Annonce
Holstebro

Mejrup Vest: Både butik og 88 boliger i ny udstykning, som også løser trafikproblem

Lokalplanen for Mejrup Vest kommer snart i høring med plads til mellem 29 og 54 parcelhusgrunde, rækkehuse og en dagligvarebutik samt nyt lyskryds ved Viborgvej. De 50 tæt lave boliger længst mod nordvest kan ændres til 25 parcelhusgrunde ifølge forslaget til lokalplan. Ill: Lokalplan 1141
Kommunen skal betale fem millioner kroner for ny skolevej, når stort nyt byområde i Mejrup Vest efter planen bliver byggemodnet til foråret. Også dagligvarebutik i ny lokalplan.
Annonce

MEJRUP: Ny lokalplan med plads til 88 huse og dagligvarebutik i Mejrup Vest er på vej til byrådet, og forslaget bliver formentlig sendt i høring inden jul.

Det er Atra Arkitekter, der står bag den private udstykning, som har været længe undervejs, fordi kommunen har ønsket at sikre Mejrup Skolevej for skoleelever. Der kommer et nyt lyskryds på Viborgvej i forbindelse med udstykningen - og herfra en vej op gennem det nye boligområde til Mejrup Skolevej, så bilister ikke skal forbi skolen.

Der bliver formentlig 54 parcelhusgrunde i den nye udstykning samt 34 række- eller kædehuse.

- Vi har faktisk solgt de 20 første parcelhusgrunde, og de næste ni er stort set reserveret, selv om det ikke er officielt sat til salg, siger arkitekt Sigurd Jakobsen fra Atra arkitekter.

Dermed er de 29 parcelhusgrunde øst for den nye fordelingsvej reserveret. Oprindelig var der kun planer om tæt lave boliger vest for vejen.

- Den store interesse gør, at vi ønsker mulighed for 25 ekstra parcelhusgrunde, fortæller Sigurd Jakobsen, om den nordvestlige del af udstykningen, hvor der enten kan være 50 rækkehuse eller 25 parcelhuse ifølge lokalplanen.

Det ligger samtidig fast, at der kommer et område til 34 tæt-lave boliger ned mod Viborgvej.

- Jeg forventer, at vi får solgt de to første storparceller inden jul, siger arkitekten.

Nærmest Viborgvej er der udlagt et område til en dagligvarebutik i en bygning på højst 1800 kvadratmeter.

- Vi er i dialog med tre forskellige kæder, og jeg tror, det er solgt, inden lokalplanen er godkendt, siger Sigurd Jakobsen om den nye butik, som vil ligger mellem en nyåbnet Rema1000 og Dagli'Brugsen i Mejrup.

Lokalplanen skal i offentlig høring i otte uger, hvorefter den formentlig kan endelig vedtages i byrådet i marts eller april.

Annonce

Kommunen skal betale

Det fremgår af en tillægsaftale til lokalplanen, at det er Atra (Mejrup Udvikling), som skal anlægge både lyskryds og veje og stier op gennem området - og der skal ligge en bankgaranti, før lokalplanen bliver vedtaget.

Når det står færdigt, overtager kommunen fordelingsvej og lyskryds til en pris på fem millioner kroner - samt 455.000 kroner for en ny busholdeplads nær skolen.

- Det er en fornuftig aftale for begge parter, hvor kommunen betaler for den ekstra udgift, der er i forhold til vores oprindelige projekt, siger Sigurd Jakobsen.

Den første plan var en en stikvej til butik og boliger, men Vejdirektoratet ville ikke umiddelbart acceptere en ekstra tilslutning til Viborgvej, med mindre udkørslen fra Mejrup Skolevej blev lukket.

Arkitekten forventer, at arbejdet med anlæg af nye og lyskryds og byggemodning går igang sidst på foråret.

- Vi sender arbejdet i licitation, så vi er klar til at gå igang, når lokalplanen er vedtaget. Det er også af hensyn til dem, der har købt byggegrund i det nye område, siger Sigurd Jakobsen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce