Annonce
forside For abonnenter

Sådan ser tallene ud: Her er ugens regnskaber fra Nordvestjylland

Overskuddet stiger flere gange: Parkvejens Tømrer ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårParkvejens Tømrer ApS, der er en virksomhed i Holstebro, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 20.000 til 94.649 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 345.000 kroner til 469.895 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 113.000 til 187.289. Firmaet ledes af direktør Henrik Corneliussen. Virksomhedens reelle ejere er Henrik Corneliussen. Parkvejens Tømrer ApS hører hjemme i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve tømrervirksom samt aktiviteter i tilknytning hertil, samt dermed efter direktinonens skøn beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Stabilt: Virksomhed i Nr Felding hold fast i overskuddetOverskuddet er blevet større i det seneste år i CR-Engineering ApS, der er en virksomhed i Nr Felding. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 377.360 til 409.633 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 772.903 kroner til 798.015 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. På trods af et overskud på 318.696 kroner efter skat, faldt formuen i CR-Engineering ApS fra 829.809 til 648.505 kroner . Virksomheden ledes af direktør Christian Rahbek. I første omgang er det CR-Engineering Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Christian Rahbek, der er den dominerende ejer. CR-Engineering ApS hører hjemme i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Virksomhedens formål er at drive ingeniørvirksomhed og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Mejrup tjente flere penge i seneste regnskabsårOverskuddet er blevet større i det seneste år i Melchior A/S Rengøring og Vinduespolering, der er en virksomhed i Mejrup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 377.943 til 726.571 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit syv ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 2,8 millioner kroner til 2,9 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Mejrup-virksomheden fra 850.579 til 1,1 millioner. Virksomheden ledes af direktør Steffen Melchior. I første omgang er det MELCHIOR HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Steffen Melchior,Kenneth Melchior, der er de dominerende ejere. Melchior A/S Rengøring og Vinduespolering hører hjemme i branchen "Almindelig rengøring i bygninger". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er rengøring, vinduespolering og dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i FlovlevOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i TMP Hydraulik A/S, der er en virksomhed i Flovlev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,3 millioner til 943.682 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 3,0 millioner kroner. Forrige år var der i gennemsnit 27 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 28 ansatte i det seneste regnskabsår. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 12,5 millioner kroner til 13,5 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 737.054 kroner efter skat, faldt formuen i TMP Hydraulik A/S fra 7 millioner til 6,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Anders Dybdal Sloth. I første omgang er det A. S. HOLDING AF 13. SEPTEMBER 2005 ApS,MFG Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Martin Frühstück Godiksen,Anders Dybdal Sloth, der er de dominerende ejere. TMP Hydraulik A/S hører hjemme i branchen "Reparation af maskiner". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er drift af maskinvirksomhed, investeringsvirksomhed samt anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos ejendomsvirksomhed i FlovlevOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i TMP Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Flovlev. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 175.196 til 155.420 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 181.399 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 322.116 kroner i det foregående regnskab til 319.251. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Flovlev-virksomheden fra 1,3 millioner til 1,4 millioner. Virksomheden ledes af en direktion, der består af Martin Frühstück Godiksen og Anders Dybdal Sloth. I første omgang er det A. S. HOLDING AF 13. SEPTEMBER 2005 ApS,MFG Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er det Martin Frühstück Godiksen,Anders Dybdal Sloth, der er de dominerende ejere. TMP Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er investering i fast ejendom, og dermed efter direktionens skøn beslægtede områderKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Holstebro-virksomheden Begatek ApSOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Begatek ApS, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 233.000 til 189.416 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 107.000 kroner i det foregående regnskabsår til 572.330 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 2,2 millioner til 2,3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Ejnar Lind Jørgensen. Virksomhedens reelle ejere er Ejnar Lind Jørgensen. Begatek ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at arbejde med udvikling og fremstilling af maskiner og hermed forbundet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i LindeOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i JD Design ApS, der er en virksomhed i Linde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,0 millioner til 622.525 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 2,0 millioner kroner. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit fem ansatte. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 4,1 millioner kroner til 4,2 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 485.408 kroner efter skat, faldt formuen i JD Design ApS fra 4 millioner til 3,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jesper Stie Dam. I første omgang er det UNI TEKNIK ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Jesper Stie Dam, der er den dominerende ejer. JD Design ApS hører hjemme i branchen "Industriel design og produktdesign". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er konstruktion af værktøj, maskiner og produktionsudstyr samt dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i HolstebroOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i PROJEKT & ENERGI ApS RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 56.933 til 48.243 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 64.235 kroner i det foregående regnskab til 58.796. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger. Formuen i PROJEKT & ENERGI ApS RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA var ligesom året før på 1,2 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Carsten Stoubæk Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Carsten Stoubæk Andersen. PROJEKT & ENERGI ApS RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA hører hjemme i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring". Selskabets formål er beskrevet sådan: Selskabets formål er formueforvaltning
Overskuddet stiger: Virksomhed i Holstebro fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i KRONBORG TRANSPORT ApS, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 2,6 millioner til 3,0 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 34, året før var det 35. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 24,3 millioner kroner til 27,2 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 9,8 millioner til 11,8 millioner. Virksomheden ledes af direktør Henrik Kronborg Lauridsen. I første omgang er det KRONBORG TRANSPORT HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henrik Kronborg Lauridsen, der er den dominerende ejer. KRONBORG TRANSPORT ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Vejgodstransport". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at drive transportvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed samt eje og drive fast ejendomKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Kronborg Ejendomme ApS fik større overskud end året førOverskuddet er blevet større i det seneste år i Kronborg Ejendomme ApS, der er en virksomhed i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 305.235 til 312.188 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 386.004 kroner til 390.174 i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 925.904 til 969.411. Virksomheden ledes af direktør Henrik Kronborg Lauridsen. I første omgang er det KRONBORG TRANSPORT HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henrik Kronborg Lauridsen, der er den dominerende ejer. Kronborg Ejendomme ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Sit formål har selskabet selv beskrevet således: Selskabets formål er at eje og drive fast ejendom og hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Tallene går op: Kronborg Tanktransport ApS fik større overskud end året førKronborg Tanktransport ApS, der er en virksomhed i Holstebro, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 52.311 til 77.640 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 248.956 kroner. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 52.311 kroner til 78.417 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Holstebro-virksomheden fra 692.632 til 753.191. Firmaet ledes af direktør Henrik Kronborg Lauridsen. I første omgang er det KRONBORG TRANSPORT HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Henrik Kronborg Lauridsen, der er den dominerende ejer. Kronborg Tanktransport ApS hører hjemme i branchen "Vejgodstransport". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at drive transportvirksomhed med hovedvægten lagt på tank transport af olieprodukter samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i VinderupOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i Finansieringsselskabet Pors A/S, der er en virksomhed i Vinderup. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 124.594 til 69.263 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat. Firmaets bruttofortjeneste er steget fra 81.350 kroner i det foregående regnskabsår til 125.664 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Formuen i Finansieringsselskabet Pors A/S var ligesom året før på 1,5 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Christian Pors. Virksomhedens reelle ejere er Christian Pors. Finansieringsselskabet Pors A/S hører hjemme i branchen "Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er At forestå finansiering og handel med værdipapirerKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Tvis fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i Ove Jensen, Tvis Pelsdyrfarm ApS, der er en virksomhed i Tvis. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,7 millioner til 1,8 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit to ansatte. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 3,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 2,7 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tvis-virksomheden fra 49,1 millioner til 51,2 millioner. Virksomheden ledes af direktør Inger Irene Jensen. Virksomhedens reelle ejere er Inger Irene Jensen. Ove Jensen, Tvis Pelsdyrfarm ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Avl af pelsdyr mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og drive pelsdyrfarm, landbrug, handel og produktion og der-med beslægtet virksomhed. Selskabets skal i det omfang det ejer landbrugspligtige ejen-domme, opfylde den til enhver tid gældende retslige regulering for selskabers besiddelse og drift af landbrugsejendommeKlik her for at se regnskabet.
Tallene vendt: Sønder Vosborg Mink ApS i Tvis gik fra underskud til overskudEfter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Sønder Vosborg Mink ApS i Tvis. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -368.842 til 518.390 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 0, året før var det et. Selskabets bruttofortjeneste er faldet lidt fra 1,2 millioner kroner i det foregående regnskab til 1,0 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Tvis-firmaet fra 2,9 millioner til 3 millioner. Virksomheden ledes af direktør Inger Irene Jensen. I første omgang er det OVE JENSEN TVIS PELSDYRFARM ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Inger Irene Jensen, der er den dominerende ejer. I Erhvervsstyrelsens register er Sønder Vosborg Mink ApS anbragt i branchen "Avl af pelsdyr mv.". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at eje og drive pelsdyrfarm, landbrug, handel og produktion samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger flere gange: Hjerm Butikshus ApS tjente flere penge i seneste regnskabsårHjerm Butikshus ApS, der er en virksomhed i Hjerm, har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af regnskabet for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 135.088 til 686.025 kroner før skat. Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 0 ansat. Firmaets bruttofortjeneste er øget flere gange fra 158.529 kroner i det foregående regnskabsår til 1,1 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Hjerm-virksomheden fra 3,4 millioner til 4 millioner. Firmaet ledes af direktør Stefan Harregaard. Hjerm Butikshus ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at opføre og udleje et butikshus, og at drive tankanlæg og lignende i tilknytning hertil, samt dermed beslægtede formål; og sekundært er det formålet at understøtte Hjerm-områdets udvikling og bosætningKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Torben Falkenberg ApS i Struer går fra overskud til underskudOverskud er blevet til underskud i Torben Falkenberg ApS, der er et firma i Struer. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 645.120 til -352.120 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 645.120 kroner. Virksomhedens bruttotab er gået i den forkerte retning fra -34.341 kroner til -38.388 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen faldt fra 1,8 millioner til 1,4 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Torben Falkenberg. Virksomhedens reelle ejere er Torben Falkenberg. Torben Falkenberg ApS hører hjemme i branchen "Investeringsselskaber". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er investering i værdipapirer mvKlik her for at se regnskabet.
Ikke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i HelligkildeOverskuddet er i det seneste regnskabsår faldet i KASPER OBEL KRISTENSEN A/S, der er en virksomhed i Helligkilde. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet skrumpet fra 1,7 millioner til 1,1 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 1,7 millioner kroner. Antallet af ansatte var i gennemsnit tre i 2021/22, når man regner om til fuldtidsmedarbejdere. Året før blev tallet ikke oplyst. Firmaets bruttofortjeneste er skrumpet lidt fra 4,1 millioner kroner i det foregående regnskab til 3,4 millioner. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Sidste år steg formuen i Helligkilde-virksomheden fra 2,7 millioner til 3,5 millioner. Virksomheden ledes af direktør Kasper Obel Kristensen. I første omgang er det KASPER OK HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Kasper Obel Kristensen, der er den dominerende ejer. KASPER OBEL KRISTENSEN A/S hører hjemme i branchen "Vejgodstransport". Virksomhedens formål er skrevet således: Selskabets formål er at drive vognmandsforretnign, handel og dermed beslægtet virksomhed
Nedgang på bundlinjen: Iver Højgaard Invest ApS i Mejrup ryger fra overskud til millionunderskudForrige års overskud i Mejrup-virksomheden Iver Højgaard Invest ApS blev sidste år afløst af røde tal. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet gået tilbage fra 619.262 til -1,3 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Bedst gik det i 2017, der endte med et resultat før skat på 860.565 kroner. Der var ligesom i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden. Firmaets bruttotab er gået i den forkerte retning fra -7500 kroner til -8300 kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden. Egenkapitalen faldt fra 5,3 millioner til 3,8 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Tonny Højgaard. Virksomhedens reelle ejere er Tonny Højgaard. Iver Højgaard Invest ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Investeringsselskaber". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er enten selvstændigt eller gennem aktiebesiddelse i andre selskaber at drive handel og håndværk tillige med anden efter direktionens skøn hermed forenelig virksomhed, samt kapitalanbringelseKlik her for at se regnskabet.
Overskuddet stiger: Virksomhed i Bjert fik millionoverskudOverskuddet er blevet større i det seneste år i VTI A/S, der er en virksomhed i Bjert. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 6,5 millioner til 13,0 millioner kroner før skat. Blandt de fire seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat. Antallet af ansatte var i følge regnskabet 101, året før var det 102. Selskabets bruttofortjeneste er steget fra 22,5 millioner kroner til 32,5 millioner i det seneste regnskab. Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 10,0 millioner kroner efter skat, faldt formuen i VTI A/S fra 65,5 millioner til 47,7 millioner kroner . Virksomheden ledes af direktør Jacob Wernberg. I første omgang er det MIFA Gruppen ApS, der står som ejer. I sidste ende er det Flemming Nielsen,Inga Nielsen, der er de dominerende ejere. VTI A/S hører hjemme i branchen "Fremstilling af finerplader og træbaserede plader". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er produktion af bl. a. trævarer, handel samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos landbrugsvirksomhed i HolstebroIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i NTA Invest ApS, der er et firma i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 77.095 til 9132 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2020/21, der endte med et resultat før skat på 77.095 kroner. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 45.691 kroner til 47.724 i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Selvom året endte med et overskud på 7123 kroner efter skat, faldt egenkapitalen i NTA Invest ApS fra 3,2 millioner til 3,1 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør Bjarne Andersen. Virksomhedens reelle ejere er Bjarne Andersen. NTA Invest ApS hører hjemme i branchen "Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er produktion - handel - rådgivning - investering og besidde kapitalandele i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Nedgang på bundlinjen: Tilbagegang i overskuddet hos virksomhed i HolstebroIndtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i TTH Holstebro A/S, der er et firma i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021/22, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet faldet fra 110.849 til 42.177 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret i midten. Bedst gik det i 2019, der endte med et resultat før skat på 421.896 kroner. Forrige år var der i gennemsnit 23 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 25 ansatte i det seneste regnskabsår. Virksomhedens bruttofortjeneste er steget fra 13,1 millioner kroner til 13,8 millioner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning. Egenkapitalen i TTH Holstebro A/S var ligesom året før på 3,6 millioner kroner . Firmaet ledes af direktør John Valdemar Mikkelsen. Virksomheden ejes af HPH ULFBORG ApS,TVIS HOLDING ApS,VALD. BIRN A/S,OLE HANSEN HOLDING A/S,RNA HOLDING ApS. TTH Holstebro A/S hører hjemme i branchen "Andre sportsaktiviteter". Virksomheden beskriver selv sit formål således: Selskabets formål er at udøve professionel håndboldvirksomhed, samt at udøve anden sport og entertainment, herunder handel, formueanbringelse, og anden dermed beslægtet virksomhedKlik her for at se regnskabet.
Her kan du dykke ned i Nordvestjyllands virksomheders seneste regnskaber, som er blevet offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Struer For abonnenter

Nu kommer der liv i 'forladt' bygning ud til hovedvejen: - Vi glæder os til at komme i noget større

Annonce

Svindelsagen mod Messerschmidt er en stinkende, svovlende suppe kogt på knastør jura og gammelt fjendskab

Annonce
Annonce
Holstebro

Nu kommer kommunens sidste 'glemte' padelbaner: Skal være med til at rette op på område, der ikke bliver brugt efter hensigten

Leder For abonnenter

Hvis du er bekymret over, hvem der skal tage sig af de ældre, skal du læse med her - der er nemlig gode nyheder

Holstebro

Udmelding fra dagligvarekoncern skuffer: - Men vi vil gøre alt, vi kan for igen at få en købmand, for vi mangler virkelig én

Holstebro

Købmand åbner ubemandet døgnbutik ved hovedvejen - kollega ser muligheder i sommerhusområder

Læge hives i retten for flere sexovergreb på patienter: - Jeg skulle bare sige det til 'Hr. Doktor', hvis det blev ubehageligt.

Holstebro

Eugenio Barba går solo - og tager navnet Odin Teatret med sig

Leder For abonnenter

Der skal være en helt akut krise, før vi finder os i 19 grader på kontoret

Dorthes trøffelfund kan ikke bekræftes: Indtil videre bliver kæmpeknolden i Mariager

For abonnenter

Fyringsrunde på endnu en møbelfabrik - købelysten er faldet: - Efter hvad jeg hører i branchen, så er vi relativt lidt påvirket

Struer

Carsten Boldt færdig som leder af Parasollen

Dalls analyse: Papes livsforsikring er en ministerpost under Mette Frederiksens vinger

Holstebro

Underskuddet er vokset med to millioner kroner på en måned

Vestjylland For abonnenter

Hus på 570 kvadratmeter solgt for millionbeløb: Her er ugens bolighandler i Nordvestjylland

Holstebro

Første år som iværksætter: Krigen kom godt nok på tværs - men forhandlerne har været meget positive

Annonce