Annonce
Struer

På Thyholm er en elev i 10. klasse 30.000 kroner billigere end i Struer

10. klasses-eleverne på Thyholm Skole er ifølge BDO væsentlig billigere end dem, der går i 10. klasse på Struer Statsgymnasium. Arkivfoto: Johan Gadegaard
Der er ifølge BDO markant forskel på prisen på en elev i 10. klasse, alt efter om vedkommende går på Thyholm Skole eller Struer Statsgymnasium.

Struer/Thyholm: I forbindelse med Struer Kommunes helhedsplan for 0-18 års-området, som netop er blevet offentlig tilgængelig, bliver der peget på en markant forskel i pris mellem tilbuddet om at gå i 10. klasse på Thyholm Skole og det tilbud, Struer Statsgymnasium har.

Tilbuddet på Thyholm Skole reguleres efter tildelingsmodellen til folkeskolerne, mens 10. klasse på Struer Statsgymnasium reguleres af en driftsoverenskomst indgået i 2011, står der i det råderumskatalog, BDO har lavet for Struer Kommune.

Her står også, at Struer Statsgymnasium aktuelt tildeles cirka 75.000 kroner per 10. klasses-elev samt SUS-midler, som er til at sikre inklusion i folkeskolen, svarende til 5.442 kroner pr elev.

Samlet set er det cirka 80.500 kroner per elev, og det er til alle udgifter i forbindelse med Struer Statsgymnasiums drift af 10. klasse - altså undervisning, materialer og inventar, ledelse, bygninger med videre.

I indeværende skoleår er 49 elever indskrevet i 10. klasse på Struer Statsgymnasium.

Annonce

Det står der også

I Struer Kommunes nye helhedsplan for 0-18 års området er der blandt andet stillet forslag om følgende af BDO:

Tilbud om et ekstra besøg af sundhedsplejen – udover de fem tilbudte besøg til flergangsfødende og fire besøg samt tilbud om deltagelse i Familieiværksætterne til førstegangsfødende.

Opnormering af dagtilbudsområdets økonomi, hvor 5,5 millioner kroner øremærkes til at styrke normeringen, så der kommer flere voksne omkring børnene.

PPR’s pædagogiske konsulenter skal være endnu mere til stede i hverdagen i dagtilbud og på skolerne med eksempelvis faste arbejdsdage ude på stederne.

Fire millioner kroner øremærkes til 2-voksen-ordninger og holddeling i folkeskolens almenklasser.

Kilde: Struer Kommune

Den store forskel

På Thyholm Skole får man til sammenligning 45.000 kroner per 10. klasses-elev.

Det skal dække undervisning, ledelse, materialer og inventar samt bygnings- og forbrugsudgifter, skriver BDO.

Thyholm Skole får ligeledes SUS-midler svarende til 5.442 kroner pr. elev, og den samlede elevpris er således cirka 50.500 kroner.

Forskellen på de to tilbud er altså 30.000 kroner per elev, som tingenes tilstand er lige nu.

Med 49 elever indskrevet på Struer Statsgymnasium giver det en samlet difference på 1,45 millioner kroner ifølge BDO.

De lokale politikere skal derfor nu tage stilling til, om aftalen med Struer Statsgymnasium skal genforhandles, eller om 10. klasses-tilbuddet skal omlægges til en kommunal folkeskole.

Rektor på Struer Statsgymnasium, Mads Brinkmann Pedersen, har endnu ikke haft mulighed for at se nærmere på udregningerne bag beskrivelserne fra BDO og afventer derfor et møde med Struer Kommune, før han ønsker at kommentere på sagen.

Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Det kan ikke blive 100 procent

Flere ældre overlever ikke det uheld, at de taber en cigaret, og så går der ild i tøjet eller sengen, og det får fatale konsekvenser i form af dødsfald. Senest skete det i denne uge i Holstebro i en plejebolig. Det får debatten til at køre på, om man skal forbyde denne rygning, så man undgår disse uheld. Selv en snarrådig indsats fra plejepersonalet var ikke nok til at forhindre dødsulykken i Holstebro. Der er sket mange begrænsninger af rygning de sidste år, og det er sket af hensyntagen til andre, der ikke skal udsættes for passiv rygning. Derfor er rygning forbudt flere og flere steder i det offentlige rum, og den udvikling stopper sandsynligvis ikke. Det vil sikkert ikke vare længe, før eget hjem er eneste sted, man må ryge. Det er dog fortsat op til ens eget ansvar, om man vil ødelægge sit eget helbred med rygningen, og det vil også være noget af en tærskel at overskride, da det så må følges op af, vi heller ikke må spise flødeskumskager og flæskesvær - endsige drikke alkohol. Alt sammen noget, der ikke er godt for helbredet - i hvert tilfælde i større mængder. Derfor er det ikke muligt at skride ind over for den ældres ret til selv at bestemme, at han/hun vil ryge i eget hjem. En plejebolig er eget hjem. På fællesarealerne må der naturligvis ikke ryges af hensyn til ansatte og andre beboere. Der er dog den diskussion i emnet, at en plejebolig også er arbejdsplads for en række ansatte, som nødvendigvis må komme der for at pleje beboeren. Her kan man så sige, at der ikke må ryges, mens de ansatte er der, og der skal luftes ud. Men når beboeren sidder alene, så er det svært med et forbud, da det vil være et opgør med den ældres selvbestemmelsesret. Så det er en vanskelig diskussion, fordi vi jo skal passe på, at beboeren ikke sætter ild til sig selv og kan forårsage, at branden også breder sig til at gå ud over andre. Det er ikke altid, rygeforklæder med mere er nok. Vi kan se, at alarmer heller ikke altid er det. Men man kan ikke gøre andet, end at disse sikkerhedsmæssige ting er 100 procent i orden, så man mindsker risikoen. Men den ældres selvbestemmelsesret gør, at det aldrig kan blive 100 procent sikkert, og det er så den risiko, den ældre har lov til selv at vælge ved at ryge.

Lemvig For abonnenter

Ældrerådet utilfreds med overflytning af plejehjemspladser fra Nørre Nissum til Harboøre.: - Det er helt uacceptabelt

Annonce