Annonce
Læserbrev

Klimatorium. Er kommuneskat og vandafgifter risikovillig kapital?

Christian Bastholm. Arkivfoto

Debat: Borgmester Erik Flyvholm har ved flere lejligheder sagt, at etableringen af Klimatorium er en satsning fra Lemvig kommunes side! Kommunen har hårdt brug for vidensarbejdspladser, og man håber og tror, at Klimatorium kan bidrage til dette.

Det er imidlertid ikke så let, at skabe den type arbejdspladser.

På min gamle arbejdsplads Cheminova havde vi mange af dem, jeg havde jo selv en. Men da virksomheden blev solgt, valgte den nye ejer at flytte langt de fleste til Hørsholm nord for København og til udlandet.

På en anden af de store virksomheder her i Vestjylland, Vestas, er sket det samme. Vidensarbejdspladserne er flyttet til større byer i ind- og udland.

Det er trist og uforståeligt, at disse virksomheder har valgt at handle sådan. Det er, for blot at nævne et argument, af stor værdi at have forskning, udvikling og produktion tæt på hinanden. Men de flyttede vidensarbejdspladserne alligevel.

Det forekommer derfor noget op ad bakke at tro på, at "virksomheder står i kø" for at etablere vidensarbejdspladser i Lemvig, fordi der etableres en unik administrationsbygning til mange millioner på havnen i Lemvig. Som et absolut minimum burde kommunen og LVS have lavet en businessplan, der sandsynliggør det fornuftige i investeringen, inden man tog det første spadestik. Det ville enhver privat virksomhed have gjort.

Klimatorium er en investering med betydelig risiko. Mig bekendt står der ingen steder i hverken kommunalfuldmagtsreglerne eller vandsektorloven, at kommuneskat og vandafgifter er risikovillig kapital! Hvad vil formanden for LVS, Steffen Damsgaard, og Borgmester Erik Flyvholm gøre, hvis fase to aldrig bliver bygget? Vil de sige undskyld til borgerne Lemvig, det er jo blevet så moderne …

Annonce
Forsiden netop nu
Struer

Store bekymringer om sammenlægning: - Det vil være et alvorligt slag mod vores tilbud til de unge mennesker

Kultur

Ausumgaard dropper forårsmarkedet

Læserbrev

Budget. Besparelser gør helhedsplan til varm luft

Debat: Kære folkevalgte I disse dage forhandles budgettet for næste år. Forud - ganske kort forud - for budgetseminaret offentliggøres det, at der alene i 2020 skal spares 845.000 på den stort opslåede og højt priste Helhedsplan. En Helhedsplan, som fra begyndelsen har været fyldt med store visioner for de rammer, vores børn og unge skal vokse op i, men først meget sent i forløbet er blevet konkret på, hvor pengene skal findes. Og trods den lange ventetid, hvor man ellers kunne forvente, der også havde været tid til både mellem- og omregninger, ender man med en forkert beregning. Samlet for årene 2020-2023 har man regnet næsten 1,7 millioner kroner forkert, og har derfor indstillet til at spare henholdsvis 845.000 kroner, 571.000 kroner, 179.000 kroner og 79.000 kroner om året, angiveligt alt sammen ved at undlade at gennemføre den påtænkte og stærkt tiltrængte opnormering i dagtilbudene. Man mistænker, at pressen først sent er informeret som et forsøg på at mildne opstandelsen. Ej heller et ekstraordinært FRU-møde er der blevet indkaldt til. Peter Vestergaard har ellers i et svar i anden sammenhæng til vores forældrebestyrelse for mindre end et halvt år siden udtrykt stor glæde over disse møder, "hvor vi kan drøfte de udfordringer, vi står i". Hvis en regnefejl, som betyder, at alle planer om øget normering i dagtilbuddene slettes med et pennestrøg, ikke er en udfordring, så ved vi ikke, hvad det er. Ja, I har travlt. Ja, måske har I først lige regnet rigtigt. Og nej, der er ikke mange, som jubler af begejstring, når de indkaldes til et møde i ulvetimen med dags varsel. Men det kan på ingen måde retfærdiggøre, at man indstiller til at droppe planerne om at øge normeringen i én af de dårligst normerede kommuner i landet uden først at informere og inddrage forældrebestyrelserne. Det er useriøst at slå ud med armene og invitere "Gud og hvermand" til det ene arrangement efter det andet i jagten på den perfekte Helhedsplan, for derefter at nedjustere den uden at informere nogen som helst. Igen og igen fremhæves det, at høj kvalitet i dagtilbuddene er noget af det vigtigste for et barns udvikling til en sund og levedygtig voksen. God normering kan ikke stå alene som virkemiddel til at opnå god kvalitet - men dårlig normering kan tage livet af selv intentionerne om kvalitet. At droppe at øge normeringen betyder, at kompetent pædagogisk personale fortsat skal "klare det mest presserende", "få puslespillet til at gå op", "få enderne til at mødes" og "slukke ildebrande" i stedet for at bruge deres kompetencer til at skabe høj kvalitet. Helhedsplanen bliver til varm luft, hvis den ene tredjedel - den første og vigtigste for resten af livet - bliver nedprioriteret. Vi henstiller til, at man i budgetforhandlingerne for 2020 kigger én gang til på mulighederne for at finde 845.000 kroner et andet sted end på normeringer i dagtilbuddene. Måske et andet sted i Helhedsplanen, måske ved tilbagevenden til, at den enkelte institution selv fastsætter åbningstiderne, måske på den kommunale kistebund. At sætte al sin lid til regeringens løfte om minimumsnormeringer er ikke godt nok, vi har tidligere set regeringer med store løfter og små resultater. Vi ved ikke, hvor pengene skal findes. Det har vi valgt jer til at vide. Vi håber, I kan leve op til den tillid, I bliver vist, og de store visioner, I med Helhedsplanen har lagt frem.

Struer

Efter budgetseminaret: Spørgsmålet om ungdomsskolen ser ud til at blive udskudt

Annonce