Annonce
Vinderup

Kommune i miljøclinch med andeproducent

Kommunen vil nu have undersøgt, om et kullager ved en økologisk andefarm har forurenet jorden. Kommunen vil ikke accepetere den undersøgelse, der er foretaget - og hvor dette foto blev indsendt som dokumentation for de tre prøvesteder. Kommunen vil have taget prøver både i revner og udenfor betonfladen. Foto: Holstebro Kommune/Daasbjerg
Kommunen har påbudt producent af økologiske ænder at få undersøgt, om der sker forurening af jorden fra oplagring af stenkul - kul som bruges til opvarmning af stalde med ællinger.
Annonce

Handbjerg: Kommunens miljøafdeling og andeproducent Martin Daasbjerg er åbenbart kommet lidt på kant i en sag om et lager med stenkul, som bruges i et fyr til opvarmning af stalde med økologiske ællinger. På ejendommen ved Fjordbakken er der produceret ænder gennem 40 år og i de seneste år økologiske ænder.

Sagen startede 20. maj, da kommunen ved et besøg konstaterede, at der blev opbevaret kul udendørs på en "betonplads, som var fuld af revner, og direkte på jorden", som kommunen beskriver sagen. Kommunens miljømedarbejder konstaterede, at kullene ikke var overdækket, og vurderede, at der kunne løbe regnvand fra kullet og ud på jorden.

I august varslede kommunen et påbud om en undersøgelse. Men kommunen havde ikke sendt et egentligt påbud, da Daasbjerg fik et firma til at lave en analyse midt i november og derefter sendte resultatet til kommunen.

Analyserne viste, at der ikke var sket forurening af jorden fra stenkullene. Men kommunen var ikke tilfreds med den måde, analysen var foretaget.

Et medsendt foto viste, at der var boret ned gennem beton tre steder, hvor der ikke var revner. Det var kommunen ikke tilfreds med og pålagde Martin Daasbjerg at få taget flere prøver - og efter en plan som på forhånd var godkendt af kommunen.

Annonce

Afviser flere prøver

Det har andeproducenten dog afvist, fremgår det af kommunens redegørelse for sagen. Og derefter har miljøafdelingen sendt et undersøgelsespåbud, hvor der skal ligge et svar senest 20. januar.

Kommunen kræver, at et akkrediteret laboratorium skal udføre prøven efter en godkendt plan - og vil desuden have forslag til sikring og oprensning, hvis der viser sig at være den forurening under pladsen, som kommunen forventer.

Martin Daasbjerg har afvist at kommentere sagen i Dagbladet med henvisning til, at han ikke længere udtaler sig til medier.

Kommunen har i sagen henvist til en rapport fra Miljøstyrelsen fra 1990, som viste, at der kan ske nedsivning til grundvandet af for eksempel cadmium, zink og kviksølv ved opbevaring af kul i det fri. I maj sidste år blev reglerne skærpet, så kul ikke må opbevares med fare for jord og grundvand.

Stenkul bliver ofte brugt som brændstof på store kraftværker, hvor det typisk ligger oplagret i store udendørs bunker. Tidligere blev det også ofte brugt til opvarmning af private hjem som et billigt men også arbejdskrævende alternativ til et oliefyr.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce