Annonce
Holstebro

Byens ældste bygning er blevet renoveret for 400.000: Nu kan Holstebro igen være Bomhuset bekendt

- Jeg elsker at være med til at renovere de gamle bygninger og har stor erfaring med det, siger murermester Frits Lind. Foto: Johan Gadegaard
Bomhuset fra 1794 er Holstebros ældste bygning. En udvendig renovering til godt 400.000 kroner kan snart afsluttes. Huset er en vigtig del af byens historie, siger ekspert.
Annonce

Holstebro: - Vi kan ikke være det bekendt, særligt ikke når vi - udadtil i hvert fald - gerne vil fremstå som en kulturby.

Har en af de mange læserkommentarer om det forfaldne Bomhuset lydt i Dagbladets spalter. I årevis har lokale borgere harceleret over, at den ikoniske bygning længe har været i ringe stand.

Men nu kan folk begynde at glæde sig: renoveringen er i fuld gang, og den proces er også blevet fulgt ivrigt. Murermester Frits Lind, 64, fra byggevirksomheden Børge Lind & Sønner, der har murerentreprisen, og som personligt har stået for opgaven, har fået mange kommentarer undervejs.

Det tidlige das på husets bagside har fået nyt tag, mens selve husets tag er bevaret. Foto: Johan Gadegaard

- Allerede, da vi fik opgaven, var vi klar over, at det på grund af den store interesse ville blive som at stikke hånden i en hvepserede, fortæller han.

Annonce

Mange kommentarer

Under det praktiske arbejde er mange stoppet op for at få en snak om det gamle håndværk. En snak, Frits Lind har taget med glæde.

- Jeg kan jo godt lide at snakke med folk, smiler han.

Bomhuset er Holstebros ældste bevarede bygning med en datering tilbage til 1794. Foto: Johan Gadegaard

Han har arbejdet med stor respekt for det gamle hus.

- Fugerne er kradset ud med hammer og mejsel, for ikke at beskadige stenene, og der er fuget med kalkmørtel uden cement. Det gjorde man i de gamle bygninger. Det er en del af det gamle håndværk, fortæller han.

Der er også skiftet nogle sten.

- Vi har dels købt nogle, og det var noget af en kamp at finde. Og dels fundet nogle hjemme på lageret, oplyser Frits Lind.

Bomhuset

Bomhuset er Holstebros ældste bygning fra 1794 og fredet i 1924.

Huset er opført efter ældre jysk byggeskik med røde sten, hvidtede fuger, gesimser og halvvalmede gavle.

Indtil 1851 var huset kongelig konsumtionsbod. Det var her, man betalte afgift, når man skulle sælge varer i byen. Herefter blev Bomhuset brugt til beboelse.

I 1987 blev Bomhuset indrettet som Museum for Kleinkunst, men den funktion ophørte i efteråret 2018.
Fra 2016 til 2019 havde Kunstpartiet kontor i Bomhuset. Her holdt Kunstpartiets borgmesterkandidat og hans førstedame til. De inviterede borgere og turister ind til kunstnerisk samspil.

Holstebro Kommune har bevilget 406.000 kroner til renoveringsprojektet, der er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen. Projektet er styret af Kaj Møller Andreasen, der er projektleder i Team Fælles Ejendomscenter i Holstebro Kommune, sammen med bygningsarkitekt Jens Andrew Baumann, Baumann Arkitekter A/S i Viborg, der minutiøst har fulgt processen.

Arbejdet udføres af firmaerne Børge Lind & Sønner A/S, Linde, Tømrer- og Snedkermester Jørgen Slyk ApS, Ulfborg Kirkeby og GJ Tømrer og Snedker ApS, Hvidbjerg - med Holstebro Kommune som bygherre. Håndværksfirmaerne er inviteret til at udføre arbejdet med baggrund i deres erfaringer fra tidligere projekter.

Renoverings- og istandsættelsesarbejdet omfatter alle udvendige bygningsdele.
Konkret omfatter det sokler, udskiftning af mørtelfuger, reparationer i teglvægge, restaurering af skorsten, eksisterende tegltagsten og træværk i loftsrum, nye tegltagsten på dasset, nye udvendige døre og vinduer samt kalkning af facadepuds og sålbænke.

Projektet omfatter ikke indvendig renovering.

Annonce

Gammel teknik

Teglstenene i loftsrummet er blevet understrøget.

- Det er den oprindelige gamle teknik. I dag lægger man jo pap eller undertag på, forklarer han.

Tagstenene på det gamle das bag huset var så dårlige, at de måtte skiftes med helt nye. Derimod er teglstenene på selve huset bevaret.

Interiør fra Bomhuset ca. 1940. Beboer Jens Pedersen omgivet af døtrene Marie, Laura og Marianne samt barnebarnet Willy. Foto: Holstebro Lokalhistoriske Arkiv

- Vi vurderer, at de sagtens kan holde 15-20 år endnu, siger Kaj Møller Andreasen, der er projektleder i Team Fælles Ejendomscenter i Holstebro Kommune og er med til at styre projektet.

Annonce

Håndlavede vinduer

Frits Lind får til opgave at lægge mørtelfuge om de håndlavede vinduer, som GJ Tømrer og Snedker ApS efter planen har klar i starten af uge 43. Derefter etablerer mureren sålbænke i mørtel under vinduerne. Sålbænken males sort som soklen.

For at beskytte den gamle bygning med fugt i det lavtliggende område er der blevet gravet ud omkring soklen og lagt et dræn. Herefter er soklen blev pudset.

Frits Lind er begejstret for, at Holstebro Kommune bruger midler på projektet.

- Huset kan bære det, ligger godt og er et godt vartegn for byen, slår han fast.

Annonce

Vigtig del af byens historie

Det er tidligere museumsinspektør, dr. phil Esben Graugaard, 68, helt enig i. Han kalder Bomhuset for en meget vigtig del af Holstebros historie.

På loftet er teglstenene blevet understrøget, hvilket er den oprindelige teknik. Foto: Johan Gadegaard

- Det er jo byens ældste hus  - fra 1794, én af kun syv fredede bygninger i byen og var i gamle dage fredet i klasse A, der ikke findes mere. Og det er en meget sjældent type hus. Jeg tror, at der kun findes ét tilsvarende i Danmark, fortæller han.

Huset var oprindeligt større. I en protokol fra 1972 fremgår, at det var en vinkelbygning bestående af et syv fags gadehus og et fem fags tørve- og bryghus.


Der var blandt andet forslag om at flytte Bomhuset til Hjerl Hede, men heldigvis fik huset lov at blive liggende præcis, hvor det er i dag

Esben Graugaard, dr. phil


- Huset var opført i fyrrebindingsværk og havde stråtag, da det ikke var stærkt nok til at bære et tegltag, fortæller Esben Graugaard.

1793-94 blev det købt af toldvæsenet  - for 100 rigsdaler - og ombygget og formindsket til den nuværende størrelse.

Annonce

Posekiggeren

Varer, der kom til byen, var pålagt told, og Bomhuset lå strategisk ideelt på Sønderland, hvor tre indkørselsveje til nye mødtes.

- Tolderen blev kaldt posekiggeren, fordi han jo skulle kigge alle varer igennem og afgøre den told, der skulle betales, fortæller  Esben Graugaard.

Forberedelserne er gjort, så nu mangler kun selve vinduet, inden Frits Lind kan afslutte arbejdet. Foto: Johan Gadegaard

Toldopkrævningen fortsatte til 1855, hvor den frie næring blev indført.

Trods den lange historie baggrund har det flere gange været på tale at flytte huset.

Første gang var i 1937, hvor byrådet arbejdede med planer om et etablere en rundkørsel, hvor vejene fra Herning, Skjern og Ringkøbing mødtes for sammen at fortsætte ad Sønderlandsgade. Flere ønskede det forfaldne hus fjernet, og den lokale købmand Johan Hansen foreslog det flyttet til Den gamle By i Aarhus. Planerne om en rundkørsel blev dog droppet, fordi Vejdirektoratet greb ind og slog fast, at der ikke var behov for en rundkørsel.

Det har flere gange været på tale at flytte Bomhuset, men det står fortsat præcis her, hvor det blev ombygget i 1794. Foto: Johan Gadegaard

I 1993, da den nuværende store rundkørsel blev bygget ved Sønderport, var der igen debat om huset.

- Der var blandt andet forslag om at flytte Bomhuset til Hjerl Hede, men heldigvis fik huset lov at blive liggende præcis, hvor det er i dag, siger Esben Graugaard.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Struer

Nu går det fint i blæst fra sydvest

Struer

Ekstra julegave som tak for indsatsen

Annonce