Annonce
Holstebro

Lægger op til at passe børn i kirken: - Vi skal være en aktiv medspiller i lokalsamfundet

- Generelt synes jeg, at vi som kirke skal være en aktiv medspiller i lokalsamfundet. Vi skal være både ansvarlige og synlige og tage del i lokalsamfundet, siger sognepræst Irene Kristina Lindegaard. Foto: Morten Stricker
Lokale arbejder lige nu på en midlertidig løsning om at bruge Mejdal Kirkes lokaler til pasning af børnehavebørn.

Mejdal: Hvis en tredjedel af børnehaveårgangen i Mejdal-Halgaard skal undgå at blive sendt ud i midlertidige placeringer rundt om i kommunen i en periode af fire måneder, fra 1. januar til 1. maj, så er der kun to muligheder.

Enten skal den pavillon, som i dag anvendes til pasningstilbud og legestuegruppe for 15 børn fra Asylcenter Holstebro inddrages og i stedet benyttes til de lokale treårige. Det vil betyde, at asylbørnene flyttes fra BUM til en anden daginstitution med ledig kapacitet, og personalet skal virksomhedsoverdrages, skriver forvaltningen i sin indstilling til børn- og familieudvalget, der behandler sagen på mødet torsdag.

En anden mulighed er, at Børne Universet Mejdal kan få en aftale i stand med Mejdal Kirke om at bruge lokalerne i menighedshuset til pasning af børn midlertidigt.

Annonce

Kirken skal tage aktiv del

Sognepræst Irene Kristina Lindegaard kan ikke kommentere på den konkrete sag, idet beslutningen ligger i menighedsrådet, som mødes næste gang 10. december.

- Men generelt synes jeg, at vi som kirke skal være en aktiv medspiller i lokalsamfundet. Vi skal være både ansvarlige og synlige og tage del i lokalsamfundet, siger Irene Kristina Lindegaard.

Mejdal Kirke er blevet om- og tilbygget for 11,7 millioner kroner i 2018 som en følge af tilgang af folkekirkemedlemmer i sognet. Tilbygningen rummer blandt andet undervisnings- og samlingslokaler og kontor, mens den "gamle" kirke fra 1982 blev moderniseret med et klublokale, større køkkenfaciliteter samt kontorer.

Det har ikke været muligt at træffe menighedsrådsformand Karl Georg Pedersen for en kommentar tirsdag.

Der kan ikke proppes flere børn ind

Flere byrådsmedlemmer har været ude og sige, at der må kunne justeres på de regler, som som anvises og dimensioneres ud.

Men den mulighed udelukker forvaltningen, idet Holstebro Kommune har valgt kvalitetsniveau C i Branchearbejdsmiljørådets vejledning "Nybyggeri og renovering af daginstitutioner", hvilket svarer til lovens minimumsstandard - et frit gulvareal på mindst to kvadratmeter per barn i børnehaver. "Børne- og Familieudvalget ville have haft mulighed for at justere standarden, hvis der var besluttet et kvalitetsniveau A eller B, står der i indstillingen til udvalgsmødet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Holstebro

Så mange vil være skolechef

112

Spritbilist: I får aldrig mine nøgler

Leder For abonnenter

Det er til glæde vendt

Da amerikanske FMC overtog Cheminova i 2014, fulgte nogle år, hvor medarbejder-antallet blev reduceret kraftigt. Amerikanerne lavede nyt hovedsæde for sine europæiske aktiviteter på Sjælland. Udmærket for Danmark, men rigtig skidt for Lemvigegnen, som i årene efter overtagelsen måtte konstatere, at det meget store og for kommunen vigtige antal såkaldte videnarbejdspladser på Cheminova forsvandt. Anlægget blev et produktionsanlæg uden forskningsafdeling med meget mere, og derudover har man også set antallet af medarbejdere i produktionen skrumpe. Vi skal ikke lang tid tilbage, før der på Lemvigegnen begyndte at brede sig en tvivl, om amerikanerne på sigt også ville satse på afdelingen på Rønland, eller man ville flytte produktionen og dermed lukke egnens største private arbejdsplads ned med de følgevirkninger, det ville have. Nu får melodien tilsyneladende en helt anden positiv melodi. Vi kan i dag afsløre, at FMC har planer om at etablere et anlæg, der omregnet til danske kroner ligger på omkring en halv milliard kroner at bygge. Og 300 skal arbejde på at etablere produktionsanlægget. Nu skal det selvfølgelig siges, at på Rønland vil man ikke bekræfte, at det er korrekt. Man vil ikke udtale sig om noget, der ikke er besluttet endeligt. Men vi observatører kan jo så også bemærke, at det ikke bliver kontant afvist. Rygterne kører, og der tages ikke til genmæle. Meget tyder på, der er noget reelt om snakken. Det er beviset på, at FMC ikke blot har en fremtidig plan med Cheminova, hvilket man jo også i dag bekræfter, man har. Det slukker også tidligere tiders pessimisme om, at man kunne risikere, at der lukkes ned. Det er en meget velkommen nyhed, som har stor betydning for Vestjylland og for beskæftigelsen i fremtiden. Det fremgår ikke noget om antal arbejdspladser i forbindelse med et nyt anlæg. Men under alle omstændigheder vil det skabe aktivitet og beskæftigelse både på virksomheden og hos underleverandører til gavn for hele egnen.

Annonce