Annonce
Holstebro

Nu lægger Banedanmark nye fiberkabler langs sporet mellem Skjern og Holstebro

Banedanmark forbereder nedgravningen af det nye fiberkabel ved - som her i Ringkøbing - at fjerne beplantning, der er i vejen for rørarbejdet. Foto Poul Osmundsen.
Naboer til jernbanen må forvente støjgener i kortere perioder, når Banedanmarks folk beskærer beplantningen, og graver renden til de nye planer langs sporet.
Annonce

RINGKØBING-SKJERN: Banedanmark går nu i gang med at lægge nye fiberkabler langs sporet mellem Skjern og Holstebro.

Ifølge en meddelelse som Banedanmark har udsendt til naboerne langs banelegemet, flyttes kablerne væk fra sporet, hvorved risikoen for at beskadige dem, når der udføres sporarbejde, mindskes. Samtidig får banearbejderne nemmere adgang til at vedligeholde kablerne uden at komme i vejen for togtrafikken.

Arbejdet er en del af et stort projekt, hvor Banedanmark frem mod 2026 udskifter og omlægger fiberkablerne på en lang række togstrækninger i hele landet. Fiberkablerne bliver brugt til alt fra signalgivning til transport af forskellige data.

Det eksisterende fiberkabelanlæg er udtjent, og der er ikke længere tilstrækkelig kapacitet til rådighed. Udskiftningen er desuden en vigtig brik i Banedanmarks arbejde med at udskifte det forældrede signalsystem på den danske fjernbane og S-togsnettet.

Arbejdet startede i 2018, og nu er man altså nået til Vestjylland.

Annonce

300-800 meter i døgnet

Inden gravearbejdet kan begynde, skal Banedanmarks folk have ryddet og beskåret den beplantning langs jernbanen, der er i vejen for den nye rørpakke. Når der fri adgang, graves der en rende, som de nye fiberkabler lægges i, hvorefter der atter fyldes jord på.

I henvendelsen til naboerne skriver Banedanmark, at der i forbindelse med arbejdet kan forventes støjgener, når beplantningen fjernes, og når renden til de nye kabler langs sporet graves.

Genenerne fra beskæringsarbejdet svarer til støjen fra en motorsav,mens generne fra gravearbejdet svarer til støjniveauet fra en normal gravemaskine. Det vil også kunne støve fra arbejdet, når vejret er tørt.

Støjgenerne vil dog være meget forbigående, da arbejdet hele tiden flytter sig langs sporet, formentlig med mellem 300 og 800 meter i døgnet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce