Annonce
Danmark

Power om uigennemskuelige priser på hvidevarer: Forbrugerne skal selvfølgelig ikke betale mere for en sølvfarvet låge

Power afviser, at forbrugerne skal betale mere hos dem end for en nærmest identisk vaskemaskine med hvid låge i andre forhandleres butikker. Butikken har nemlig prismatch, lyder det. For at få prismatch kræver det, at forbrugerne opdager, at der findes en nærmest identisk model med en billigere pris. Foto: Birgitte Carol Heiberg
Anders Buur Thomsen, salgschef i Power, afviser, at forbrugerne i Powers butikker skal betale mere for vaskemaskinen med den sølvfarvede låge, end de skal for den nærmest identiske vaskemaskine med hvid låge i andre forhandleres butikker. Butikken har nemlig prismatch, lyder det. For at få prismatch kræver det, at forbrugerne opdager, at der findes en nærmest identisk model med en billigere pris.

Laver I eneforhandlingsaftaler på nogle modeller, når I indkøber hårde hvidevarer?

- Vi har modeller, der kun er vores. Den omtalte model med sølvlågen er for eksempel kun vores. Så kan der sagtens være en, der minder om et andet sted.

Hvorfor laver I aftaler om at være eneste udbyder af en model?

- For at sikre logistikken på varen. Når vi har eneforhandling, er det kun os, der kan købe modellen hos Bosch. Så kan vi sige til Bosch, at vi forventer at sælge 5000 af den her vaskemaskine det næste kvartal. Det ved de, vi gør. Hvis det er en model flere har, og der er en, der kører tilbud, så kører vi med. Vi får derfor et større salg, der ikke er planlagt i forhold til logistikken.

Vi har tjekket priserne på en række nærmest identiske vaskemaskiner. For eksempel kostede WAWH269PSN 8999 kroner hos jer, der var eneste forhandler udover Punkt 1. Den nærmest identiske model WAWH26I9SN var til salg hos flere forhandlere. Billigste pris på testtidspunktet var 6289 kroner. Får forbrugere der køber modellen hos jer en god handel?

- Ja, det gør de. Vi har lige haft vaskemaskinen til salg til 5555 kroner i weekenden. Nu når weekenden er slut har vi prismatch. Hvis der kommer en kunde og viser en nærmest identisk maskine, matcher vi prisen. De skal selvfølgelig ikke betale ekstra, fordi lågen er sølvfarvet og ikke hvid. Hvis der kommer en forbruger mandag, vil vi også sælge maskinen til 5555, fordi det var prisen i weekenden. Vi kan bare ikke markedsføre det som weekendtilbud mere, fordi det ikke er weekend. Men jeg vil gerne garantere, at alle forbrugere, der kommer ned til os mandag får den til 5555 kroner.

Hvad med de forbrugere, der kommer på onsdag?

- Det er ikke alle sælgere, der onsdag vil kunne huske, vi kørte tilbud weekenden. Men vi har 30 dages prismatch. Her er modellerne næsten identiske, så vi vil matche den billigste netpris.

Men det kræver vel, at forbrugeren selv opdager, at der findes en nærmest identisk model, som er til salg langt billigere hos en anden forhandler?

- Hvis de tjekker den her model på Pricerunner, kan de ved at scrolle ned på siden se, den også har kostet 5555 kroner.

Forbrugerrådet Tænk kritiserer de mange forskellige modelnavne til stort set identiske produkter, fordi de gør det umuligt at prissammenligne produkterne, når der ofte kun er en forhandler af en bestemt model. Hvad mener du om den kritik?

- Hvis vi kunne prissammenligne med den model, du nævner, så havde vi gjort det. Men det må vi ikke, når det ikke er samme maskine.

Mener du, I selv er en del af årsagen til, at det bliver svært at prissammenligne, når I efterspørger at få modeller for jer selv?

- Nej, jeg mener Powers priser er meget gennemskuelige netop på grund af vores prisrobot og kundegarantier. Vi får tilbudt en samlet pakke fra leverandøren både med egne modeller og modeller til alle.

Mener du, det er nemt for forbrugerne at gennemskue, de kan få nærmest en identisk maskine knap 3000 kroner billigere hos en anden forhandler, når jeres ikke er på tilbud?

- Jeg synes faktisk, det er relativt nemt. Du går bare ind på Pricerunner og skriver de fire første cifre i modelnavnet. Hvis de som forbrugere er i tvivl om, hvilken model de skal have, kan de komme ned i butikken og spørge, hvad forskellen er. Så vil vi sige, der ikke er anden forskel end farven.

Så du anerkender ikke, det er svært for forbrugerne at sammenligne priserne, når der er mange nærmest identiske modeller med forskellige navne?

- Jeg siger ikke, det er nemt at finde frem til vaskemaskiner. Jeg ved bare, at hvis man tjekker vores tilbud, finder man et godt tilbud på en vaskemaskine. Jeg kan garantere det tilbud er godt.

Forbrugerne skal altså bare undgå at købe andet end det, der er på tilbud hos jer?

- Nej, forbrugerne skal købe lige præcis det, der passer dem. Nogle vil gerne have maskiner med kapacitet på ni kilo, fordi der skal være plads til meget. Nogle vil gerne have 1600 omdrejninger.

Hvis det handlede om at øge valgfriheden for forbrugeren, hvorfor kan man så ikke indenfor samme modelnummer vælge størrelsen på kapaciteten ligesom ved mobiltelefoner, i stedet for at der oprettes forskellige navne til hver størrelse?

- Det synes jeg også ville være super smart.

Men det ville skabe færre variationer, og dermed ville det vel blive sværere for jer at få en model for jer selv?

- Korrekt. Fordi hvidevarer fylder så meget, som de gør, er logistik en noget større udfordring, end den er ved telefoner. Derfor har vi en del modeller, der er vores egne.

Vil det sige, at hensynet til logistikken vinder over hensynet til, at det skal være gennemskueligt for forbrugerne?

- Det gør, at de får et godt tilbud. Jeg synes, det er fantastisk, de kan få denne vaskemaskine til 5555 kroner.

Annonce

Elgigantens svar på kritikken

Elgiganten har valgt at sende et skriftligt svar på kritikken fra Forbrugerrådet Tænk. Hvidevare-salgschef Torben Førsterling skriver:

- I Elgiganten har vi i kraft af vores størrelse mulighed for at tilbyde et enormt bredt sortiment med tusindvis af hvidevarer, der alle har forskellige designs og funktioner for at imødekomme kundernes behov og individuelle ønsker. Hvis en kunde har købt en hvidevare hos os, som ikke har levet op til forventningerne til funktion eller pris, så tilbyder vi 30 dages returret eller hele 50 dage hvis man er medlem af vores kundeklub.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Struer

Formen blev testet i Struer

Læserbrev

Meninger om Storå oversvømmer Dagbladets artikler

Debat: Dagbladet Holstebro-Struer har i ugerne op mod jul og umiddelbart her efter nytår haft en række artikler angående klimatilpasningsprojektet for Storå. Artiklerne har baseret sig på forskellige borgere og interessenters meninger om projektet, og hvordan det kan og bør løses. Det er klart – og godt - at der er interesse om et projekt af en sådan størrelse og også, at der er utålmodighed om, at det snart kommer – ikke mindst set i lyset af det meget våde forår og efterår. Og det har taget tid. Det gør den slags, for som det fremgår af artiklerne, så er der mange hensyn som lovgivningen kræver, der skal varetages ift natur, vandløbskvalitet, kulturarv og ikke mindst, hvordan man opnår den bedste beskyttelse af byen. Alt dette er undersøgt. Grundigt. For vi gør det ikke for sjov. EU har udpeget Holstebro Kommune og stillet krav om, at kommunen skal komme med en plan for håndteringen af de hyppige oversvømmelser op til og med en 100 års hændelse. Der ér truffet beslutning om, hvordan problematikkerne skal løses. Den løsning, som man er nået frem til, er én, som kan realiseres og den løsning, som samlet set tager bedst hensyn til alle de interesser, der er på spil, når én enkelt smal interesse ikke kan tilgodeses på bekostning af andre. Når der nu er så mange meninger om projektet, som er delt via artiklerne, så finder Holstebro Kommune, at der er nogle påstande og meninger om mulige løsninger, som ikke kan stå uimodsagt. Det drejer sig særligt om følgende: Påstand: Kommunen vil placere en altødelæggende dæmning i ådalen Fakta: I Holstebro Kommune er der mange kilometer ådal langs Storå, og dæmningen placeres netop ved siden af, hvor motorvejen skær Storådalen, sådan at der ikke påvirkes nye dele af ådalen. Dæmningen indpasses i landskabet med samme hældninger som ådalens sider og begrønnes som ådalen i øvrigt. Samtidig er det sikret, at både de vandlevende og landlevende dyr kan passere. Selve dæmningens ”fodaftryk” er 4-5 ha, men der er kun 0,5 ha særlig natur omfattet af §3 i naturbeskyttelsesloven, der hvor dæmningen placeres. Påstand: Man behøver ikke den ekstra dæmning, for Vandkraftsøen kan let tilbageholde over 2 mio. m3 Vand. Fakta: Der er behov for at opbevare 4,5 mio m3 vand, hvis byen skal beskyttes mod en 100 års hændelse. Dette er beregnet og modelleret med baggrund i Storås faktiske profil, vandføringsmålinger igennem mange år, officielle klimascenarier og kalibreret ift. de niveauer, oversvømmelserne har nået ved tidligere hændelser. Beregningen er foretaget i et avanceret og anerkendt modelleringsprogram. Selve vandkraftsøen kan ikke bringes til at opbevare 2 mio m3, uden det introducerer en væsentlig risiko for, at bundslammet ledes ud i Storå og risikerer at slå livet ihjel pga iltsvind. Den risiko vil vi ikke tage. Påstand: Der føres for lidt vand igennem Storå, og det er billigere at uddybe Storå fra vandkraftsøen til Storebro. Fakta: En uddybning af Storå fra Vandkraftsøen til Storebro vil væsentligt påvirke Storås miljøtilstand på det pågældende stræk og medføre en generel sænkning af grundvandsspejlet, som kan give sætningsskader på de ejendomme, som søges beskyttet med projektet. Desuden vil brinkerne langs Storå skulle sikres ved en uddybning. Nyligt indhentede priser på brinksikring andre steder i Storå indikerer, at de samlede omkostninger bare til dette vil være 25-30 mio kr og ikke 5-10 mio kr som påstået. Endeligt påstås det, at vandføringen er fastsat af hensyn til kolonihaverne, og at dette kan løses ved en dæmning langs åen. Hertil skal siges, at den fastsatte vandføring ikke er sket af hensyn til kolonihaverne, men af hensyn til boligområderne øst for Østerbrogade. Påstand: Regulering af åen vest for byen bidrager til at løse problemet Fakta:Det er undersøgt og dokumenteret, at åen skal graves en halv meter dybere i sin fulde bredde på en strækning på 3 kilometer fra Storebro og helt ud til, hvor Frøjk Bæk løber til Storå neden for Vald. Birn A/S for at opnå samme effekt som det vedtagne klimaprojekt. Det er lige som strækningen mellem Vandkraftsøen og Storebro et indgreb, som vil have betydelige konsekvenser for vandløbets opfyldelse af miljømålene og vil bestemt ikke være billigere at gennemføre eller vedligeholde efterfølgende. Desuden vil en permanent sænkning af grundvandsspejlet med væsentlig risiko for sætningsskader på ejendomme langs åen i midtbyen også være gældende her. Reguleringer eller oprensninger endnu længere mod vest end de 3 km, som er undersøgt, vil ud over alle de miljømæssige konsekvenser, der er forbundet med dette, have minimal betydning for vandføringsevnen i Holstebro by, der hvor oversvømmelserne rent faktisk er et problem. Endelig har det fra tid til anden indgået i debatten om projektet, hvorfor man ikke bare fjerner cykelstier, træer, der stikker ud i åen, og slår grøden oftere m.v. Hertil er svaret, at vi skal finde en løsning, som løser problemet op til en hundrede års hændelse, og derfor er det ikke de småting, som kan bidrage enkelte eller få centimeter, som er fokus her og nu. Men bare rolig. Niveauet, som Holstebro Kommune skal løse klimaudfordringen for, er hævet til at skulle omfatte op til 1000 års hændelser. Så i fremtiden skal der også kigges på alle de yderligere tiltag, som kan understøtte en klimasikring af byen. Alle fremtidige indgreb i relation til Storå vil derfor skulle tænkes ift. at sikre bedre vandføring, når det er muligt. Også det brinksikringsprojekt i midtbyen og vest for Nørrebrogade, som Byrådet har afsat midler til i 2022 til 2024. Se billeder og læs mere om projektet på www.holstebro.dk/slutmedvandkaos

Annonce
var adsmtag = adsmtag || {}; adsmtag.cmd = adsmtag.cmd || [];