Annonce
Struer

Kommunen ønsker større arealer til byggeri af både sommerhuse og boliger

Byrådet ønsker plads til mange flere sommerhuse i Struer Kommune, og Erhvervstyrelsen får derfor en ansøgning om en udvidelse af sommerhusområderne ved både Toftum og Livbjerggård og en etablering af nye ved både Venø By og Oddesund Syd. Arkivfoto: Poul Erik Nielsen
Planerne blev tirsdag godkendt i byrådet, og Erhvervsstyrelsen får nu en ansøgning om dispensation fra reglerne om byggerier i umiddelbar nærhed af kysten

Struer: Byrådet godkendte tirsdag et forsøg på at få udvidet sommerhusområderne ved både Livbjerggård og Toftum, og desuden er der et kommunalt ønske om at få udlagt et område ved både Venø By, Humlum Havn og ved Oddesund Syd til et byggeri af flere sommerhuse i kommunen.

Planerne er skrevet ind i et tillæg til den kommunale planstrategi, og en ansøgning om at få områderne godkendt som sommerhusområder vil nu blive sendt videre til Erhvervsstyrelsen.

Samtidig vil Erhvervsstyrelsen få tilsendt en ansøgning fra Struer Kommune om at gå godkendt et areal ved Kjelding Høj, et område nordøst for Bremdal, to områder ved Venø By og et område sydøst for Struer som potentielle udviklingsområder inden for en kystnærhedszone, hvor der er skrappe nationale restriktioner for, hvad der må ske.

Forslaget om at få indføjet de nye områder i den kommunale planstrategi blev vedtaget af et enigt byråd med et par enkelte ændringer i forhold til det oprindelige forslag.

Danmarks Naturfredningsforening havde under en otte uger lang høringsperiode gjort indsigelser mod en inddragelse af både områderne ved Venø By og et åbent areal mellem det eksisterende sommerhusområde i Toftum Bjerge og Humlum By.

Danmarks Naturfredningsforening ønskede, at området mellem Toftum Bjerge og Humlum blev bevaret som en grøn kile mellem de to bebyggelser, og på Venø ville Danmarks Naturfredningsforening hellere have slukket for pumperne og området udlagt til vådeng og fri natur.

Området ved Humlum Havn ønsker Danmarks Naturfredningsforening også bevaret og gør opmærksom på, at området både ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, og at det må betegnes som et særligt bevaringsværdigt landskab.

Byrådet anerkendte naturfredningsforeningens synspunkter på udviklingen omkring Venø By. Ikke i det fulde omfang, men det udpegede område blev rettet til, så der blev taget hensyn til beskyttet natur.

Nu er det så op til Erhvervsstyrelsen at træffe den endelige beslutning om, hvor store arealer Struer Kommune kan inddrage til byggeri af både sommerhuse, boliger og erhverv.

Annonce
Danmarks Naturfredningsforening gjorde indsigelser mod de kommunale planer om at inddrage et åbent landskab mellem Toftum Bjerge og Humlum By til et nyt sommerhusområde i Struer Kommune. Illustration: Struer Kommune
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Struer

Gymnasiet må afskedige to undervisere

Leder For abonnenter

Læserbrev oversvømmer kommunens hjemmeside

Overskriften her er måske nok en stramning. Faktisk findes der kun et enkelt læserbrev på Holstebro Kommunes hjemmeside, men det er også nok til, at man må løfte et øjenbryn og undre sig. Under overskriften "Meninger om Storå oversvømmer dagbladets artikler" skriver kommunens natur- og miljøchef Torben Mølgaard om planerne for at sikre Holstebro mod oversvømmelser og adresserer samtidig nogle af de holdninger og kritikpunkter, forskellige borgere har rejst i artikler i denne avis. Indlægget præsenteres på kommunens hjemmeside netop som et læserbrev, og samme læserbrev har Torben Mølgaard sendt til avisen, som bragte det i sin fulde længde søndag. I avisen er det utvivlsomt et partsindlæg i en debat. Ovenikøbet et indlæg fra en person, som kan udtale sig om emnet med en overbevisende tyngde i kraft af sin stilling. Et meget velkomment læserbrev. Men skal det også opfattes sådan på kommunens hjemmeside? Altså som Torben Mølgaards holdning til debatten og til den kritik, visse kilder har rettet mod kommunens kamp mod oversvømmelserne? Det er svært at se det som andet. Og det åbner for en interessant diskussion: Kan enhver borger nu få adgang til forsiden af kommunens hjemmeside for at debattere aktuelle emner? Kan man få adgang til at bringe et læserbrev, hvis det er kommunens sagsbehandling, man er utilfreds med, eller gælder det kun, hvis det er avisens dækning af en sag, man er uenig i? Gælder muligheden for at få optaget sit læserbrev på kommunens hjemmeside alle, eller skal man være chefansat ved kommunen for at opnå det privilegium? Læserbrevsskribenten tager i sin tekst Holstebro Kommune til indtægt for indholdet med formuleringen: "...så finder Holstebro Kommune, at der er nogle påstande og meninger om mulige løsninger, som ikke kan stå uimodsagt." Måske er der således blot tale om en uheldig håndtering af begrebet læserbrev. Det er måske i virkeligheden information fra kommunen og ikke holdninger fra Torben Mølgaard. Forvirringen er stor, om end vi nu ved, at natur- og miljøchefen er uenig i visse holdningerne til sagen.

Annonce
var adsmtag = adsmtag || {}; adsmtag.cmd = adsmtag.cmd || [];