Annonce
Læserbrev

Klimatorium. En ny form for kommunal forvaltning

Christian Bastholm. Arkivfoto

Debat: Vi er nogle personer, der har fulgt "projekt Klimatorium" nøje via aktindsigt og kommunikation med Lemvig kommune og LVS. På baggrund af den viden vi har fået, er det vores opfattelse, at borgerne ikke er blevet tilstrækkeligt informeret om projektet. Da kommunen på vores forespørgsel ikke selv ønskede at informere yderligere, gør vi det med dette debatindlæg:

Lemvig kommune og LVS A/S stiftede i december 2018 foreningen Klimatorium. Foreningen har et bredt sigte og henvender sig til virksomheder, videncentre, kommuner med videre. Lemvig Kommune sendte i januar 2019 en forespørgsel til Ankestyrelsen (der blandt andet holder øje med om kommuner overholder loven). Kommunen spurgte, om den lovligt kunne være en del af Klimatorium på baggrund af de fremsendte vedtægter for foreningen.

Ankestyrelsen svarede i maj 2019, at det kunne de IKKE i medfør af kommunalfuldmagtsreglerne. Ankestyrelsen anførte endvidere, at en kommune KUN kan deltage i en forening, såfremt denne udelukkende varetager opgaver som kommunen selv lovligt kan varetage. (Det forekommer at være rimeligt, at en kommune ikke blot ved at danne en forening kan udvide sit lovbestemte administrationsområde).

På denne baggrund reviderede Lemvig Kommune og LVS foreningen Klimatoriets vedtægter i juni 2019. De fjernede alle formål, som kommunen ikke selv kunne varetage, og indføjede følgende passus: "Foreningens aktiviteter skal ske indenfor lovgivningens rammer, herunder de uskrevne kommunalfuldmagtsregler og vandsektorlovens bestemmelser."

Med disse begrænsninger er "Foreningen Klimatorium" reelt blevet begrænset til "en ny form for kommunal forvaltning". Det forekommer vanskeligt at se den store interesse, fra specielt private virksomheders side, til at deltage i en forening med et så snævert formål.

Angivelsen af, at foreningen også skal overholde vandsektorlovens bestemmelser medfører, at LVS's engagement i foreningen må blive meget begrænset, idet Vandsektorlovens formål er: En total adskillelse af Lemvig Kommune og LVS, både hvad angår opgaver og økonomi.

Men nu er byggeriet af Klimatorium jo igangsat. Vi kan alle glæde os over, at den i øvrigt meget vellykkede ombygning og renovering af Lemvig Havn nu afsluttes, med en stor og givet flot KOMMUNAL ADMINISTRATIONSBYGNING. Men man kan med rimelighed spørge: Er dette hvad Lemvig kommune har mest brug for?

Vi vil med spænding følge projektet fremover.

Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Kuk i den kommunale økonomi

I løbet af den kommende måneds tid vil byrådspolitikerne i alle de tre nordvestjyske kommuner træffe en lang række beslutninger, som vil få afgørende indflydelse på din hverdag, når der skal lægges budgetter for den kommunale husholdning i 2020 og frem til 2023. I Struer sker det, når byrådet i løbet af de kommende par dage er samlet til et budgetseminar, hvor de kommer til at bokse med regneark og budgetter for alt det, der har indflydelse på din hverdag. Det er alt fra hullerne i fortovet til plejen af dine børn eller dine forældre. Udgifter til skoler og driften af kulturinstitutioner, investeringer og anlægsudgifter, hvis der skulle være ønsker om for eksempel nye omklædningsrum i den lokale boldklub. Det kan derfor virke en smule paradoksalt, at den kollektive opmærksomhed i langt højere grad er rettet mod landsdækkende temaer som for eksempel formandsskiftet i Venstre. Det er byrådspolitikerne, du skal henvende dig til, hvis det er forhold i din hverdag, det gælder. Det helt store spørgsmål er så, om de har mulighed for at indfri dine ønsker. Nationalbankens direktør, Lars Rohde, udtalte i går, at den danske økonomi er både robust og inde i et historisk opsving. Samfundsøkonomien kører på skinner med lav rente, kun ganske få arbejdsløse og lav inflation, så du får mere og mere for pengene. I den kommunale økonomi ser det bare anderledes dystert ud for byrådspolitikerne i både Struer og Holstebro. Dybøl Mølle maler ikke helt, som den skal, når det gælder fordelingen af de kollektive goder og bidragene til fællesskabet, og kommunerne kæmper for at få enderne til at nå sammen. I Holstebro har det medført, at der nu er fremsat konkrete forslag om en skattestigning på 0,3 procent. I Struer vil borgmester Niels Viggo Lynghøj (S) ikke afvise tanken om at bevæge sig i samme retning. Udgangspunkt må dog stadigvæk være, at politikerne sikrer sig, at borgerne kan føle sig trygge ved de kommunal velfærdsydelser uden at skulle dreje skatteskruen yderligere i bund.

Annonce