Annoncørbetalt indhold

Opkvalificer dig og tag en deltidsuddannelse online

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold.

Har du nogensinde i løbet af dit arbejdsliv tænkt over, at du egentlig godt kunne tænke dig at beskæftige dig med noget helt andet, end du gør i dag, eller kunne du bare godt tænke dig at blive endnu bedre inden for dit felt? Så finde der heldigvis i dag rigtig mange forskellige muligheder for videreuddannelse, og det er vel og mærke uden, at du behøver at sige dit job op og leve på en SU.

Her i denne artikel kan du læse om, hvordan du ved at tage en online akademiuddannelse i HR kan opkvalificere dig eller få nye kompetencer, som du kan gøre brug af stort set uanset, hvilken branche du er i, eller hvilken stilling du har i dag.

Annonce

Tag din uddannelse online ved siden af dit job

Du kan tage en HR akademiuddannelse online ved siden af dit job, og på den måde slipper du dermed for at skulle sige dit job op eller tage orlov for at få tingene til at fungere. En akademiuddannelse er på deltid, og en væsentlig forudsætning for selve uddannelsen er faktisk, at du har et job, eller i hvert fald har været knyttet til arbejdsmarkedet i mindst to år. Her er det nemlig din erhvervserfaring, der kvalificerer dig til at tage uddannelsen, og den er samtidig meget hands on og mindre boglig end så mange andre uddannelser.

Hvilke kompetencer kan jeg få?

Det er selvfølgelig vigtigt at vide, hvilke kompetencer man kan ende ud med at få, hvis man bruger tid på at studere ved siden af sit faste job, for det skal selvfølgelig være kompetencer, som man kommer til at bruge efterfølgende.

Ved at tage en deltids akademiuddannelse i HR kan du blandt andet få kompetencer inden for:

·        HR

·        Rekruttering

·        Employer branding

·        Kompetenceudvikling af både ledere og medarbejdere

·        HRM som en del af virksomhedens strategiudvikling

Det betyder med andre ord, at du kan få kompetencer inden for det menneskelige aspekt af arbejdslivet, og det er vigtige kompetencer, som du vil kunne bidrage med i enhver form for virksomhed. Hvor der er en virksomhed, er der nemlig ansatte. Ansatte der skal tiltrækkes, ansatte der skal fastholdes og nogle gange også ansatte, der må afskediges, fordi de ikke er det rette match til stillingen eller den konkrete virksomhed.

Med dine nye kompetencer kan du være et vigtigt bindeled mellem virksomheden og de ansatte. Du kan sikre, at virksomheden får den rigtige arbejdskraft, og du kan også sikre, at de ansatte får gode betingelser og vilkår, som gør, at de har lyst til at blive på arbejdspladsen og bidrage med deres egenskaber og kompetencer. Du får dermed en fremtidssikret uddannelse.

Denne artikel indeholder sponsoreret indhold.

Om Annoncørbetalt indhold

Annoncørbetalt indhold er et annonceformat, der er blevet til i samarbejde mellem Jysk Fynske Mediers kommercielle afdelinger og en annoncør.

Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle medarbejdere er således ikke involveret i nogen faser af udviklingen af det betalte indhold. Lige som annoncørerne ikke har nogen indflydelse på det redaktionelle indhold på Jysk Fynske Mediers nyhedssites.

Når en artikel er markeret med ’annonce’ eller ‘annoncørbetalt indhold’, betyder det, at en annoncør har betalt for artiklen og har haft indflydelse på indholdet i den konkrete artikel.

Annoncørbetalt indhold skal leve op til Jysk Fynske Mediers nyhedssites øvrige stil, tone og den generelle kvalitet, som læserne normalt forventer sig at møde.

Annoncørbetalt indhold vil altid være tydeligt afmærket med ‘Annoncørbetalt indhold’ og annoncørens logo for at gøre det tydeligt for vores læsere, at artiklen er betalt. Desuden vil valg af skrifter, farver og design adskille sig fra Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle artikler for at undgå forveksling.