Annonce
Erhverv For abonnenter

Sådan ser tallene ud: Her er ugens regnskaber fra Nordvestjylland

Begrænset nedgang: Ejendomsvirksomhed i Nr Felding fik lidt lavere overskudEjendommen Ahornsvinget 3-7 ApS, der er en virksomhed i Nr Felding, har igen overskud. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet dalet fra 168.557 til 154.903 kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 190.493 kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit 0 i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 349.110 kroner til 361.869 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nr Felding-virksomheden fra 453.258 til 574.081. Firmaet ledes af direktør Kennet Rand. I første omgang er det Flexi Group ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kennet Rand,Jan Aabjerg Andersen,Simon Gamskær Agergaard, der er de dominerende ejere. Ejendommen Ahornsvinget 3-7 ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive virksomhed ved køb, salg og udlejning af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Jydepejsen Denmark A/S fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Jydepejsen Denmark A/S, der er en virksomhed i Nr Felding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 4,6 millioner til 8,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på 13 i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 8,5 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 12,8 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nr Felding-virksomheden fra 6,3 millioner til 8,9 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kennet Rand. I første omgang er det Flexi Group ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kennet Rand,Jan Aabjerg Andersen,Simon Gamskær Agergaard, der er de dominerende ejere. Jydepejsen Denmark A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af ovne, ildsteder og fyringsaggregater". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Virksomhedens formål er at drive handel, fabrikation og investeringsvirksomhed med ovne, ildsteder og fyringsaggregater og anden virksomhed, der står i forbindelse hermedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Mejrup-virksomheden Murerfirmaet E. Sørensen ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Murerfirmaet E. Sørensen ApS, der er en virksomhed i Mejrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 603.519 til 432.009 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 603.519 kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 1,7 millioner kroner til 1,8 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 336.930 kroner efter skat, faldt formuen i Murerfirmaet E. Sørensen ApS fra 619.322 til 486.252 kroner . Virksomheden ledes af direktør Erik Sørensen. I første omgang er det E. SØRENSEN HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Erik Sørensen, der er den dominerende ejer. Murerfirmaet E. Sørensen ApS hører hjemme i branchen "Murere". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive murerforretning og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Vending: Dalby Trees Trading ApS i Holstebro er gået fra skidt til godtEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Dalby Trees Trading ApS i Holstebro. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -1829 til 6465 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 45.785 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 8443 kroner i det foregående regnskab til 7233. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-firmaet fra 49.082 til 54.047. Virksomheden ledes af direktør Niels Dalby Nielsen. Virksomhedens reelle ejere er Niels Dalby Nielsen. I Erhvervsstyrelsens register er Dalby Trees Trading ApS anbragt i branchen "Engroshandel med blomster og planter". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er handel med juletræer og hermed beslægtet aktiviteter
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i ResenOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i MAD AROMA ApS, der er en virksomhed i Resen. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 247.436 til 219.676 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Medarbejdertallet var på et i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 367.553 kroner til 399.879 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Resen-virksomheden fra 486.218 til 570.761. Virksomheden ledes af direktør Mads Roesgaard. I første omgang er det M. Roe Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Mads Roesgaard, der er den dominerende ejer. MAD AROMA ApS hører hjemme i branchen "Anden restaurationsvirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive cateringvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed
Overskuddet stiger flere gange: Lægårds Malerfirma ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårLægårds Malerfirma ApS, der er en virksomhed i Mejrup, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 68.687 til 249.598 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit ni ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 2,5 millioner kroner til 3,0 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Mejrup-virksomheden fra 4769 til 199.143. Firmaet ledes af en direktion, der består af Helge Lægaard Jensen og Gitte Fly. I første omgang er det LÆGÅRD HOLDING ApS,FLY HOLDING, HOLSTEBRO ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Helge Lægaard Jensen,Gitte Fly, der er de dominerende ejere. Lægårds Malerfirma ApS hører hjemme i branchen "Malerforretninger". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive malervirksomhed, og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Opad igen: Mindre underskud i Virksomhed i SirSir-virksomheden RJ leasing, salg og service ApS fik igen underskud i det seneste regnskab. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som virksomheden netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er underskuddet begrænset fra -544 til -201 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste blev til et bruttotab i det seneste regnskab. Tallet er gået fra 1200 kroner året før til -201 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -820 til -1021 kroner og dermed stadig negativ . Firmaet ledes af direktør Robert Jørgensen. Virksomhedens reelle ejere er Robert Jørgensen. I Erhvervsstyrelsens register er RJ leasing, salg og service ApS anbragt i branchen "Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive udlejnings- og finansieringsvirksomhed ved leasing, salg og service samt hvad der står i naturlig forbindelse hermed
Går tilbage: Virksomhed i Holstebro går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Holstebro-virksomheden KK Aarhus ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 13.540 til -3933 kroner før skat. Set over firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2018, der endte med et resultat før skat på 512.583 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -9708 kroner til -20.491 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 399.973 til 396.905 kroner . Virksomheden ledes af direktør Torben Sjørvad. I første omgang er det Louise Sjørvad Jakobsen,Rikke Sjørvad Henriksen,TORBEN SJØRVAD HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Torben Sjørvad, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er KK Aarhus ApS anbragt i branchen "Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive detailhandel med isenkram, køkkenudstyr og brugskunst samt andre hermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Holstebro fik millionoverskudKKTLS ApS, der er en virksomhed i Holstebro, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 133.582 til 1,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet ni, året før var det ti. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 3,0 millioner kroner til 4,5 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra -333.295 til 1 millioner. Firmaet ledes af en direktion, der består af Torben Sjørvad og Louise Sjørvad Jakobsen. I første omgang er det Louise Sjørvad Jakobsen,TORBEN SJØRVAD HOLDING ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Torben Sjørvad,Louise Sjørvad Jakobsen, der er de dominerende ejere. KKTLS ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive detailhandel med isenkram, køkkenudstyr og brugskunst samt andre hermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Holstebro Grader Service ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårHolstebro Grader Service ApS, der er en virksomhed i Vemb, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 46.350 til 165.387 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er gået lidt ned fra 1,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,6 millioner. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vemb-virksomheden fra 1,3 millioner til 1,4 millioner. Virksomheden ledes af direktør Jan Hedegaard Kristensen. I første omgang er det JAMA HOLDING VEMB ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jan Hedegaard Kristensen, der er den dominerende ejer. Holstebro Grader Service ApS hører hjemme i branchen "Forberedende byggepladsarbejder". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed, handel, håndværk, industri og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i TvisOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Tækkefirmaet Karsten V. Hansen ApS, der er en virksomhed i Tvis. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 422.058 til 263.148 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet tre, året før var det fire. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 2,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,6 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tvis-virksomheden fra 846.557 til 1,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Karsten Vinstrup Hansen. I første omgang er det KVH HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Karsten Vinstrup Hansen, der er den dominerende ejer. Tækkefirmaet Karsten V. Hansen ApS hører hjemme i branchen "Tagdækningsvirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive tagtækningsvirksomhed samt anden håndværksvirksomhed og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Byggevirksomhed i Vinderup tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i Vinderup Entreprenørforretning A/S, der er en virksomhed i Vinderup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end fordoblet fra 371.570 til 834.058 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit tre ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 1,8 millioner kroner til 2,4 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vinderup-virksomheden fra 591.235 til 1,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ellen Sørine Hornsleth Nielsen. I første omgang er det VINDERUP ENTREPRENØRFORRETNING HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Ove Søndergaard Nielsen, der er den dominerende ejer. Vinderup Entreprenørforretning A/S hører hjemme i branchen "Opførelse af bygninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed, handel, produktion samt at besidde fast ejendom og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Holstebro-virksomheden Creativ Company A/SOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Creativ Company A/S, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 39,5 millioner til 32,9 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 324 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 295 ansatte - en nedgang på 8,95 procent. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 183,8 millioner kroner i det foregående regnskab til 183,3 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 99,9 millioner til 159,2 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Kasper Hilligsøe Eis, Jakob Wulff Moeskjær, Christian Hedegaard Nielsen, Charlotte Marée Saxosen og Uffe Byskov. Virksomheden ejes af Caphold Creativ Company ApS. Creativ Company A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Engroshandel med andre husholdningsartikler". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er handel og investeringKlik her for at se regnskabet.
Nyt regnskab: Virksomhed i Holstebro får overskudDer blev tjent penge i det seneste regnskabsår i Holstebro-virksomheden Holstebro tømrer og snedker ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 121.246 kroner. Det er firmaets første regnskab. Årets bruttofortjeneste var på 178.842 kroner. Der er ingen tal for den post fra året før. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selskabet ledes af direktør Steffen Weis Engestoft. Virksomhedens reelle ejere er Steffen Weis Engestoft. I Erhvervsstyrelsens register er Holstebro tømrer og snedker ApS anbragt i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive tømrer og bygge virksomhed, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse
Tallene vendt: Mlund Udlejning ApS i Vinderup gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Mlund Udlejning ApS i Vinderup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -76.815 til 15.161 kroner før skat. Medarbejdertallet var på 0 i 2021/22, når man regner om til fuldtidsansatte. Året før blev tallet ikke oplyst. Selskabet har vendt sit bruttotab til en bruttofortjeneste. Tallet er gået fra -23.434 kroner året før til 69.756 kroner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Vinderup-firmaet fra -36.815 til -9054. Virksomheden ledes af direktør Martin Lund. I første omgang er det Mlund Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Martin Lund, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Mlund Udlejning ApS anbragt i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er, at eje udlejningsejendomme, samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i HolstebroNC Invest Holstebro ApS, der er en virksomhed i Holstebro, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 421.112 til 172.668 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Firmaets bruttofortjeneste erskrumpet noget fra 526.836 kroner i det foregående regnskab til 279.618 - et fald på -47 procent. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 683.832 til 807.339. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Kaj Clausen, Carsten Clausen og Hans Ladegaard Nielsen. I første omgang er det Kaj Clausen,Cardy Holding ApS,Hans Ladegaard Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Kaj Clausen,Carsten Clausen,Hans Ladegaard Nielsen, der er de dominerende ejere. NC Invest Holstebro ApS hører hjemme i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom". Virksomhedens formål er skrevet således: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med køb, salg og drift af fast ejendom samt anden i forbindelse hermed stående virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i KlinkbyAndreas A. Sørensen & Sønner ApS, der er en virksomhed i Klinkby, har oplevet en relativ stor nedgang i gevinsten i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet mere end halveret fra 591.134 til 287.682 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet seks, året før var det syv. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 4,7 millioner kroner i det foregående regnskab til 4,1 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 223.956 kroner efter skat, faldt formuen i Andreas A. Sørensen & Sønner ApS fra 1,8 millioner til 1,7 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Frank Frøjdenlund Sørensen. I første omgang er det F.S. KLINKBY HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Frank Frøjdenlund Sørensen, der er den dominerende ejer. Andreas A. Sørensen & Sønner ApS hører hjemme i branchen "Vejgodstransport". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er at drive vognmandsvirksomhed og at foretage kapitalanlæg i fast ejendom, aktier, obligationer, pantebrev og andre værdier og handle og udleje af fast ejendom og løsøre samt alle hermed beslægtede og naturligt forbundne aktiviteter efter direktionens skønKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Holstebro fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i TS Milling ApS, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,8 millioner til 2,4 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,1 millioner kroner til 2,7 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 2,1 millioner til 3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Thomas Foldager Søe. I første omgang er det THOMAS FOLDAGER SØE HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Thomas Foldager Søe, der er den dominerende ejer. TS Milling ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af andre maskiner til generelle formål". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er produktion af prototyper og produktionsudstyr og andre hermed beslægtede aktiviteterKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Lægårds Farvehus ApS i Mejrup går fra overskud til underskudOverskuddet i Mejrup-virksomheden Lægårds Farvehus ApS blev sidste år vendt til et minus. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 16.984 til -27.418 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 22.241 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 182.470 kroner i det foregående regnskab til 140.330. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra -602.990 til -623.358 kroner og dermed stadig negativ . Virksomheden ledes af direktør Helge Lægaard Jensen. I første omgang er det LÆGÅRD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Helge Lægaard Jensen, der er den dominerende ejer. Lægårds Farvehus ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Farve- og tapetforretninger". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er detailsalg af maling og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Ejendomsvirksomhed i Nørlem tjente flere penge i seneste regnskabOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ejendomsselskabet MP 1971 ApS, der er en virksomhed i Nørlem. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset mange gange fra 247.211 til 804.015 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 797.144 kroner i det foregående regnskabsår til 1,3 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Nørlem-virksomheden fra 549.683 til 1,2 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Poul Knudsen og Michael Ørts Vejlgaard. I første omgang er det VEJL INVEST ApS,Poul K Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Poul Knudsen,Michael Ørts Vejlgaard, der er de dominerende ejere. Ejendomsselskabet MP 1971 ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje drive og udleje fast ejendom og dermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i Nordvestjyllands virksomheders seneste regnskaber, som er blevet offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce

85-årig kloakmester sælger sin hal og gearer ned: Det kan dog kun blive til fridag om fredagen

Holstebro

Regionen vil skære i antallet af gymnasiepladser: - Hvis man flyttes til et sted, man ikke ønsker, er der større risiko for at droppe ud

Annonce

Svindelsagen mod Messerschmidt er en stinkende, svovlende suppe kogt på knastør jura og gammelt fjendskab

Annonce
Annonce
Struer For abonnenter

Nu kommer der liv i 'forladt' bygning ud til hovedvejen: - Vi glæder os til at komme i noget større

Holstebro For abonnenter

Håndbold har fyldt hans fritid, siden Bent for 45 år siden kom til byen: - Jeg glæder mig altid til at komme i hallen

Holstebro

Udmelding fra dagligvarekoncern skuffer: - Men vi vil gøre alt, vi kan for igen at få en købmand, for vi mangler virkelig én

Lemvig For abonnenter

Årets måske eneste andejagt - og her skulle alle ænder afleveres i stedet for at ende i ovnen

Læge hives i retten for flere sexovergreb på patienter: - Jeg skulle bare sige det til 'Hr. Doktor', hvis det blev ubehageligt.

Holstebro

Nu kommer kommunens sidste 'glemte' padelbaner: Skal være med til at rette op på område, der ikke bliver brugt efter hensigten

Leder For abonnenter

Hvis du er bekymret over, hvem der skal tage sig af de ældre, skal du læse med her - der er nemlig gode nyheder

Dorthes trøffelfund kan ikke bekræftes: Indtil videre bliver kæmpeknolden i Mariager

For abonnenter

Fyringsrunde på endnu en møbelfabrik - købelysten er faldet: - Efter hvad jeg hører i branchen, så er vi relativt lidt påvirket

Holstebro

Eugenio Barba går solo - og tager navnet Odin Teatret med sig

Dalls analyse: Papes livsforsikring er en ministerpost under Mette Frederiksens vinger

Holstebro

Købmand åbner ubemandet døgnbutik ved hovedvejen - kollega ser muligheder i sommerhusområder

Vestjylland For abonnenter

Hus på 570 kvadratmeter solgt for millionbeløb: Her er ugens bolighandler i Nordvestjylland

Holstebro

Underskuddet er vokset med to millioner kroner på en måned

Annonce