Annonce
Læserbrev

Klimatorium. En ny form for kommunal forvaltning

Christian Bastholm. Arkivfoto

Debat: Vi er nogle personer, der har fulgt "projekt Klimatorium" nøje via aktindsigt og kommunikation med Lemvig kommune og LVS. På baggrund af den viden vi har fået, er det vores opfattelse, at borgerne ikke er blevet tilstrækkeligt informeret om projektet. Da kommunen på vores forespørgsel ikke selv ønskede at informere yderligere, gør vi det med dette debatindlæg:

Lemvig kommune og LVS A/S stiftede i december 2018 foreningen Klimatorium. Foreningen har et bredt sigte og henvender sig til virksomheder, videncentre, kommuner med videre. Lemvig Kommune sendte i januar 2019 en forespørgsel til Ankestyrelsen (der blandt andet holder øje med om kommuner overholder loven). Kommunen spurgte, om den lovligt kunne være en del af Klimatorium på baggrund af de fremsendte vedtægter for foreningen.

Ankestyrelsen svarede i maj 2019, at det kunne de IKKE i medfør af kommunalfuldmagtsreglerne. Ankestyrelsen anførte endvidere, at en kommune KUN kan deltage i en forening, såfremt denne udelukkende varetager opgaver som kommunen selv lovligt kan varetage. (Det forekommer at være rimeligt, at en kommune ikke blot ved at danne en forening kan udvide sit lovbestemte administrationsområde).

På denne baggrund reviderede Lemvig Kommune og LVS foreningen Klimatoriets vedtægter i juni 2019. De fjernede alle formål, som kommunen ikke selv kunne varetage, og indføjede følgende passus: "Foreningens aktiviteter skal ske indenfor lovgivningens rammer, herunder de uskrevne kommunalfuldmagtsregler og vandsektorlovens bestemmelser."

Med disse begrænsninger er "Foreningen Klimatorium" reelt blevet begrænset til "en ny form for kommunal forvaltning". Det forekommer vanskeligt at se den store interesse, fra specielt private virksomheders side, til at deltage i en forening med et så snævert formål.

Angivelsen af, at foreningen også skal overholde vandsektorlovens bestemmelser medfører, at LVS's engagement i foreningen må blive meget begrænset, idet Vandsektorlovens formål er: En total adskillelse af Lemvig Kommune og LVS, både hvad angår opgaver og økonomi.

Men nu er byggeriet af Klimatorium jo igangsat. Vi kan alle glæde os over, at den i øvrigt meget vellykkede ombygning og renovering af Lemvig Havn nu afsluttes, med en stor og givet flot KOMMUNAL ADMINISTRATIONSBYGNING. Men man kan med rimelighed spørge: Er dette hvad Lemvig kommune har mest brug for?

Vi vil med spænding følge projektet fremover.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Struer

Gavl styrtet ned i stormvejret

Leder For abonnenter

Det er utroligt...

Vi kunne læse her i bladet i lørdags, at fremtiden for et af de absolut allerstørste sportsarrangementer i hele landsdelen, Holstebro Cup, som afvikles hver påske, er i farezonen for ikke at kunne fortsætte. Ikke fordi der ikke er deltagere, som vil tage til Holstebro i påsken for at spille håndbold. Det vil de gerne, og det bidrager naturligvis til omsætning og markedsføring af byen, at der kommer så mange udøvere, ledere og forældre. Formanden for Holstebro Cup, Karsten Marcussen, har stået i spidsen for arrangementet i årevis, og han har i lige så mange år haft stor opbakning fra en række frivillige, der gør det af lyst og ikke fordi, de selv har børn eller anden personlig interesse i arrangementet. Selvfølgelig får de en personlig oplevelse ud af at være sammen med så mange glade mennesker, men man gør det også, fordi det er vigtigt for en by at have et stort arrangement som Holstebro Cup. Men formanden stopper, når denne udgave er klaret. Og han kan frygte, der er flere af de frivillige, der benytter lejligheden til det samme. Begrundelsen er, at det er blevet et bøvl med samarbejdet med kommunen, og formanden opfatter det som direkte benspænd, når det er særdeles vanskeligt at få praktiske ting til at gå op, og der ingen velvillighed er fra kommunens side. Det er fortrinsvis adgangen til skolerne, hvor der indkvarteres deltagere, der er problemet, og i modsætning til de kommunale skoler, så er der ingen problemer med professionskolerne, gymnasiet med videre. I samme avis beklager udvalgsformanden det, og nu skal tonen have en anden lyd. Det må vi så se, om den får. Men det kan jo ikke være rigtigt, at der skal en formands-afgang og en forsideartikel i det lokale dagblad til, før man opfatter alvoren hos kommunen. En kommune bør forkæle frivilliges initiativer og arbejdslyst, når det drejer sig om sådanne arrangementer, som helt klart er i kommunens store interesse, der bliver arrangeret. Det er ingen naturlov - slet ikke i dag, at der er frivillige, der vil gøre sådan et stort stykke uegennyttigt arbejde, så derfor kan det undre, at der skal så stort et brag til, før man vågner op og aflyser alle benspænd for at erstatte dem med skulderklap og "medvind på alle cykelstier". Hvis det altså sker...

Annonce