Annonce
Holstebro For abonnenter

Sådan ser tallene ud: Her er ugens regnskaber fra Nordvestjylland

Overskuddet stiger flere gange: Ejendomsvirksomhed i Mejrup tjente flere penge i seneste regnskabRavnsgaard, Holstebro Apt. 1 ApS, der er en virksomhed i Mejrup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset på 136.132 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Mejrup-virksomheden fra 26.081 til 143.598. Selskabet ledes af direktør Karsten Hamborg Ravnsgaard. I første omgang er det Ravnsgaard Rental Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Karsten Hamborg Ravnsgaard,Karsten Hamborg Ravnsgaard, der er de dominerende ejere. Ravnsgaard, Holstebro Apt. 1 ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med, boligudlejning, samt enhver hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i ThyborønSTINUS ApS, der er en virksomhed i Thyborøn, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 3,0 millioner til 974.447 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 3,1 millioner kroner. Årets bruttotab var ligesom året før på -5250 kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Thyborøn-virksomheden fra 15,4 millioner til 16 millioner. Virksomheden ledes af direktør Stinus Lilleøre. Virksomhedens reelle ejere er Stinus Lilleøre. STINUS ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at erhverve aktier og andre værdipapirer i anlægsøjemedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Humlum-virksomhed fik også milliongevinst i seneste regnskabOverskuddet er blevet større i det seneste år i K.N. Tagmaterialer A/S, der er en virksomhed i Humlum. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,1 millioner til 1,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 1,6 millioner kroner. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,8 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen i K.N. Tagmaterialer A/S var ligesom året før på 7,8 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Kirsten Storgaard Nygaard. I første omgang er det KN-HOLDING A/S,KNora ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Kaj Nygaard,Kuno Nygaard Glad, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er K.N. Tagmaterialer A/S anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel, håndværk, fabrikation, finansiering, investering, udlejning og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Næsten uændret: Lidt mindre underskud hos Tovsiggaard ApSOgså sidste år var der underskud i Humlum-virksomheden Tovsiggaard ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -252.083 til -242.778 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på -227.094 kroner. Selskabets bruttotab er forbedret fra -48.932 kroner til -35.988 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -715.692 til -905.116 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Kaj Nygaard. I første omgang er det KN-HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Kaj Nygaard, der er den dominerende ejer. Tovsiggaard ApS hører hjemme i branchen "Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med landbrug, skovbrug og dermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Næsten uændret: Lidt mindre underskud hos Blacho ApSResen-virksomheden Blacho ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -8287 til -7644 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 12.407 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -4925 kroner til -5200 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -16.416 til -22.894 kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Kaare Landy Nygaard. I første omgang er det KN-HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Kaj Nygaard, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Blacho ApS anbragt i branchen "Fremstilling af andre færdige metalprodukter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er drift af handels og produktionsvirksomhed samt investering og hermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Bredalsblik ApS i Humlum gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Bredalsblik ApS i Humlum. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -53.009 til 43.217 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 813.346 kroner til 866.940 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Bredalsblik ApS var ligesom året før på -3,1 millioner kroner og er dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Kaj Nygaard. I første omgang er det KN-HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Kaj Nygaard, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Bredalsblik ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er projektudvikling, opførelse af ejendomme med videresalg for øje / udlejning vedrørende matr. nr. 7 q Gadegård, Humlum og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Malerfirmaet Andersen ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Malerfirmaet Andersen ApS, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 690.733 til 854.066 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 3,5 millioner kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 665.942 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i Malerfirmaet Andersen ApS fra 2,5 millioner til 2,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Tonni Lars Andersen. I første omgang er det MFAJ Holding ApS,MFAT Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Tonni Lars Andersen,Jess Andersen, der er de dominerende ejere. Malerfirmaet Andersen ApS hører hjemme i branchen "Malerforretninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive malerfirma samt anden virksomhed i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Holstebro går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Holstebro-virksomheden BBK Mink ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 789.089 til -38.542 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 789.089 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 912.926 i det foregående regnskabsår til 18.063 - et fald på -98 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i BBK Mink ApS var ligesom året før på -1,2 millioner kroner og er dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jacob Bylov Kongsgaard og Nicolai Becker Haargaard. I første omgang er det Gitte Bylov Kongsgaard,Jacob Bylov Kongsgaard,Henrik Bylov Kongsgaard,Nicolai Becker Haargaard,Lise Badstue Kongsgaard, der står som ejere. I sidste ende er det Jacob Bylov Kongsgaard, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er BBK Mink ApS anbragt i branchen "Avl af pelsdyr mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at producere minkskindKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i ThyborønThyborøn Skibs- og Motor A/S, der er en virksomhed i Thyborøn, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 11,2 millioner til 3,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 11,8 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 63 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 55 ansatte - en nedgang på 12,7 procent. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 45,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 33,7 millioner - et fald på -26 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Thyborøn-virksomheden fra 26,3 millioner til 27,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Tage Vinther Hansen. I første omgang er det STINUS ApS,Thyborøn SM 2016 ApS,T. P. ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Tage Vinther Hansen,Stinus Lilleøre,Thomas Poulsen, der er de dominerende ejere. Thyborøn Skibs- og Motor A/S hører hjemme i branchen "Reparation af maskiner". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve håndværksvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Holstebro Handyservice ApS i Holstebro får underskudDet seneste år er endt med underskud i Holstebro-virksomheden Holstebro Handyservice ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -92.404 kroner. Det er virksomhedens første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 324.806 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Ivan Fauerholdt Frederiksen. Virksomhedens reelle ejere er Ivan Fauerholdt Frederiksen. Holstebro Handyservice ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Kombinerede serviceydelser". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med at udføre handyman opgaver samt andre hermed beslægtede virksomhederKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Konsulentvirksomhed i Mejrup får underskudDet seneste år er endt med underskud i Mejrup-virksomheden CO2Solutions ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et underskud på -27.878 kroner. Det er firmaets første regnskab. Antallet af ansatte var i gennemsnit 0 i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Årets bruttofortjeneste var på 7688 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Lotte Høst Vestergaard. I første omgang er det Vestergaard Solutions Holding ApS,MHH ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Lotte Høst Vestergaard,Michael Haarup Hansen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er CO2Solutions ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med virksomhedsrådgivning og aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Måbjerg fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Skovdyrkerforeningen Vestjylland A.M.B.A., der er en virksomhed i Måbjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,0 millioner til 2,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 15 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 17 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 10,2 millioner kroner til 12,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Måbjerg-virksomheden fra 20 millioner til 22,3 millioner. Skovdyrkerforeningen Vestjylland A.M.B.A. har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Serviceydelser til skovbrug". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Foreningens primære formål er på grundlag af medlemmernes individuelle ønsker at fremme disses faglige og erhvervsmæssige interesser som ejere af skov, af juletræs- og pyntegrøntarealer eller af naturområder. Formålet søges realiseret gennem medlemmernes deltagelse i foreningen som aftagere og leverandører, herunder ved at foreningen yder medlemmerne individuel rådgivning og ved tilbud om, at foreningen aftager og afsætter medlemmernes skovbrugsprodukter, herunder juletræer og pyntegrønt samt leverer entreprenørydelser, planter og materialer m.v. til medlemmerne. Foreningen kan drive tilsvarende samhandel med andre end foreningens medlemmer. Desuden yder foreningen medlemmerne generel orientering via bladvirksomhed, hjemmeside, nyhedsmails, faglige udflugter, kurser m.v. For også fremover at kunne opfylde det primære mål, ses det som et selvstændigt mål at opretholde og konsolidere foreningen. Foreningen kan erhverve og besidde aktier og anparter mv. i andre selskaber m.v., der driver tilsvarende virksomhed, eller som i øvrigt har en naturlig forretningsmæssig forbindelse med foreningens virksomhed. Eventuel kooperationsfremmed virksomhed skal udøves i dattervirksomhederKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Sørvad fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i FK Møbeldesign A/S, der er en virksomhed i Sørvad. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,1 millioner til 3,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit ni ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,9 millioner kroner til 4,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Sørvad-virksomheden fra 2,8 millioner til 3,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Peter Kragelund. I første omgang er det PK HOLDING SØRVAD ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Peter Kragelund, der er den dominerende ejer. FK Møbeldesign A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af andre møbler". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed ved produktion og salg af møbler og anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Unitag ApS fik større overskud end året førUnitag ApS, der er en virksomhed i Mejrup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 78.441 til 120.621 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 741.282 kroner til 745.798 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Mejrup-virksomheden fra 140.280 til 173.707. Firmaet ledes af direktør Martin Bonde. Virksomhedens reelle ejere er Martin Bonde. Unitag ApS hører hjemme i branchen "Tagdækningsvirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udføre virksomhed med tagbeklædning og tilhørende arbejdeKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Konsulentvirksomhed i Holstebro tjente flere penge i seneste regnskabsårSMARTSENSE IT ApS, der er en virksomhed i Holstebro, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 75 til 172 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 447 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 97.190 kroner til 130.721 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen i SMARTSENSE IT ApS var ligesom året før på -2,3 millioner kroner og er dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Jan Ole Thomsen. Virksomheden ejes af Jan Ole Thomsen. SMARTSENSE IT ApS hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er udvikling af informations- og kommunikationsteknologi, herunder programmering og tilretning efter kundens ønsker. Bibeskæftigelse er salg og service af motorcykler
Røde tal forsvandt: Chokodan Struer ApS i Struer er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i virksomheden Chokodan Struer ApS i Struer i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -702.447 til 12,9 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 17,2 millioner kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 51, året før var det 52. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 26,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 24,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Struer-firmaet fra 133,7 millioner til 145,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Carl Erik Larsen. I første omgang er det JDL Holding 2014 ApS,CARL ERIK LARSEN HOLDING ApS,TDL Holding 2014 ApS,KDL Holding 2014 ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Carl Erik Larsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Chokodan Struer ApS anbragt i branchen "Tobaksforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handel, investering, liberalt erhverv, herunder restaurationsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed, samt at besidde aktier og anparter i selskaber, som udøver sådan virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Holstebro er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Ernst Pedersens Maskinfabrik, Holstebro ApS i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -487.245 til 820.106 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit otte ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 424.837 kroner i det foregående regnskabsår til 1,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-firmaet fra 6 millioner til 6,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Søren Leth Pedersen. I første omgang er det SØREN LETH PEDERSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Søren Leth Pedersen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Ernst Pedersens Maskinfabrik, Holstebro ApS anbragt i branchen "Reparation af maskiner". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive fabrikation og handelKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Holstebro går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Holstebro-virksomheden Autoriseret fysioterapeut Majken Lysdal ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 48.570 til -6131 kroner før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 188.130 kroner i det foregående regnskabsår til 351.906 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 77.196 til 71.065 kroner . Virksomheden ledes af direktør Majken Holzendorff Lysdal. Virksomhedens reelle ejere er Majken Holzendorff Lysdal. Autoriseret fysioterapeut Majken Lysdal ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fysio- og ergoterapeuter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er fysioterapeutvirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Vestergaard Solutions ApS i MejrupVestergaard Solutions ApS, der er en virksomhed i Mejrup, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 401.205 til 115.780 kroner før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 1,3 millioner kroner i det foregående regnskab til 807.947 - et fald på -37 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 89.292 kroner efter skat, faldt formuen i Vestergaard Solutions ApS fra 351.071 til 140.363 kroner . Virksomheden ledes af direktør Lotte Høst Vestergaard. I første omgang er det Vestergaard Solutions Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lotte Høst Vestergaard, der er den dominerende ejer. Vestergaard Solutions ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med virksomhedsrådgivning samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
På vej frem: Lidt mindre tab hos Lindholt Rådgivning ApSHolstebro-virksomheden Lindholt Rådgivning ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -63.802 til -35.525 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -2509 kroner til -1837 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Egenkapitalen faldt fra -118.927 til -154.452 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Henrik Lindholt Nielsen. I første omgang er det HLN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henrik Lindholt Nielsen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Lindholt Rådgivning ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med regnskabsudarbejdelse, bogføring og rådgivning samt handel og udlejning af ejendomme og anden dermed i forbindelse stående virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos konsulentvirksomhed i LemvigIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i VESTVIDEN ApS, der er et firma i Lemvig. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 153.795 til 59.627 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 274.578 kroner. Årets bruttofortjeneste blev på 349.544 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Selvom året endte med et overskud på 46.273 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i VESTVIDEN ApS fra 396.603 til 329.876 kroner . Firmaet ledes af direktør Flemming Nørgaard Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Flemming Nørgaard Jensen. VESTVIDEN ApS hører hjemme i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med research, formidling og service samt rådgivnings- og konsulentvirksomhed overfor andre firmaer og selskaber, samt ale efter direktionens skøn hermed forbundne naturlige aktiviteter
På vej frem: Lidt mindre tab hos Scandinavian Sweet Center ApSUnderskuddet i Struer-virksomheden Scandinavian Sweet Center ApS er blevet mindre i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet kraftigt formindsket fra -705.962 til -506.737 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -122.783 kroner til -231.026 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,3 millioner til 876.102 kroner . Virksomheden ledes af direktør Torben Düring Larsen. I første omgang er det CHOKODAN STRUER ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Carl Erik Larsen, der er den dominerende ejer. Scandinavian Sweet Center ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel, industri og finansieringKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Struer-virksomheden Chobisco A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Chobisco A/S, der er en virksomhed i Struer. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,2 millioner til 838.902 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 2,0 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,9 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Struer-virksomheden fra 2 millioner til 2,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Carl Erik Larsen. I første omgang er det CHOKODAN STRUER ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Carl Erik Larsen, der er den dominerende ejer. Chobisco A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Reparation og vedligeholdelse af skibe og både". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive handel og andet efter be- styrelsens skøn i forbindelse hermed stående virksomhed, ligesom selskabet skal kunne erhverve fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Chokoland A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Chokoland A/S, der er en virksomhed i Struer. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 5,9 millioner til 16,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 24,6 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit 80 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 84 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 43,1 millioner kroner til 56,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne. Sidste år steg formuen i Struer-virksomheden fra 66,1 millioner til 74,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Henning Thuesen Limborg. I første omgang er det CHOKODAN STRUER ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Carl Erik Larsen, der er den dominerende ejer. Chokoland A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel og andet efter bestyrelsens skøn i forbindelse hermed stående virksomhed, ligesom selskabet skal kunne erhverve fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Vrist fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Steen Jørgensen. Udlejningsbureau ApS, der er en virksomhed i Vrist. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 6,7 millioner til 7,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 15 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 17 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 14,3 millioner kroner til 18,1 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vrist-virksomheden fra 8,6 millioner til 9,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Steen Jørgensen. I første omgang er det STEEN JØRGENSEN HOLDING ApS,Tommas Hansen Holding ApS,Familien Jørgensen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Steen Jørgensen, der er den dominerende ejer. Steen Jørgensen. Udlejningsbureau ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Boliganvisning, ferieboligudlejning mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er udlejning af sommerhuse og anden virksomhed, der er beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i Thyborøn Shipyard A/SOgså i det seneste regnskabsår blev det til et underskud i Thyborøn-virksomheden Thyborøn Shipyard A/S. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -511.858 til -752.813 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 483.825 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 2,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,4 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 2,2 millioner til 1,6 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Niels Olaf Vinther Jensen. I første omgang er det Thyborøn Skibs- og Motor A/S,Kynde og Toft A/S, der står som ejere. I sidste ende er det Niels Olaf Vinther Jensen, der er den dominerende ejer. Thyborøn Shipyard A/S hører hjemme i branchen "Reparation og vedligeholdelse af skibe og både". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive beddingsdrift tillige med anden efter bestyrelsens skøn hermed forenelig virkomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i HarboøreOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Vejlby Entreprenørforretning ApS, der er en virksomhed i Harboøre. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 81.787 til 69.884 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 874.826 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 146.056 kroner til 149.400 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 56.951 kroner efter skat, faldt formuen i Vejlby Entreprenørforretning ApS fra 1,6 millioner til 1,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Peter Abildtrup. Virksomhedens reelle ejere er Peter Abildtrup. Vejlby Entreprenørforretning ApS hører hjemme i branchen "Anlæg af ledningsnet til væsker". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed og dertil knyttede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Egholm A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Egholm A/S, der er en virksomhed i Lemvig. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 1,2 millioner til 8,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 89 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 94 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 40,7 millioner kroner til 53,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Lemvig-virksomheden fra 28,6 millioner til 35,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jens Christian Egholm Jensen. I første omgang er det EGHOLM CONSTRUCTION ApS, LEMVIG,EGHOLM HANDLING ApS, LEMVIG,JE Invest, Lemvig ApS,Egholm Junior ApS,Egholm Gruppen, Lemvig ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Kaj Egholm Jensen,Jens Christian Egholm Jensen, der er de dominerende ejere. Egholm A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive produktion og handel af maskiner og andre hermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Mejdal går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Mejdal-virksomheden AB Kapitalselskab ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 9418 til -6368 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 26.043 kroner. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -9489 kroner til -10.761 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 464.242 til 344.874 kroner . Virksomheden ledes af direktør Gerda Marie Rohde. Virksomhedens reelle ejere er Gerda Marie Rohde. I Erhvervsstyrelsens register er AB Kapitalselskab ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er ren egenformueadministration af egen formueKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Finn G. Andreasen ApS i Staby gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Finn G. Andreasen ApS i Staby. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -1,1 millioner til 164.941 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 1,3 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 16 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 6,4 millioner kroner til 7,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Staby-firmaet fra 84.283 til 212.998. Virksomheden ledes af direktør Stig Kristensen. I første omgang er det B. & V. Group ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Stig Kristensen,Kenneth Kristensen,Gudmund Kristensen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Finn G. Andreasen ApS anbragt i branchen "Murere". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel, håndværk, industri og investering samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Virksomhed i Holstebro fik lidt lavere overskudTotal-Care ApS, der er en virksomhed i Holstebro, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 299.843 til 274.238 kroner før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit ti ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,7 millioner kroner til 2,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 273.341 til 429.576. Firmaet ledes af direktør Grethe Rønhoff. Virksomhedens reelle ejere er Grethe Rønhoff. Total-Care ApS hører hjemme i branchen "Almindelig rengøring i bygninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive rengøringsvirksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Struer-virksomheden Apollon Struer A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Apollon Struer A/S, der er et firma i Struer. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 102.865 til 1276 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 912.042 kroner. Forrige år var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fire ansatte i det seneste regnskabsår. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 2,3 millioner kroner til 2,5 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Apollon Struer A/S var ligesom året før på 4,3 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Jørn Henry Lundme. I første omgang er det Struer kommune,Struer-Egnens Turistforening,STRUER HANDELSSTANDSFORENING,JL Holding Struer ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Jørn Henry Lundme, der er den dominerende ejer. Apollon Struer A/S hører hjemme i branchen "Biografer". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at opføre et biografteater, drive biografvirksomhed, cafe, kursus- og mødevirksomhed, engrosvirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang: Underskuddet hænger fast i ejendomsvirksomhed i VejlbyVejlby-virksomheden LandHouse ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -19.000 til -108.490 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på -14.000 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 80.000 kroner året før til -10.609 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -232.000 til -340.266 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Torben Lysdahl Sørensen. I første omgang er det HELY HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Torben Lysdahl Sørensen, der er den dominerende ejer. LandHouse ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af ejendomme og dermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Klüver ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Klüver ApS, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 928.485 til 1,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit seks fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til syv ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,9 millioner kroner til 4,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 1,4 millioner til 2,7 millioner. Virksomheden ledes af direktør Dorthe Løndahl Klüver. Virksomhedens reelle ejere er Lars-Henrik Klüver,Dorthe Løndahl Klüver. Klüver ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive hotel- og restaurationsvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Holstebro-virksomheden Holstebro Arkitektkontor ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Holstebro Arkitektkontor ApS, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 2,0 millioner til 1,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 4,0 millioner kroner til 4,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 3,8 millioner til 4,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Lars Vestergaard. I første omgang er det L. VESTERGAARD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Lars Vestergaard, der er den dominerende ejer. Holstebro Arkitektkontor ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Arkitektvirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive arkitektvirksomhedKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i Nordvestjyllands virksomheders seneste regnskaber, som er blevet offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Holstebro

Regionen vil skære i antallet af gymnasiepladser: - Hvis man flyttes til et sted, man ikke ønsker, er der større risiko for at droppe ud

Annonce

Svindelsagen mod Messerschmidt er en stinkende, svovlende suppe kogt på knastør jura og gammelt fjendskab

Annonce
Annonce
Struer For abonnenter

Nu kommer der liv i 'forladt' bygning ud til hovedvejen: - Vi glæder os til at komme i noget større

Holstebro For abonnenter

Håndbold har fyldt hans fritid, siden Bent for 45 år siden kom til byen: - Jeg glæder mig altid til at komme i hallen

Holstebro

Udmelding fra dagligvarekoncern skuffer: - Men vi vil gøre alt, vi kan for igen at få en købmand, for vi mangler virkelig én

Lemvig For abonnenter

Årets måske eneste andejagt - og her skulle alle ænder afleveres i stedet for at ende i ovnen

Læge hives i retten for flere sexovergreb på patienter: - Jeg skulle bare sige det til 'Hr. Doktor', hvis det blev ubehageligt.

Holstebro

Nu kommer kommunens sidste 'glemte' padelbaner: Skal være med til at rette op på område, der ikke bliver brugt efter hensigten

Leder For abonnenter

Hvis du er bekymret over, hvem der skal tage sig af de ældre, skal du læse med her - der er nemlig gode nyheder

Dorthes trøffelfund kan ikke bekræftes: Indtil videre bliver kæmpeknolden i Mariager

85-årig kloakmester sælger sin hal og gearer ned: Det kan dog kun blive til fridag om fredagen

Holstebro

Eugenio Barba går solo - og tager navnet Odin Teatret med sig

Dalls analyse: Papes livsforsikring er en ministerpost under Mette Frederiksens vinger

Holstebro

Købmand åbner ubemandet døgnbutik ved hovedvejen - kollega ser muligheder i sommerhusområder

Vestjylland For abonnenter

Hus på 570 kvadratmeter solgt for millionbeløb: Her er ugens bolighandler i Nordvestjylland

Holstebro

Underskuddet er vokset med to millioner kroner på en måned

Annonce