Annonce
forside For abonnenter

Sådan ser tallene ud: Her er ugens regnskaber fra Nordvestjylland

Small Batch Distillers ApS i Vejrum er stabil: Holder fast i et overskud

I det seneste år har der igen været overskud i Vejrum-firmaet Small Batch Distillers ApS. Det fremgår af regnskabet for 2021, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 6254 til 24.080 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst blev 2,017, der endte med et resultat før skat på 35.182 kroner.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 10.186 kroner til 33.642 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Vejrum-virksomheden fra 2078 til 61.695 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Klaus Omer, der også er ejer.

Small Batch Distillers ApS hører hjemme i branchen "Destillation, rektifikation og blanding af alkohol." Sit formål har virksomheden selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil, samt fremstilling af alkohol"

Klik her for at se regnskabet.

Vialine Danmark A/S i Måbjerg er stabil: Holder fast i sit overskud

I det seneste år har der igen været overskud i Vialine Danmark A/S, der er et firma i Måbjerg. Det fremgår af det seneste regnskab for 2021, som virksomheden netop har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 8999 til 25.456 kroner før skat. Set over selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Omsætningen blev på 323.400 kroner, året før var tallet 293.100.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 144.188 kroner til 238.243 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg.

Sidste år voksede formuen i Måbjerg-virksomheden fra 93.176 til 113.032 kroner.

Firmaet ledes af direktør Kenneth Tønning. I første omgang er det TOENNING HOLDING ApS,DUDAL HOLDING ApS,Bonitz Holding ApS, der står som ejere. I sidste ende er Kenneth Tønning,Jesper Dudal Madsen de dominerende ejere.

Vialine Danmark A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver." Virksomhedens formål er beskrevet sådan: "Selskabets hovedformål er at drive virksomhed med indkøb/produktion af undervisnings- og kontorpavilloner med udleje for øje. Sekundært at drive virksomhed med softwareprogrammering og salg af software på abonnement"

Klik her for at se regnskabet.

Fra plus til minus: Techni Ice Danmark ApS må se underskud i øjnene

Overskud er blevet til underskud i Struer-selskabet Techni Ice Danmark ApS. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som firmaet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet faldet under nul-stregen fra 244.908 til -18.807 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det dårligste. Det gik bedst i 2020, der endte med et resultat før skat på 244.908 kroner.

Virksomhedens bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra 249.026 kroner til -14.090 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 315.788 til 196.981 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Karsten Hald, der også er ejer.

Techni Ice Danmark ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr." Virksomhedens formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive salg af produkter indenfor køle- og varmeelementer til såvel private som virksomheder, besiddelse eller leje af fast ejendom og hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Minusserne blev mindre: Preben Dyrmose Holding ApS i Råsted reducerer underskuddet

Selv om tallene stadig er røde, er underskuddet i det seneste år faldet i Råsted-firmaet Preben Dyrmose Holding ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet mere end halveret fra -456.456 til -42.572 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Det gik bedst i 2016/17, der endte med et resultat før skat på 252.997 kroner.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 63.650 kroner til 94.029 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra -55.284 til -99.348 kroner og er dermed stadig negativ.

Firmaet ledes af direktør Preben Dyrmose, der også er ejer.

Preben Dyrmose Holding ApS hører hjemme i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme." Sit formål har virksomheden selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive virksomhed i form af investering i aktier, anparter samt andre værdipapirer"

Klik her for at se regnskabet.

Kom over stregen: Tab hos Holstebroer blevet til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i firmaet Dyrtex ApS, der har adresse i Holstebro. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet vokset fra -458.230 til 24.571 kroner før skat. Ud af virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Det gik bedst i 2016/17, der endte med et resultat før skat på 372.198 kroner.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 2, året før var det 3.

Virksomhedens bruttofortjeneste blev 1,0 millioner kroner, året før var tallet 945.638 kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Holstebro-virksomheden fra 213.625 til 229.358 kroner.

Firmaet ledes af direktør Preben Dyrmose. I første omgang er det PREBEN DYRMOSE HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Preben Dyrmose den dominerende ejer.

Dyrtex ApS hører hjemme i branchen "Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til tekstilindustrien." Sit formål har firmaet selv beskrevet således: "Selskabets formål er at drive salg og servicering af maskiner og andre produktionsudstyr indenfor tekniske tekstiler og glasfiberindustrien, besiddelse eller leje af fast ejendom samt detailsalg af garn og hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Lokaleenergibesparelser.dk ApS i Struer er stabil: Holder fast i sit overskud

Firmaet Lokaleenergibesparelser.dk ApS i Struer har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det seneste regnskab for 2021, som virksomheden netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 4501 til 7851 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst blev 2018, der endte med et resultat før skat på 187.514 kroner.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 7471 kroner til 8252 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Struer-firmaet fra 258.707 til 264.842 kroner.

Firmaet ledes af direktør Skafti Jóhann Halldórsson, der også er ejer.

Lokaleenergibesparelser.dk ApS tilhører branchen "Anden teknisk rådgivning." Virksomhedens formål er beskrevet med disse ord: "Virksomhedens formål er at håndtere energitilskud for net- og distributionsselskaber i Danmark"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Vestjysk Campingcenter ApS i Holstebro fik millionoverskud

I det seneste år har der igen været overskud i Holstebro-firmaet Vestjysk Campingcenter ApS. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som virksomheden for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 579.673 til 1,0 millioner kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Ligesom i det foregående år var der i gennemsnit 4 ansatte. Omsætningen blev på 18,1 millioner kroner, året før var tallet 18,7 millioner.

Årets bruttofortjeneste var ligesom året før på 3,2 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden.

Sidste år steg egenkapitalen i Holstebro-virksomheden fra 3 millioner til 3,9 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Bjarne Madsen. I første omgang er det L.B. HOLSTEBRO HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Bjarne Madsen,Lis Boesen Madsen de dominerende ejere.

I Erhvervsstyrelsens register er Vestjysk Campingcenter ApS anbragt i branchen "Engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv.." Virksomhedens formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive handel og industri"

Klik her for at se regnskabet.

Kom over stregen: Ejendomsvirksomhed i Holstebro er gået fra minus til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i Holstebro-selskabet SLOTSVÆNGET HOLSTEBRO ApS. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet vokset fra -10.820 til 70.777 kroner før skat. Blandt de tre seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået fra 66.000 kroner til 152.976 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Holstebro-firmaet fra 491.873 til 547.096 kroner.

Firmaet ledes af en direktion, der består af Kåre Alex Madsen og Tejs Alex Madsen. I første omgang er det MADSEN HOLDING, HOLSTEBRO ApS, der står som ejer. I sidste ende er Kåre Alex Madsen,Tejs Alex Madsen de dominerende ejere.

SLOTSVÆNGET HOLSTEBRO ApS tilhører branchen "Anden udlejning af boliger." Sit formål har firmaet selv beskrevet således: "Selskabets formål er køb, salg og udlejning af fast ejendom, samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Begrænset nedgang: Madsen Holding, Holstebro ApS i Holstebro fik lidt lavere overskud

Madsen Holding, Holstebro ApS, der er en virksomhed i Holstebro, har igen haft overskud. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som firmaet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet svundet fra 5,1 millioner til 4,8 millioner kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst gik det i 2019/20, der endte med et resultat før skat på 5,1 millioner kroner.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 2, året før var det 1.

Selskabets bruttofortjeneste blev 5,1 millioner kroner, året før var tallet 5,4 millioner kroner.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Holstebro-virksomheden fra 25,9 millioner til 29,9 millioner kroner.

Virksomheden ledes af en direktion, der består af Kåre Alex Madsen og Tejs Alex Madsen og ejes af Kåre Alex Madsen,Tejs Alex Madsen.

I Erhvervsstyrelsens register er Madsen Holding, Holstebro ApS anbragt i branchen "Anden udlejning af boliger." Selskabets formål er beskrevet således: "Selskabets formål er køb, salg og udlejning af fast ejendom, samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Ulsted Ure & Smykker ApS i Holstebro fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i Holstebro-firmaet Ulsted Ure & Smykker ApS. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som firmaet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 2,5 millioner til 2,7 millioner kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Forrige år var der i gennemsnit 7 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 9 ansatte i seneste regnskabsår.

Firmaets bruttofortjeneste er øget fra 6,0 millioner kroner til 7,0 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Holstebro-firmaet fra 4,2 millioner til 4,4 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Thomas Lykke Ulsted. I første omgang er det T. U. HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Thomas Lykke Ulsted den dominerende ejer.

Ulsted Ure & Smykker ApS tilhører branchen "Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer." Selskabets formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er handel med ure og smykker samt dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Handelsvirksomhed i Vemb er konstant: Holder fast i sit overskud

Selskabet VS Skrot ApS i Vemb har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som selskabet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet øget fra 31.925 til 71.552 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 104.439 kroner til 206.734 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Vemb-selskabet fra 175.528 til 230.052 kroner.

Firmaet ledes af direktør Gitte Thagaard Nielsen, der også er ejer.

I Erhvervsstyrelsens register er VS Skrot ApS anbragt i branchen "Engroshandel med affaldsprodukter." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og produkthandel samt aktiviteter i tilknytning hertil"

Klik her for at se regnskabet.

De røde tal er væk: Øster Houvinkel Invest ApS i Lemvig gik fra minus til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i Øster Houvinkel Invest ApS, der er et selskab i Lemvig. Det fremgår af regnskabet for 2020/21, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -241.072 til 319.794 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Sidste år steg formuen i Lemvig-selskabet fra 2,5 millioner til 2,7 millioner kroner.

Selskabet er et holdingselskab, hovedaktiviteten er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, og det er som regel resultaterne i disse datterselskaber, der har den største betydning for holdingselskabets overskud eller underskud.

Selskabet ledes af direktør Anette Herping, der også er ejer.

Selskabets formål har den selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber, investering samt andre dermed i forbindelse stående virksomhed efter direktionens skøn"

Klik her for at se regnskabet.

Fremgang: Minus hos Thyholm Murer A/S er forvandlet til millionplus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Thyholm Murer A/S i Hvidbjerg. Det fremgår af det aktuelle regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet vokset fra -2,5 millioner til 1,1 millioner kroner før skat. Ud af selskabets seneste tre regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Mens der i det foregående år i gennemsnit var 51 fuldtidsmedarbejdere, er tallet i det seneste regnskab steget med 6 til i alt 57 ansatte - en fremgang på 12 procent.

Virksomhedens bruttofortjeneste er øget flere gange fra 2,1 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 7,8 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Hvidbjerg-selskabet fra 8,7 millioner til 9,7 millioner kroner.

Virksomheden ledes af direktør Dan Gravgaard. I første omgang er det GRAVGAARD HOLDING ApS, der står som ejer. I sidste ende er Dan Gravgaard,Rasmus Gravgaard de dominerende ejere.

Thyholm Murer A/S hører hjemme i branchen "Opførelse af bygninger." Selskabets formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive håndværksvirksomhed, i særdeleshed murermestervirksomhed, herunder opførelse af parcelhuse/erhvervsbygning, salg af samme, udlejning samt transportvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Murerfirma i Egebjerg tjente mere i seneste regnskabsår

Overskuddet er blevet større i det seneste år i virksomheden N.C. Ransborg's Eftf. A/S i Egebjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 332.219 til 655.865 kroner før skat.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 9, året før var det 8.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 610.244 kroner til 1,2 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede egenkapitalen i Egebjerg-selskabet fra 1,1 millioner til 1,6 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Dan Gravgaard. I første omgang er det THYHOLM MURER A/S, der står som ejer. I sidste ende er Dan Gravgaard,Rasmus Gravgaard de dominerende ejere.

N.C. Ransborg's Eftf. A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Murere." Selskabets formål er beskrevet således: "Selskabets formål er at drive håndværkervirksomhed, i særdeleshed murermestervirksomhed, herunder opførelse af parcelhuse/erhvervsbygning, salg af samme, udlejning samt transportvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Ejendomsudlejer i Holstebro fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i firmaet Madsen Holding Nørregade Holstebro ApS i Holstebro. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som firmaet netop har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,0 millioner til 1,5 millioner kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Det gik bedst i 2016/17, der endte med et resultat før skat på 4,6 millioner kroner.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 2, året før var det 1.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 1,4 millioner kroner til 2,0 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Holstebro-virksomheden fra 7,5 millioner til 8,6 millioner kroner.

Selskabet ledes af en direktion, der består af Kåre Alex Madsen og Tejs Alex Madsen. I første omgang er det MADSEN HOLDING, HOLSTEBRO ApS, der står som ejer. I sidste ende er Kåre Alex Madsen,Tejs Alex Madsen de dominerende ejere.

Madsen Holding Nørregade Holstebro ApS hører hjemme i branchen "Anden udlejning af boliger." Virksomhedens formål har den selv beskrevet sådan: "Virksomhedens formål er køb, salg og udlejning af fast ejendom, samt aktiviteter i tilknytning hertil"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Konsulentvirksomhed i Ulfborg holdt fast i et plus

Resultatet er i det seneste regnskabsår faldet i selskabet Optimal Kvægbrugsrådgivning ApS i Ulfborg. Det fremgår af regnskabet for 2021, som selskabet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet skrumpet fra 25.582 til 2114 kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det næstdårligste. Det gik bedst i 2018, der endte med et resultat før skat på 33.254 kroner.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Selskabets bruttofortjeneste er gået fra 351.079 kroner til 357.796 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Ulfborg-virksomheden fra 132.512 til 133.901 kroner.

Virksomheden ledes af direktør Olaf Petersen, der også er ejer.

Optimal Kvægbrugsrådgivning ApS tilhører branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse." Virksomhedens formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at rådgive landmænd med kvægproduktion indenfor fodring og management og hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Kom over stregen: Vester Bjerrum Invest ApS i Gudum vender minus til plus

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i selskabet Vester Bjerrum Invest ApS i Gudum. Det fremgår af det seneste regnskab for 2021, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er resultatet vokset fra -37.885 til 28.120 kroner før skat. Ud af firmaets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Det gik bedst i 2016, der endte med et resultat før skat på 900.617 kroner.

Virksomhedens bruttotab er gået fra -4096 kroner til -3230 kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Gudum-virksomheden fra 1 millioner til 1,1 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Steen Bitsch, der også er ejer.

Vester Bjerrum Invest ApS tilhører branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring." Selskabets formål er beskrevet på denne måde: "Selskabets formål er investering i kapitalandele samt anden hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Stor fremgang: Firma i Bøvling gik fra underskud til millionoverskud

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden J.C. Løkkes Maskinfabrik A/S, der har adresse i Bøvling. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet for nylig har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er resultatet steget fra -5,8 millioner til 5,8 millioner kroner før skat. Ud af selskabets seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

I det foregående regnskabsår var der i gennemsnit 49 fuldtidsmedarbejdere, men i det nye regnskab er tallet faldet til 45 ansatte.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået flere gange fra 4,3 millioner kroner i det foregående regnskabsår til 14,0 millioner kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år voksede formuen i Bøvling-firmaet fra 5,9 millioner til 11,4 millioner kroner.

Selskabet ledes af direktør Frits Günther Løkke. I første omgang er det FGL HOLDING ApS,THL Invest ApS,Karrycot ApS,Verde Invest ApS, der står som ejere. I sidste ende er Frits Günther Løkke den dominerende ejer.

J.C. Løkkes Maskinfabrik A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien." Virksomhedens formål har den selv beskrevet med disse ord: "Selskabets formål er fabrikation og salg af maskiner af enhver art samt alle hertil hørende naturlige og sædvan- lige aktiviteter efter bestyrelsens skøn"

Klik her for at se regnskabet.

Lidt tilbage: Underskud i ejendomsvirksomhed i Hvidbjerg

Selskabet Ejendomsselskabet Møllevej 9 ApS i Hvidbjerg fik igen underskud i det seneste regnskabsår. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er underskuddet blevet større fra -64.239 til -125.483 kroner før skat.

Der var lige som i forrige regnskabsår kun en enkelt fuldtidsmedarbejder ansat i virksomheden.

Virksomhedens bruttotab er gået fra -19.318 kroner til -62.653 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Egenkapitalen faldt fra 188.646 til 89.966 kroner.

Firmaet ledes af direktør Dan Gravgaard. I første omgang er det THYHOLM MURER A/S, der står som ejer. I sidste ende er Dan Gravgaard,Rasmus Gravgaard de dominerende ejere.

Ejendomsselskabet Møllevej 9 ApS har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Anden udlejning af boliger." Sit formål har selskabet selv beskrevet således: "Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg af fast ejendom samt opførsel og udlejning af fast ejendom og anden hermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Stabilt: Reklamebureau i Måbjerg holdt fast i sit overskud

Indtjeningen er i det seneste regnskabsår faldet i firmaet Etraders Ecommerce Services ApS, der har adresse i Måbjerg. Det fremgår af den friske årsrapport for 2020/21, som selskabet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet skrumpet fra 55.299 til 24.280 kroner før skat. Set over virksomhedens seneste fem regnskabsår er det nyeste regnskab det placeret midt i rækken. Bedst blev 2019/20, der endte med et resultat før skat på 55.299 kroner.

Omregnet var der i alt 2 fuldtidsmedarbejdere i 2020/21. Året før blev tallet ikke oplyst.

Selskabets bruttofortjeneste er øget fra 1,3 millioner kroner til 1,5 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller om, hvor stor aktivitet, der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Måbjerg-selskabet fra 19.964 til 40.045 kroner.

Firmaet ledes af direktør Martin Borreskov Højvang. I første omgang er det Lars Krogh Holding ApS, der står som ejer. I sidste ende er Lars Krogh Jensen den dominerende ejer.

Etraders Ecommerce Services ApS tilhører branchen "Reklamebureauer." Virksomhedens formål har den selv beskrevet sådan: "Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel, service og rådgivning samt aktiviteter i tilknytning hertil"

Klik her for at se regnskabet.

Overskuddet stiger: Holstebro-virksomhed fik millionoverskud

Overskuddet er blevet større i det seneste år i virksomheden J.P. Povlsen & Sønner A/S i Holstebro. Det fremgår af det nye regnskab for 2020/21, som selskabet for nylig har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet vokset fra 1,4 millioner til 2,2 millioner kroner før skat. Set over firmaets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det næstbedste, når man måler på resultat før skat.

Forrige år var der i gennemsnit 15 fuldtidsmedarbejdere beskæftiget i virksomheden, og det steg til 17 ansatte i seneste regnskabsår.

Firmaets bruttofortjeneste er øget fra 2,6 millioner kroner til 3,4 millioner kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab fortæller om aktiviteten i en virksomhed. Tallet kommer frem, når man trækker blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra det samlede salg, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Formuen i J.P. Povlsen & Sønner A/S var ligesom året før på 3,1 millioner kroner.

Firmaet ledes af direktør Mikkel Møller Jensen. I første omgang er det Aage Weilgaard Madsen,Mikkel Møller Jensen,AWM Holding, Holstebro ApS,MMJ Holding, Holstebro ApS, der står som ejere. I sidste ende er Aage Weilgaard Madsen,Mikkel Møller Jensen de dominerende ejere.

J.P. Povlsen & Sønner A/S har oplyst, at man arbejder inden for branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed." Virksomhedens formål er beskrevet sådan: "Selskabets formål er at drive tømrervirksomhed og dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn, ligesom selskabet skal kunne erhverve og eje fast ejendom"

Klik her for at se regnskabet.

Tallene går op: Grønbæk Development ApS fik større overskud end året før

Overskuddet er blevet større i det seneste år i Grønbæk Development ApS, der er et firma i Holstebro. Det fremgår af det seneste regnskab for 2020/21, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste regnskabsår er overskuddet vokset fra 416.753 til 605.146 kroner før skat. Set over selskabets seneste fire regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 1, året før var det 2.

Firmaets bruttofortjeneste er øget fra 1,2 millioner kroner til 1,6 millioner kroner i det seneste regnskab.

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Holstebro-firmaet fra 237.730 til 710.722 kroner.

Selskabet ledes af direktør Allan Grønbæk Nielsen, der også er ejer.

Grønbæk Development ApS hører hjemme i branchen "Campingpladser." Selskabet beskriver selv sit formål på denne måde: "Selskabets formål er drift af campingplads, opfindelser mv. samt dermed beslægtet virksomhed"

Klik her for at se regnskabet.

Rådgivningsvirksomhed i Struer er konstant: Holder fast i sit plus

Virksomheden Vores IT afdeling Aps i Struer har øget overskuddet i det seneste regnskabsår. Det fremgår af den friske årsrapport for 2021, som selskabet netop har publiceret hos Erhvervsstyrelsen. I det seneste år er overskuddet øget fra 1547 til 3953 kroner før skat. Blandt de fem seneste regnskabsår er det nyeste regnskab det bedste, når man måler på resultat før skat.

Årets omsætning oplyses ikke. Året før var tallet kroner.

Firmaets bruttofortjeneste er gået fra 7547 kroner til 23.953 kroner i det seneste regnskab.

Bruttofortjeneste eller bruttotab viser det samlede salg, efter udgifter til blandt andet varer og produktion er trukket fra. Tallet fortæller om aktiviteten i virksomheden, og det har især interesse, når firmaet som her ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg formuen i Struer-selskabet fra -29.073 til -25.119 kroner og er dermed stadig negativ.

Virksomheden ledes af direktør Camilla Dalgaard Toftdal og ejes af Ian-Henrik Dalgaard Toftdal.

Vores IT afdeling Aps hører hjemme i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi." Selskabets formål er beskrevet således: "Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter"

Klik her for at se regnskabet.

Her kan du dykke ned i Nordvestjyllands virksomheders seneste regnskaber, som er blevet offentliggjort i den forgangne uge.
Annonce
Holstebro

Langvarig sygeplejestrejke trækker spor: Dobbelt så mange patienter valgte privathospital

Danmark

Søndagens coronatal: Endnu en dag med over 25.000 nye smittede

Annonce
Annonce
Annonce
Kultur

Maggie er med 'mor' i salonen hver dag: - Kunderne synes, det er så hyggeligt - nogen bliver ligefrem skuffede hvis hun ikke er her

Holstebro For abonnenter

Da Poul Henning pludseligt døde, reddede han fem andre: - Det er uretfærdigt, men tænk på dem, som fik deres kære med til juleaften på grund af ham

Holstebro

Jysk Energi melder alt klar til elbilerne

Vestjylland

Politiet efterlyser vidner til brutalt overfald på åben gade: 32-årig fik knytknæveslag og flaske i hovedet

Tyske oversvømmelser chokerede verden: Det kan også ske i Danmark, for vi bygger for tæt på vandet

Navne For abonnenter

Poul-Erik Sloth Nielsen blev 'kun' 72 år - men der er mange, som bliver 100 år og ikke har prøvet så meget, som han har

Rejser For abonnenter

London: 5 togstationer, du er nødt til at opsøge, selv om du ikke skal med toget

Holstebro For abonnenter

Ragnvald fik livet tilbage, da en anden mistede sit: - Jeg er dybt taknemlig

Løvkvist om formandsdebat i DF: Messerschmidt skal tirres, indtil han forløber sig

Søndag ifølge chefredaktøren For abonnenter

Hvorfor skal jeg have skattefri penge ind på kontoen, som jeg ikke har bedt om og ikke har brug for?

Holstebro For abonnenter

Hun er selv vaccineret - men ikke hendes børn:  - For at være ærlig, så kan jeg ikke forstå, hvorfor der skal være så stort et pres

Vestjylland

Spurgt på gaden: Er du organdonor?

Annonce