Annonce
Vestjylland

Regionens hospitalsudvalg om forslag: Det er en ommer

Udvalgsformand Henrik Gottlieb Hansen og resten af hospitalsudvalget har sendt forslag om at flytte senge fra Horsens og Randers tilbage til embedsfolkene. De vil blandt andet gerne høre lidt mere om økonomien i forslaget. Arkivfoto: Annelene Petersen
Høringssvar til forslag om at flytte genoptræningssenge for apopleksipatienter fra Randers og Horsens, mener udvalget, som også gerne vil have en nærmere forklaring på økonomien i hele projektet.

Region: Beslutningen om, hvorvidt der skal flyttes genoptræningssenge for apopleksipatienter fra regionshospitalerne i Randers og Horsens til Aarhus Universitetshospital, er udsat.

Regionsrådets hospitalsudvalg besluttede på sit møde mandag at sende sagen tilbage til forvaltningen, blandt andet med den begrundelse, at de berørte hospitaler og deres ansatte har indsendt høringssvar på et falsk grundlag. Det oprindelige forslag, som altså har været i høring, gik nemlig ud på at flytte de i alt ti genoptræningssenge til Viborg, fire fra Horsens og seks fra Randers. Men inden det nåede hospitalsudvalgets bord, blev det ændret til, at man i stedet ville samle alle senge til genoptræning af patienter, der har haft en hjerneblødning eller blodprop i Aarhus.

- Men alle høringssvar er baseret på de oprindelige planer om at flytte sengene til Viborg, siger hospitalsudvalgets formand Henrik Gottlieb Hansen (S).

Han peger dog samtidig på, at læger både i Randers og Horsens har vurderet, at det rent fagligt ikke vil være så tosset en idé at samle genoptrænings-sengene i Aarhus, hvor patienterne også behandles.

- Men så er der økonomien i forslaget. Noget tyder på, at det faktisk vil koste sygehusene i Randers og Horsens penge, hvis de ender med at skulle afgive sengene. Vi vil derfor gerne have undersøgt og redegjort nærmere for økonomien i forslaget, siger Henrik Gottlieb Hansen.

Annonce

Er der økonomi i det?

Forslaget er del af et samlet spareforslag inden for neurologi- og neurorehabiliteringsområdet. Opdraget til dem, der skulle udarbejde forslaget, var at finde besparelser for 10 millioner kroner. Her i avisen pegede regionsrådsmedlem Steen Thomsen (DF) allerede 28. august på, at det samlede forslag ville give besparelser på 16 millioner kroner, og at man ved at flytte de i alt 10 senge fra Randers og Horsens til Viborg ville kunne spare blot én million, hvorfor den samlede besparelse alligevel ville være 15 millioner, hvis sengene blev, hvor de er.

Thomsen og hans parti, som ikke er repræsenteret i hospitalsudvalget, konkluderede på den baggrund, at det ville være tåbeligt at berøve sygehusene i Randers og Horsens deres genoptræningssenge og dermed lokale pårørendes mulighed for hyppigere besøg hos patienterne.

Steen Thomsen afviste dog ikke, at det kunne give mening at samle genoptræningen i Aarhus, hvor ekspertisen i forvejen findes. Men også han har siden stillet sig kritisk overfor det nu foreliggende forslag.

Ifølge beregninger, som Steen Thomsen har fremlagt, vil en samling af sengene på universitetshospitalet i Skejby betyde, at Randers og Horsens ikke bare mister deres genoptræningspladser, men også påføres årlige besparelser på henholdsvis 1,8 og 1 millioner kroner.

Med hospitalsudvalgets beslutning om at sende forslaget tilbage til embedsværket, kommer første politiske behandling af sagen ikke til at finde sted før 7. oktober, hvor udvalget holder sit næste møde.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Posefester er en balancegang

En gruppe forældre til teenagere i Holstebro har stiftet en forening, som har til formål at arrangere en rækker fester for byens unge på mellem 14 og 17 år. Fester i privat regi, hvor det er tilladt for de unge at medbringe og indtage alkohol. Det koncept er der sådan set ikke noget nyt i. Det kaldes posefester og har eksisteret i mange år. Blandt andet i Feldborg og Spøttrup. Formålet er selvsagt at imødekomme de unges ønske om at kunne mødes og feste med alkohol som en del af samværet og samtidig sikre, at det foregår under opsyn. Det hele bunder i en forventning om, at de unge drikker under alle omstændigheder, og at de "lovlige alkoholfester" kan fungere som ventil og dæmme op for spontane drukgilder i parker eller andre steder. Det er ikke nogen dum idé, men "de gør det jo alligevel, og så er det bedre at …" er en blåstempling af de unges alkoholforbrug. I den nye forening skal man være 14 år og gå i 8. klasse for at være med, mens man i Feldborg kan komme med fra konfirmationen. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn under 16 slet ikke drikker alkohol, og at unge mellem 16 og 18 maksimalt drikker fem genstande ved samme lejlighed. Selv om den nye forening i Holstebro har en lidt strengere politik på det område, end de andre kendte posefester, følger grænserne ikke sundhedsstyrelsens anbefalinger. Og det er her, balancegangen for alvor bliver vanskelig. Forældrene har helt sikkert ret i, at nogle unge vil drikke under alle omstændigheder. Men faldet i unges alkoholforbrug over de seneste år skyldes en generel holdningsændring i samfundet og indførelsen af restriktioner for køb af alkohol. Og den udvikling risikerer vi at bremse med initiativer som posefesterne. Det ændrer dog ikke på, at initiativet overordnet er både prisværdigt og fornuftigt. Aldersgrænser og antallet af genstande kan diskuteres, men i sidste ende er det hverken sundhedsstyrelsens eller festarrangørernes ansvar at sætte grænsen. Det er og bliver op til den enkeltes forældre.

Annonce