Annonce
Holstebro

Nyt butiksområde er på kant med andre virksomheder

Mercedes forhandler Ejner Hessel er en af virksomhederne øst for Struer Landevej, som ikke ønsker at blive en del af et nyt butiksområde, hvor der ikke kan drives autoværksted. Kommunen vil udlægge plads til 30.000 kvadratmeter større butikker, som hver er på mindst 1200 kvadratmeter, i området. Foto: Morten Stricker
Tre virksomheder vil pilles ud af den plan, som skal give plads til 30.000 kvadratmeter butikker ved Struer Landevej, mens Måbjerg Kirke vil slippe for store skilte. Arkitekt foreslår boliger i stedet for butikker ved tidligere skole.

HOLSTEBRO: Byens Mercedes forhandler, Ejner Hessel, og ejeren af nabobygningen, hvor JH Agro har til huse på Lundholmvej, har via en advokat sendt en indsigelse mod, at de indgår i kommunens plan om at udlægge et stort område mellem Struer Landevej, Nordre Ringvej og Hjermvej til butikker.

30.000 kvadrater butikker vil der ifølge forslaget til kommuneplan være plads til i første omgang.

Ejner Hessel ønsker at fortsætte den nuværende autohandel med værksteder og med mulighed for at udvide lastbilværkstedet og etablere en vaskehal.

JH Agro producerer især anlæg til gylleforsuring og biogas, og det kræver masser af plads, når store tanke og containere leveres fra underleverandører. Det samme gælder naboen JSM Customer Service, som monterer rustfri mejeriudstyr. De to firmaer ønsker både at kunne fortsætte produktionen og er imod, at Lundholmvej bliver forlænget mod nord, da det kan give problemer med indkørsel af store lastbiler.

Enten vil firmaerne pilles helt ud af lokalplanen - eller have planen ændret, så de kan fortsætte og udvikle deres nuværende erhverv.

Ifølge Hostebro Kommunens planchef, Thomas Leerberg, er der dialog med parterne.

- Vi har haft møder med en stribe erhvervsfolk. Måske kan vi lave tiltag med mulighed for bedre tyverisikring, som gør, at Ejner Hessel vil være med i lokalplanen, og der skal tages hensyn til JH Agro - hvor Lundholmvej flyttes lidt mod øst. Det finder vi en løsning på, og under alle omstændigheder kan de fortsætte de nuværende aktiviteter, siger Thomas Leerberg.

Der er også en kommentar fra Viborg Stiftsøvrighed til planen, hvor de 12 meter høje bygninger strækker sig langt ind i fredningslinjen 300 meter omkring Måbjerg Kirke. Stiftsøvrigheden gør ikke indsigelse, men påpeger, at den gerne vil undgå dominerende skiltning ud mod Struer Landevej og ønsker træer langs vejen, som skærmer for erhvervsbygninger. Også her vil kommunen gå i en dialog.

Hvam Arkitekter foreslår, at et større område omkring den nedlagte Måbjerg Skole bliver til boliger i stedet for butikker - og herunder dette privatejede område ved Søgårdvej. Ill.: Hvam Arkitekter og Ingeniører.

Forslag om boliger

Kommunens plan omfatter også det område, hvor den gamle Måbjerg Skole og tilstødende sportsbaner ligger.

Men her kommer Hvam Arkitekter med et helt andet forslag, hvor sportsbanerne i stedet får plads til cirka 40 parcelhuse samt knap 30 tætliggende huse på et privat ejet område nord for Måbjerg Skolevej. Det er altså et forslag, som reducerer kraftigt i det område, som udlægges til nye store butikker.

- Det vil ikke være i tråd med den plan, som vi har fremlagt. Men det må politikerne tage stilling til, siger Thomas Leerberg, som samtidig erkender, at det er et meget stort aflastningsområde, som kommunen vil udlægge til nye store butikker, men det passer til kommunens forventninger til vækst i området.

Ud over de 30.000 kvadratmeter i den nuværende plan, er der plads til andre 28.000 kvadratmeter mere på længere sigt, hvis der viser sig at være behov for det.

- Vi skal se, hvordan behovet udvikler sig - og der skal ikke være reserveret urealistisk meget til butikker, siger Thomas Leerberg.

Men der ér interesse for området, og det gælder andre end Biltema, som i flere år har kigget efter et egnet sted til at bygge et varehus ved Holstebro.

- Efterhånden, som det kommende butiksområde er blevet kendt på markedet, får vi flere henvendelser fra andre, som er interesseret i at bygge butik på et sted, hvor motorvejen slutter. Og en stor spiller som Biltema betyder i sig selv, at andre ønsker at etablere sig i nærheden, siger Thomas Leerberg.

Planchefen forventer, at kommuneplan og lokalplan for det store butiksområde kan være klar til endelig vedtagelse i byrådet i løbet af et par måneder.

Annonce
Forsiden netop nu
Struer

Store bekymringer om sammenlægning: - Det vil være et alvorligt slag mod vores tilbud til de unge mennesker

Kultur

Ausumgaard dropper forårsmarkedet

Læserbrev

Budget. Besparelser gør helhedsplan til varm luft

Debat: Kære folkevalgte I disse dage forhandles budgettet for næste år. Forud - ganske kort forud - for budgetseminaret offentliggøres det, at der alene i 2020 skal spares 845.000 på den stort opslåede og højt priste Helhedsplan. En Helhedsplan, som fra begyndelsen har været fyldt med store visioner for de rammer, vores børn og unge skal vokse op i, men først meget sent i forløbet er blevet konkret på, hvor pengene skal findes. Og trods den lange ventetid, hvor man ellers kunne forvente, der også havde været tid til både mellem- og omregninger, ender man med en forkert beregning. Samlet for årene 2020-2023 har man regnet næsten 1,7 millioner kroner forkert, og har derfor indstillet til at spare henholdsvis 845.000 kroner, 571.000 kroner, 179.000 kroner og 79.000 kroner om året, angiveligt alt sammen ved at undlade at gennemføre den påtænkte og stærkt tiltrængte opnormering i dagtilbudene. Man mistænker, at pressen først sent er informeret som et forsøg på at mildne opstandelsen. Ej heller et ekstraordinært FRU-møde er der blevet indkaldt til. Peter Vestergaard har ellers i et svar i anden sammenhæng til vores forældrebestyrelse for mindre end et halvt år siden udtrykt stor glæde over disse møder, "hvor vi kan drøfte de udfordringer, vi står i". Hvis en regnefejl, som betyder, at alle planer om øget normering i dagtilbuddene slettes med et pennestrøg, ikke er en udfordring, så ved vi ikke, hvad det er. Ja, I har travlt. Ja, måske har I først lige regnet rigtigt. Og nej, der er ikke mange, som jubler af begejstring, når de indkaldes til et møde i ulvetimen med dags varsel. Men det kan på ingen måde retfærdiggøre, at man indstiller til at droppe planerne om at øge normeringen i én af de dårligst normerede kommuner i landet uden først at informere og inddrage forældrebestyrelserne. Det er useriøst at slå ud med armene og invitere "Gud og hvermand" til det ene arrangement efter det andet i jagten på den perfekte Helhedsplan, for derefter at nedjustere den uden at informere nogen som helst. Igen og igen fremhæves det, at høj kvalitet i dagtilbuddene er noget af det vigtigste for et barns udvikling til en sund og levedygtig voksen. God normering kan ikke stå alene som virkemiddel til at opnå god kvalitet - men dårlig normering kan tage livet af selv intentionerne om kvalitet. At droppe at øge normeringen betyder, at kompetent pædagogisk personale fortsat skal "klare det mest presserende", "få puslespillet til at gå op", "få enderne til at mødes" og "slukke ildebrande" i stedet for at bruge deres kompetencer til at skabe høj kvalitet. Helhedsplanen bliver til varm luft, hvis den ene tredjedel - den første og vigtigste for resten af livet - bliver nedprioriteret. Vi henstiller til, at man i budgetforhandlingerne for 2020 kigger én gang til på mulighederne for at finde 845.000 kroner et andet sted end på normeringer i dagtilbuddene. Måske et andet sted i Helhedsplanen, måske ved tilbagevenden til, at den enkelte institution selv fastsætter åbningstiderne, måske på den kommunale kistebund. At sætte al sin lid til regeringens løfte om minimumsnormeringer er ikke godt nok, vi har tidligere set regeringer med store løfter og små resultater. Vi ved ikke, hvor pengene skal findes. Det har vi valgt jer til at vide. Vi håber, I kan leve op til den tillid, I bliver vist, og de store visioner, I med Helhedsplanen har lagt frem.

Struer

Efter budgetseminaret: Spørgsmålet om ungdomsskolen ser ud til at blive udskudt

Annonce