Annonce
Erhverv

Lokale erhvervsfolk presser på for at få grønt lys til ny dagligvarebutik

- Politikerne har her en enestående mulighed for at vise, at det store fald, Holstebro oplevede i forhold til erhvervsvenlighed i 2020-udgaven af Dansk Industris landsdækkende undersøgelse, skal være en enlig svale, og at de både forstår at se og understøtte mulighederne, når lokale erhvervsfolk igangsætter initiativer, siger Rasmus Normann Andersen, bestyrelsesformand for Ejendomsselskabet Vestbyen, der ønsker grønt lys til ny discountbutik på 1200 kvadratmeter på Alstrupvej. Foto: Morten Stricker
Ejendomsselskabet Vestbyen har et stykke jord, den gerne vil sælge. En dagligvarekæde står på spring for at bygge i morgen. Det eneste, der mangler, er grønt lys fra kommunen.

Holstebro: Ejendomsselskabet Vestbyen har sammen med Pro Developments A/S igennem to år arbejdet for at etablere en ny dagligvarebutik, beliggende på selskabets grund ved rundkørslen ud til Nordre Ringvej og Mozartsvej - og med friskolen som nabo.


Vi har et politisk flertal, som gerne vil skabe vækst og flere arbejdspladser. Så forventer jeg da også, at det støtter op om et initiativ, som lokale erhvervsfolk har taget, og hvor en stor, dansk dagligvarekæde er klar til at bygge til gavn for Alstrup-udstykningen, friskolen og hele byen, og hvor omsætningen tages udenbys fra pendlertrafikken.

Rasmus Normann Andersen, bestyrelsesformand, Ejendomsselskabet af Vestbyen ApS.


Det vil dog kræve en ændring af lokalplanen, som tillader etablering af dagligvarehandel mellem idrætscentret og Vestbyen Friskole - men ikke kort afstand derfra, på ejendomsselskabets grund, som ifølge et Cowi-notat er en mere attraktiv placering for en ny discountbutik på 1200 kvadratmeter.

- Vi har et politisk flertal, som gerne vil skabe vækst og flere arbejdspladser. Så forventer jeg da også, at det støtter op om et initiativ, som lokale erhvervsfolk har taget, og hvor en stor, dansk dagligvarekæde er klar til at bygge til gavn for Alstrup-udstykningen, friskolen og hele byen, og hvor omsætningen tages udenbys fra pendlertrafikken, siger Rasmus Normann Andersen, bestyrelsesformand i Ejendomsselskabet af Vestbyen ApS.

Han har svært ved at se, hvilke saglige argumenter, der skulle være for at takke nej til projektet, som hverken vil volde problemer for trafikafvikling- og trafiksikkerhed eller udelukke en udbygning af idrætscenter eller friskole.

- Nytilflyttere mener generelt at det er vigtigt at bo tæt på indkøb, og på den måde kan kommunens grunde i området lettere blive solgt, siger indehaver Brian Svart af Pro Developments, som har udviklet mere end 100 projekter af lignende karakter.

Den ønskede placering af en ny discountbutik er her på Alstrupvej 11, afgrænset af Nordre Ringvej mod nord, Alstrup-udstykningen mod vest, Krøyerstien mod øst og den grønne kile langt Gårdhøjestien mod syd. Ill.: Pro Developments A/S

Cowi har vurderet den ønskede butiks beliggenhed, oplande, forbrug og vurderer helt overordnet, at placeringen ved rundkørslen ud til Nordre Ringvej, som er en forlængelse af Holstebromotorvejen, vil give adgang til et større opland mod nord og vest.

Ifølge Cowi er der et udækket behov for en dagligvareforsyning i den nye bydel. Det nuværende indbyggertal på 2300 indbyggere svarer til et dagligvareforbrug på 55 millioner kroner per år. "Det forventes, at den nye butik vil få en omsætning på 40 millioner kroner årligt. Der er således allerede i dag et solidt lokalt kundegrundlag for butikken," slår Cowi fast i notatet, hvoraf det også fremgår, at "der samlet om 10-12 år forventes at være et dagligvareforbrug på i størrelsesordenen 70 millioner kroner.

Økonomiudvalget skal drøfte lokalplan 1115 under et lukket punkt på mødet onsdag. Byrådet har de seneste år tilladt flere nye discountbutikker i forbindelse med udstykningsområder i både Mejrup og Halgård, men fælles for projekterne har været, at de har været længe undervejs - helt op mod otte år.

- Det er nu, der er momentum. Trækker det her ud i en evighed, så kan det være, at udvikler og dagligvarekæde finder andre steder at lave investeringer. Vi har behov for, at der kommer en melding nu, så vi kan komme i gang i starten af 2022, siger Rasmus Normann Andersen.

Ifølge et Cowi-notat er der omkring 2300 indbyggere i området mellem de eksisterende boligområder, øst for Mozartsvej, og det store fremtidige boligområde vest for idrætscentret, men ingen dagligvarebutik. De nærmeste butikker er Menu og Rema 1000 ved Beethovensvej, som i køreafstand ligger to kilometer fra de nærmeste boliger og tre kilometer fra boligerne ved søpromenaden i Alstrup. Ill: Pro Developments A/S.

-

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce