Annonce
Holstebro

Rapport afslører forurening: Minkvæske er sevet ned i jorden under gravene

Forureningsundersøgelsen viser, at nedbrydningen af minkene kan spores under minkgravene. Men rådgiverne siger også, at det vil tage flere år for forureningen, at nå det nærmeste vandløb. Så hvis man inden for ét til halvandet år sætter afværgeforanstaltninger i gang, vil forureningen blive bremset i god tid. Foto: Morten Stricker
Forurening konstateret i boring ved minkgrave i Nr. Felding. Det er ikke nok at grave minkene op. Der skal også fjernes jord, og vand renses.

Nr. Felding: Så skete det, som naboer til minkgravene havde frygtet. Minkvæske er sevet ned i jorden under gravene.

Ved minkgraven ved Nørre Felding er der fundet forurening fra mink i én ud af i alt 26 boringer i syv meters dybde. Det er i den sydlige ende, hvor strømningsretningen er over mod Gryde Å. Også i den nordlige ende ved Boutrup S er der en forureningsfane, men den er ikke målt i grundvandet endnu, viser en forureningsundersøgelsen udarbejdet af COWI, Geo og Rambøll for Miljøstyrelsen.

- Det er meget vigtigt at understrege, at der ikke er er fare for grundvandet. Det peger rådgiverne entydigt på, siger konstitueret kontorchef Charlotte Moosdorf fra Miljøstyrelsen.

Hun understreger, at vandet strømmer med en hastighed, så der ikke er nogen akut fare for hverken Gryde Å eller Boutrup Sø.

- Hvis vi ikke gør noget ud over at gravene minkene op, vil det ifølge rådgivernes rapport tage mellem seks til ti år for forureningen at nå søen, og for vandløbet to til tre år. Så der er tid nok til at foretage en afværgeindsats, så forureningen ikke vil ramme vandløbet og søen, siger Charlotte Moosdorf.

Annonce

Lokale renseanlæg

Det anbefales, at grundvand pumpes op og renses i et transportabelt renseanlæg, der kan stå i en container. Det er en metode, der blandt andet er anvendt til at rense grundvand under lossepladser. Man vurderer, at rensningen skal fortsætte i minimum fem år. Det skal forhindre, at stoffer som ammonium og phenoler - som er stoffer man typisk finder ved kadavere - forurener omgivelserne. Når minkene graves op for at blive brændt i slutningen af maj, skal forurenet jord under minkgravene samtidig fjernes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce