Annonce
Holstebro

Kommune vil have helt styr på spildevand

Årligt ledes masser af fortyndet spildevand ud i fjorde, når renseanlæg ikke kan følge med. Men også renseanlæg bidrager med cirka 28 tons kvælstof og to tons fosfor i vandløb og fjorde. Det er dog en mindre del af den samlede udledning af næringsstoffer. Pressefoto: Vestforsyning
Over 82.000 kubikmeter fortyndet spildevand leder kommunen hvert år ud i vandløb og fjorde. Det skal nedbringes, og nu skal der målere på resterende ti overløb, som slet ikke bliver målt i dag.
Annonce

HOLSTEBRO: Over 82.000 kubikmeter fortyndet spildevand blev i 2018 ledt ud fra overløb i Holstebro Kommune.

Dermed er det ikke kun kommuner omkring København, der leder urenset spildevand ud i Øresund.

Udløbene sker, når det regner så meget, så kloakrørene ikke kan klare presset og lede vandet til renseanlægget - og det sker fra boligområder, hvor regnvand og spildevand blandes sammen.

I kommunen er der 39 sådanne overløb, hvor fortyndet spildevand kan løbe over. Men kun 29 steder er der opsat målere.

- Nu skal vi også have målere på de sidste ti steder, så vi får helt styr på mængderne. Det er typisk fra ældre og mindre anlæg, siger Karsten Filsø (SF), formand for natur- og miljøudvalget.

Cirka 2,8 tons kvælstof havner i især Nissum Fjord og Limfjorden, når urenset spildevand på denne måde udledes urenset. Det samme gælder for cirka 450 kilo fosfor.

Det er overløb, som vil blive nedlagt i takt med, at flere byområder bliver kloaksepareret de kommende år, så næsten al spildevand bliver ledt til renseanlæg og regnvand løber i rør for sig og uden om renseanlægget.

- Vi skal have det hele registreret, siger Karsten Filsø.

Otte af de eksisterende overløb bliver nedlagt over de næste ti år i takt med, at flere byområder bliver kloakeret.

Det forventes at nedbringe udledningen af fortyndet spildevand til cirka en tiendedel.

Rensning og miljøet

Det blev stoppet, da København og Gentofte kommuner havde fået tilladelse til at lede 290.000 kubikmeter spildevand ud i Øresund.

Sammenlagt leder kommunerne langs Øresund dog cirka 9 millioner kubikmeter urenset spildevand om året ud i sundet - især fra overløb, hvor renseanlæg ikke kan følge med, når det regner.

På landsplan havner 715 tons kvælstof og cirka 114 tons fosfor fra sådanne overløb - til skade for miljøet.

Der er også 39 overløb i Holstebro Kommune, hvor fortyndet regnvand kan løbe ud i et vandløb uden at blive renset.

I den tørre sommer i 2018 løb 82.000 kubikmeter fortyndet spildevand ud, og det er fordelt på 360 episoder i alt. Dertil kommer 105 episoder ved overløb, hvor der ikke er målere.

Gennemsnitligt havner cirka 2,8 tons kvælstof og 450 kilo fosfor i Nissum Fjord og Limfjorden fra disse overløb i Holstebro Kommune.

Renseanlæg renser ikke 100 procent, og de leder hvert på cirka 28 tons kvælstof og to tons fosfor ud i fjordene.

Annonce

Renseanlæg som syndere

Det er dog aldrig helt rent vand, der bliver ledt ud fra renseanlæg. I alt 34,4 tons kvælstof havner i Nissum Fjord fra renseanlæg i for eksempel Holstebro, Bur, Vemb, Ulfborg og Thorsminde. Det samme gælder for 2,7 tons fosfor, og det vil ske, selv om flere huse i det åbne land og flere sommerhusområder får krav om spildevandsrensning.

Det skal dog sammenholdes med, at Nissum Fjord hvert år modtager 2000 tons kvælstof og 50 tons fosfor fra oplandet - og især via Storåen.

I fremtiden vil renseanlæg og regnvand fra veje og byområder bidrage med 5,5 tons fosfor til Nissum Fjord - eller 11 procent af den samlede belastning.

- Samlet er det en lille del, som kommer fra renseanlæg og bebyggede områder, mens det meste kommer fra landbruget, siger Karsten Filsø.

Cirka 75 procent af den årlige kvælstofudledning kommer fra landbruget, mens 40 procent fosfor er fra landbrug. Andet kommer fra ejendomme i det åbne land og fra dambrug m.v.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Sport

Akademichef roser topscorer Tønnesen

Annonce