Annonce
Struer

Nu kan de endelig være sikre på at komme tørskoet ud af sengen på Sunddraget

Sommerhusene på Sunddraget bliver nu sikret mod flere oversvømmelser med både ni høfder og et nyt dige. Et projekt, der er gennemført i et godt samarbejde mellem Struer Kommune og grundejerne, som selv kommer til at betale regningen med et bidrag på op mod 1000 kroner om måneden de kommende 25 år. Foto: Morten Stricker
Kystsikringen på Sunddraget er gennemført i et perfekt samarbejde mellem Struer Kommune og grundejerne, og Mogens Bjørnkjær ser nu frem til at kunne være sikker på at komme tørskoet ud af sengen under den næste storm i den vestlige del af Limfjorden.
Annonce

Oddesund Nord: Sommerhusejerne på Sunddraget kan endelig se frem til en vinter uden at skulle bekymre sig om risikoen for flere oversvømmelser.

HedeDanmark er færdige med de ni kampestens-høfder, der indgår i kystsikringen, og er i fuld gang med at etablere et 2,7 meter højt dige.

Et projekt, som bliver gennemført med Struer Kommune som udbyder af opgaven, men i et tæt samarbejde med grundejerforeningen og den enkelte grundejer, som kommer til at betale regningen - og efter utallige oversvømmelser siden 1981 gør de det gerne.

Annonce

Trådte ud i 10 centimeter vand

Mogens Bjørnkjær er en af dem, der glæder sig allermest over udsigten til, at han trygt kan lægge sig til at sove, selv om der skulle være udsigt til både storm og forhøjet vandstand i den vestlige del af Limfjorden.

- Jeg kan ikke huske, hvad årstal det var. Det er fem eller seks år siden, jeg blev ringet op af en af naboerne, som havde set, at der var udsigt til storm. Han var på ferie i Thailand, men havde altså set på vejrudsigten og spurgte, om jeg ikke lige ville se til hans hus. Klokken var nok kun halv syv om morgenen, så jeg lå og sov fortæller han.

Men selvfølgelig ville Mogens Bjørnkjær da gerne se til naboens hus.

Så han forsøgte at få tændt noget lys.

Det kunne han så ikke.

Lyset var gået. Ledningsnettet var kortsluttet, og da han fik benene ud over sengekanten, trådte han direkte ud i cirka ti centimeter iskoldt havvand, som var trængt ind i huset, mens han sov.

- Jeg blev godt nok vågen i en fart. Den oplevelse, behøver jeg ikke få igen. Én gang må være nok, tænker han nu og ser frem til, at Hededanmark bliver helt færdige med den nye kystsikring.

Annonce

En god investering

Det kommer til at koste sommerhusejerne lidt at få kysten sikret.

Regningen bliver fordelt, så de mest udsatte kommer til at betale en lidt højere andel end andre, som er sluppet for oversvømmelser med et hus i rimelig sikkerhed for vandmasserne.


Jeg blev godt nok vågen i en fart. Den oplevelse, behøver jeg ikke få igen. Én gang må være nok

Mogens Bjørnkjær, sommerhusejer, Sunddraget, Oddesund Nord


Mogens Bjørnkjær har ikke fået endelig besked om, hvor meget, han må af med over de næste 25 år.

Det nye og 2,7 meter høje dige bliver etableret inden for sommerhusejernes strandvold, så de i hvert fald i løbet af de første par storme får dobbeltsikring. Foto: Morten Stricker

- Nu får vi se, hvor meget det ender med, at vi skal betale. Det første tal, vi hørte, var 12.000 kroner om året for os, der kommer til at betale lidt mere, end de andre. Men nu siger de, at vi måske slipper med 7000, fortalte han.

- Det er selvfølgelig en udgift, konstaterer han.

Men på den anden side har den store risiko for oversvømmelser gjort huset fuldstændig værdiløst.

Ikke, at Mogens Bjørnkjær ønsker at sælge.

- Men det ville da være ærgerligt, hvis vi bare skulle lade det gå til, siger han.

Annonce

Donerer en havetraktor til projektet

Formanden for grundejerforeningen på Sunddraget, Magnus Schødt har selv et hus, som ligger i nogenlunde sikkerhed for vandmasserne.

Magnus Schødt slipper derfor lidt billigere, når udgiften til den nye kystsikring skal fordeles på de enkelte grundejere.

Til gengæld har han for egne midler indkøbt en havetraktor til 32.000 kroner, så han kan stå klar til at slå græsset på det nye dige, når det bliver aktuelt.

Høfderne var klar, og arbejdet på det nye dige i fuld gang, da både sommerhusejerne og repræsentanter fra både Struer Kommune, hovedentreprenøren HedeDanmark og andre med interesse i projektet fredag formiddag var på besigtigelse og så, hvordan den nye kystsikring tager form. Foto: Morten Stricker

Indtil videre er HedeDanmark færdige med at få etableret de ni høfder, som indgår i kystsikringen ved Sunddraget.

- I den oprindelige plan var det kun meningen at få etableret seks, men vi fik tre mere med, og det bliver helt sikkert en god investering, forklarer Magnus Schødt, mens han sammen med en større flok af repræsentanter fra både Hededanmark, Struer Kommune og andre, der kunne have interesse i at gennemføre et lignende projekt i en af nabokommunerne, kan betragte, hvordan entreprenørerne er i fuld gang med at få etableret det nye dige, som kommer op i en højde på 2,9 meter.

- De forventer at være færdige inden udgangen af oktober og regner så med, at det sætter sig og synker, så det i sidste ende skulle sikre os med en forhøjet vandstand på op til 2,7 meter, fortæller Magnus Schødt.

Annonce

Holder budgettet

Inde bagved diget var det så meningen, at der skulle etableres en pumpestation.

- De regner med, at vandet i et eller andet omfang vil trænge ind under diget, og det skulle vi selvfølgelig gerne have pumpet tilbage til fjorden, forklarer han.

Sommerhusejerne bevarer deres egen lille strandvold, som vil tage det første tryk, når bølgerne rammer kysten. Foto: Morten Stricker

Planerne er så ændret, så der ikke bliver tale om en stationær pumpestation, men om en brønd eller to, hvorfra vandet så kan pumpes tilbage til fjorden med nogle mobile pumper.

- Det er det, der sandsynligvis gør projekt en smule billigere end det oprindelige. Vi kender ikke det endelige resultat, konstaterer han.

Men i alle tilfælde holder det sig inden for det oprindelige budget på 7,2 millioner kroner, der blev fremlagt, da de enkelte grundejere skulle tage stilling til, om de ville være med til at betale en del af regningen.

Da opgaven kom i udbud, og Hededanmark viste sig at ville udføre opgaven for 3,7 millioner kroner, kunne Henrik Steinecke Nielsen fra firmaet Kyst-havneviden i Lemvig, som er tilknyttet projektet som rådgiver, konstatere, at den samlede regning formentlig ville lande på et sted mellem 6,2 og 6,7 millioner kroner, når alt bliver talt med.

Oversvømmelser 1980-2020

1981: Voldsom oversvømmelse af cirka 20 huse, og mellem 1981 og 1990 var der en række mindre oversvømmelser.

27. februar 1990: Kraftig oversvømmelse med større eller mindre vandskade på 15-20 huse. 35 centimeter vand i et af husene.

20. december 1991: Strandvold gennembrudt. Cirka 35 cm. vand på Skovvej.

12. og 13. januar 1993, og igen 23. januar: Strandvold overskyllet, vand i området.

29. og 30. januar 2000: Stormflod anerkendt af stormflodsrådet.

Januar 2005: Cirka ti huse med vand inde, plus mange træer væltet grundet den bløde oversvømmede jord.

12-13. januar 2007: Strandvold overskyllet. Vandet stod op til Skovvej.

20. december 2008: Kraftig storm og højvande, men ny forstærket strandvold holder vandet ude.

4. oktober 2009: Kraftig storm og højvande. Kraftig erodering af strandvolden.

18. november 2009: Ny kraftig storm med højvande. Eroderede 1,5 meter væk af ny istandsatte strandvold.

27. november 2011: Voldsom orkan-lignende storm med højvande på 1,5 meter over daglig vande i Lemvig. Den nyrenoverede og op til seks meter brede strandvold eroderes langsomt væk over en strækning på ca. 100 meter, og området oversvømmes.

9. december 2011. Området oversvømmes.

5. og 6. december 2013: Stormen Bodil kommer på besøg. Vandstand målt til 1,8 ved Lemvig. Strandvold overskylles. Op til cirka 10 huse får vand ind - inden vinden går i nord/nordvest.

9. januar 2015: Stormen Dagmar presser meget vand ind i Limfjorden. Bølgerne når lige til foden af Strandvolden, men volden tager ingen skade.

10. og 11. januar 2015: Stormen Egon giver højvande på 1,95 ved Lemvig. Bølgerne overskyller og laver stor skade på strandvolden. Vandet vælter ind i området og det konstateres, at 18 huse har haft vand inde. Cirka  40-50 centimeter vand på Skovvej. Efterfølgende pumper Beredskabsstyrelsen for at redde fire huse fra varig vandskade.

21. og 22. september 2015: Fiberdugen blev indbygget i strandvolden.

29. november 2015: Strandvolden igen udsat for et voldsomt angreb under stormen Gorm. Med vindstød på op til 40,7 m/s på Oddesundbroen og en vandstand på ca.1,6 meter over daglig vande.


Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce