Annonce
Holstebro For abonnenter

Sådan ser tallene ud: Her er ugens regnskaber fra Nordvestjylland

Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i Nørre NissumB.S. - Byg A/S, der er en virksomhed i Nørre Nissum, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 290.130 til 23.208 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 290.130 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 809.956 kroner i det foregående regnskab til 418.750 - et fald på -48 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 17.971 kroner efter skat, faldt formuen i B.S. - Byg A/S fra 970.671 til 788.642 kroner . Firmaet ledes af direktør Bjarne Skafsgaard. I første omgang er det B. S. LEMVIG HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Bjarne Skafsgaard, der er den dominerende ejer. B.S. - Byg A/S hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive tømrervirksomhed samt alle hermed beslægtede og naturligt forbundne aktiviteter efter bestyrelsens skønKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Millionoverskud hos Hjermvej ApSDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Holstebro-virksomheden Hjermvej ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 1,6 millioner kroner. Det er firmaets første regnskab. Medarbejdertallet var på et i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Årets bruttotab var på -15.360 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Uffe Hardam. I første omgang er det USF Invest ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Uffe Hardam, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Hjermvej ApS anbragt i branchen "Gennemførelse af byggeprojekter". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er køb, salg, udlejning og udvikling af fast ejendom ved direkte eller indirekte ejerskab samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos byggevirksomhed i HolstebroKAJ BECH A/S, der er en virksomhed i Holstebro, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 10,3 millioner til 4,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 10,9 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit 164 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 169 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 22,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 18,6 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 31,5 millioner til 34,6 millioner. Virksomheden ledes af direktør Anders Kristian Bech. I første omgang er det KAJ BECH HOLDING A/S, der står som ejer. I sidste ende er det Anders Kristian Bech,Kristian Elberg Bech,Peter Elberg Bech, der er de dominerende ejere. KAJ BECH A/S hører hjemme i branchen "Opførelse af bygninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive murer- og entreprenørvirksomhed og hvad dermed er beslægtetKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Tarpgaard Development ApS i Vedersø gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Tarpgaard Development ApS i Vedersø. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -134.588 til 7927 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 64.001 kroner. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -123.610 kroner året før til 13.251 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vedersø-firmaet fra -109.638 til -101.710. Virksomheden ledes af direktør Jens Ulrik Tarpgaard. Virksomhedens reelle ejere er Jens Ulrik Tarpgaard. I Erhvervsstyrelsens register er Tarpgaard Development ApS anbragt i branchen "Landbrugskonsulenter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er rådgivning og opbygning af landbrugsbedrifter, landbrugsdrift samt dermed forbunden virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Ejsing Mark er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Bo O.Pedersen Transport ApS i Ejsing Mark. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -12.023 til 62.435 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 124.508 kroner i det foregående regnskabsår til 385.724 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ejsing Mark-firmaet fra 197.021 til 245.420. Virksomheden ledes af direktør Bo Oluf Pedersen. Virksomhedens reelle ejere er Bo Oluf Pedersen. I Erhvervsstyrelsens register er Bo O.Pedersen Transport ApS anbragt i branchen "Vejgodstransport". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive vognmandsforretning og dermed beslægtet virksomhed
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Struer-virksomheden Struer Fysioterapi ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Struer Fysioterapi ApS, der er en virksomhed i Struer. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,5 millioner til 1,3 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit tre fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til fire ansatte i det seneste regnskabsår. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 2,6 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Struer-virksomheden fra 524.545 til 648.955. Virksomheden ledes af direktør Morten Bred Graversen. I første omgang er det MG HOLDING, STRUER ApS,LBP Felding Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Morten Bred Graversen,Line Bech Pedersen, der er de dominerende ejere. Struer Fysioterapi ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fysio- og ergoterapeuter". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med fysioterapeutiske behandlinger og hermed beslægtet virksomhed, samt investeringsvirksomhed i tilknytning til driften af hovedaktivitetenKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos byggeselskab i VindHolstebro Entreprenør og Kloak ApS, der er en virksomhed i Vind, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 201.904 til 1163 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 302.564 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit et i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 329.611 i det foregående regnskabsår til 114.991 - et fald på -65 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 584 kroner efter skat, faldt formuen i Holstebro Entreprenør og Kloak ApS fra 331.115 til 218.699 kroner . Virksomheden ledes af direktør Peder Sebbelin Pedersen. Virksomhedens reelle ejere er Peder Sebbelin Pedersen. Holstebro Entreprenør og Kloak ApS hører hjemme i branchen "Forberedende byggepladsarbejder". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Bjert fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i MIFA INVEST ApS, der er en virksomhed i Bjert. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 22,4 millioner til 32,2 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Mens der i det foregående år i gennemsnit var 115 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget til i alt 150 ansatte - en fremgang på 30,43 procent. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 29,6 millioner kroner til 40,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bjert-virksomheden fra 144,4 millioner til 169,5 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Flemming Nielsen og Inga Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Flemming Nielsen,Inga Nielsen. MIFA INVEST ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er produktionsvirksomhed, handel, finansiering og investeringKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Bjert fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i METTES MX4 ApS, der er en virksomhed i Bjert. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,4 millioner til 1,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -3387 kroner til -2405 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bjert-virksomheden fra 12,5 millioner til 14,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Mette Pilgaard. Virksomhedens reelle ejere er Mette Pilgaard. METTES MX4 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Bjert-virksomheden Pladsmangel ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Pladsmangel ApS, der er en virksomhed i Bjert. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 3,1 millioner til 1,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 3,1 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,2 millioner kroner til 2,4 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 1,5 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Pladsmangel ApS fra 9,9 millioner til 8,8 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Mette Pilgaard. I første omgang er det MIFA Gruppen ApS,MIFA Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Flemming Nielsen,Inga Nielsen,Marianne Nielsen,Martin Nygaard Christoffersen,Henriette Jensen, der er de dominerende ejere. Pladsmangel ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er investering i og drift af fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Virksomhed i Bjert fik lidt lavere overskudMIFApladen A/S, der er en virksomhed i Bjert, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 1,6 millioner til 1,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit syv fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til ni ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 4,2 millioner kroner til 4,9 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bjert-virksomheden fra 4,7 millioner til 5,2 millioner. Firmaet ledes af direktør Mette Pilgaard. I første omgang er det MIFA Gruppen ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Flemming Nielsen,Inga Nielsen, der er de dominerende ejere. MIFApladen A/S hører hjemme i branchen "Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er salg og markedsføring af limtræsprodukter samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Møborg fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i MAJBRITTS MX4 ApS, der er en virksomhed i Møborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,3 millioner til 1,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Selskabets bruttotab er forbedret fra -3619 kroner til -2755 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Møborg-virksomheden fra 12,5 millioner til 14,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Majbritt Kirkegaard. Virksomhedens reelle ejere er Majbritt Kirkegaard. MAJBRITTS MX4 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Bjert fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i MIFA Gruppen ApS, der er en virksomhed i Bjert. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 10,8 millioner til 15,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 801.179 kroner i det foregående regnskab til 763.147. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bjert-virksomheden fra 94,9 millioner til 109,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Flemming Nielsen. I første omgang er det METTES MX4 ApS,MONAS MX4 ApS,Studio Marianne Nielsen ApS,MAJBRITTS MX4 ApS,MIFA INVEST ApS,MIFA Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Flemming Nielsen,Inga Nielsen, der er de dominerende ejere. MIFA Gruppen ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at være holdingselskab for drifts- og produktionsselskaber. Selskabet kan som holdingselskab beskæftige sig med køb og salg af drifts- og produktionsselskaber, investering i værdipapirer samt dermed forbunden sædvanlig investeringsvirksomhed. Selskabet kan tillige fungere som servicevirksomhed for datterselskaberKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i BjertSelvom tallene tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Bjert-virksomheden NORTO ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet mere end halveret fra -648.391 til -156.045 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit to fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 0 ansat. Firmaets bruttofortjeneste er i det seneste regnskab faldet fra 304.818 i det foregående regnskabsår til 89.794 - et fald på -71 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 500.982 til 379.220 kroner . Firmaet ledes af en direktion, der består af Jacob Wernberg og Flemming Nielsen. I første omgang er det MIFA Gruppen ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Flemming Nielsen,Inga Nielsen, der er de dominerende ejere. NORTO ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er produktion, handel, udvikling, rådgivning samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Bjert er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet VTI Machines ApS i Bjert. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -10.000 til 22.328 kroner før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Bjert-firmaet fra 1 millioner til 1,1 millioner. Firmaet ledes af direktør Jacob Wernberg. I første omgang er det MIFA Gruppen ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Flemming Nielsen,Inga Nielsen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er VTI Machines ApS anbragt i branchen "Fremstilling af finerplader og træbaserede plader". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, service, produktion og investering samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Millionoverskud i ejendomsvirksomhed i BjertDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Bjert-virksomheden MIFA 24 ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 1,2 millioner kroner. Det er firmaets første regnskab. Medarbejdertallet var på 0 i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Årets bruttofortjeneste var på 1,2 millioner kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Flemming Nielsen. I første omgang er det MIFA Gruppen ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Flemming Nielsen,Inga Nielsen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er MIFA 24 ApS anbragt i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i ejendomme samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: E. Bodilsen Ejendomme ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i E. Bodilsen Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Mejrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 454.889 til 713.421 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 1,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 934.247. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Mejrup-virksomheden fra 2,3 millioner til 5,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jan Bodilsen. I første omgang er det JAN BODILSEN HOLDING ApS, HOLSTEBRO,KIS BODILSEN HOLDING ApS,Ann Bodilsen Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Ann Bodilsen,Jan Bodilsen,Kis Bodilsen, der er de dominerende ejere. E. Bodilsen Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom, investering og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Holstebro-virksomheden Anpartsselskabet Lægårdvej 86Anpartsselskabet Lægårdvej 86, der er en virksomhed i Holstebro, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 596.060 til 582.831 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 684.082 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 1,2 millioner kroner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 6,8 millioner til 7,2 millioner. Selskabet ledes af direktør Jan Bodilsen. I første omgang er det JAN BODILSEN HOLDING ApS, HOLSTEBRO,E. BODILSEN HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Eigil Vestergaard Bodilsen,Jan Bodilsen, der er de dominerende ejere. Anpartsselskabet Lægårdvej 86 har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom, investering og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene er vendt: Virksomhed i Struer er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Ørum Madsen & Jensen Elektronik A/S i Struer. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -115.911 til 50.586 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 376.553 kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet fire, året før var det fem. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 275.423 kroner i det foregående regnskabsår til 461.967 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Ørum Madsen & Jensen Elektronik A/S var ligesom året før på 6,6 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jens Christian Jensen. I første omgang er det S & J HOLDING STRUER ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jens Christian Jensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Ørum Madsen & Jensen Elektronik A/S anbragt i branchen "Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er udvikling, produktion og salg af elektronikudstyr, og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i VinderupIndretningsfabrikken - Room8 ApS, der er en virksomhed i Vinderup, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 769.551 til 271.457 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 769.551 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 13 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 6,6 millioner kroner til 7,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vinderup-virksomheden fra 2,1 millioner til 2,3 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Allan Daasbjerg Drewes og Laila Daasbjerg Lund. I første omgang er det AMD PLUS GROUP HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Allan Daasbjerg Drewes,Laila Daasbjerg Lund, der er de dominerende ejere. Indretningsfabrikken - Room8 ApS hører hjemme i branchen "Fremstilling af andre møbler". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Underskud igen: Underskuddet holder fast i K & Co. Holstebro ApSHolstebro-virksomheden K & Co. Holstebro ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet blevet større fra -130.525 til -353.467 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 289.763 kroner. Antallet af ansatte var i følge regnskabet seks, året før var det syv. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 2,6 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,5 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -105.400 til -381.519 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Stefan Dalgaard Langvad. I første omgang er det HOLDINGSELSKABET SL ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Stefan Dalgaard Langvad, der er den dominerende ejer. K & Co. Holstebro ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er salg af restaurationsydelser og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Titaniumsringe ApS i Struer går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Titaniumsringe ApS, der er et firma i Struer. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 303.314 til -83.295 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 303.314 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Virksomhedens bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 1,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,2 millioner - et fald på -30 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,1 millioner til 1 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Susanne Edith Arlyng Kappel. I første omgang er det KAPPEL HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Susanne Edith Arlyng Kappel, der er den dominerende ejer. Titaniumsringe ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at sælge titaniumsringe engros til primært danske guldsmedeforretninger - sekundært guldsmedeforretninger indenfor EUKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Tipa Emballage ApS fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Tipa Emballage ApS, der er en virksomhed i Ulfborg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 2,2 millioner til 10,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 4,3 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 12,6 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Ulfborg-virksomheden fra 3 millioner til 9,7 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Jakob Friche og Katie Olivia Floor Noerdsø. I første omgang er det TIPA HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jakob Friche,Katie Olivia Floor Noerdsø, der er de dominerende ejere. Tipa Emballage ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed med salg af træemballage og anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i Nordvestjyllands virksomheders seneste regnskaber, som er blevet offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Holstebro

Regionen vil skære i antallet af gymnasiepladser: - Hvis man flyttes til et sted, man ikke ønsker, er der større risiko for at droppe ud

Annonce

Svindelsagen mod Messerschmidt er en stinkende, svovlende suppe kogt på knastør jura og gammelt fjendskab

Annonce
Annonce
Struer For abonnenter

Nu kommer der liv i 'forladt' bygning ud til hovedvejen: - Vi glæder os til at komme i noget større

Holstebro For abonnenter

Håndbold har fyldt hans fritid, siden Bent for 45 år siden kom til byen: - Jeg glæder mig altid til at komme i hallen

Holstebro

Udmelding fra dagligvarekoncern skuffer: - Men vi vil gøre alt, vi kan for igen at få en købmand, for vi mangler virkelig én

Lemvig For abonnenter

Årets måske eneste andejagt - og her skulle alle ænder afleveres i stedet for at ende i ovnen

Læge hives i retten for flere sexovergreb på patienter: - Jeg skulle bare sige det til 'Hr. Doktor', hvis det blev ubehageligt.

Holstebro

Nu kommer kommunens sidste 'glemte' padelbaner: Skal være med til at rette op på område, der ikke bliver brugt efter hensigten

Leder For abonnenter

Hvis du er bekymret over, hvem der skal tage sig af de ældre, skal du læse med her - der er nemlig gode nyheder

Dorthes trøffelfund kan ikke bekræftes: Indtil videre bliver kæmpeknolden i Mariager

85-årig kloakmester sælger sin hal og gearer ned: Det kan dog kun blive til fridag om fredagen

Holstebro

Eugenio Barba går solo - og tager navnet Odin Teatret med sig

Dalls analyse: Papes livsforsikring er en ministerpost under Mette Frederiksens vinger

Holstebro

Købmand åbner ubemandet døgnbutik ved hovedvejen - kollega ser muligheder i sommerhusområder

Vestjylland For abonnenter

Hus på 570 kvadratmeter solgt for millionbeløb: Her er ugens bolighandler i Nordvestjylland

Holstebro

Underskuddet er vokset med to millioner kroner på en måned

Annonce