Annonce
Debat

Læserbrev: Forventer at kritikken bliver taget dybt alvorligt

Debat: Torsdag den 31 januar 2019 mødtes en gruppe af forældre fra Børnehaven Ellebæk for at drøfte den seneste tids skriverier omkring arbejdsmiljøet og ledelsen i Børnehusene Ellebæk. Der mødte 16 forældre op og drøftede dette, hvorefter der er konsensus omkring følgende udmelding:

Forældrene i Børnehaven Ellebæk har læst udmeldingerne i pressen og ønsker ligesom forældrene i Måbjerghus at udtrykke vores bekymring for arbejdsmiljøet og ledelsen i Børnehusene Ellebæk samt melde vores støtte ud til alle ansatte i Børnehusene Ellebæk. Forældrene i Børnehaven Ellebæk har også oplevet tvangs-omrokeringer af personale i forbindelse med sygdom i de andre huse, en stor øgning i forhold til brug af vikarer, store besparelser og vigtigst en stor negativ ændring i arbejdsmiljøet, som vi oplever som en generel mangel på den energi, humor og gejst, vi altid har forbundet med de pædagoger, der har arbejdet i Børnehaven Ellebæk, hvilket vi finder særdeles bekymrende. Dette skal ikke opfattes som en kritik af pædagogerne, som vi oplever, arbejder så hårdt de kan ud fra de rammer, de har fået udstukket.

Vi følger løbende med i debatten og forventer, at den store frustration, der nu meldes offentlig ud, bliver taget dybt alvorligt og imødekommet på alle niveauer hos både rådhus, ledelse, forældrebestyrelse og fagforeninger.

Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Ulv eller hybrid? Ulv og hund har fælles gener

Debat: I forbindelse med ankesagen mod Mourits Troldtoft som er dømt i byretten for at skyde en fredet ulv i 2018, fremsætter forsvaret påstand om at det ikke var en ulv der blev skudt, men en ulvehybrid. Mange ulvemodstandere påstår, at de danske ulve ikke er ”rene” ulve, men hybrider, altså en blanding mellem ulv og hund. Formålet med denne påstand er formodentligt, håbet om at få fjernet de danske ulve. Afkommet fra en parring mellem en ulv og en hund vil være en hybrid med statistisk 50% hundegener og 50% ulvegener i genomet (Den samlede genetiske information i kromosomerne). Disse individer kaldes F1 hybrider. Hvis en F1 hybrid får afkom med en ulv, vil afkommet statistisk indeholde 75% ulvegener og 25% hundegener i genomet. Disse kaldes F2 hybrider. Der findes ikke nogen fast definition for, hvor stor en del af genomet i en blanding af hund og ulv skal bestå af hundegener, før der er tale om en hybrid. Når det understreges, at det er ”statistisk”, skyldes det, at de to dyr for det første er så nært beslægtede, at de deler størstedelen af genomet og det derfor er en meget lille del af genomet, der er specifikt for hhv ulv og hund. For det andet, at begge dyr med jævne mellemrum gennem deres fælles historie har byttet gener og for det tredje, at hvert æg og sædcelle bærer en unik kombination af halvdelen af moders - respektive faders – gener og at der i den proces opstår en vis ujævnhed i fordelingen af de typespecifike DNA-sekvenser. Desuden er tæmning af ulv til tamhund sket i flere, uafhængige civilisationer gennem 15.000 – 35.000 år og gennem udvælgelse (senere raceavl) er det forskellige egenskaber ved ulven/hunden, der har været foretrukket.

Kultur

Ung bykirke holder jubilæumsfest

Annonce