Annonce
Erhverv

Muslingekrigen på ministerens bord

Muslingefisker Bo Husted Kjeldgaard vil ikke frivilligt afgive sine kvoter af hjertemuslinger i Limfjorden til østersfiskerne. Foto: Morten Stricker
Ministeren lover, at der er en løsning på vej i striden om det lukrative fiskeri af hjertemuslinger.

Jegindø: Muslingefiskernes formand, Bo Husted Kjeldgaard fra Jegindø, fik tirsdag eftermiddag mulighed for at gøre rede for fiskernes synspunkter i en ophedet debat om rettighederne til et indbringende fiskeri efter hjertemuslinger i Limfjorden.

Medlemmerne af Limfjordsfiskernes Østersforening har gennem en længere årrække forsøgt at få tildelt en andel af fiskeriet.

Muslingefiskerne, som har ret til at hente hjertemuslingerne hjem som bifangst, anser det for en ren foræring, hvis de skulle afgive halvdelen af kvoterne til østersfiskerne.

Annonce

- Kvoter, som vi har betalt for, og kvoter på muslingefiskeriet, som østersfiskerne jo bare kunne købe nogle af, som det er i dag. Vi har svært ved at se, hvorfor de bare skulle have dem forærende, forklarer Bo Husted Kjeldgaard.

Men på mødet med ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, Ramus Prehn (S), fremlagde Bo Husted Kjeldgaard og Danmarks Fiskeriforening et kompromisforslag.

- I stedet for at ødelægge det eksisterende fiskeri, havde vi et forslag med på mødet, som går ud på at åbne for fiskeriet i Nissum Bredning, hvor der har været mange søstjerner, og når der er søstjerner, er der også hjertemuslinger. Her kunne vi så dele kvoterne, så østersfiskerne på den måde fik adgang til at fiske efter hjertemuslinger, fortæller Bo Husted Kjeldgaard.

Umiddelbart efter mødet havde Bo Husted Kjeldgaard svært ved at tyde ministerens reaktion på forslaget.

- Men vi var selvfølgelig glade for, at vi fik mulighed for at fremlægge det forslag, vi nu har lagt på bordet, og nu håber vi så bare, at vi snart får en afgørelse, siger han.

Efter at mødet var slut, var det desværre ikke muligt at få direkte kontakt med Rasmus Prehn (S), men fra ministeriet kom der en times tid efter mødet med Bo Husted Kjeldgaard og Danmarks Fiskeriforenings formand en skriftlig kommentar:

- Jeg er glad for, at DFPO, (Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation), rækker ud omkring det her emne. Det er tydeligt, at der er nogle udfordringer, vi skal løse sammen hurtigst muligt. Jeg orienterede DFPO om, at vi lige nu er ved at se på en ny forvaltningsmodel for fiskeriet efter hjertemuslinger. Det arbejde er vi langt med, og jeg ser frem til at drøfte modellen med ordførerne snart, lyder den skriftlige kommentar til mødet fra fiskeriminister Rasmus Prehn (S).

- Nu kan vi bare håbe, det bliver hurtigt. Som vi hørte det, kunne det blive på et møde sidst i maj, fortæller Bo Husted Kjeldgaard.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce