Annonce
Kultur

Nyt, stort værk præsenteret: Når kunsten er helt ude i skoven

Tada...andet værk i serien Amplified Views blev mandag præsenteret. Foto: Anders Trærup
Andet værk i serien Amplified Views, der udspringer af lydfestivalen Struer Tracks, blev mandag præsenteret godt inde i Klosterheden på en plet, hvor naturen ellers havde al opmærksomheden.

Klosterheden: Lidt forbi Resen, så til venstre og så ellers bare videre, indtil, man tror, man er kommet for langt.

Sådan lyder rutevejledningen - i grove træk - til det kunstværk, der mandag blev præsenteret som det andet i rækken under overskriften Amplified Views.

Det foregik i en lysning godt inde i Klosterhedens tætte skov, hvor et lille areal var ryddet til lejligheden, og 40-50 personer var mødt op.

Der var da også både gløgg og kaffe at holde sig varm på denne eftermiddag i skoven, hvor hovedattraktionen var dækket af stofklæder til at begynde med.

Før disse kunne trækkes, blev der budt velkommen af en skovens mand - Poul Ravnsbæk fra Naturstyrelsen Vestjylland.

- Det er en stor dag for os i Naturstyrelsen. For os handler det om at få folk ud i naturen, og nu får vi kultur i naturen - det er fantastisk, lød det, inden han gav ordet til Ursula Nistrup, der har skabt værket i samarbejde med Bang & Olufsen.

Hun forklarede, hvordan værket forholder sig til farverne på himlen om aftenen, når solen går ned, og at det er skabt til at indfange lyden, når det suser i trækronerne.

Annonce

For os handler det om at få folk ud i naturen, og nu får vi kultur i naturen - det er fantastisk.

Poul Ravnsbæk, Naturstyrelsen Vestjylland

Kunst i naturen

Nu vil nogle så måske alligevel spørge sig selv, hvorfor man placerer kunst godt gemt af vejen i en skov ved en legeplads.

Det spørgsmål kan Jacob Kreutzfeldt, der er festivalleder for Struer Tracks, som ideen om Amplified Views udspringer af, hjælpe med.

- Ideen med projektet har fra starten været at sprede det her værk ud i hele kommunen, og der har vi sammen med folk i kommunen kigget på, hvad der er af specielle, storslåede naturoplevelser, og et af de første steder, vi kom på, var Klosterheden, forklarer han:

- Nu har vi lavet to, og når der kommer flere, bliver der mulighed for at springe rundt og besøge forskellige steder samtidig med, at man ser det her værk udfolde sig.

Kunst og natur hænger nemlig ganske fint sammen ifølge Jacob Kreutzfeldt:

- Når man går rundt i naturen, giver man sig også tid til at kigge rundt omkring, dufte og mærke stemninger, at der så lige står et kunstværk på vejen, synes jeg kun, forstærker det.

Nøvling Auto

I sin præsentation af Amplified Views 2 kom Ursula Nistrup da også ind på, at hun håber, der skal laves mange flere - og samtidig en tak til alle dem, der har hjulpet til med værket.

Herunder hører i høj grad Bang & Olufsen, som mandag var repræsenteret ved design-direktør Kresten Krab-Bjerre, men det viste sig også, at en nok lidt mere ukendt spiller har haft en bestemt ikke uvæsentlig rolle.

- Vi arbejder på at få op til fem elementer, men det er ikke nogen hemmelighed, at det er blevet dyrere, end vi havde håbet. Der er lagt mange håndværkstimer i det, siger Jacob Kreutzfeldt og forklarer, hvordan det begynder med en skitse, som så bliver til en industriel tegning.

- Derefter er det et håndværk at få formet pladerne, og det sker hos Nøvling Auto. Indfarvningen af pladerne og alt det, der handler om at støbe dem, foregår på B&O, men formgivningen er lavet hos Nøvling Auto.

Håbet er, at næste værk i rækken kan komme til foråret.

Der var mødt en 40-50 mennesker op, da værket skulle afsløres. Foto: Anders Trærup
Sådan ser det ud - det nye værk i Klosterheden. Foto: Anders Trærup
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Meninger om Storå oversvømmer Dagbladets artikler

Debat: Dagbladet Holstebro-Struer har i ugerne op mod jul og umiddelbart her efter nytår haft en række artikler angående klimatilpasningsprojektet for Storå. Artiklerne har baseret sig på forskellige borgere og interessenters meninger om projektet, og hvordan det kan og bør løses. Det er klart – og godt - at der er interesse om et projekt af en sådan størrelse og også, at der er utålmodighed om, at det snart kommer – ikke mindst set i lyset af det meget våde forår og efterår. Og det har taget tid. Det gør den slags, for som det fremgår af artiklerne, så er der mange hensyn som lovgivningen kræver, der skal varetages ift natur, vandløbskvalitet, kulturarv og ikke mindst, hvordan man opnår den bedste beskyttelse af byen. Alt dette er undersøgt. Grundigt. For vi gør det ikke for sjov. EU har udpeget Holstebro Kommune og stillet krav om, at kommunen skal komme med en plan for håndteringen af de hyppige oversvømmelser op til og med en 100 års hændelse. Der ér truffet beslutning om, hvordan problematikkerne skal løses. Den løsning, som man er nået frem til, er én, som kan realiseres og den løsning, som samlet set tager bedst hensyn til alle de interesser, der er på spil, når én enkelt smal interesse ikke kan tilgodeses på bekostning af andre. Når der nu er så mange meninger om projektet, som er delt via artiklerne, så finder Holstebro Kommune, at der er nogle påstande og meninger om mulige løsninger, som ikke kan stå uimodsagt. Det drejer sig særligt om følgende: Påstand: Kommunen vil placere en altødelæggende dæmning i ådalen Fakta: I Holstebro Kommune er der mange kilometer ådal langs Storå, og dæmningen placeres netop ved siden af, hvor motorvejen skær Storådalen, sådan at der ikke påvirkes nye dele af ådalen. Dæmningen indpasses i landskabet med samme hældninger som ådalens sider og begrønnes som ådalen i øvrigt. Samtidig er det sikret, at både de vandlevende og landlevende dyr kan passere. Selve dæmningens ”fodaftryk” er 4-5 ha, men der er kun 0,5 ha særlig natur omfattet af §3 i naturbeskyttelsesloven, der hvor dæmningen placeres. Påstand: Man behøver ikke den ekstra dæmning, for Vandkraftsøen kan let tilbageholde over 2 mio. m3 Vand. Fakta: Der er behov for at opbevare 4,5 mio m3 vand, hvis byen skal beskyttes mod en 100 års hændelse. Dette er beregnet og modelleret med baggrund i Storås faktiske profil, vandføringsmålinger igennem mange år, officielle klimascenarier og kalibreret ift. de niveauer, oversvømmelserne har nået ved tidligere hændelser. Beregningen er foretaget i et avanceret og anerkendt modelleringsprogram. Selve vandkraftsøen kan ikke bringes til at opbevare 2 mio m3, uden det introducerer en væsentlig risiko for, at bundslammet ledes ud i Storå og risikerer at slå livet ihjel pga iltsvind. Den risiko vil vi ikke tage. Påstand: Der føres for lidt vand igennem Storå, og det er billigere at uddybe Storå fra vandkraftsøen til Storebro. Fakta: En uddybning af Storå fra Vandkraftsøen til Storebro vil væsentligt påvirke Storås miljøtilstand på det pågældende stræk og medføre en generel sænkning af grundvandsspejlet, som kan give sætningsskader på de ejendomme, som søges beskyttet med projektet. Desuden vil brinkerne langs Storå skulle sikres ved en uddybning. Nyligt indhentede priser på brinksikring andre steder i Storå indikerer, at de samlede omkostninger bare til dette vil være 25-30 mio kr og ikke 5-10 mio kr som påstået. Endeligt påstås det, at vandføringen er fastsat af hensyn til kolonihaverne, og at dette kan løses ved en dæmning langs åen. Hertil skal siges, at den fastsatte vandføring ikke er sket af hensyn til kolonihaverne, men af hensyn til boligområderne øst for Østerbrogade. Påstand: Regulering af åen vest for byen bidrager til at løse problemet Fakta:Det er undersøgt og dokumenteret, at åen skal graves en halv meter dybere i sin fulde bredde på en strækning på 3 kilometer fra Storebro og helt ud til, hvor Frøjk Bæk løber til Storå neden for Vald. Birn A/S for at opnå samme effekt som det vedtagne klimaprojekt. Det er lige som strækningen mellem Vandkraftsøen og Storebro et indgreb, som vil have betydelige konsekvenser for vandløbets opfyldelse af miljømålene og vil bestemt ikke være billigere at gennemføre eller vedligeholde efterfølgende. Desuden vil en permanent sænkning af grundvandsspejlet med væsentlig risiko for sætningsskader på ejendomme langs åen i midtbyen også være gældende her. Reguleringer eller oprensninger endnu længere mod vest end de 3 km, som er undersøgt, vil ud over alle de miljømæssige konsekvenser, der er forbundet med dette, have minimal betydning for vandføringsevnen i Holstebro by, der hvor oversvømmelserne rent faktisk er et problem. Endelig har det fra tid til anden indgået i debatten om projektet, hvorfor man ikke bare fjerner cykelstier, træer, der stikker ud i åen, og slår grøden oftere m.v. Hertil er svaret, at vi skal finde en løsning, som løser problemet op til en hundrede års hændelse, og derfor er det ikke de småting, som kan bidrage enkelte eller få centimeter, som er fokus her og nu. Men bare rolig. Niveauet, som Holstebro Kommune skal løse klimaudfordringen for, er hævet til at skulle omfatte op til 1000 års hændelser. Så i fremtiden skal der også kigges på alle de yderligere tiltag, som kan understøtte en klimasikring af byen. Alle fremtidige indgreb i relation til Storå vil derfor skulle tænkes ift. at sikre bedre vandføring, når det er muligt. Også det brinksikringsprojekt i midtbyen og vest for Nørrebrogade, som Byrådet har afsat midler til i 2022 til 2024. Se billeder og læs mere om projektet på www.holstebro.dk/slutmedvandkaos

Annonce
var adsmtag = adsmtag || {}; adsmtag.cmd = adsmtag.cmd || [];