Annonce
Holstebro

Lægger op til at passe børn i kirken: - Vi skal være en aktiv medspiller i lokalsamfundet

- Generelt synes jeg, at vi som kirke skal være en aktiv medspiller i lokalsamfundet. Vi skal være både ansvarlige og synlige og tage del i lokalsamfundet, siger sognepræst Irene Kristina Lindegaard. Foto: Morten Stricker
Lokale arbejder lige nu på en midlertidig løsning om at bruge Mejdal Kirkes lokaler til pasning af børnehavebørn.
Annonce

Mejdal: Hvis en tredjedel af børnehaveårgangen i Mejdal-Halgaard skal undgå at blive sendt ud i midlertidige placeringer rundt om i kommunen i en periode af fire måneder, fra 1. januar til 1. maj, så er der kun to muligheder.

Enten skal den pavillon, som i dag anvendes til pasningstilbud og legestuegruppe for 15 børn fra Asylcenter Holstebro inddrages og i stedet benyttes til de lokale treårige. Det vil betyde, at asylbørnene flyttes fra BUM til en anden daginstitution med ledig kapacitet, og personalet skal virksomhedsoverdrages, skriver forvaltningen i sin indstilling til børn- og familieudvalget, der behandler sagen på mødet torsdag.

En anden mulighed er, at Børne Universet Mejdal kan få en aftale i stand med Mejdal Kirke om at bruge lokalerne i menighedshuset til pasning af børn midlertidigt.

Annonce

Kirken skal tage aktiv del

Sognepræst Irene Kristina Lindegaard kan ikke kommentere på den konkrete sag, idet beslutningen ligger i menighedsrådet, som mødes næste gang 10. december.

- Men generelt synes jeg, at vi som kirke skal være en aktiv medspiller i lokalsamfundet. Vi skal være både ansvarlige og synlige og tage del i lokalsamfundet, siger Irene Kristina Lindegaard.

Mejdal Kirke er blevet om- og tilbygget for 11,7 millioner kroner i 2018 som en følge af tilgang af folkekirkemedlemmer i sognet. Tilbygningen rummer blandt andet undervisnings- og samlingslokaler og kontor, mens den "gamle" kirke fra 1982 blev moderniseret med et klublokale, større køkkenfaciliteter samt kontorer.

Det har ikke været muligt at træffe menighedsrådsformand Karl Georg Pedersen for en kommentar tirsdag.

Annonce

Der kan ikke proppes flere børn ind

Flere byrådsmedlemmer har været ude og sige, at der må kunne justeres på de regler, som som anvises og dimensioneres ud.

Men den mulighed udelukker forvaltningen, idet Holstebro Kommune har valgt kvalitetsniveau C i Branchearbejdsmiljørådets vejledning "Nybyggeri og renovering af daginstitutioner", hvilket svarer til lovens minimumsstandard - et frit gulvareal på mindst to kvadratmeter per barn i børnehaver. "Børne- og Familieudvalget ville have haft mulighed for at justere standarden, hvis der var besluttet et kvalitetsniveau A eller B, står der i indstillingen til udvalgsmødet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Debat

Venstre, vindmøller og dobbeltspil

Struer

Havne Allé lukkes i weekenden

Annonce