Annonce
Lemvig

Løfte: Vi glemmer jer ikke

Venstres spidskandidat til EU-valget, Morten Løkkegaard (til venstre), samt den lokale kandidat, Erik Poulsen, på besøg hos Fiskeriforeningen i Thyborøn. Foto: Benny Gade
Fiskerne bliver ikke glemt i de kommende brexit-forhandlinger. I hvert fald ikke af partiet Venstre, lovede partiets spidskandidat ved EU-valget, Morten Løkkegaard

Thyborøn: En stor del af de danske fisk fanges i dag i britisk farvand. Derfor var den britiske udtræden af EU, brexit, et af dagens mange emner, da Venstres spidskandidat til EU-parlamentet, Morten Løkkegaard, onsdag gæstede fiskeriforeningen i Thyborøn sammen med den lokale V-kandidat, Erik Poulsen.

Det var Erik Poulsen, der havde arrangeret dagens besøg, der var startet på engene på Stausholm for at se den fårefold, hvor flere får sidste år blev dræbt af en guldsjakal. Det gav debat om forvaltning af både ulv og sjakal, inden de to politikerne mødte op hos fiskeriforeningen for at diskutere fiskeripolitik. En snes fiskeskippere og erhvervsdrivende var mødt frem for at møde de to politikere, der håber på henholdsvis genvalg og nyvalg, når vi alle går til stemmeurnerne på søndag.

Debatten åbnede med brexit som et varmt punkt på dagsordenen, og Morten Løkkegaard lagde ikke fingrene i mellem.

- Brexit er en tragedie, der ikke kan overvurderes. Nu kan englænderne ikke finde ud af, hvad vej de skal ud af EU, for uanset hvad de kommer op med, så bliver det værre end det, de har. Derfor vil ingen tage ansvar, og derfor har vi den politiske stilstand lige nu, sagde Morten Løkkegaard.

Han vurderer, at briterne ikke finder en løsning før nye og "voksne" politikere tager over og tager ansvar. Først da kan der laves en aftale om danske fiskeres adgang til britisk farvand.

- Og derfor kan vi for eksempel ikke give jer et svar, når vi bliver spurgt, om I skal investere i en ny båd eller andet, for vi ved ikke, hvad der sker, sagde Morten Løkkegaard.

Han vurderer dog, at danske fiskere i et eller andet omfang fortsat vil få adgang til at fiske i britisk farvand efter brexit.

En af de tilstedeværende fiskere frygtede, at aftalerne om fiskeriet vil falde på plads på et meget sent tidspunkt. Han frygtede, at fiskeri-forhandlingerne vil drukne i den igangværende debat med briterne, der er meget optaget af emner som grænseovergange. Morten Løkkegård erkendte, at der derfor er et behov for pres for at få fiskeriproblemet frem.

- Siger Venstre klart, at fiskeriet skal prioriteres op, spurgte fiskeriforeningens formand, Kurt Madsen.

- Ja, det er helt klart. Venstre er i parlamentet fokuseret på, at fiskeriet ikke skal drukne. I kommer ikke til at blive glemt, lovede Morten Løkkegaard.

Erik Poulsen supplerede med at oplyse, at han har været med til sikre, at fiskeriet er en del af partiets EU valgprogram.

- Og jeg har ikke set andre valgprogrammer, hvor man har defineret emnet så klart, sagde han.

De to politikere blev flere gange foreviget på medbragte mobiltelefoner, inden mødet gik i gang. Foto: Benny Gade

Sæler

Dagens debat kom også til at handle om mange andre emner. Blandt andet blev sælproblemet vendt som et emne, fiskerne gerne vil have politikerne til at tage fat på.

- Vi hører hele tiden, at der er problemer med sæler på Bornholm, men det er mit indtryk, der også er problemer i Limfjorden og her omkring, sagde Erik Poulsen.

Og det fik han i høj grad bekræftet af de tilstedeværende fiskere. Fiskerne har store problemer med, at sælerne æder en del af fiskene. De kunne fortælle om stigende bestande af især gråsæler, som idag træffes langt ude på havet, hvor den jager i mangel af fisk tættere på kysten.

- Det er et problem i hele EU, sagde Kurt Madsen.

- Og derfor skal problemet også løses på EU-plan. Jeg plejer at sige, at sælen er havets ulv, men hvordan skal vi løse problemet, spurgte Erik Poulsen.

Der blev vendt mange muligheder for afskydning eller fangst af sæler i særlige sælgarn. Alle var dog enige om, at man ville få en række grønne organisationer på nakken, hvis man bragte forslaget frem og krævede derfor politisk handling i stedet.

Morten Løkkegaard anbefalede fiskerne at finde allierede blandt biologerne og der igennem få forståelse for problemet blandt de grønne organisationer.

- Hvis der er så mange sælter, at de sætter fødekæden overstyr, skal der findes løsninger. Derfor er jeres allierede biologerne, der kan sige, at sælerne er et problem og måske komme med løsninger, sagde Morten Løkkegaard.

Én af de tilstedeværende mente, at Morten Løkkegaard dermed lagde ansvaret fra sig ved at sige, at der skal samarbejdes med biologer.

- Nu stoler du ikke på, hvad fiskerne siger, sagde han.

Det afviste Løkkegaard og forklarede, hvordan han efter et besøg hos bornholmske fiskere havde lagt et billede på Facebook af en fisk, der var delvist spist af en sæl. Det havde medført en storm af henvendelser fra folk, der mente, at han ikke havde forstået problemet.

- Problemet var ikke billedet, men afsenderen. Der er ikke sket noget på sælområdet præcist fordi politikerne vurderes som utroværdige. Min troværdighed er ikke større end jeres, så derfor skal i have nogle allierede, der kan bringe sagen frem, forklarede Morten Løkkegaard.

Efter halvanden times debat blev besøget sluttet. Morten Løkkegaard måtte videre til flyveren for at nå til København, hvor han onsdag aften deltog i den afsluttende partidebat på tv.

Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Kuk i den kommunale økonomi

I løbet af den kommende måneds tid vil byrådspolitikerne i alle de tre nordvestjyske kommuner træffe en lang række beslutninger, som vil få afgørende indflydelse på din hverdag, når der skal lægges budgetter for den kommunale husholdning i 2020 og frem til 2023. I Struer sker det, når byrådet i løbet af de kommende par dage er samlet til et budgetseminar, hvor de kommer til at bokse med regneark og budgetter for alt det, der har indflydelse på din hverdag. Det er alt fra hullerne i fortovet til plejen af dine børn eller dine forældre. Udgifter til skoler og driften af kulturinstitutioner, investeringer og anlægsudgifter, hvis der skulle være ønsker om for eksempel nye omklædningsrum i den lokale boldklub. Det kan derfor virke en smule paradoksalt, at den kollektive opmærksomhed i langt højere grad er rettet mod landsdækkende temaer som for eksempel formandsskiftet i Venstre. Det er byrådspolitikerne, du skal henvende dig til, hvis det er forhold i din hverdag, det gælder. Det helt store spørgsmål er så, om de har mulighed for at indfri dine ønsker. Nationalbankens direktør, Lars Rohde, udtalte i går, at den danske økonomi er både robust og inde i et historisk opsving. Samfundsøkonomien kører på skinner med lav rente, kun ganske få arbejdsløse og lav inflation, så du får mere og mere for pengene. I den kommunale økonomi ser det bare anderledes dystert ud for byrådspolitikerne i både Struer og Holstebro. Dybøl Mølle maler ikke helt, som den skal, når det gælder fordelingen af de kollektive goder og bidragene til fællesskabet, og kommunerne kæmper for at få enderne til at nå sammen. I Holstebro har det medført, at der nu er fremsat konkrete forslag om en skattestigning på 0,3 procent. I Struer vil borgmester Niels Viggo Lynghøj (S) ikke afvise tanken om at bevæge sig i samme retning. Udgangspunkt må dog stadigvæk være, at politikerne sikrer sig, at borgerne kan føle sig trygge ved de kommunal velfærdsydelser uden at skulle dreje skatteskruen yderligere i bund.

Annonce