er den dominerende ejer. Meiniche A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Nupark Innovation A/S i Måbjerg går fra overskud til underskudOverskuddet i Måbjerg-virksomheden Nupark Innovation A/S blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 94.514 til -275.362 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 94.514 kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 12 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til ni ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 4,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,6 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -248.244 til -523.606 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Allan Hedegård Andersen. Virksomheden ejes af DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND NUPARK. Nupark Innovation A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er via investering i og salg af serviceydelser at give støtte til initiativ, foretagsomhed og opfindsomhed af erhvervsmæssig karakter, og ad den måde at fremme antallet af nye bæredygtige virksomhederKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Konsulentvirksomhed i Holstebro hold fast i overskuddetOverskuddet er blevet større i det seneste år i Kommanditselskabet CKP 2018, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 644.472 til 705.775 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 665.597 kroner til 710.701 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 705.775 kroner efter skat, faldt formuen i Kommanditselskabet CKP 2018 fra 431.440 til 194.435 kroner . Virksomheden ledes af direktør Christoffer Kratmann Pedersen. Virksomhedens reelle ejere er Christoffer Kratmann Pedersen. Kommanditselskabet CKP 2018 hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er virksomhedsrådgivning samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: John Farm ApS i Stokholm går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i John Farm ApS, der er et firma i Stokholm. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 302.207 til -59.050 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 302.207 kroner. Medarbejdertallet var på 33 i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 4,3 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 8,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 23.605 til -35.135 kroner og er dermed blevet negativ . Virksomheden ledes af direktør Ion Mihai Vasile. Virksomhedens reelle ejere er Ion Mihai Vasile. John Farm ApS hører hjemme i branchen "Vikarbureauer". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at udleje udenlandsk arbejdskraft til danske virksomheder, primært inden for mink farme og frugt plantagerKlik her for at se regnskabet.
Stadig minus: Grydholt Gris ApS får nyt millionunderskudUnderskuddet i Tvis-virksomheden Grydholt Gris ApS voksede sidste år. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -466.234 til -1,0 millioner kroner før skat. Medarbejdertallet var på tre i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 149.015 kroner i det foregående regnskabsår til 551.643 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -513.349 til -1,3 millioner kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Søren Lyngby Myllerup Laursen. I første omgang er det Grydholt Opformering ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Søren Lyngby Myllerup Laursen, der er den dominerende ejer. Grydholt Gris ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Avl af smågrise". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er drift af svineproduktion og -avl, samt anden virksomhed efter direktionens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Grydholt Opformering ApS i Tvis ryger fra overskud til millionunderskudOverskud er blevet til underskud i Grydholt Opformering ApS, der er et firma i Tvis. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 5,5 millioner til -1,0 millioner kroner før skat. Antallet af ansatte var i gennemsnit fem i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Virksomhedens bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 9,1 millioner i det foregående regnskabsår til 2,3 millioner - et fald på -75 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 4,1 millioner til 2,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Søren Lyngby Myllerup Laursen. I første omgang er det MUNKBRO HOLDING A/S, MARSLUND HOLDING A/S og Piil Laursen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Søren Lyngby Myllerup Laursen, der er den dominerende ejer. Grydholt Opformering ApS hører hjemme i branchen "Avl af smågrise". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er drift af svineproduktion og- avl, samt anden virksomhed efter direktionens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Mejrup er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Investeringsselskabet JPJN ApS i Mejrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -4,5 millioner til 134.230 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i Selskabets bruttotab er forbedret fra -61.344 kroner til -4140 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Mejrup-firmaet fra 26,6 millioner til 26,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Dorte Bjerregaard Christensen. I første omgang er det Investment Company of 5th March 2020 Limited, der står som ejer. I sidste ende er det Kenneth Lykke Enna, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Investeringsselskabet JPJN ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er investering i ejendomme i Danmark og udland samt investering i værdipapirer samt dermed beslægtet virksomhed
Nedgang: Underskuddet hænger fast i byggevirksomhed i LomborgLomborg-virksomheden Ejendomsselskabet Ramme - Lomborg Købmand ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -85.008 til -296.038 kroner før skat. Firmaet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -25.963 kroner året før til 92.793 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 976.249 til 688.776 kroner . Virksomheden ledes af direktør Troels Lange. Virksomheden ejes af RAMME HALLEN og Ramme Borger- og Håndværkerforening. Ejendomsselskabet Ramme - Lomborg Købmand ApS hører hjemme i branchen "Opførelse af bygninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at etablere og udleje erhvervsejendom samt eventuelt at forestå drift af købmandsbutikKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Ramme får underskudDet seneste år er endt med underskud i Ramme-virksomheden Min Købmand Ramme-Lomborg ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -301.654 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit fire i 2020/21, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 1,4 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Troels Lange. Virksomheden ejes af Ejendomsselskabet Ramme - Lomborg Købmand ApS. I Erhvervsstyrelsens register er Min Købmand Ramme-Lomborg ApS anbragt i branchen "Supermarkeder". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive købmandsbutik i Ramme og andre aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Moesby Mink ApS fik større overskud end året førMoesby Mink ApS, der er en virksomhed i Holstebro, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 163.912 til 174.154 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 206.928 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 168.298 kroner til 175.758 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 3,4 millioner til 3,5 millioner. Firmaet ledes af direktør Bent Moesby. Virksomhedens reelle ejere er Bent Moesby. Moesby Mink ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel, industri, udlejning samt landbrugKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Pladssyn Lemvig ApS i LemvigOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Pladssyn Lemvig ApS, der er et firma i Lemvig. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 117.984 til 52.918 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 190.486 kroner i det foregående regnskab til 123.468 - et fald på -35 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 41.247 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Pladssyn Lemvig ApS fra 990.692 til 881.939 kroner . Firmaet ledes af direktør Bjarne Bang. Virksomheden ejes af Bjarne Løkke Kristensen, Tom Rønn, Erik Gransgaard, C.A. LARSEN AUTOMOBILER A/S, LMC BILER A/S, STS BILER A/S, LEMVIG AUTOLAKERERI ApS, LEMVIG AUTO ApS og LEMVIG AUTOTEKNIK A/S. Pladssyn Lemvig ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at opføre og drive bilsynshal i Lemvig kommune, samt alle hermed beslægtede og naturligt forbundne aktiviteter efter bestyrelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos blikkenslagervirksomhed i VinderupOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Blikkenslager- og VVS-firmaet Poul Thomsen A/S, der er en virksomhed i Vinderup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 571.648 til 297.736 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 606.425 kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit fire fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 2,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,2 millioner - et fald på -41 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 231.249 kroner efter skat, faldt formuen i Blikkenslager- og VVS-firmaet Poul Thomsen A/S fra 1,7 millioner til 1,5 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Poul Thomsen. I første omgang er det D. H. J. HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Poul Thomsen, der er den dominerende ejer. Blikkenslager- og VVS-firmaet Poul Thomsen A/S hører hjemme i branchen "VVS- og blikkenslagerforretninger". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive blikkenslager og vvs- forretning samt hvad der er naturligt forbundet dermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Flemming Krogh A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Flemming Krogh A/S, der er en virksomhed i Ulfborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 2,4 millioner til 4,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 121 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 119 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 11,2 millioner kroner til 13,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ulfborg-virksomheden fra 12,4 millioner til 15,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Bjarne Krogh Jensen. I første omgang er det BKJU HOLDING ApS, MKJU HOLDING ApS og JKJU HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Bjarne Krogh Jensen, Michael Krogh Jensen og Jesper Nørby Krogh Jensen, der er de dominerende ejere. Flemming Krogh A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Vejgodstransport". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive fragt- og vognmandsvirksomhed samt anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Knud Nielsen Resen ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Knud Nielsen Resen ApS, der er en virksomhed i Resen. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 3,1 millioner til 6,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 330.104 kroner til 489.206 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Resen-virksomheden fra 35,4 millioner til 40,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Knud Kirkegård Nielsen. I første omgang er det Ørgaard Resen Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Søren Kirkegård Nielsen og Inger Kirkegård Madsen, der er de dominerende ejere. Knud Nielsen Resen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er drift af jordbrug, svinefarm og minkfarm, investering og finansiering og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: 80/20 Invest ApS i Holstebro gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet 80/20 Invest ApS i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -5148 til 6523 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet et, året før var det to. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 2953 kroner i det foregående regnskabsår til 15.401 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-firmaet fra 983.794 til 1,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Michael Peters Lehm. Virksomheden ejes af Christian Toft Bro, Viggo Haubjerg Sørensen, HESTBJERG HOLDING ApS, LASSE KASTRUP HOLDING ApS, LEHM HOLDING ApS, KT Holding, Holstebro A/S, JA Ejendomme og Skovudvikling ApS, ATRA ApS og Pank ApS. I Erhvervsstyrelsens register er 80/20 Invest ApS anbragt i branchen "Engroshandel med vin og spiritus". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og investering og andre hermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Vind får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Vind-virksomheden Tømrermester Steen Stjernholm A/S. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 472.590 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit fem i 2021, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 1,6 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Steen Stjernholm Jensen. I første omgang er det STEEN STJERNHOLM HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Steen Stjernholm Jensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Tømrermester Steen Stjernholm A/S anbragt i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med tømrer- og snedkervirksomhed samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos bilværksted i HolstebroOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Vestbyens Auto K/S, HOLSTEBRO, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 799.385 til 573.407 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 2,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 3,3 millioner til 3,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Thorsten Langergaard. Virksomhedens reelle ejere er Thorsten Langergaard. Vestbyens Auto K/S, HOLSTEBRO hører hjemme i branchen "Autoreparationsværksteder mv.". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at erhverve ejendommen matr. nr. 31 G Holstebro Markjorder fra Hjerm, beliggende Banetoften 70, 7500 Holstebro, og derfra drive et autoværksted og undervognsbehandlingscenter. Ejendommen matr. nr. 31G Holstebro Markjorder fra Hjerm erhverves i henhold til dkøde af den 30.06.2007, med overtagelsesdag den 01.07.2007Klik her for at se regnskabet.
Overskud hos Oestergaard Entreprise ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Holstebro-virksomheden Oestergaard Entreprise ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 46.798 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 98.664 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Jeppe Østergaard Hansen. Virksomhedens reelle ejere er Jeppe Østergaard Hansen. Oestergaard Entreprise ApS hører hjemme i branchen "Reklamebureauer". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er online markedsføring på sociale medier og google, bygning af hjemmesider og webshop-driftKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Mejdal-virksomheden Amsø Invest ApSAmsø Invest ApS, der er en virksomhed i Mejdal, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 8,1 millioner til 132.134 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 8,1 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 10,5 millioner i det foregående regnskabsår til 2,7 millioner - et fald på -74 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 12,5 millioner til 12,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Steffen Gade Søndergaard og Iris Amstrup. I første omgang er det Fam. Amsø Invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Steffen Gade Søndergaard og Iris Amstrup, der er de dominerende ejere. Amsø Invest ApS hører hjemme i branchen "Gennemførelse af byggeprojekter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er drift af hundepension, udlejning af landbrugsjord, udstykning af byggegrunde og investering samt andre hermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Tøjforretning i Naur får underskudDet seneste år er endt med underskud i Naur-virksomheden NemVintage ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -30.470 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttotab var på -30.386 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af en direktion, der består af Jeppe Østergaard Hansen og Esben Overgaard Aaberg. I første omgang er det Esben Overgaard Aaberg og Oestergaard Entreprise ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jeppe Østergaard Hansen og Esben Overgaard Aaberg, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er NemVintage ApS anbragt i branchen "Tøjforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er salg af Vintage tøj, til overkommelige priser og med et højt serviceniveauKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Murervirksomhed i Holstebro fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Byggefirmaet SLG A/S, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 1,5 millioner til 3,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit ti fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 14 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 5,8 millioner kroner til 8,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 1,8 millioner til 3,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Stig Lund Gade. I første omgang er det KSG HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Stig Lund Gade, der er den dominerende ejer. Byggefirmaet SLG A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Murere". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive håndværksmæssig virksomhed, særligt i form af byggearbejdeKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Bjerggård Hørsted ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Bjerggård Hørsted ApS, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,0 millioner til 2,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 130.000 i det foregående regnskabsår til 10.500 - et fald på -92 procent. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 17,3 millioner til 19,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Hartmann Harkjær Jensen. I første omgang er det Hartmann Harkjær Jensen, Ann Harkjær Frederiksen, Claus Harkjær Jensen og Frederik Harkjær Jensen, der står som ejere. I sidste ende er det Hartmann Harkjær Jensen, der er den dominerende ejer. Bjerggård Hørsted ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje aktier i andre selskaber, at investere i fast ejendom og eje værdipapirer, samt formueadministration. Selskabet har endvidere til formål at drive konsulentvirksomhed i ind- og udlandKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Fam. Amsø Invest ApS i Mejdal ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Fam. Amsø Invest ApS, der er et firma i Mejdal. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 6,3 millioner til -206.291 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020, der endte med et resultat før skat på 6,3 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Virksomheden er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Egenkapitalen faldt fra 12,5 millioner til 12,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Steffen Gade Søndergaard og Iris Amstrup. Virksomhedens reelle ejere er Steffen Gade Søndergaard og Iris Amstrup. Fam. Amsø Invest ApS hører hjemme i branchen "Finansielle holdingselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er investering herunder investering i andre selskaber samt derved beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Ulfborg fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i ULFBORG TÆKKEFIRMA ApS, der er en virksomhed i Ulfborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 605.637 til 1,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på seks i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,2 millioner kroner til 3,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ulfborg-virksomheden fra 969.367 til 1,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Henrik Frederik Peder Jensen. I første omgang er det Livingston Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henrik Frederik Peder Jensen, der er den dominerende ejer. ULFBORG TÆKKEFIRMA ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tagdækningsvirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er erhvervsmæssigt at drive håndværker-, service- og handelsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed indenfor tækkervirksomhedsbranchen
Overskuddet stiger flere gange: Fiskeriselskabet Sille ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårFiskeriselskabet Sille ApS, der er en virksomhed i Thorsminde, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2184 til 87.439 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 216.687 kroner til 238.201 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Thorsminde-virksomheden fra 39.249 til 116.964. Firmaet ledes af direktør Jesper Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Jesper Jensen. Fiskeriselskabet Sille ApS hører hjemme i branchen "Ferskvandsfiskeri". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er fiskeri og dermed beslægtet erhvervKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Thyborøn Stevedore A/S fik millionoverskudThyborøn Stevedore A/S, der er en virksomhed i Thyborøn, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 93.133 til 4,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 1,5 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 6,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Thyborøn-virksomheden fra 1,3 millioner til 5,1 millioner. Firmaet ledes af direktør Michael Lodahl. I første omgang er det Fadst ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Lodahl, der er den dominerende ejer. Thyborøn Stevedore A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Godshåndtering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med havneservice og transport, herunder skibsdrift, samt hermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Holdingselskab i Idom fik større overskud end året førNEURA INVEST ApS, der er en virksomhed i Idom, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 46.667 til 58.359 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud. Sidste år steg formuen i Idom-virksomheden fra 384.748 til 443.107. Selskabet ledes af direktør Stephan Peter Neuert. Virksomhedens reelle ejere er Charlotte Neuert og Stephan Peter Neuert. NEURA INVEST ApS hører hjemme i branchen "Finansielle holdingselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er investering i kapitalandele i andre virksomheder samt derved beslægtet virksomhed
Overskuddet stiger: Holstebro Lagerhotel A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Holstebro Lagerhotel A/S, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,3 millioner til 2,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 3,2 millioner kroner til 4,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 3,1 millioner til 5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Bjarne Krogh Jensen. I første omgang er det BKJU HOLDING ApS, MKJU HOLDING ApS og JKJU HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Bjarne Krogh Jensen, Michael Krogh Jensen og Jesper Nørby Krogh Jensen, der er de dominerende ejere. Holstebro Lagerhotel A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive lagerhotel og fragt- og vognmandsvirksomhed samt anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed samt være ejendomsselskabKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Mejdal fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Zeuthen-Andersen A/S, der er en virksomhed i Mejdal. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 579.696 til 2,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 222.909 kroner i det foregående regnskabsår til 382.450 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Mejdal-virksomheden fra 18,4 millioner til 20,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Niels Christian Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Niels Christian Andersen. Zeuthen-Andersen A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed i forbindelse med produkt- og projektudvikling samt aktieinvestering, ejendomsinvestering herunder udlejningKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Jysk - Alubyg ApS i HolstebroOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Jysk - Alubyg ApS, der er et firma i Holstebro. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 67.323 til 23.228 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 215.888 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 798.777 kroner i det foregående regnskab til 575.851 - et fald på -28 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 297.819 til 314.248. Firmaet ledes af direktør Torben Ricky Lisbjerg. Virksomhedens reelle ejere er Torben Ricky Lisbjerg. Jysk - Alubyg ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Selskabets formål er beskrevet sådan: er montering af facadepartier, vinduer og døre samt anden hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Investorselskabet 2013 A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Investorselskabet 2013 A/S, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 676.918 til 10,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 690.088 kroner året før til -26.224 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 13,1 millioner til 20,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Frans Bredmose Langkjær. Virksomheden ejes af Investorselskabet 2018 A/S, INNOVATION MIDTVEST HOLDING A/S, FONDEN ÅRHUS MILJØCENTER og CHRISTIAN NIELSENS FOND. Investorselskabet 2013 A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje aktier/anparter i helt eller delvist ejede datterselskaber samt investering i øvrigtKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Skave fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i TDJ Andersen K/S, der er en virksomhed i Skave. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,8 millioner til 1,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fire ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,1 millioner kroner til 4,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 1,9 millioner kroner efter skat, faldt formuen i TDJ Andersen K/S fra 2,3 millioner til 1,9 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Torben Juul Dyrehauge Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Torben Juul Dyrehauge Andersen. TDJ Andersen K/S hører hjemme i branchen "Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive handels- og konsulentvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Virksomhed i Struer fik igen tabStruer-virksomheden KOMPLEMENTARSELSKABET FABERLUX ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -3350 til -4696 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -7500 kroner til -8125 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 63.823 til 59.127 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jonas Esbo Agergaard. Virksomheden ejes af Helge Holm Paulsen, Leif Søndergaard, Morten Hother Sørensen, Steen Birch Jensen, Palle Ole Lassen, Hans Sylvest, Jonas Esbo Agergaard, Jacob Andersen og Karl-Adler Henry Østergaard. KOMPLEMENTARSELSKABET FABERLUX ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Produktion af elektricitet". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at være komplementar for K/S Energipension Italy VI samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Restaurantvirksomhed i Nørre Nissum har skåret underskuddet nedNørre Nissum-virksomheden FJ Handel APS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -54.690 til -45.283 kroner før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttotab er forbedret fra -50.767 kroner til -42.132 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -2658 til -39.205 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Frederik Hersom Hummelshøj. I første omgang er det 3H HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Frederik Hersom Hummelshøj, der er den dominerende ejer. FJ Handel APS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Restauranter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive hotel- og restaurationsvirksomhed
Overskuddet stiger flere gange: Byggevirksomhed i Holstebro tjente flere penge i seneste regnskabTJ Anlæg ApS, der er en virksomhed i Holstebro, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 177.634 til 815.668 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,2 millioner kroner til 1,6 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 437.374 til 953.576. Firmaet ledes af direktør Thomas Jeppesen. I første omgang er det THOMAS JEPPESEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Thomas Jeppesen, der er den dominerende ejer. TJ Anlæg ApS hører hjemme i branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med brolægger- og anlægsarbejde samt anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskud hos Poulmbespoke ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Fjaltring-virksomheden Poulmbespoke ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 112.580 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 114.088 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Poul Madsen. I første omgang er det Poulmbespoke Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Poul Madsen, der er den dominerende ejer. Poulmbespoke ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af andre møbler". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg og produktion af møbler og andre produkter i træ. Selskabets formål er derudover at drive handel med rå-træ og enhver virksomhed i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedad: Virksomhed i Lemvig fik igen tabLemvig-virksomheden LKV ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -6500 til -6680 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -6250 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -6500 kroner til -6680 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 7788 til 1108 kroner . Virksomheden ledes af direktør Lars Keld Hansen. Virksomheden ejes af Lemvig kommune. LKV ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Produktion af elektricitet". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive eller eje virksomhed med el-produktion og hermed forbundet virksomhed, herunder undersøgelse og udvikling af el-forsyningsvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Mejrup-virksomheden Space International A/SSpace International A/S, der er en virksomhed i Mejrup, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 477.976 til 36.503 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i Antallet af ansatte var i følge regnskabet to, året før var det tre. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 1,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,6 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Mejrup-virksomheden fra 2,6 millioner til 2,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lars Petter Wien. I første omgang er det Wien Holding AS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Petter Wien, der er den dominerende ejer. Space International A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af andre færdige metalprodukter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handel og fremstillingsvirksomhed samt hermed naturligt forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos byggevirksomhed i SahlOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Entreprenørfirmaet Ole Vestergaard, Sahl ApS, der er en virksomhed i Sahl. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 353.683 til 248.826 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 829.462 kroner i det foregående regnskab til 689.449. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sahl-virksomheden fra -273.457 til 28.171. Virksomheden ledes af direktør Ole Vestergaard. I første omgang er det ENTREPRENØRFIRMAET OLE VESTERGAARDHOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ole Vestergaard, der er den dominerende ejer. Entreprenørfirmaet Ole Vestergaard, Sahl ApS hører hjemme i branchen "Opførelse af bygninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed, besidde fast ejendom samt finansiering, herunder besidde værdipapirerKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Vestjydsk Hjemmeservice ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårVestjydsk Hjemmeservice ApS, der er en virksomhed i Vinderup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4725 til 42.403 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i Forrige år var der i gennemsnit seks fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til syv ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 2,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,9 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vinderup-virksomheden fra -21.311 til 11.021. Virksomheden ledes af direktør Hanne Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Hanne Jensen. Vestjydsk Hjemmeservice ApS hører hjemme i branchen "Kombinerede serviceydelser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel, produktion og service samt hermed beslægtet aktivitetKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Aaltje Postma L 757 ApS i ThyborønAaltje Postma L 757 ApS, der er en virksomhed i Thyborøn, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 381.924 til 99.530 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,3 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit otte ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 13,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 11,6 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Thyborøn-virksomheden fra 38 millioner til 38,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Tamme Bolt. I første omgang er det TAMME BOLT HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Tamme Bolt, der er den dominerende ejer. Aaltje Postma L 757 ApS hører hjemme i branchen "Havfiskeri". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive erhvervsmæssigt fiskeri og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i Nordvestjyllands virksomheders seneste regnskaber, som er blevet offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Holstebro For abonnenter

'Skuffende oplevelse' har sat salg af boligområde tilbage med 3-4 måneder: - Vi er nu ikke nervøse

Borgmester rystet over Datatilsynets 'mærkelige kommentarer': - Jeg føler virkelig, at vi bliver kørt rundt i manegen

Annonce

Podcasts

Annonce
Annonce
Vinderup For abonnenter

Efterskole-forstander fritstillet dagen efter skolestart

Struer For abonnenter

Sådan endte sagen: Begge naboer fik skader i gavlen, da nummer 8 blev revet ned - nu har kommunen langt om længe reageret

Holstebro

Det burde være simpelt, men det har vist sig ganske svært: Hvor bliver bestyrelserne på plejecentrene af?

Struer

Slut med nattelarm og erstatningsbusser: Nu er togene tilbage på stationen

For abonnenter

Har du Vestas-aktier? Derfor skal du være vågen onsdag morgen

Holstebro For abonnenter

Søren Gade var med Inger Støjberg til Smukfest: Hvis hun havde fået en krone per selfie, så behøvede hun ikke arbejde mere

Leder For abonnenter

Der ligger en bananskræl og venter et eller andet sted

7-Eleven holder lukket i hele landet

Exitplan for Dansk Computer Center faldt på plads hurtigere end ventet: Nu ejer tidligere direktør del af den svenske koncern, der opkøbte firmaet

Navne

Charlottes sommercafé: - Jeg kalder det mit hjerteland, for det er her, jeg har det allerbedst

Paradigmeskift i drukkulturen: Hvad der skete med kødet, sker nu med sprutten

Lemvig For abonnenter

Vikingeskib holdt flyttedag - se det i Thyborøn

Holstebro For abonnenter

Peter sælger huset for at finde noget mindre: Min kone er flyttet ind til byen, men det kan jeg simpelthen ikke...

Struer

Genoplivning med paroler og pizza på pub: Jagten er gået ind på unge liberale

Annonce