Annonce
Struer

Kommune vil bevare udsigt: Muslingeanlæg får én på skallen

Opdræt af muslinger er en bæredygtig produktion af fødevarer, der både kan rense fjordens vand og øge biodiversiteten. Men når anlæggene til opdrættet fylder i overfladen, så er meningerne anderledes delte. Netop bekymringen for, at fjorden visuelt skal skæmmes, har fået Struer Kommune til at skrive et bekymret høringssvar til Fiskeristyrelsen om ansøgningen om et anlæg tæt på den nordøstlige spids af Venø. Arkivfoto: Troels Lange, Syddansk Universitet
Kommunen kalder ansøgning om dyrkning af muslinger 300 meter fra nordøstspidsen af Venø for "foruroligende" i høringssvar til Fiskeristyrelsen

Struer: Hensynet til uspoleret natur og beboelse har højeste prioritet i et ekstraordinært høringssvar sendt til Fiskeristyrelsen fra Struer Kommune.

I brevet udtrykker kommunen en meget direkte kritik med adresse til en ansøgning om et anlæg til opdræt af muslinger ved Venø.

Et høringssvar, der trods det formelle sprog er let at forstå: En tilladelse til anlægget vil give grønt lys til at spolere udsigten i et område af fjorden, som kommunen og mange borgere betragter som en naturperle og et rekreativt område.

Annonce

- Vi har prøvet på at være så tydelige i høringssvaret, som vi kan være, siger formanden for teknik-, miljø- og klimaudvalget, Marianne Bredal (V). Hun er sammen med direktør Jakob Bisgaard fra Struer Kommune medunderskriver af brevet.


Vi vil gerne forhindre flere anlæg som det ved Oddesund. Det er et skræmmeeksempel.

Marianne Bredal (V), formand for teknik-, miljø- og klimaudvalget, Struer Kommune


- Bekymringen er, at anlægget bliver et af mange, og det er et udtryk for den bekymring, vi tidligere har givet udtryk for over for Fiskeristyrelsen, siger Marianne Bredal. Hun lægger ikke skjul på, hvad bekymringen helt konkret handler om.

- Vi vil gerne forhindre flere anlæg som det ved Oddesund. Det er et skræmmeeksempel, siger hun.

100 tons om året

Ansøgningen omfatter et anlæg til opdræt, der ønskes placeret cirka 300 meter fra kysten ved Venøs nordøstlige spids. På et område på 250 gange 150 meter af fjorden (cirka 37.500 kvadratmeter, red.) skal der produceres i omegnen af 100 tons muslinger om året.

Placeringen kaldes i høringssvaret for "foruroligende" af kommunen.

Kommunen ser visuelle anlæg langs kysterne som en klar forringelse af landskabet og udsigten, og anlægget ved Venø kan komme til at være placeret et sted mellem 350 og 400 meter fra den nærmeste badestrand. Anlægget vil efter kommunens mening "væsentligt forværre" oplevelsen af det rekreative område generelt og mere specifikt fra sommerhusområdet ved Bøl.

Kommunen stiller også spørgsmålstegn ved, hvordan et opdrætsanlæg skal driftes, skibstrafikken på stedet og eventuelle anlæg på land, der skal håndtere muslingerne.

Annonce

Godt for vandmiljøet

Ud over det, der betragtes som et alt for synligt problem, så frygter kommunen også for vandmiljøet. Der skal sikres det, der betegnes som tilstrækkelig viden om de lokale forhold, så et eventuelt anlæg ikke får negativ effekt på ålegræs, bundfauna og makroalger.

I en dugfrisk rapport fra Miljø- og Fødevareministeriet, "Marine virkemidler – Beskrivelse af virkemidlernes effekter og status for vidensgrundlag", slår forskere fra blandt andet Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE), Aarhus Universitet (AU), Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Syddansk Universitet (SDU) ellers fast, at muslingeopdræt forbedrer vandmiljøet i de danske farvande. Og at der er et stort potentiale i produktion af muslinger som sunde, bæredygtige og miljøvenlige fødevarer.

Rapporten påviser blandt andet at muslingeopdræt bidrager positivt til miljøet igennem hele produktionskæden. Muslinger lever af planktonalger, og muslingene på opdrætsanlæg virker som filtre for millioner af liter vand, så havvandet bliver klarere og bringer mere lys ned til havbunden til gavn for bundplanter som ålegræs og tang. Anlæggene skaber desuden levesteder og skjul for andre dyr, hvilket kan bidrage til at øge biodiversiteten.

Samtidig er muslinger en animalsk fødevare med et af de laveste CO2-aftryk, blandt andet fordi muslingerne hverken fodres eller medicineres.

Annonce

Bekymrende udvikling

Marianne Bredal vil ikke bestride rapportens konklusion.

- Der er ingen tvivl om, at opdræt af musling og østers på mange måder er en bæredygtig produktion. For os handler det i høj grad og mere om det visuelle aspekt af anlæggene, og at de store anlæg skæmmer i vandoverfladen. Det er bekymrende, når man ved, at der er mange ansøgninger om anlæg i hele Limfjorden, siger Marianne Bredal.

Kommunens bekymring for naturen hæver sig også over vandoverfladen. Her sigtes der til eventuelle påvirkninger af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området i forbindelse med etablering og driften af det ansøgte muslingeopdræt.

Konklusionen i høringssvaret er, at kommunen finder placeringen og påvirkningen fra anlægget "betænkelig", og det vil forværre de rekreative muligheder i området.

https://modules.wearehearken.eu/dagbladet-holstebro-struer/embed/6827.js
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Struer For abonnenter

Kristian efterlod sig millionformue efter langt og nøjsomt liv - nu får plejehjemmets venner de sidste 720.000 kroner af arven

Holstebro

Se video: Sygeplejersker på gaden for at forklare sig - derfor strejker vi nu

Annonce