Annonce
Holstebro

Nyt butiksområde er på kant med andre virksomheder

Mercedes forhandler Ejner Hessel er en af virksomhederne øst for Struer Landevej, som ikke ønsker at blive en del af et nyt butiksområde, hvor der ikke kan drives autoværksted. Kommunen vil udlægge plads til 30.000 kvadratmeter større butikker, som hver er på mindst 1200 kvadratmeter, i området. Foto: Morten Stricker
Tre virksomheder vil pilles ud af den plan, som skal give plads til 30.000 kvadratmeter butikker ved Struer Landevej, mens Måbjerg Kirke vil slippe for store skilte. Arkitekt foreslår boliger i stedet for butikker ved tidligere skole.

HOLSTEBRO: Byens Mercedes forhandler, Ejner Hessel, og ejeren af nabobygningen, hvor JH Agro har til huse på Lundholmvej, har via en advokat sendt en indsigelse mod, at de indgår i kommunens plan om at udlægge et stort område mellem Struer Landevej, Nordre Ringvej og Hjermvej til butikker.

30.000 kvadrater butikker vil der ifølge forslaget til kommuneplan være plads til i første omgang.

Ejner Hessel ønsker at fortsætte den nuværende autohandel med værksteder og med mulighed for at udvide lastbilværkstedet og etablere en vaskehal.

JH Agro producerer især anlæg til gylleforsuring og biogas, og det kræver masser af plads, når store tanke og containere leveres fra underleverandører. Det samme gælder naboen JSM Customer Service, som monterer rustfri mejeriudstyr. De to firmaer ønsker både at kunne fortsætte produktionen og er imod, at Lundholmvej bliver forlænget mod nord, da det kan give problemer med indkørsel af store lastbiler.

Enten vil firmaerne pilles helt ud af lokalplanen - eller have planen ændret, så de kan fortsætte og udvikle deres nuværende erhverv.

Ifølge Hostebro Kommunens planchef, Thomas Leerberg, er der dialog med parterne.

- Vi har haft møder med en stribe erhvervsfolk. Måske kan vi lave tiltag med mulighed for bedre tyverisikring, som gør, at Ejner Hessel vil være med i lokalplanen, og der skal tages hensyn til JH Agro - hvor Lundholmvej flyttes lidt mod øst. Det finder vi en løsning på, og under alle omstændigheder kan de fortsætte de nuværende aktiviteter, siger Thomas Leerberg.

Der er også en kommentar fra Viborg Stiftsøvrighed til planen, hvor de 12 meter høje bygninger strækker sig langt ind i fredningslinjen 300 meter omkring Måbjerg Kirke. Stiftsøvrigheden gør ikke indsigelse, men påpeger, at den gerne vil undgå dominerende skiltning ud mod Struer Landevej og ønsker træer langs vejen, som skærmer for erhvervsbygninger. Også her vil kommunen gå i en dialog.

Annonce
Hvam Arkitekter foreslår, at et større område omkring den nedlagte Måbjerg Skole bliver til boliger i stedet for butikker - og herunder dette privatejede område ved Søgårdvej. Ill.: Hvam Arkitekter og Ingeniører.

Forslag om boliger

Kommunens plan omfatter også det område, hvor den gamle Måbjerg Skole og tilstødende sportsbaner ligger.

Men her kommer Hvam Arkitekter med et helt andet forslag, hvor sportsbanerne i stedet får plads til cirka 40 parcelhuse samt knap 30 tætliggende huse på et privat ejet område nord for Måbjerg Skolevej. Det er altså et forslag, som reducerer kraftigt i det område, som udlægges til nye store butikker.

- Det vil ikke være i tråd med den plan, som vi har fremlagt. Men det må politikerne tage stilling til, siger Thomas Leerberg, som samtidig erkender, at det er et meget stort aflastningsområde, som kommunen vil udlægge til nye store butikker, men det passer til kommunens forventninger til vækst i området.

Ud over de 30.000 kvadratmeter i den nuværende plan, er der plads til andre 28.000 kvadratmeter mere på længere sigt, hvis der viser sig at være behov for det.

- Vi skal se, hvordan behovet udvikler sig - og der skal ikke være reserveret urealistisk meget til butikker, siger Thomas Leerberg.

Men der ér interesse for området, og det gælder andre end Biltema, som i flere år har kigget efter et egnet sted til at bygge et varehus ved Holstebro.

- Efterhånden, som det kommende butiksområde er blevet kendt på markedet, får vi flere henvendelser fra andre, som er interesseret i at bygge butik på et sted, hvor motorvejen slutter. Og en stor spiller som Biltema betyder i sig selv, at andre ønsker at etablere sig i nærheden, siger Thomas Leerberg.

Planchefen forventer, at kommuneplan og lokalplan for det store butiksområde kan være klar til endelig vedtagelse i byrådet i løbet af et par måneder.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Posefester er en balancegang

En gruppe forældre til teenagere i Holstebro har stiftet en forening, som har til formål at arrangere en rækker fester for byens unge på mellem 14 og 17 år. Fester i privat regi, hvor det er tilladt for de unge at medbringe og indtage alkohol. Det koncept er der sådan set ikke noget nyt i. Det kaldes posefester og har eksisteret i mange år. Blandt andet i Feldborg og Spøttrup. Formålet er selvsagt at imødekomme de unges ønske om at kunne mødes og feste med alkohol som en del af samværet og samtidig sikre, at det foregår under opsyn. Det hele bunder i en forventning om, at de unge drikker under alle omstændigheder, og at de "lovlige alkoholfester" kan fungere som ventil og dæmme op for spontane drukgilder i parker eller andre steder. Det er ikke nogen dum idé, men "de gør det jo alligevel, og så er det bedre at …" er en blåstempling af de unges alkoholforbrug. I den nye forening skal man være 14 år og gå i 8. klasse for at være med, mens man i Feldborg kan komme med fra konfirmationen. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn under 16 slet ikke drikker alkohol, og at unge mellem 16 og 18 maksimalt drikker fem genstande ved samme lejlighed. Selv om den nye forening i Holstebro har en lidt strengere politik på det område, end de andre kendte posefester, følger grænserne ikke sundhedsstyrelsens anbefalinger. Og det er her, balancegangen for alvor bliver vanskelig. Forældrene har helt sikkert ret i, at nogle unge vil drikke under alle omstændigheder. Men faldet i unges alkoholforbrug over de seneste år skyldes en generel holdningsændring i samfundet og indførelsen af restriktioner for køb af alkohol. Og den udvikling risikerer vi at bremse med initiativer som posefesterne. Det ændrer dog ikke på, at initiativet overordnet er både prisværdigt og fornuftigt. Aldersgrænser og antallet af genstande kan diskuteres, men i sidste ende er det hverken sundhedsstyrelsens eller festarrangørernes ansvar at sætte grænsen. Det er og bliver op til den enkeltes forældre.

Annonce