Annonce
Holstebro

Mindst 4893 tons døde mink truer miljøet: Beskæmmende, at man ikke vil lytte, siger politiker

Frem til 19. november var 4893 tons mink gravet ned i det militære område nær Bovtrup Sø. Og nogle er nedgravet under 200 meter fra søen, oplyser miljøminister Lea Wermelin (S), mens Thomas Danielsen (V) kalder hele forløbet med nedgravning af mink for beskæmmende. Foto: Morten Stricker
De mindst 1,6 millioner mink, som er gravet ned ved Nr. Felding bliver til 147 tons kvælstof, når de rådner og bliver omsat, og som myndighederne nu vil holde øje med i forhold til nærliggende sø. Beskæmmende, siger Thomas Danielsen (V) om forløbet.
Annonce

Nr. Felding: Der er nedgravet 4893 tons mink i det militære område vest for Nr. Felding. Det har miljøminister Lea Wermelin (S) oplyst i svar på to spørgsmål fra Thomas Danielsen (V), hvor han spørger om mængden af mink, kvælstof fra minkene og risikoen for påvirkning af især grundvand og Boutrup Sø.

De knap 4900 tons mink svarer til 147 tons kvælstof i området ved Boutrup Sø, skriver ministeriet med henvisning til tal fra Aarhus Universitet, hvor et tons mink indeholder cirka 30 kilo kvælstof.

Selv om nedgravningen af mink nu er afsluttet er det ikke den samlede mængde, som ministeren har oplyst - men kun mink kørt til stedet frem til 19. november.

Påvirkning af Boutrup Sø kan ske via det øvre grundvand. For at minimere risikoen vil Miljøstyrelsen have en ekstraordinær overvågning af Boutrup Sø og vandløb tæt på området, for at holde øje med, om der sker en udsivning af kvælstof, fosfor og iltforbrugende stoffer. Og vurdere behovet for dræn og andre afværgeforanstaltninger.

Annonce

Nedgravet for tæt på søen

Ministeren skriver også, at Miljøstyrelsens fastsatte et afstandskrav til søen på 300 meter, men nogle alligevel er nogle mink er nedgravet under 200 meter fra søen.


Det er hovedrystende, at man har har lavet en potentiel stor generationsforurening ved at nedgrave mink. I stedet for at lytte til vores forslag om at opbevare minkene i tomme gylletanke, til der om en måned eller to er plads på Daka

Thomas Danielsen (V), folketingsmedlem


Thomas Danielsen er dog ikke beroliget efter ministerens svar.

- Det er hovedrystende, at man har har lavet en potentiel stor generationsforurening ved at nedgrave mink. I stedet for at lytte til vores forslag om at opbevare minkene i tomme gylletanke, til der om en måned eller to er plads på Daka (destruktionsanstalt, red), siger Thomas Danielsen, som allerede 9. november foreslog at opbevare minkene i gylletanke.

- De 5000 tons mink kan sagtens være i to store gylletanke, og dem vil jeg kunne finde i løbet af få minutter, siger Thomas Danielsen.

10. november spurgte avisen Miljøstyrelsen om risikoen for vandmiljøet, når minkene var nedgravet blot 150 meter fra Bovtrup Sø - og 300 meter fra tilløb til Gryde Å og dermed Storåen. Men har endnu ikke fået svar.

Annonce

Tvivlsom nedgravning

Mængden af kvælstof i minkene svarer præcist til de tal, som Holstebro-Struer Landboforening har brugt i sin kritik af nedgravningen - nemlig at en million mink - svarende til 3000 tons - ville afgive 90 tons kvælstof under forrådnelsen. Landbruget har frygtet, at de vil give yderligere begrænsninger for jordbrug, hvis minkgravene fører til en forurening af Nissum Fjord.

Professor i miljøret ved Københavns Universitet, Peter Pagh, påpegede onsdag, at nedgravningen er i strid med flere miljøregler: kommunen er ikke blevet spurgt før valg af gravsted - og i øvrigt må døde dyr ifølge en EU-forordning kun nedgraves på steder, der på forhånd er udpeget til formålet.

Avisen har i øvrigt 26. nov. spurgt Fødevarestyrelsen om den samlede mængde mink, som er nedgravet i området.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Holstebro

Ti har søgt skoleleder-stilling

Annonce