Annonce
Debat

Lisby Kjær i dobbeltrolle

Hans Jørgen Aagaard Kristensen. Privatfoto
Annonce

Debat: Sagen om den planlagte ammoniakproduktion og hele det omfattende power to X-projekt i området ved Ramme Dige er ulden på flere måder.

Og her tænker jeg ikke umiddelbart på de får, som ansøger - sammen med andre naturfremmende tiltag - stiller i udsigt til at afgræsse det 91 hektar store naturskønne område.

Som et lille, men sølle plaster på såret, forstås.

Langt mere oplagt og interessant er det at starte med at kigge på den politiske proces, der nu er sat i gang, og hvem der er aktører i sagen. For hvordan i alverden kan en ansvarlig kommunalbestyrelse overhovedet så meget som overveje at placere et sådant anlæg i forlængelse af et område, der gemmer på så mange fortidsminder, historie, natur og geologi i særklasse?

En kulturarv, der repræsenterer noget af kommunens dyrebareste og smukkeste arvesølv.

Stærke kræfter må være på spil.

Og stærkt påfaldende og bekymrende er det at se til, at disse kræfter og stærke økonomiske interesser alene mødes af et ensrettet og eftergivende flertal i kommunalbestyrelsen, der tamt og tavst undlader at give firmaet bag ansøgningen, Skovgaard Invest, kvalificeret modspil og dermed forsvare arvesølvet og borgernes almene interesser.

Det var ellers ikke fordi, at den kommunale forvaltning med dens indsigt og lovmæssige kompetencer ikke forud havde gjort, hvad den kunne for at klæde politikerne godt på.

I oplægget til sagen oplistes en række problemer og udfordringer ved at imødekomme ansøgers ønske:

Påvirkning af landskabet, der er kuperet og rummer mange fortidsminder og spændende geologi med flere dødishuller. Arealet består af god landbrugsjord, og der peges også på, at den sydlige del af arealet er synlig fra flere større veje, hvorfor også turistmæssige hensyn skal overvejes.

Men ved afstemningen tillagde kun de to SF'ere, Arne Noe og Susanne Buch, disse forhold afgørende betydning og stemte imod. Resten af byrådet fulgte det absolutte Venstre-flertal og stemte for, at der nu igangsættes kommuneplanproces og lokalplanproces med henblik på at imødekomme de modtagne ansøgninger.

En fuldstændig fri, uvildig og demokratisk afgørelse kunne man mene.

Lad os nu alligevel lige kigge lidt på persongalleriet i Venstre-gruppen.

Øverst sidder med førertrøje og ridderkors borgmester Erik Flyvholm, og under ham blandt andet formanden for socialudvalget, Gunnar Lisby Kjær. Lad os dvæle et øjeblik ved Lisby Kjær.

Samme Lisby Kjær har i en årrække arbejdet tæt sammen med manden bag det planlagte power to x-projekt ved Ramme Dige, rigmanden Jørgen Skovgaard.

Få klik på computeren afslører et interessant person- og interessesammenfald omkring firmaer og erhvervsprojekter gennem adskillige år.

Lander blandt andet på portalen ownr.dk, hvor jeg søger på Gunnar Lisby Kjær og Lisby Windpower ApS.

Her toner under ”Blå bog” følgende tekstlinje frem:

”En af de forbindelser, som går igen i Gunnars netværk, er Jørgen Skovgaard”.

At Gunnar Lisby Kjær - set i forhold til at deltage i den politiske behandling af Skovgaard Invests ansøgning - er betænkelig tæt på både personen Jørgen Skovgaard og firmaet Skovgaard Invest viser også en artikel i Dagbladet Holstebro-Struer 2. januar 2018, hvor lokale beboere i Hogager klager sin nød over stærke støjgener og skygger fra 21 vindmøller, der er opstillet sydvest for byen.


Samme Lisby Kjær har i en årrække arbejdet tæt sammen med manden bag det planlagte power to x-projekt ved Ramme Dige, rigmanden Jørgen Skovgaard.

Hans Jørgen Aagaard Kristensen


Da det ifølge avisartiklen var Skovgaard Invest, der i sin tid stod bag projektet, måtte firmaet på Dagbladets foranledning forklare og forsvare forholdene overfor de frustrerede beboere og læsere i øvrigt.

Og hvem rykkede så i felten som talsmand for Skovgaard Invest?

Såmænd Gunnar Lisby Kjær…

Med disse oplysninger – og flere andre in mente, vil det for mig være komplet utænkeligt , at Gunnar Lisby Kjær har siddet med ved bordet i byrådssalen, da den politiske sagsbehandling af power to x-projektet ved Ramme Dige for alvor tog sin begyndelse ved mødet den 24. juni.

Jeg tænker: Vi har da heldigvis vore regler om habilitet som forsvarsværn og bolværk mod magtmisbrug.

Men igen nedslående nyt for dét danske – og ikke mindst lokale demokrati, vi heldigvis stort set alle hylder og vil nære og forsvare i sager som denne.

Et blik på beslutningsreferatet fra mødet i kommunalbestyrelsen forvisser mig om, at Gunnar Lisby Kjær både deltog i byrådsmødet – og sammen med Venstre-gruppen og en uskøn samling af socialdemokrater, konservativ, radikal og DF stemte for forslaget om at gå videre med planerne om en solcellepark og ammoniakstation tæt ved Ramme Dige.

Og dermed imod kulturarv og lokalt arvesølv.

Således synes stærke erhvervs- og økonomiske interesser indtil videre fuldstændig at have løbet forsvaret af vores fælles kulturarv over ende.

Lad os imidlertid tro på og se frem til, at flere melder sig på barrikaderne - bevæbnet med mod og klarsyn og med lov i hånd.

Det frie og uspolerede udsyn over fortidsminder, landskab og vidder ved Ramme Dige skal for alt i verden bevares!

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat

Film. Selvfølgelig er det kultur

Annonce