Annonce
Struer

Sådan kan du komme til at bo i Strandbjerggårdparken

Gorm Lind forventer, at byggeriet af de første huse på grunden her i Strandbjerggårdparken i Bremdal kan stå klar til indflytning til sommer. Foto: Johan Gadegaard
Børge Lind & Sønner A/S bygger de første af otte nye boliger i Struer, så de står klar til indflytning til sommer.

Struer: Børge Lind & Sønner A/S fra Linde købte for en måneds tid siden fem af de sidste byggegrunde på den kommunale udstykning i Strandbjerggårdparken i Bremdal.

Byrådet godkendte et salg af alle de fem byggegrunde for 600.000 kroner, som ligger på stribe hen langs Fjordvejen, og Gorm Lind, som er både direktør og medejer af Børge Lind & Sønner A/S, er nu klar til at fortælle mere om, hvad der kommer til at ske.

For det første skal der rykkes lidt på skellet mellem de enkelte matrikler, så de fem byggegrunde bliver til otte.

- Vi har været på jagt efter en storparcel, så vi kunne gennemføre et projekt som det, vi nu går i gang med i Struer, og selv om det ikke er en storparcel, er det da noget, der minder om det, fortæller han og viser tegningerne frem, som viser, hvordan de otte nye huse bliver placeret, og hvordan de kommer til at tage sig ud i det ydre.

- Vi har gjort en del ud af, at det ikke skulle være standardbyggeri, fortæller han og fortæller, at der blandt andet vil blive anvendt sten i forskellige grå-hvide nuancer for at bryde nogle af de lidt større flader på facaderne.

Annonce

Vi har været på jagt efter en storparcel, så vi kunne gennemføre et projekt som det, vi nu går i gang med i Struer, og selv om det ikke er en storparcel, er det da noget, der minder om det.

Gorm Lind, direktør og medejer, Børge Lind & Sønner A/S, Linde

Tiden er moden

Det nye for Børge Lind & Sønner er så blandt andet, at de trods alt bliver ens i udtrykket, som de kommer til at ligge på stribe, og så er det også begrænset, hvor mange byggerier, de har haft i Struer Kommune i løbet af de seneste par år eller fem.

- De fleste opgaver, vi har, er enkeltstående huse, og vi har i løbet af de seneste år haft flest byggerier i Holstebro. Men vi har da også bygget tre huse i Grunderup og et par enkelte i både Vejrum og Linde, fortæller Gorm Lind med en forventning om, at tiden er moden til et nyt byggeri af de otte planlagte huse i Strandbjerggårdparken i Struer.

- Vi vil gerne bygge nyt i Struer Kommune, fortæller han med sin base på Børge Lind & Sønner i Linde og altså strategisk placeret, så det er nemt at nå til både Stuer, Holstebro og Lemvig. Nu med fokus på projektet i Struer.

Rammer bredt

Her bliver de nye husene i Strandbjerggårdparken bygget med et beboelsesareal på 117 kvadratmeter med to værelser, en stue, et soveværelse, et køkken-alrum, bryggers og selvfølgelig bad og toilet.

Desuden får hvert af husene en overdækket terrase, hvor der vil være aftensol fra sydvest, og desuden vil også blive plads til både carport og et mindre redskabsskur på en cirka 570 kvadratmeter stor grund.

- Det er ikke så voldsom stor en have, men fint, hvis man kommer fra noget større. Det kunne for eksempel være seniorer, der gerne vil slippe for at holde andet end græsset og fliserne, som følger med i prisen, vurderer Gorm Lind.

Det samme med hækken, som bliver plantet mellem de enkelte huse, så de ikke hænger sammen som et normalt rækkehus-byggeri.

Husene bliver ens i ydre, men man får sit eget.

- Så det kunne for den sags skyld også være en yngre børnfamilie, der faldt for tanken med et ønske om at kunne købe nyt, hvor det er lige til at flytte ind. Vi synes, vi rammer bredt, og huset i sig selv er stort set vedligeholdelsesfrit, forklarer han.

Gorm Lind forventer at kunne få gennemført en ommatrikulering inden så længe.

- Processen er sat i gang, forklarer han med en forventning om at kunne begynde byggeriet af de første par huse i rækken til februar eller marts, så de kan stå klar til et salg til sommer.

- Vi har ikke besluttet, hvor vi begynder i rækken. Så kommer der nogen med et ønske om at købe et hus på grund nummer to eller syv, er det selvfølgelig der, vi starter, konstaterer han.

- Og skulle man have ønsker om et andet gulv i stuen eller et andet blandingsbatteri på badeværelset, vil der selvfølgelig også være mulighed for at få den kommende bolig indrettet efter nogle mere individuelle ønsker, forsikrer han.

Alt sammen til en anslået pris på 1.790.000 kroner for både bolig, en grund med græs og fliser og hækken som afskærmning mod nærmeste nabo.

Med byggeriet af de nye huse, som Børge Lind & Sønner A/S vil opføre hen langs Fjordvejen kan der nu meldes udsolgt af byggegrunde i Strandbjerggårdparken. Illustration: Hvam Arkitekter
Ud over en lille have på den 570 kvadratmeter store grund får husene også en overdækket terrase med solen ind fra sydvest. Illustration: Hvam Arkitekter
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Meninger om Storå oversvømmer Dagbladets artikler

Debat: Dagbladet Holstebro-Struer har i ugerne op mod jul og umiddelbart her efter nytår haft en række artikler angående klimatilpasningsprojektet for Storå. Artiklerne har baseret sig på forskellige borgere og interessenters meninger om projektet, og hvordan det kan og bør løses. Det er klart – og godt - at der er interesse om et projekt af en sådan størrelse og også, at der er utålmodighed om, at det snart kommer – ikke mindst set i lyset af det meget våde forår og efterår. Og det har taget tid. Det gør den slags, for som det fremgår af artiklerne, så er der mange hensyn som lovgivningen kræver, der skal varetages ift natur, vandløbskvalitet, kulturarv og ikke mindst, hvordan man opnår den bedste beskyttelse af byen. Alt dette er undersøgt. Grundigt. For vi gør det ikke for sjov. EU har udpeget Holstebro Kommune og stillet krav om, at kommunen skal komme med en plan for håndteringen af de hyppige oversvømmelser op til og med en 100 års hændelse. Der ér truffet beslutning om, hvordan problematikkerne skal løses. Den løsning, som man er nået frem til, er én, som kan realiseres og den løsning, som samlet set tager bedst hensyn til alle de interesser, der er på spil, når én enkelt smal interesse ikke kan tilgodeses på bekostning af andre. Når der nu er så mange meninger om projektet, som er delt via artiklerne, så finder Holstebro Kommune, at der er nogle påstande og meninger om mulige løsninger, som ikke kan stå uimodsagt. Det drejer sig særligt om følgende: Påstand: Kommunen vil placere en altødelæggende dæmning i ådalen Fakta: I Holstebro Kommune er der mange kilometer ådal langs Storå, og dæmningen placeres netop ved siden af, hvor motorvejen skær Storådalen, sådan at der ikke påvirkes nye dele af ådalen. Dæmningen indpasses i landskabet med samme hældninger som ådalens sider og begrønnes som ådalen i øvrigt. Samtidig er det sikret, at både de vandlevende og landlevende dyr kan passere. Selve dæmningens ”fodaftryk” er 4-5 ha, men der er kun 0,5 ha særlig natur omfattet af §3 i naturbeskyttelsesloven, der hvor dæmningen placeres. Påstand: Man behøver ikke den ekstra dæmning, for Vandkraftsøen kan let tilbageholde over 2 mio. m3 Vand. Fakta: Der er behov for at opbevare 4,5 mio m3 vand, hvis byen skal beskyttes mod en 100 års hændelse. Dette er beregnet og modelleret med baggrund i Storås faktiske profil, vandføringsmålinger igennem mange år, officielle klimascenarier og kalibreret ift. de niveauer, oversvømmelserne har nået ved tidligere hændelser. Beregningen er foretaget i et avanceret og anerkendt modelleringsprogram. Selve vandkraftsøen kan ikke bringes til at opbevare 2 mio m3, uden det introducerer en væsentlig risiko for, at bundslammet ledes ud i Storå og risikerer at slå livet ihjel pga iltsvind. Den risiko vil vi ikke tage. Påstand: Der føres for lidt vand igennem Storå, og det er billigere at uddybe Storå fra vandkraftsøen til Storebro. Fakta: En uddybning af Storå fra Vandkraftsøen til Storebro vil væsentligt påvirke Storås miljøtilstand på det pågældende stræk og medføre en generel sænkning af grundvandsspejlet, som kan give sætningsskader på de ejendomme, som søges beskyttet med projektet. Desuden vil brinkerne langs Storå skulle sikres ved en uddybning. Nyligt indhentede priser på brinksikring andre steder i Storå indikerer, at de samlede omkostninger bare til dette vil være 25-30 mio kr og ikke 5-10 mio kr som påstået. Endeligt påstås det, at vandføringen er fastsat af hensyn til kolonihaverne, og at dette kan løses ved en dæmning langs åen. Hertil skal siges, at den fastsatte vandføring ikke er sket af hensyn til kolonihaverne, men af hensyn til boligområderne øst for Østerbrogade. Påstand: Regulering af åen vest for byen bidrager til at løse problemet Fakta:Det er undersøgt og dokumenteret, at åen skal graves en halv meter dybere i sin fulde bredde på en strækning på 3 kilometer fra Storebro og helt ud til, hvor Frøjk Bæk løber til Storå neden for Vald. Birn A/S for at opnå samme effekt som det vedtagne klimaprojekt. Det er lige som strækningen mellem Vandkraftsøen og Storebro et indgreb, som vil have betydelige konsekvenser for vandløbets opfyldelse af miljømålene og vil bestemt ikke være billigere at gennemføre eller vedligeholde efterfølgende. Desuden vil en permanent sænkning af grundvandsspejlet med væsentlig risiko for sætningsskader på ejendomme langs åen i midtbyen også være gældende her. Reguleringer eller oprensninger endnu længere mod vest end de 3 km, som er undersøgt, vil ud over alle de miljømæssige konsekvenser, der er forbundet med dette, have minimal betydning for vandføringsevnen i Holstebro by, der hvor oversvømmelserne rent faktisk er et problem. Endelig har det fra tid til anden indgået i debatten om projektet, hvorfor man ikke bare fjerner cykelstier, træer, der stikker ud i åen, og slår grøden oftere m.v. Hertil er svaret, at vi skal finde en løsning, som løser problemet op til en hundrede års hændelse, og derfor er det ikke de småting, som kan bidrage enkelte eller få centimeter, som er fokus her og nu. Men bare rolig. Niveauet, som Holstebro Kommune skal løse klimaudfordringen for, er hævet til at skulle omfatte op til 1000 års hændelser. Så i fremtiden skal der også kigges på alle de yderligere tiltag, som kan understøtte en klimasikring af byen. Alle fremtidige indgreb i relation til Storå vil derfor skulle tænkes ift. at sikre bedre vandføring, når det er muligt. Også det brinksikringsprojekt i midtbyen og vest for Nørrebrogade, som Byrådet har afsat midler til i 2022 til 2024. Se billeder og læs mere om projektet på www.holstebro.dk/slutmedvandkaos

Annonce
var adsmtag = adsmtag || {}; adsmtag.cmd = adsmtag.cmd || [];