Annonce
Læserbrev

Når mange nok har det på samme måde

Annonce

Debat: Det er ganske rigtigt, som Torben Dahl, Fredericia, er lidt inde på i sit læserbrev 6. januar, at det er de biologisk-psykologiske naturlove, der er bestemmende, hvorledes eksempelvis politikerne på tværs agerer ansvarlige på befolkningens vegne på alle niveauer. På den måde er det også psykologien, der er bestemmende for hvem vælgerne stemme på. Politikerne er jo ikke selvvalgte, og tydeligvis ikke påkrævet en grundlæggende realitetssans, endsige at være vidende i nogen nævneværdig grad, for at kunne stille op og blive valgt. Politikerne kommer med hver deres virkelighedsoplevelse som ballast, som vælgerne så stemmer på ud fra deres egen virkelighedsoplevelse, der er lige så lidt funderet i de faktiske forhold, som tilfældet er for politikerne de stemmer på.

Når mange nok har det på samme måde, bliver det den nye normalitet.

Samfundet er på den måde byggende på en manglende helhedsforståelse, uden hvilken politikerne uden realitetssans forhandler sig frem til en mere eller mindre fælles politisk virkelighedsopfattelse. Men de fundamentale naturlove kender de intet til, hvorfor konsekvensen af den generelle uvidenhed om de helt grundlæggende naturlove er årsagen til, vi uden slinger i valsen har direkte kurs mod den såkaldte 6. masseudryddelse i klodens historie.

Det Torben Dahl skriver i sit læserbrev er sådan set udmærket beskrivende den manglende helhedsforståelse. Vælgerne vil sig selv det økonomisk bedste, er beskrivende den virkelighed, de har det bedst med, hvilket også er kendetegnende politikerne på tværs. Den såkaldte grønne bølge er derfor ikke overraskende et falsum i forhold til de faktiske vilkår, da vælgerne modsat hvad de siger, reelt ikke vil give afkald på noget. Politikerne på tværs har det på helt på samme måde, hvorfor de ikke overraskende i forlængelse af deres tilsyneladende grønne ambitioner, uden vaklen, lover befolkningen guld og grønne skove, og erhvervslivet vækst og rigdom. Uagtet det netop er denne grådighed efter vækst og rigdom, der er årsagen til udryddelsen af biodiversiteten, herunder Homo sapiens.

Som iøjnefaldende eksempel på den manglende helhedsforståelse er påstanden, at det er vigtigt samfundsindretningen bliver sammenfaldende med Verdensmålene. Hvis 17 konkrete mål og 169 delmål forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst, sammenfattende vil afstedkomme en fortsat accelererende overbefolkning (10-11 mia. mennesker år 2100), højne levestandarden for jordens 2-3 mia. fattige til middelklasseniveau, deres uddannelse m.v., så alle kan producere og forbruge som i den rige verden, samt helt selvmodsigende, vil verdensmålene også sikre naturen en levedygtig biodiversitet.

Det er så selvmodsigende, at det slet giver nogen mening overhovedet.

Mindre overraskende er det, når en undersøgelse i tidsskriftet Intelligence 2017 viser intelligentniveauet er støt faldende, og vil være fortsat faldende de næste mange år i den vestlige verden. Hvorfor det heller ikke er overraskende, at samfundsindretningen skaber psykisk syge børn på samlebånd. Den selvudråbte ”Børnenes Statsminister”, Mette Frederiksen, der vil tvangsfjerne børn væk fra deres utilstrækkelige forældre, står dermed med den uoverkommelige udfordring, hvor de stadig flere psykisk syge børn efterfølgende kan anbringes, således deres psykiske naturlighed kan beskyttes.

Det bagvedliggende problem er jo den manglende helhedsforståelse af naturens love, der også omfatter Homo sapiens, med den konsekvens, at det ikke alene er individet, men hele samfundsindretningen, der er sygeliggørende både børn og forældre, hvorfor disse psykiske afvigelser selvsagt også præger politikerne. Der som nævnt er valgt i forhold til vælgernes ligeså opvækstskadede virkelighedsforståelse.

Således er psykologien menneskets største fjende.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Struer

Venø Færgen fylder 10 år

Annonce