Annonce
forside For abonnenter

Millionoverskud og fuld fart på antallet af medarbejdere : Her er ugens regnskaber fra Nordvestjylland

Nedgang på bundlinjen: Overskuddet faldt relativt meget i Fumac A/S i VinderupFumac A/S, der er en virksomhed i Vinderup, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 9,7 millioner til 4,1 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 9,7 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit 96 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 100 ansatte i det seneste regnskabsår. Selskabets bruttofortjeneste erblevet reduceret fra 23,4 millioner kroner i det foregående regnskab til 17,4 millioner - et fald på -26 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 4,1 millioner kroner efter skat, faldt formuen i Fumac A/S fra 42,4 millioner til 40,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Per Susgaard. I første omgang er det Per Susgaard,HANBJERG MØBELFABRIK HOLDING ApS,NFVR HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Tommy Jensen, der er den dominerende ejer. Fumac A/S hører hjemme i branchen "Fremstilling af kontor- og butiksmøbler". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive fabrikation og produktion, herunder af møbler, at drive handel og at besidde fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Virksomhed i Naur er gået fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Uni-Tec Værktøj ApS i Naur. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -40.996 til 101.195 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 620.468 kroner til 735.683 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Naur-firmaet fra 628.150 til 729.345. Virksomheden ledes af direktør Sven Georg Christiansen. I første omgang er det UNI-TEC HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Sven Georg Christiansen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Uni-Tec Værktøj ApS anbragt i branchen "Fremstilling af håndværktøj". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive virksomhed som værktøjsmager med produktion til industrien og dermed beslægtet virksomhed, samt eventuelt at eje fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Murervirksomhed i Thyborøn fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i HM Service Thyborøn A/S, der er en virksomhed i Thyborøn. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 328.676 til 1,9 millioner kroner før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 38 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 31 ansatte - en nedgang på 18,42 procent. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 18,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 16,6 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Thyborøn-virksomheden fra 618.353 til 2,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Henning Rønn Christensen. I første omgang er det HM THYBORØN ApS,Zucca Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Henning Rønn Christensen,Danni Zuccarello, der er de dominerende ejere. HM Service Thyborøn A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Murere". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive byggevirksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i MejrupTømrer- og Snedkerfirmaet Bjarne Toft A/S, der er en virksomhed i Mejrup, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 1,3 millioner til 502.574 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit syv fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til fem ansatte. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 2,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,5 millioner - et fald på -32 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 392.008 kroner efter skat, faldt formuen i Tømrer- og Snedkerfirmaet Bjarne Toft A/S fra 2,3 millioner til 1,7 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Bjarne Toft. I første omgang er det BJARNE TOFT HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Bjarne Toft, der er den dominerende ejer. Tømrer- og Snedkerfirmaet Bjarne Toft A/S hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive tømrer- og snedkervirksomhed og andre hermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Humlum fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i K.N. Tagdækning A/S, der er en virksomhed i Humlum. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 1,2 millioner til 3,6 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 49 ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 27,0 millioner kroner til 31,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Humlum-virksomheden fra 8,3 millioner til 10,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kuno Nygaard Glad. I første omgang er det KN-HOLDING A/S,P.H.G. Holding ApS,KNora ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Kuno Nygaard Glad, der er den dominerende ejer. K.N. Tagdækning A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tagdækningsvirksomhed". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive handel, håndværk, fabrikation, financiering, investering og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Røde tal forsvandt: Højvang Snedkeri ApS i Nørlem er gået fra underskud til millionplusEfter et underskud året før blev indtjeningen væsentlig bedre i virksomheden Højvang Snedkeri ApS i Nørlem i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet for alvor vokset fra -435.091 til 2,4 millioner kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Forrige år var der i gennemsnit 12 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 14 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 3,9 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 8,7 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nørlem-firmaet fra 510.945 til 2,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Niels Ivan Kjælder. I første omgang er det IVAN KJÆLDER HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Niels Ivan Kjælder, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Højvang Snedkeri ApS anbragt i branchen "Fremstilling af kontor- og butiksmøbler". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive maskinsnedkeri og møbelproduktion samt naturlige aktiviteter i forbindelse hermed efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Virksomhed i Humlum hold fast i overskuddetOverskuddet er blevet større i det seneste år i Selskabet af 23.08.2012 A/S, der er en virksomhed i Humlum. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 341.832 til 347.136 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Årets bruttotab var ligesom året før på -9500 kroner. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Humlum-virksomheden fra -878.451 til -607.807. Firmaet ledes af direktør Kuno Nygaard Glad. I første omgang er det KN-HOLDING A/S,P.H.G. Holding ApS,KNora ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Kuno Nygaard Glad, der er den dominerende ejer. Selskabet af 23.08.2012 A/S hører hjemme i branchen "Tagdækningsvirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er udlejning af goodwill og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Virksomhed i Humlum fik lidt lavere overskudSelskabet af 24.08.2012 A/S, der er en virksomhed i Humlum, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 568.762 til 530.702 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -9500 kroner til -58.500 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Humlum-virksomheden fra 274.150 til 677.318. Firmaet ledes af direktør Kuno Nygaard Glad. I første omgang er det KN-HOLDING A/S,P.H.G. Holding ApS,KNora ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Kuno Nygaard Glad, der er den dominerende ejer. Selskabet af 24.08.2012 A/S hører hjemme i branchen "Tagdækningsvirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er udlejning af goodwill og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Konsulentvirksomhed i Handbjerg får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Handbjerg-virksomheden Betak trivsel ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 54.450 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 55.929 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Henrik Risom Rasmussen. I første omgang er det Risom Rasmussen Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Gerthie Rasmussen,Henrik Risom Rasmussen, der er de dominerende ejere. I Erhvervsstyrelsens register er Betak trivsel ApS anbragt i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertilKlik her for at se regnskabet.
Begrænset nedgang: Tandlæge-virksomhed i Lemvig fik lidt lavere overskudTandlægeselskabet Kjærgaard, Lemvig ApS, der er en virksomhed i Lemvig, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 2,7 millioner til 2,5 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 3,6 millioner kroner. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 14 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 12 ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 10,5 millioner kroner i det foregående regnskab til 9,8 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Tandlægeselskabet Kjærgaard, Lemvig ApS var ligesom året før på 5,3 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Martin Kjærgaard. I første omgang er det Tandlæge MK HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Martin Kjærgaard, der er den dominerende ejer. Tandlægeselskabet Kjærgaard, Lemvig ApS hører hjemme i branchen "Praktiserende tandlæger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed og virksomhed, der er naturligt forbundet hermedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Nr Felding-virksomheden Hedelind ApSHedelind ApS, der er en virksomhed i Nr Felding, har oplevet en relativ stor nedgang i overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 24,0 millioner til 126.198 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 24,0 millioner kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttotab er forbedret fra -29.698 kroner til -29.567 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 92.120 kroner efter skat, faldt formuen i Hedelind ApS fra 47,6 millioner til 42,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Anders Hedeholm Lindhardsen. Virksomhedens reelle ejere er Anders Hedeholm Lindhardsen. Hedelind ApS hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje aktier i Creativ Company Holding A/S og andre selskaberKlik her for at se regnskabet.
Går tilbage: Virksomhed i Holstebro går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Holstebro-virksomheden EM-MADS Invest ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 136.112 til -128.395 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 150.399 kroner. Firmaets bruttotab er forbedret fra -16.031 kroner til -9909 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,3 millioner til 1,1 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Charlotte Bugge Larsen. Virksomhedens reelle ejere er Charlotte Bugge Larsen. I Erhvervsstyrelsens register er EM-MADS Invest ApS anbragt i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med formueforvaltningKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Bur Minkfarm ApS i Bur går fra overskud til underskudOverskuddet i Bur-virksomheden Bur Minkfarm ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 165.935 til -252.891 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 165.935 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 58.895 kroner til 63.456 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 4,9 millioner til 4,6 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Svend Bjerregaard. Virksomhedens reelle ejere er Svend Bjerregaard. Bur Minkfarm ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed med opdræt, køb og salg af mink, samt anden i tilknytning hertil svarende virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i Nordvestjyllands virksomheders seneste regnskaber, som er blevet offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Struer For abonnenter

Nu kommer der liv i 'forladt' bygning ud til hovedvejen: - Vi glæder os til at komme i noget større

Annonce

Svindelsagen mod Messerschmidt er en stinkende, svovlende suppe kogt på knastør jura og gammelt fjendskab

Annonce
Annonce
Holstebro

Nu kommer kommunens sidste 'glemte' padelbaner: Skal være med til at rette op på område, der ikke bliver brugt efter hensigten

Lemvig For abonnenter

Årets måske eneste andejagt - og her skulle alle ænder afleveres i stedet for at ende i ovnen

Holstebro

Udmelding fra dagligvarekoncern skuffer: - Men vi vil gøre alt, vi kan for igen at få en købmand, for vi mangler virkelig én

Leder For abonnenter

Hvis du er bekymret over, hvem der skal tage sig af de ældre, skal du læse med her - der er nemlig gode nyheder

Læge hives i retten for flere sexovergreb på patienter: - Jeg skulle bare sige det til 'Hr. Doktor', hvis det blev ubehageligt.

Holstebro

Eugenio Barba går solo - og tager navnet Odin Teatret med sig

Leder For abonnenter

Der skal være en helt akut krise, før vi finder os i 19 grader på kontoret

Dorthes trøffelfund kan ikke bekræftes: Indtil videre bliver kæmpeknolden i Mariager

85-årig kloakmester sælger sin hal og gearer ned: Det kan dog kun blive til fridag om fredagen

Struer

Carsten Boldt færdig som leder af Parasollen

Dalls analyse: Papes livsforsikring er en ministerpost under Mette Frederiksens vinger

Holstebro

Købmand åbner ubemandet døgnbutik ved hovedvejen - kollega ser muligheder i sommerhusområder

Vestjylland For abonnenter

Hus på 570 kvadratmeter solgt for millionbeløb: Her er ugens bolighandler i Nordvestjylland

Holstebro

Underskuddet er vokset med to millioner kroner på en måned

Annonce