Annonce
Ulfborg/Vemb

Købmanden ville ikke overtage medicinudlevering: Men nu løser det hele sig

Medicinudleveringen til Thorsminde hænger i en tynd tråd. Arkivfoto: Morten Stricker
Købmanden i Thorsminde ønskede ikke at overtage medicinudleveringen fra Ulfborg Apotek, da han fandt det urimeligt, at købmanden selv skal skulle stille garanti for medicinen. Men nu har borgerforeningen stillet garanti, så medicinleveringen kan fortsætte til byen.

Thorsminde: Da købmanden i Thorsminde i slutningen af august lukkede ned, overtog butikken Fisk og Fritid forpligtelsen som medicinudleveringssted for Ulfborg Apotek.

Men fredag den 20. december var sidste dag for levering af medicin, da butikken har valgt ikke at forlænge samarbejdet med apoteket.

- Da købmanden lukkede i sin tid, sagde vi, at vi godt kunne tage apoteksvarer ind, men at når den nye købmand kom, skulle han overtage det igen, forklarer indehaver Sussi Poulsen.

Butikken har normalvis i vinterperioden åbent fra klokken ni til 16. Men denne vinter har man indtil nu været nødsaget til at holde åbent i yderligere en halv time, blandt andet så kunderne har kunnet nå hjem fra arbejde tids nok til at hente medicinen i butikken.

- Vi får ikke noget for at udlevere. Vi har bare gjort det for at være gode ved befolkningen - det er derfor, vi midlertidigt sagde ja til det, siger hun.

Annonce

Det kan vi ikke leve med

Men den nye købmands-duo havde ikke intentioner om at fortsætte samarbejdet med Ulfborg Apotek, fortalte købmand N.P. Skræddergaard, da avisen kontaktede ham fredag formiddag:

- Vi har ikke intentioner om at fortsætte samarbejdet med Ulfborg Apotek, fortalte købmand N.P. Skræddergaard.

- Ifølge Ulfborg Apotek skal vi stille en garanti for medicinen. Og det kommer ikke til at ske - for det er der ikke andre apoteker, der kører med, sagde Skræddergaard, der dermed afviste, at medicinudleveringen ville fortsætte hos dem.

En vis garanti

Apoteker Benedicte Carstensen fra Lemvig Apotek, som Ulfborg Apotek hører under, forklarede om årsagen til, at apoteket kræver garanti for medicinen:

- Min holdning er, at vi skal yde en service over for borgerne. Men på den anden side mistede vi også ret mange penge, da købmanden gik konkurs, og derfor beder jeg den nye deponere et beløb. Det er jo min risiko, om jeg får pengene eller ej, så jeg er nødt til at have en vis garanti, siger hun og tilføjer:

- Mange andre steder skal man også stille garanti for medicinen. Og hans konditioner er jo ikke anderledes end dem, som Fisk og Fritid havde, sagde hun.

Stiller garanti

Men så skete der noget. For få timer efter, at Mogens Damgaard, formand for Thorsminde Borgerforeningen, hørte nyheden om, at medicinudleveringen risikerede at gå i hårdknude, var problemet nu blevet løst:

- Borgerforeningen stiller en garanti overfor apoteket. Så det er i orden nu, kunne han til middagstid fortælle avisen.

Nu bliver det derfor fremover - alligevel - muligt at hente sin medicin ved købmanden i Thorsminde.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Struer

Formen blev testet i Struer

Læserbrev

Meninger om Storå oversvømmer Dagbladets artikler

Debat: Dagbladet Holstebro-Struer har i ugerne op mod jul og umiddelbart her efter nytår haft en række artikler angående klimatilpasningsprojektet for Storå. Artiklerne har baseret sig på forskellige borgere og interessenters meninger om projektet, og hvordan det kan og bør løses. Det er klart – og godt - at der er interesse om et projekt af en sådan størrelse og også, at der er utålmodighed om, at det snart kommer – ikke mindst set i lyset af det meget våde forår og efterår. Og det har taget tid. Det gør den slags, for som det fremgår af artiklerne, så er der mange hensyn som lovgivningen kræver, der skal varetages ift natur, vandløbskvalitet, kulturarv og ikke mindst, hvordan man opnår den bedste beskyttelse af byen. Alt dette er undersøgt. Grundigt. For vi gør det ikke for sjov. EU har udpeget Holstebro Kommune og stillet krav om, at kommunen skal komme med en plan for håndteringen af de hyppige oversvømmelser op til og med en 100 års hændelse. Der ér truffet beslutning om, hvordan problematikkerne skal løses. Den løsning, som man er nået frem til, er én, som kan realiseres og den løsning, som samlet set tager bedst hensyn til alle de interesser, der er på spil, når én enkelt smal interesse ikke kan tilgodeses på bekostning af andre. Når der nu er så mange meninger om projektet, som er delt via artiklerne, så finder Holstebro Kommune, at der er nogle påstande og meninger om mulige løsninger, som ikke kan stå uimodsagt. Det drejer sig særligt om følgende: Påstand: Kommunen vil placere en altødelæggende dæmning i ådalen Fakta: I Holstebro Kommune er der mange kilometer ådal langs Storå, og dæmningen placeres netop ved siden af, hvor motorvejen skær Storådalen, sådan at der ikke påvirkes nye dele af ådalen. Dæmningen indpasses i landskabet med samme hældninger som ådalens sider og begrønnes som ådalen i øvrigt. Samtidig er det sikret, at både de vandlevende og landlevende dyr kan passere. Selve dæmningens ”fodaftryk” er 4-5 ha, men der er kun 0,5 ha særlig natur omfattet af §3 i naturbeskyttelsesloven, der hvor dæmningen placeres. Påstand: Man behøver ikke den ekstra dæmning, for Vandkraftsøen kan let tilbageholde over 2 mio. m3 Vand. Fakta: Der er behov for at opbevare 4,5 mio m3 vand, hvis byen skal beskyttes mod en 100 års hændelse. Dette er beregnet og modelleret med baggrund i Storås faktiske profil, vandføringsmålinger igennem mange år, officielle klimascenarier og kalibreret ift. de niveauer, oversvømmelserne har nået ved tidligere hændelser. Beregningen er foretaget i et avanceret og anerkendt modelleringsprogram. Selve vandkraftsøen kan ikke bringes til at opbevare 2 mio m3, uden det introducerer en væsentlig risiko for, at bundslammet ledes ud i Storå og risikerer at slå livet ihjel pga iltsvind. Den risiko vil vi ikke tage. Påstand: Der føres for lidt vand igennem Storå, og det er billigere at uddybe Storå fra vandkraftsøen til Storebro. Fakta: En uddybning af Storå fra Vandkraftsøen til Storebro vil væsentligt påvirke Storås miljøtilstand på det pågældende stræk og medføre en generel sænkning af grundvandsspejlet, som kan give sætningsskader på de ejendomme, som søges beskyttet med projektet. Desuden vil brinkerne langs Storå skulle sikres ved en uddybning. Nyligt indhentede priser på brinksikring andre steder i Storå indikerer, at de samlede omkostninger bare til dette vil være 25-30 mio kr og ikke 5-10 mio kr som påstået. Endeligt påstås det, at vandføringen er fastsat af hensyn til kolonihaverne, og at dette kan løses ved en dæmning langs åen. Hertil skal siges, at den fastsatte vandføring ikke er sket af hensyn til kolonihaverne, men af hensyn til boligområderne øst for Østerbrogade. Påstand: Regulering af åen vest for byen bidrager til at løse problemet Fakta:Det er undersøgt og dokumenteret, at åen skal graves en halv meter dybere i sin fulde bredde på en strækning på 3 kilometer fra Storebro og helt ud til, hvor Frøjk Bæk løber til Storå neden for Vald. Birn A/S for at opnå samme effekt som det vedtagne klimaprojekt. Det er lige som strækningen mellem Vandkraftsøen og Storebro et indgreb, som vil have betydelige konsekvenser for vandløbets opfyldelse af miljømålene og vil bestemt ikke være billigere at gennemføre eller vedligeholde efterfølgende. Desuden vil en permanent sænkning af grundvandsspejlet med væsentlig risiko for sætningsskader på ejendomme langs åen i midtbyen også være gældende her. Reguleringer eller oprensninger endnu længere mod vest end de 3 km, som er undersøgt, vil ud over alle de miljømæssige konsekvenser, der er forbundet med dette, have minimal betydning for vandføringsevnen i Holstebro by, der hvor oversvømmelserne rent faktisk er et problem. Endelig har det fra tid til anden indgået i debatten om projektet, hvorfor man ikke bare fjerner cykelstier, træer, der stikker ud i åen, og slår grøden oftere m.v. Hertil er svaret, at vi skal finde en løsning, som løser problemet op til en hundrede års hændelse, og derfor er det ikke de småting, som kan bidrage enkelte eller få centimeter, som er fokus her og nu. Men bare rolig. Niveauet, som Holstebro Kommune skal løse klimaudfordringen for, er hævet til at skulle omfatte op til 1000 års hændelser. Så i fremtiden skal der også kigges på alle de yderligere tiltag, som kan understøtte en klimasikring af byen. Alle fremtidige indgreb i relation til Storå vil derfor skulle tænkes ift. at sikre bedre vandføring, når det er muligt. Også det brinksikringsprojekt i midtbyen og vest for Nørrebrogade, som Byrådet har afsat midler til i 2022 til 2024. Se billeder og læs mere om projektet på www.holstebro.dk/slutmedvandkaos

Annonce
var adsmtag = adsmtag || {}; adsmtag.cmd = adsmtag.cmd || [];