Annonce
Debat

Meget opmærksomme - og få utilfredse

- I Lemvig Kommune har vi haft 30 tilfælde de seneste tre år, hvor politikere er gået uden for døren grundet inhabilitet i behandling af en sag i Kommunalbestyrelsen. Det vidner i høj grad om, at reglerne om habilitet tages alvorligt af alle, skriver Lars Keld Hansen. Arkivfoto: Annelene Petersen

Læserbrev: Kommunaldirektør i Lemvig Kommune, Lars Keld Hansen skriver her om regler om habilitet – som et svar på et læserbrev (indlæg 20. april):

Lemvig Kommune tager regler om habilitet alvorligt og følger dem omhyggeligt.

Et par læserbreve har sat spørgsmålstegn ved, om Lemvig Kommune overholder habilitetsreglerne. Jeg vil her præcisere reglerne og understrege, at reglerne om habilitet tages alvorligt og følges omhyggeligt.

Annonce

Sådan er reglerne: Bestemmelserne om inhabilitet, der gælder for både politikere og ansatte, er et udtryk for en meget vigtig retsgaranti.Jeg kan oplyse, at Lemvig Kommune de seneste seks år kun har haft én eneste sag i Tilsynet.Formålet med bestemmelserne er dels at forebygge, at uvedkommende hensyn påvirker behandlingen af den enkelte sag, dels at hindre, at der skabes mistillid til den offentlige forvaltningen hos befolkningen, hvad enten den pågældende faktisk lader sig påvirke af uvedkommende interesser eller ej.

Reglerne om inhabilitet fremgår af forvaltningslovens § 3.

Konkret skal politikere bringe det op, såfremt de er i tvivl om deres habilitet op til en sags afgørelse. Derpå tager Kommunalbestyrelsen stilling til spørgsmålet om habilitet i sagen. Det fremgår af kommunestyrelseslovens § 14.

Meget opmærksomme - og få utilfredse

I Lemvig Kommune har vi haft 30 tilfælde de seneste tre år, hvor politikere er gået uden for døren grundet inhabilitet i behandling af en sag i Kommunalbestyrelsen.

Det vidner i høj grad om, at reglerne om habilitet tages alvorligt af alle.

Såfremt nogen måtte finde habilitetsreglerne overtrådt, kan disse altid indklages for den uafhængige Ankestyrelse, Tilsynet.

Jeg kan oplyse, at Lemvig Kommune de seneste seks år kun har haft én eneste sag i Tilsynet.

Med andre ord er der ikke mange borgere, der mener, reglerne om habilitet ikke bliver fulgt i Lemvig Kommune.

Det glæder mig.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce