Annonce
Ulfborg/Vemb

Ny muligheder: Miljøminister løsner bånd i Thorsminde

Miljøministeren har ophævet strandbeskyttelsen omkring jollehavnen og varmeværket i Thorsminde (indenfor det gule felt) - et område som ligger ud til kanalen mellem Nissum Fjord og Vesterhavet, og det vil gøre det lettere at få byggetilladelse i fremtiden. Ill.: Miljøministeriet
Thorsminde er en af de havnebyer, hvor miljøministeren har ophævet en del af strandbeskyttelsen, så det bliver nemmere at få lov at udvikle havnen.

Thorsminde: Fremover bliver det lidt nemmere at få lov at bygge nyt på arealer i Thorsminde, som tilhører havnen. Det sker efter, at miljøminister Lea Wermelin (S) har ophævet strandbeskyttelsen helt eller delvist omkring 111 havne, hvor kommuner har søgt om det. Det betyder mindre administration og flere muligheder for at bygge nyt.

I Thorsminde er det omkring den østlige jollehavn ved fjorden, at strandbeskyttelsen er ophævet. Området, som ligger omkring Havnevej, omfatter de lagerbygninger til både og fiskeriudstyr, som ligger på havnens areal - og videre mod øst forbi byens fjernvarmeværk og renseanlæg.

Det glæder Thomas Leerberg, der er planchef i Holstebro Kommune:

- Vi arbejder lige nu på en strategisk udviklingsplan for Thorsminde, og det her kan give nogle nye muligheder, siger Thomas Leerberg.

Udviklingsplanen udarbejdes med støtte fra Realdania og af rådgivningsfirmaet Bark, der har speciale i turistdestinationer.

- Vi skal have flere erhverv inden for turisme - og herunder have lettet adgangen til fjorden og til havet, tilføjer Leerberg.

Annonce

Fortsat begrænsninger

Ministeren har dog ikke helt imødekommet kommunens ønske til lempelse af de 300 meter strandbeskyttelse. Syd for Havnevej har ministeren lagt større vægt på beskyttelse af forskellige fuglearter og planter. Det er et habitatområde med strandvold, strandenge og klithede og våd hede, som er beskyttet. Desuden er det et fuglebeskyttelsesområde.

Der sker ingen ændringer omkring Vesthavnen, som er den store havn i Thorsminde, men hvor kystbeskyttelseslinjen i forvejen er ophævet til nord for Strandingsmuseet. Det er kommunen, der ejer den selstyrende havn, som ejer store araler omkring havnen.

Strandbeskyttelseslinjen er nu ophævet på de arealer syd for kanalen fra Vesterhavsgade forbi de små jollehavne og den gamle auktionshal - og forbi varmeværket. Samlet er det en strækning på 500 meter, mens strandbeskyttelsen fortsat gælder nord for kanalen, der forbinder Nissum Fjord med Vesterhavet.

Også i flere havne i Struer og Lemvig kommuner har ministeren helt eller delvist ophævet strandbeskyttelsen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Holstebro

Så mange vil være skolechef

112

Spritbilist: I får aldrig mine nøgler

Leder For abonnenter

Det er til glæde vendt

Da amerikanske FMC overtog Cheminova i 2014, fulgte nogle år, hvor medarbejder-antallet blev reduceret kraftigt. Amerikanerne lavede nyt hovedsæde for sine europæiske aktiviteter på Sjælland. Udmærket for Danmark, men rigtig skidt for Lemvigegnen, som i årene efter overtagelsen måtte konstatere, at det meget store og for kommunen vigtige antal såkaldte videnarbejdspladser på Cheminova forsvandt. Anlægget blev et produktionsanlæg uden forskningsafdeling med meget mere, og derudover har man også set antallet af medarbejdere i produktionen skrumpe. Vi skal ikke lang tid tilbage, før der på Lemvigegnen begyndte at brede sig en tvivl, om amerikanerne på sigt også ville satse på afdelingen på Rønland, eller man ville flytte produktionen og dermed lukke egnens største private arbejdsplads ned med de følgevirkninger, det ville have. Nu får melodien tilsyneladende en helt anden positiv melodi. Vi kan i dag afsløre, at FMC har planer om at etablere et anlæg, der omregnet til danske kroner ligger på omkring en halv milliard kroner at bygge. Og 300 skal arbejde på at etablere produktionsanlægget. Nu skal det selvfølgelig siges, at på Rønland vil man ikke bekræfte, at det er korrekt. Man vil ikke udtale sig om noget, der ikke er besluttet endeligt. Men vi observatører kan jo så også bemærke, at det ikke bliver kontant afvist. Rygterne kører, og der tages ikke til genmæle. Meget tyder på, der er noget reelt om snakken. Det er beviset på, at FMC ikke blot har en fremtidig plan med Cheminova, hvilket man jo også i dag bekræfter, man har. Det slukker også tidligere tiders pessimisme om, at man kunne risikere, at der lukkes ned. Det er en meget velkommen nyhed, som har stor betydning for Vestjylland og for beskæftigelsen i fremtiden. Det fremgår ikke noget om antal arbejdspladser i forbindelse med et nyt anlæg. Men under alle omstændigheder vil det skabe aktivitet og beskæftigelse både på virksomheden og hos underleverandører til gavn for hele egnen.

Annonce