Annonce
Holstebro

Planlægger ny, stor grav til aflivede mink

Området til nye grave til aflivede mink skal efter planen ligge ti kilometer øst for Ulfborg. Foto: Morten Stricker
Naturstyrelsen har ansøgt - og fået lov - til at lave endnu en grav til døde mink. Arbejdet kan begynde snarest.

Ulfborg: Beslutningen ligger hos Herning Kommune, postnummeret i Holstebro, og placeringen af en ny grav til de mange aflivede mink ligger på grænsen mellem Holstebro og Herning kommuner.

Herning Kommune har givet lov til at lave en ny grav, der skal ligge mellem Ulfborg og Vind.

Det er Naturstyrelsen, der er blevet bedt om at finde et egnet sted og derfor har ansøgt Herning Kommune om lov til at bruge et areal ved  Fuglsangvej 4, 7500 Holstebro. Stedet er også kendt som ulveland, idet placeringen ligger ved Vind Hede og er en del af Stråsø Plantage, der som bekendt har været tilholdssted for Stråsø-koblet siden 2017.

Annonce


Idet der er tale om en nødsituation, har Herning Kommune valgt at tilsidesætte denne bestemmelse.


"Sammen med Miljøstyrelsen er der fundet arealer, hvor der ikke er drikkevandsinteresser, og kun ganske få andre beskyttelsesinteresser," skriver Herning Kommune om placeringen på en af Naturstyrelsens arealer.

Der er tale om landbrugsjord, som vil blive reetableret som sådan efter en nedgravning.

Kan begynde snarest

Herning Kommune gav mandag den 9. november tilladelse til, at arbejdet kan begynde.

Planloven siger ellers, at naboer skriftligt skal orienteres og have to uger, inden en tilladelse kan gives. Det bliver dog ikke tilfældet i denne sag:

"Kommunen skønner, at sagen er af underordnet betydning for naboerne. Naboer defineres i denne sammenhæng som ejere og brugere af de ejendomme, hvis ejendomsskel grænser til den ejendom, hvor der søges om landzonetilladelse. Idet der er tale om en nødsituation, har Herning Kommune valgt at tilsidesætte denne bestemmelse," lyder det i afgørelsen.

Området ligger i en lige linje ti kilometer øst for Ulfborg - vest for Vind Hede og Sandfær, samt nord for Fuglkær Å.

Området er "udlagt som særligt værdifulde landskaber. Det skønnes dog, at idet arealet efter brug bliver reetableret til landbrugsdrift, vil helhedsindtrykket af landskabet ikke blive berørt," står der også i landzonetilladelsen.

Arbejdet kan begynde snarest.

Eksisterende grave ligger ved Nr. Felding og Karup.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Struer For abonnenter

Kristian efterlod sig millionformue efter langt og nøjsomt liv - nu får plejehjemmets venner de sidste 720.000 kroner af arven

Holstebro

Se video: Sygeplejersker på gaden for at forklare sig - derfor strejker vi nu

Annonce