Annonce
Debat

Myg klaskes, mens elefanter tramper rundt på vores natur

Arkivfoto: Henning Bagger/Scanpix

Læserbrev: Jeg er den heldige ejer at et sommerhus, som ligger tæt på kysten.

Hvis jeg skal have forstærket min grusvej, må jeg gerne lægge grus, men ønsker jeg at placere græsarmeringssten for at beskytte køreunderlaget, skal jeg søge tilladelse i Kystdirektoratet. Opsætning af hegn og etablering af en ny have er udelukket, og jeg skal rammes af et større handicap, inden jeg kan få lov til at lave om på husets areal og grundplan.

Og alt det lever jeg fint med, for jeg holder også af kystlandskabet, og jeg forstår og anerkender hensynet til almenvellet og samfundets ønske om at bevare naturens og landskabets værdier.

Men godt ti kilometer i fugleflugt fra stranden står en gruppe meget høje vindmøller. Midt i Nissum Bredning. Går jeg langs stranden, kan jeg selv på denne afstand høre dem, i let vind og i stille vejr. Helt vindstille er der meget sjældent ved Nissum Bredning. Så hører jeg dem selvfølgelig ikke. Men de kan altid ses. Døgnet rundt. De fylder voldsomt meget mere end et par græsarmeringssten, et hegn, eller et sommerhus. Men fordi de står på søterritoriet, er der helt andre regler end ved mit sommerhus.

Hvad er pointen - for møllerne er jo sat op?

Jo, jeg har lige gennemlæst Energistyrelsens høringsnotat i forbindelse med havvindmølleparken Vesterhav Nord. Det er deprimerende læsning. Der er afgivet 94 svar fra borgere og foreninger og myndigheder. Man kan læse, at langt de fleste svar afspejler en stor modstand og modvilje mod, at der placeres en række meget høje vindmøller i et meget naturskønt område. Der er med rette stor bekymring for den visuelle og lydmæssige påvirkning.


Hvor er reaktionen fra ministre, de lokalt valgte folketingspolitikere, Lemvig Byråd? Gør det slet ikke indtryk, når man får så mange indsigelser, og læser et så klart høringsnotat? Hvor er formatet hos dem, der skulle tage vare på vores natur, vores land, vores lokalområde?


Høringsnotatet gengiver meget neutralt, at man må forvente stor visuel påvirkning, når man placerer en række særdeles høje 8 mW vindmøller så tæt på kysten. Der er også en fysisk og lydmæssig påvirkning, ikke kun for mennesker, men også for fugle og andre dyr. Men det er jo ikke nyt, står der, for den viden var der allerede, da koncessionen til vindmølleparken blev givet af nogle elefanter (statens myndigheder og politikere) til andre elefanter (Wattenfall). Og koncessionen kan ikke bare aflyses eller flyttes. Så alle disse mange høringssvar med en lang række gode og velbegrundede indvendinger er blot summen af svirrende myg.

Jeg vil tillade mig at stikke lidt: Hvor er reaktionen fra ministre, de lokalt valgte folketingspolitikere, Lemvig Byråd? Gør det slet ikke indtryk, når man får så mange indsigelser, og læser et så klart høringsnotat?

Hvor er formatet hos dem, der skulle tage vare på vores natur, vores land, vores lokalområde? Trumps nej til klimaaftalen i Paris kunne vendes til et ja og tiltrædes på én dag af Biden. Der kan ske forandring. Er vores politiske ledere så impotente, at de ikke kan flytte en vindmøllepark ud af synsvidde?

Jeg skal nok lade være med at skæmme og skænde det område, jeg har til låns, som grund- og sommerhusejer. Vil stat og politikere venligst gøre det samme på vores fælles vegne?

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce