Annonce
Erhverv For abonnenter

Sådan ser tallene ud: Her er ugens regnskaber fra Nordvestjylland

Nedgang: Underskuddet hænger fast i virksomhed i HolstebroHolstebro-virksomheden PLUSFONDEN 2013 fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -61.626 til -114.512 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på -61.626 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit 0 i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -27.779 kroner til -75.764 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Egenkapitalen faldt fra 4,6 millioner til 4,5 millioner kroner . PLUSFONDEN 2013 har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Fondens formål er at virke for film- og TV produktion samt anden medievirksomhed i Midt- og Vestjylland. Dette kan bl.a. opnås ved: at leje ledig kapacitet i form af lokaler og mandskab hos TV/MIDT-VEST, Søvej 2, 7500 Holstebro, CVR-nr. 12 50 56 04, til brug for undervisningsvirksomhed og multimedievirksomhed og hermed beslægtet virksomhed, at drive film- og produktionsvirksomhed, at drive virksomhed i samarbejde med andre, at drive anden udlejningsvirksomhed, at yde støtte eller långivning til eller investering i regionale virksomheder, som arbejder for at udvikle og fremme ideer, der ved massespredning skaber udvikling og oplysning i det lokale eller regionale samfund
Overskuddet stiger: Skovdahlholm ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Skovdahlholm ApS, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 3,7 millioner til 11,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 5,1 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 13,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 27,1 millioner til 36,6 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Ib Holm Mortensen og Torben Skov Villadsen. I første omgang er det TORBEN VILLADSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Torben Skov Villadsen, der er den dominerende ejer. Skovdahlholm ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med ejendomsinvestering og udlejning samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Konsulentvirksomhed i Struer går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Struer-virksomheden NTV0583 ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 757.799 til -140.248 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 757.799 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 168.779 kroner i det foregående regnskabsår til 320.007 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 3,7 millioner til 3,2 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Niels Thorning Villadsen. Virksomhedens reelle ejere er Niels Thorning Villadsen. I Erhvervsstyrelsens register er NTV0583 ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål at eje kapitalandele og gældsinstrumenter m.v. samt yde bistand og levere konsulentydelser, samt virksomhed, som har forbindelse hermed
Tallene går op: Jens Jensen Ejendomme ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Jens Jensen Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 201.465 til 210.238 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 283.548 kroner til 283.711 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 1,1 millioner til 1,3 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jan Bodilsen og Jonas Vejgaard. I første omgang er det JAN BODILSEN HOLDING ApS, HOLSTEBRO,VEJGAARD 2020 HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jan Bodilsen,Jonas Vejgaard, der er de dominerende ejere. Jens Jensen Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom, samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i ejendomsvirksomhed i HolstebroHolstebro-virksomheden KD Ejendomme A/S fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -36.016 til -227.735 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på -36.016 kroner. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 52.382 kroner året før til -134.987 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 310.172 til 150.437 kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Lars Kjærgaard og Torben Dyrmose. I første omgang er det LOTTE OG LARS KJÆRGAARD ApS,PALBOM HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Lars Kjærgaard,Torben Dyrmose,Lotte Littau Kjærgaard, der er de dominerende ejere. KD Ejendomme A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med udlejning af ejendomme til beboelse og erhvervKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Vinderup-virksomheden Specialfabrikken Vinderup A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Specialfabrikken Vinderup A/S, der er en virksomhed i Vinderup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 3,7 millioner til 2,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 6,9 millioner kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 16, året før var det 17. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 8,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 7,0 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vinderup-virksomheden fra 21,9 millioner til 22 millioner. Virksomheden ledes af direktør Henning Søgaard Guldberg. I første omgang er det Henning Søgaard Guldberg,Ryan Pilgaard Poulsen,SPECIALFABRIKKEN VINDERUP HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Ryan Pilgaard Poulsen, der er den dominerende ejer. Specialfabrikken Vinderup A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handel, håndværk, industri, fabrikation og finansiering samt at besidde fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Byggevirksomhed i Ulfborg hold fast i overskuddetBRW Totalentreprise, Ulfborg ApS, der er en virksomhed i Ulfborg, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 88.350 til 92.336 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 158.701 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 121.583 kroner i det foregående regnskab til 115.098. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ulfborg-virksomheden fra 1,5 millioner til 1,6 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jørn Brink, Arne Dupont Rasmussen og Eli Vium Nielsen. I første omgang er det Eli Vium Nielsen,MIDT VEST VVS ApS,SIJØ HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jørn Brink,Arne Dupont Rasmussen,Eli Vium Nielsen, der er de dominerende ejere. BRW Totalentreprise, Ulfborg ApS hører hjemme i branchen "Opførelse af bygninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er handel, håndværk og industri og anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Ejendomsvirksomhed i Mejrup ryger fra millionoverskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Mejrup-virksomheden VD 2005, Holstebro ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 12,0 millioner til -37.580 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 12,0 millioner kroner. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 159.799 kroner i det foregående regnskab til 83.865 - et fald på -48 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 7 millioner til 1,9 millioner kroner . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Peder Andersen og Heidi Bylov Jensen. I første omgang er det PA HOLDING, HOLSTEBRO ApS,HA HOLDING, STRUER ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Peder Andersen,Heidi Bylov Jensen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er VD 2005, Holstebro ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at erhverve og besidde formuegenstande samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Ejendomsvirksomhed i Tvis hold fast i overskuddetEjendomsselskabet Tvis Centertorv ApS, der er en virksomhed i Tvis, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 143.887 til 157.917 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 706.746 kroner i det foregående regnskab til 700.263. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Tvis-virksomheden fra 3,1 millioner til 3,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Asger Løvig Borg. Ejendomsselskabet Tvis Centertorv ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er investering i samt udlejning af butiksejendom til drift af købmandsforretning i Tvis samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Rejkjær Camping 2019 ApSTim-virksomheden Rejkjær Camping 2019 ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -102.592 til -189.298 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -7015 kroner året før til 145.939 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -253.227 til -442.525 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Tove Pedersen. Virksomhedens reelle ejere er Tove Pedersen. Rejkjær Camping 2019 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Campingpladser". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor camping og feriehusudlejningKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Footzone Wholesale ApS i HolstebroOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Footzone Wholesale ApS, der er et firma i Holstebro. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 182.229 til 35.911 kroner før skat. Forrige år var der i gennemsnit 0 fuldtidsmedarbejder beskæftiget i virksomheden, og det steg til otte ansatte i det seneste regnskabsår. Virksomhedens bruttofortjeneste er øget flere gange fra 245.673 kroner i det foregående regnskabsår til 2,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 181.287 til 209.298. Virksomheden ledes af direktør Jan Damkjær Nielsen. I første omgang er det Mamios Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jan Damkjær Nielsen, der er den dominerende ejer. Footzone Wholesale ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med fodtøj". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med engrossalg af fodtøj, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Ejendomsvirksomhed i Holstebro fik større overskud end året førLK Byg Holstebro A/S, der er en virksomhed i Holstebro, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 134.890 til 188.674 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,3 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra -111.620 til 30.854. Selskabet ledes af direktør Lars Kjærgaard. I første omgang er det LOTTE OG LARS KJÆRGAARD ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Kjærgaard,Lotte Littau Kjærgaard, der er de dominerende ejere. LK Byg Holstebro A/S hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er køb og salg af fast ejendom samt byggeriKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Holstebro-virksomheden Nørreport Isenkram ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Nørreport Isenkram ApS, der er et firma i Holstebro. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 178.838 til 11.810 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 449.368 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Virksomhedens bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 1,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,7 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 8702 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Nørreport Isenkram ApS fra 5,3 millioner til 5,2 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Kristian Schaaf. I første omgang er det SCHAAF HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kristian Schaaf, der er den dominerende ejer. Nørreport Isenkram ApS hører hjemme i branchen "Byggemarkeder og værktøjsmagasiner". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive detailvirksomhed indenfor Isenkrambranchen, samt investeringsvirksomhed i øvrigtKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Byggevirksomhed i Vind tjente flere penge i seneste regnskabsårVind Entreprenør Forretning ApS, der er en virksomhed i Vind, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 83.155 til 207.741 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 106.339 kroner i det foregående regnskabsår til 241.735 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 162.048 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Vind Entreprenør Forretning ApS fra 1 millioner til 896.041 kroner . Virksomheden ledes af direktør Jens Hajslund Poulsen. I første omgang er det JHP HOLDING VIND ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jens Hajslund Poulsen, der er den dominerende ejer. Vind Entreprenør Forretning ApS hører hjemme i branchen "Opførelse af bygninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive murer- og entreprenørforretning og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Mejrup-virksomheden Murerfirmaet M. Tandrup ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Murerfirmaet M. Tandrup ApS, der er en virksomhed i Mejrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 171.361 til 141.150 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 318.094 kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet fem, året før var det seks. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 2,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Mejrup-virksomheden fra 361.485 til 470.941. Virksomheden ledes af direktør Michael Tandrup. I første omgang er det TANDRUP HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Michael Tandrup, der er den dominerende ejer. Murerfirmaet M. Tandrup ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Murere". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er drive byggefirma og foretage investeringer, herunder investering i fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed, efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Eskild Dam Nielsen ApS i Mejrup går fra overskud til underskudOverskuddet i Mejrup-virksomheden Eskild Dam Nielsen ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 350.675 til -422.506 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 350.675 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 663.456 kroner året før til -120.753 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,3 millioner til 928.661 kroner . Virksomheden ledes af direktør Eskild Dam Nielsen. I første omgang er det EDN HOLSTEBRO INVEST ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Eskild Dam Nielsen,Eskild Dam Nielsen, der er de dominerende ejere. Eskild Dam Nielsen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Avl af pelsdyr mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive minkavlsvirksomhed med opdræt af mink med henblik på salg af minkskind og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Inside Living Holstebro A/S i Holstebro gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Inside Living Holstebro A/S i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -1,4 millioner til 2777 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit seks ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 709.009 kroner i det foregående regnskabsår til 2,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-firmaet fra -1,5 millioner til -1,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør John Vium Pedersen. I første omgang er det J.O.B. AF 27.06.1973 A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Ole Vium Pedersen,John Vium Pedersen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Inside Living Holstebro A/S anbragt i branchen "Møbelforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg af møbler og anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Ejendomsvirksomhed i Thyborøn er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet TMS Invest A/S i Thyborøn. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -37.350 til 151.390 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,5 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen i TMS Invest A/S var ligesom året før på 7,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Tage Vinther Hansen. I første omgang er det STINUS ApS,Thyborøn SM 2016 ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Tage Vinther Hansen,Stinus Lilleøre, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er TMS Invest A/S anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve håndværksvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i Nordvestjyllands virksomheders seneste regnskaber, som er blevet offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce

85-årig kloakmester sælger sin hal og gearer ned: Det kan dog kun blive til fridag om fredagen

Holstebro

Regionen vil skære i antallet af gymnasiepladser: - Hvis man flyttes til et sted, man ikke ønsker, er der større risiko for at droppe ud

Annonce

Svindelsagen mod Messerschmidt er en stinkende, svovlende suppe kogt på knastør jura og gammelt fjendskab

Annonce
Annonce
Struer For abonnenter

Nu kommer der liv i 'forladt' bygning ud til hovedvejen: - Vi glæder os til at komme i noget større

Holstebro For abonnenter

Håndbold har fyldt hans fritid, siden Bent for 45 år siden kom til byen: - Jeg glæder mig altid til at komme i hallen

Holstebro

Udmelding fra dagligvarekoncern skuffer: - Men vi vil gøre alt, vi kan for igen at få en købmand, for vi mangler virkelig én

Lemvig For abonnenter

Årets måske eneste andejagt - og her skulle alle ænder afleveres i stedet for at ende i ovnen

Læge hives i retten for flere sexovergreb på patienter: - Jeg skulle bare sige det til 'Hr. Doktor', hvis det blev ubehageligt.

Holstebro

Nu kommer kommunens sidste 'glemte' padelbaner: Skal være med til at rette op på område, der ikke bliver brugt efter hensigten

Leder For abonnenter

Hvis du er bekymret over, hvem der skal tage sig af de ældre, skal du læse med her - der er nemlig gode nyheder

Dorthes trøffelfund kan ikke bekræftes: Indtil videre bliver kæmpeknolden i Mariager

For abonnenter

Produkterne er opkaldt efter børnene Aya og Ida: Fire år gammel virksomhed har stor succes og tjener 2,9 millioner kroner på et år

Holstebro

Eugenio Barba går solo - og tager navnet Odin Teatret med sig

Dalls analyse: Papes livsforsikring er en ministerpost under Mette Frederiksens vinger

Holstebro

Købmand åbner ubemandet døgnbutik ved hovedvejen - kollega ser muligheder i sommerhusområder

Vestjylland For abonnenter

Hus på 570 kvadratmeter solgt for millionbeløb: Her er ugens bolighandler i Nordvestjylland

Holstebro

Underskuddet er vokset med to millioner kroner på en måned

Annonce