Annonce
Holstebro

Mink-opgravning: Forbrændingsanstalter kan næppe aftage fra de to grave samtidig

De aflivede mink er gravet ned ved Nørre Felding og Kølvrå. Foto: Morten Stricker
Forbrændingsanstalterne kan aftage en vis mængde opgravede mink per dag, så det er muligt, at Kølvrå-opgravningen kommer efter den i Nørre Felding.

Kølvrå/Nørre Felding: Det er fortsat meningen, at opgravningen af minkligene i henholdsvis Kølvrå og Nørre Felding ved Holstebro skal gennemføres fra en gang i maj til midt i juli.

Men det er sandsynligt, at opgravningen foregår først det ene sted og dernæst det andet. Det oplyser Kasper Klintø, der er Fødevarestyrelsens indsatschef i forhold til minkgravene.

- Det skal jo give mening i forhold til kapaciteten på forbrændingsanstalterne, der skal aftage, siger Kasper Klintø.

Og vurderingen er altså, at forbrændingerne ikke vil kunne følge med, hvis der bliver kørt mink til i et væk fra både Kølvrå og Nørre Felding.

Myndighederne har indhegnet området ved minknedgravningen ved Kølvrå. Arkivfoto: Morten Pedersen
Annonce

Kølvrå sidst?

Indsatschefen understreger, at intet er afgjort endnu - arbejdet med at grave omkring 13.300 ton mink op og køre dem væk er lige nu i offentlig udbud med den 23. marts som frist til at byde. Men han anser det som mest sandsynligt, at opgravningen i givet fald begynder i Nørre Felding, som ligger ret tæt på den store forbrændingsanstalt i Maabjerg.


Det skal jo give mening i forhold til kapaciteten på forbrændings-anstalterne.

Kasper Lintø, indsatschef for Fødevarestyrelsen


Bliver det rækkefølgen, vil opgravningen i Kølvrå formentlig først kunne begynde en gang i juni.

Indtil opgravningen begynder her og der overvåger Miljøstyrelsen minkgravene med blandt andet boringer og prøver, der skal vise, om udsivninger fra de nedgravede mink er på vej til at forurene drikkevandet eller overfladevandet i nær-områderne.

Den seneste melding fra Miljøstyrelsen er, at der i forhold til Kølvrå ikke er risiko for forurenet drikkevand, og at der heller ikke er akut påvirkning af overfladevandet - eksempelvis den nærliggende Hessellund Bæk med udløb til Karup Å.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce