Annonce
Læserbrev

Politik. Én milliard til Folkeskolen

Debat: Folkeskolen er en af vores vigtigste samfundsinstitutioner. Det er her mennesker bliver til, og vores børn får forudsætninger for at begå sig. I en tid med tests, præstationskultur og mange unges mistrivsel, er Folkeskolen vigtigere ned nogensinde før.

Folkeskolen er ikke så ringe endda. Alligevel er der krisetegn, som blandt andet kan ses ved, at mange lærere vælger skolen som arbejdsplads fra. Det betyder rekrutteringsproblemer en del steder. Forskning peger på, at den vigtigste forudsætning for at få udbytte af undervisningen, er en velforberedt og engageret lærer. Derfor er lærermangel et problem.

Radikale har kæmpet for, at der afsættes i alt en milliard til folkeskolen over en række år. Det er lykkedes! Når den nye finanslov er fuldt indfaset, så er der årligt én ekstra milliard til Folkeskolen.

Først og fremmest skal der være bedre tid. Tid til forberedelse af den enkelte undervisningstime og tid til den enkelte elev. Antallet af undervisningstimer for landets lærere er steget voldsomt, mens tiden til den altafgørende forberedelse er faldet tilsvarende.

Vi skal skabe tryghed for, at folkeskolen fortsat er den samfundsinstitution, der i fremtiden former hele og selvstændige mennesker. For Radikale er det en investering i vores fremtid. En investering, som vil komme mange gange igen.

Annonce
Andreas Steenberg. Pressefoto
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Det er til glæde vendt

Da amerikanske FMC overtog Cheminova i 2014, fulgte nogle år, hvor medarbejder-antallet blev reduceret kraftigt. Amerikanerne lavede nyt hovedsæde for sine europæiske aktiviteter på Sjælland. Udmærket for Danmark, men rigtig skidt for Lemvigegnen, som i årene efter overtagelsen måtte konstatere, at det meget store og for kommunen vigtige antal såkaldte videnarbejdspladser på Cheminova forsvandt. Anlægget blev et produktionsanlæg uden forskningsafdeling med meget mere, og derudover har man også set antallet af medarbejdere i produktionen skrumpe. Vi skal ikke lang tid tilbage, før der på Lemvigegnen begyndte at brede sig en tvivl, om amerikanerne på sigt også ville satse på afdelingen på Rønland, eller man ville flytte produktionen og dermed lukke egnens største private arbejdsplads ned med de følgevirkninger, det ville have. Nu får melodien tilsyneladende en helt anden positiv melodi. Vi kan i dag afsløre, at FMC har planer om at etablere et anlæg, der omregnet til danske kroner ligger på omkring en halv milliard kroner at bygge. Og 300 skal arbejde på at etablere produktionsanlægget. Nu skal det selvfølgelig siges, at på Rønland vil man ikke bekræfte, at det er korrekt. Man vil ikke udtale sig om noget, der ikke er besluttet endeligt. Men vi observatører kan jo så også bemærke, at det ikke bliver kontant afvist. Rygterne kører, og der tages ikke til genmæle. Meget tyder på, der er noget reelt om snakken. Det er beviset på, at FMC ikke blot har en fremtidig plan med Cheminova, hvilket man jo også i dag bekræfter, man har. Det slukker også tidligere tiders pessimisme om, at man kunne risikere, at der lukkes ned. Det er en meget velkommen nyhed, som har stor betydning for Vestjylland og for beskæftigelsen i fremtiden. Det fremgår ikke noget om antal arbejdspladser i forbindelse med et nyt anlæg. Men under alle omstændigheder vil det skabe aktivitet og beskæftigelse både på virksomheden og hos underleverandører til gavn for hele egnen.

Annonce